главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОсновні види податкової звітності
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=24470
Вид: реферат
Автор: dimich

Подобные работы из Базы знаний:
1. Виконання завдань з надання впевненості аудиторам
Основні види аудиторських послуг в Україні. Особливості виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності. Користувачі звітності та їхні інформаційні потреби. Завдання внутрішнього і зовнішнього аудиту.
контрольная работа [588.1 K], добавлена 26.06.2014

2. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
Запровадження в органах податкової служби процесу прийняття електронної податкової звітності. Вимоги до застосування електронного цифрового підпису органами державної влади та місцевого самоврядування. Нотаріальні дії із засвідчення справжності ЕЦП.
курсовая работа [3.8 M], добавлена 17.10.2010

3. Звітність підприємств
Сутність бухгалтерського балансу. Склад і порядок формування фінансової, податкової, соціальної та статистичної звітності ТзОВ "Формат-М". Аналіз рядків форм звітів. Складання фінансової звітності підприємства за даними умовного числового прикладу.
курсовая работа [49.5 K], добавлена 10.01.2011

4. Фінансова звітність в Україні
Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Склад фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капіт
курсовая работа [56.1 K], добавлена 08.03.2004

5. Поняття корпративної звітності, принципи її підготовки та користувачі
Корпоративні стандарти обліку та звітності. Елементи корпоративної звітності: баланс, звіт про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал, примітки до звітів. Подання та оприлюднення квартальної та річної звітності підприємтсв.
презентация [100.3 K], добавлена 06.08.2014

6. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні
Особливості фінансової звітності – бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Характеристика нормативно-правового забезпечення фінансової звітності.
контрольная работа [22.7 K], добавлена 23.08.2010

7. Фінансова звітність підприємства
Нормативна база обліку фінансової звітності. Головні вимоги до звітності. Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у фінансовій звітності. Роль прибутку як фінансового ресурсу. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві.
курсовая работа [80.1 K], добавлена 18.12.2013

8. Методика і техніка складання фінансової звітності
Поняття фінансової звітності, її сутність і особливості, класифікація та основні форми, характеристика та відмінні риси, нормативно-правова база. Організація бухгалтерського обліку в ТОВ "Алло", пропозиції щодо удосконалення його облікової політики.
курсовая работа [120.5 K], добавлена 30.04.2009

9. Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"
Мета і основні завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги при визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку. Перевірка організації системи внутрішнього контролю.
магистерская работа [125.1 K], добавлена 13.12.2010

10. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
Загальні вимоги до фінансової звітності. Необхідність та основні напрямки реформування системи бухгалтерського обліку на сучасному етапі в Україні. Поняття, умови визнання, оцінка та класифікація, різновиди дебіторської та кредиторської заборгованості.
курсовая работа [33.5 K], добавлена 21.10.2010

11. Удосконалення методики складання та аудит фінансової звітності
Нормативне регулювання обліку і аудиту фінансової звітності. Організація та методика складання форми звітності №1 "Баланс" та №2 "Звіт по фінансові результати" на підприємстві. Методика проведення та документальне оформлення аудиту фінансової звітності.
дипломная работа [609.7 K], добавлена 06.11.2011

12. Облік заробітної плати
Економічна сутність оплати праці, її основні види та форми. Особливості обліку розрахунків з оплати праці готівкою та через банкомат. Натуроплата як складова трудових правовідносин, її облік. Порядок складання звітності за рахунками із заробітної плати.
курсовая работа [1.7 M], добавлена 27.02.2012

13. Синтетичний і аналітичний облік на підприємстві
Основи законодавчої та нормативної бази, яка регламентує ведення бухгалтерського обліку в Україні. Порядок оформлення та обробки первинних документів та облікових регістрів. Правила складання бухгалтерської та податкової звітності, термін її подання.
отчет по практике [161.1 K], добавлена 29.11.2011

14. Методичні аспекти аналізу фінансової звітності підприємства
Бухгалтерська (фінансова) звітність господарюючих суб’єктів. Дослідження методів аналізу фінансової звітності. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення. Методи аналізу фінансової звітності. Показники та оцінка фінансового стану підприємства.
курсовая работа [166.1 K], добавлена 27.03.2010

15. Звіт про фінансові результати: сутність, методика і техніка його складання
Розгляд поняття, принципів та нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вивчення порядку заповнення накладної, податкової декларації, журналів №6 і №5. Визначення послідовності розрахунку прибутку звітного періоду.
курсовая работа [607.2 K], добавлена 28.08.2010

16. Характеристика фінансової звітності
Мета складання фінансової звітності, її елементи та принципи формування. Особливості консолідованого балансу, групування статей активу й пасиву. Склад квартальної та річної фінансової звітності бюджетних установ, сутність приміток до фінансових звітів.
курсовая работа [35.4 K], добавлена 06.07.2011

17. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність на матеріалах ВСК ім. Ватутіна Хорольського району Полтавської області
Економічна сутність управлінського обліку та управлінської звітності. Розробка та використання внутрішньої бухгалтерської та управлінської звітності, основні шляхи її вдосконалення на прикладі ВСК ім. Ватутіна Хорольського району Полтавської області.
курсовая работа [299.2 K], добавлена 10.10.2012

18. Організація і порядок складання річної звітності
Розгляд особливостей складання річної фінансової звітності підприємств. Характеристика діяльності ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів", знайомство з планом рахунків бухгалтерського обліку. Аналіз вимог до фінансової звітності.
курсовая работа [78.5 K], добавлена 19.09.2014

19. Порядок складання фінансової звітності
Фінансово-економічна характеристика господарства ПОСП "Нива". Принципи підготовки фінансової звітності. Зміст статей бухгалтерського балансу. Звіт статей про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал. Примітки до фінансової звітності.
курсовая работа [102.0 K], добавлена 10.12.2009

20. Аудит податку на прибуток
Мета, завдання та нормативна база аудиту податкової звітності. Порядок організації та документального оформлення бухгалтерського обліку операцій з податку на прибуток. Методика проведення перевірки заповнення і подання Декларації з податку на прибуток.
курсовая работа [104.4 K], добавлена 29.11.2010

Другие работы из коллекции:

1. Облік надзвичайних доходів і витрат
2. Учет основных средств предприятия
3. Учет расчетов со страхователями в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов