Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Автор dimich
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=24470

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Основні види аудиторських послуг в Україні. Особливості виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності. Користувачі звітності та їхні інформаційні потреби. Завдання внутрішнього і зовнішнього аудиту.
  контрольная работа [588.1 K], добавлена 26.06.2014

 • Запровадження в органах податкової служби процесу прийняття електронної податкової звітності. Вимоги до застосування електронного цифрового підпису органами державної влади та місцевого самоврядування. Нотаріальні дії із засвідчення справжності ЕЦП.
  курсовая работа [3.8 M], добавлена 17.10.2010

 • Сутність бухгалтерського балансу. Склад і порядок формування фінансової, податкової, соціальної та статистичної звітності ТзОВ "Формат-М". Аналіз рядків форм звітів. Складання фінансової звітності підприємства за даними умовного числового прикладу.
  курсовая работа [49.5 K], добавлена 10.01.2011

 • Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Склад фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капіт
  курсовая работа [56.1 K], добавлена 08.03.2004

 • Корпоративні стандарти обліку та звітності. Елементи корпоративної звітності: баланс, звіт про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал, примітки до звітів. Подання та оприлюднення квартальної та річної звітності підприємтсв.
  презентация [100.3 K], добавлена 06.08.2014

 • Особливості фінансової звітності – бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Характеристика нормативно-правового забезпечення фінансової звітності.
  контрольная работа [22.7 K], добавлена 23.08.2010

 • Нормативна база обліку фінансової звітності. Головні вимоги до звітності. Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у фінансовій звітності. Роль прибутку як фінансового ресурсу. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві.
  курсовая работа [80.1 K], добавлена 18.12.2013

 • Поняття фінансової звітності, її сутність і особливості, класифікація та основні форми, характеристика та відмінні риси, нормативно-правова база. Організація бухгалтерського обліку в ТОВ "Алло", пропозиції щодо удосконалення його облікової політики.
  курсовая работа [120.5 K], добавлена 30.04.2009

 • Мета і основні завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги при визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку. Перевірка організації системи внутрішнього контролю.
  магистерская работа [125.1 K], добавлена 13.12.2010

 • Загальні вимоги до фінансової звітності. Необхідність та основні напрямки реформування системи бухгалтерського обліку на сучасному етапі в Україні. Поняття, умови визнання, оцінка та класифікація, різновиди дебіторської та кредиторської заборгованості.
  курсовая работа [33.5 K], добавлена 21.10.2010