Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Автор dimich
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=24470

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Основні види аудиторських послуг в Україні. Особливості виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності. Користувачі звітності та їхні інформаційні потреби. Завдання внутрішнього і зовнішнього аудиту.
  контрольная работа [588.1 K], добавлена 26.06.2014

 • Запровадження в органах податкової служби процесу прийняття електронної податкової звітності. Вимоги до застосування електронного цифрового підпису органами державної влади та місцевого самоврядування. Нотаріальні дії із засвідчення справжності ЕЦП.
  курсовая работа [3.8 M], добавлена 17.10.2010

 • Сутність бухгалтерського балансу. Склад і порядок формування фінансової, податкової, соціальної та статистичної звітності ТзОВ "Формат-М". Аналіз рядків форм звітів. Складання фінансової звітності підприємства за даними умовного числового прикладу.
  курсовая работа [49.5 K], добавлена 10.01.2011

 • Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Склад фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капіт
  курсовая работа [56.1 K], добавлена 08.03.2004

 • Корпоративні стандарти обліку та звітності. Елементи корпоративної звітності: баланс, звіт про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал, примітки до звітів. Подання та оприлюднення квартальної та річної звітності підприємтсв.
  презентация [100.3 K], добавлена 06.08.2014

 • Особливості фінансової звітності – бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Характеристика нормативно-правового забезпечення фінансової звітності.
  контрольная работа [22.7 K], добавлена 23.08.2010

 • Нормативна база обліку фінансової звітності. Головні вимоги до звітності. Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у фінансовій звітності. Роль прибутку як фінансового ресурсу. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві.
  курсовая работа [80.1 K], добавлена 18.12.2013

 • Поняття фінансової звітності, її сутність і особливості, класифікація та основні форми, характеристика та відмінні риси, нормативно-правова база. Організація бухгалтерського обліку в ТОВ "Алло", пропозиції щодо удосконалення його облікової політики.
  курсовая работа [120.5 K], добавлена 30.04.2009

 • Мета і основні завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги при визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку. Перевірка організації системи внутрішнього контролю.
  магистерская работа [125.1 K], добавлена 13.12.2010

 • Загальні вимоги до фінансової звітності. Необхідність та основні напрямки реформування системи бухгалтерського обліку на сучасному етапі в Україні. Поняття, умови визнання, оцінка та класифікація, різновиди дебіторської та кредиторської заборгованості.
  курсовая работа [33.5 K], добавлена 21.10.2010

 • Нормативне регулювання обліку і аудиту фінансової звітності. Організація та методика складання форми звітності №1 "Баланс" та №2 "Звіт по фінансові результати" на підприємстві. Методика проведення та документальне оформлення аудиту фінансової звітності.
  дипломная работа [609.7 K], добавлена 06.11.2011

 • Економічна сутність оплати праці, її основні види та форми. Особливості обліку розрахунків з оплати праці готівкою та через банкомат. Натуроплата як складова трудових правовідносин, її облік. Порядок складання звітності за рахунками із заробітної плати.
  курсовая работа [1.7 M], добавлена 27.02.2012

 • Основи законодавчої та нормативної бази, яка регламентує ведення бухгалтерського обліку в Україні. Порядок оформлення та обробки первинних документів та облікових регістрів. Правила складання бухгалтерської та податкової звітності, термін її подання.
  отчет по практике [161.1 K], добавлена 29.11.2011

 • Бухгалтерська (фінансова) звітність господарюючих суб’єктів. Дослідження методів аналізу фінансової звітності. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення. Методи аналізу фінансової звітності. Показники та оцінка фінансового стану підприємства.
  курсовая работа [166.1 K], добавлена 27.03.2010

 • Розгляд поняття, принципів та нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вивчення порядку заповнення накладної, податкової декларації, журналів №6 і №5. Визначення послідовності розрахунку прибутку звітного періоду.
  курсовая работа [607.2 K], добавлена 28.08.2010

 • Мета складання фінансової звітності, її елементи та принципи формування. Особливості консолідованого балансу, групування статей активу й пасиву. Склад квартальної та річної фінансової звітності бюджетних установ, сутність приміток до фінансових звітів.
  курсовая работа [35.4 K], добавлена 06.07.2011

 • Економічна сутність управлінського обліку та управлінської звітності. Розробка та використання внутрішньої бухгалтерської та управлінської звітності, основні шляхи її вдосконалення на прикладі ВСК ім. Ватутіна Хорольського району Полтавської області.
  курсовая работа [299.2 K], добавлена 10.10.2012

 • Розгляд особливостей складання річної фінансової звітності підприємств. Характеристика діяльності ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів", знайомство з планом рахунків бухгалтерського обліку. Аналіз вимог до фінансової звітності.
  курсовая работа [78.5 K], добавлена 19.09.2014

 • Фінансово-економічна характеристика господарства ПОСП "Нива". Принципи підготовки фінансової звітності. Зміст статей бухгалтерського балансу. Звіт статей про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал. Примітки до фінансової звітності.
  курсовая работа [102.0 K], добавлена 10.12.2009

 • Мета складання, призначення й суть основних елементів аудиторського висновку, його структура i зміст. Види (форми) висновків, які можуть видаватися за результатами аудиторської перевірки звітності підприємств. Можливість видачі негативного висновку.
  реферат [59.3 K], добавлена 24.01.2009