главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Поcмотреть текст работыНаукові напрями дослідження в бухгалтерському обліку
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Концептуальні підходи до планування. Важливі складові планування наукових досліджень, їх ґрунтовні реформаторські передумови. Актуальні напрями наукових досліджень з бухгалтерського обліку і звітності. Головні критерії наукової бухгалтерської школи.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/audit/00216933_0.html
Вид: реферат
Автор: Олена

Подобные работы из Базы знаний:
1. Основи бухгалтерського обліку
Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.
книга [63.2 K], добавлена 09.10.2008

2. Організація бухгалтерського обліку та оформлення фінансової звітності у бюджетних установах
Зміст та етапи розвитку бухгалтерського обліку, його форми та принципи, особливості організації в бюджетних установах. Облікова політика підприємств. Сучасні підходи до складання фінансової звітності. Основи регулювання та контролю бухгалтерського обліку.
курсовая работа [415.8 K], добавлена 04.08.2011

3. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування
Бюджетний контроль та способи аналізу відхилень. Напрями процесу фінансового планування. Методи фінансового планування: перспективне, поточне, оперативне. Етапи фінансового планування. Фінансовій план - планування обсягив надходжень і витрат.
курсовая работа [59.3 K], добавлена 11.01.2008

4. Сутність фінансового бухгалтерського обліку
Впровадження ринкових відносин та різниця форм власності. Сутність, призначення, поділ та принципи бухгалтерського фінансового обліку. Складання бухгалтерської звітності. Облік прав, відповідальності виконавців. Інтереси учасників господарського процесу.
курсовая работа [1.1 M], добавлена 15.03.2009

5. Українська школа бухгалтерського обліку
Зародження української держави і бухгалтерського обліку на її території. Союз племен "Руська земля" у VII-IX ст. Комірники при княжому дворі, в монастирях. Сучасні наукові школи обліку: київська, житомирська, харківська, луганська та тернопільська.
контрольная работа [25.9 K], добавлена 06.07.2009

6. Система та процес бухгалтерського обліку
Сутність поняття "система". Основні вимоги до системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як підсистема інформаційної системи. Принципи фінансової звітності: обачність, послідовність, безперервність. Стадії процесу бухгалтерського обліку.
контрольная работа [13.9 K], добавлена 04.09.2010

7. Наказ про організацію внутрішньогосподарського (управлінського обліку) ВАТ "Криворізький хлібокомбінат №1"
Мета ведення управлінського обліку на підприємстві: аналіз, підготовка та інтерпретація інформації для планування, оцінки i контролю всередині організації та підзвітного використання ресурсів. Затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку активів.
контрольная работа [32.4 K], добавлена 15.06.2011

8. Бухгалтерський облік в страхових компаніях
Оцінка ефективності страхової діяльності ЛФ ВАТ "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант", аналіз її страхових послуг. Особливості організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в компанії. Планування та програма аудита.
дипломная работа [416.8 K], добавлена 15.03.2011

9. Регулювання бухгалтерського обліку
Системи, моделі і стратегії регулювання бухгалтерського обліку і звітності. Концепції фінансової звітності та якісні характеристики інформації бухгалтерського обліку. Принципи грошового вимірника та безперервності. Рішення декількох задач з даної теми.
контрольная работа [27.9 K], добавлена 15.12.2010

10. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку в Білорусії та США. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.
реферат [20.7 K], добавлена 17.04.2010

11. Бухгалтерський облік
Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти. Метод бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку. Облік грошових коштів. Облік інвестицій. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік готової продукції, товарів та реалізації.
курс лекций [92.0 K], добавлена 15.11.2008

12. Організація та методика обліку, аналізу та аудиту загальновиробничих витрат підприємства
Виникнення витрат на виробництво продукції. Витрати в бухгалтерському розумінні. Формування бухгалтерського обліку. Значення і завдання обліку загальновиробничих витрат. Прийоми і методи дослідження в обліку, аналізі і аудиті загальновиробничих витрат.
дипломная работа [840.9 K], добавлена 24.02.2012

13. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік як інформаційна система. Балансове узагальнення. Предмет і методи бух обліку. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Документи як джерело первинної операції. Техніка і форми бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність.
шпаргалка [80.5 K], добавлена 20.12.2006

14. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку у Франції та в Китаї. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.
реферат [19.9 K], добавлена 17.04.2010

15. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку в Мексиці і Норвегії. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.
реферат [21.1 K], добавлена 17.04.2010

16. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку в Данії та Австралії. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.
реферат [33.5 K], добавлена 17.04.2010

17. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
Дослідження проблем, які стосуються автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. Характеристика, основні критерії вибору програмного продукту для бухгалтера. Перелік програм автоматизації обліку, що пропонує ринок, їх основні можливості та ціни.
реферат [38.2 K], добавлена 15.04.2010

18. Облік у закордонних країнах
Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку. Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їхня мета й переваги. Класифікація моделей бухгалтерського обліку.
лекция [90.7 K], добавлена 02.01.2009

19. Калькуляція як метод бухгалтерського обліку
Економічна сутність, класифікація, нормативне забезпечення та методики відображення в бухгалтерському обліку калькуляції собівартості продукції як способу оцінки господарських засобів. Принципи узагальнення облікових даних в реєстрах та звітності.
курсовая работа [377.7 K], добавлена 19.10.2011

20. Система бухгалтерського обліку і фінансової звітності в ТОВ "Родина-Агро"
Економічна характеристика підприємства, основи побудови бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Облік грошових коштів, поточних зобов’язань, дебіторської заборгованості, основних засобів, готової продукції, виробничих запасів, доходів і витрат.
отчет по практике [91.1 K], добавлена 30.12.2012

Другие работы из коллекции:

1. Бухгалтерский баланс
2. Бухгалтерский баланс, его назначение и роль в финансовом учете
3. Фінансово-господарський контроль

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов