Концептуальні підходи до планування. Важливі складові планування наукових досліджень, їх ґрунтовні реформаторські передумови. Актуальні напрями наукових досліджень з бухгалтерського обліку і звітності. Головні критерії наукової бухгалтерської школи.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Автор Олена
Дата добавления 09.11.2012
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/audit/00216933_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.
  книга [63.2 K], добавлена 09.10.2008

 • Трансформація національної системи бухгалтерського обліку. Прискорення процесу приведення у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
  презентация [889.6 K], добавлена 22.04.2015

 • Зміст та етапи розвитку бухгалтерського обліку, його форми та принципи, особливості організації в бюджетних установах. Облікова політика підприємств. Сучасні підходи до складання фінансової звітності. Основи регулювання та контролю бухгалтерського обліку.
  курсовая работа [415.8 K], добавлена 04.08.2011

 • Бюджетний контроль та способи аналізу відхилень. Напрями процесу фінансового планування. Методи фінансового планування: перспективне, поточне, оперативне. Етапи фінансового планування. Фінансовій план - планування обсягив надходжень і витрат.
  курсовая работа [59.3 K], добавлена 11.01.2008

 • Впровадження ринкових відносин та різниця форм власності. Сутність, призначення, поділ та принципи бухгалтерського фінансового обліку. Складання бухгалтерської звітності. Облік прав, відповідальності виконавців. Інтереси учасників господарського процесу.
  курсовая работа [1.1 M], добавлена 15.03.2009

 • Зародження української держави і бухгалтерського обліку на її території. Союз племен "Руська земля" у VII-IX ст. Комірники при княжому дворі, в монастирях. Сучасні наукові школи обліку: київська, житомирська, харківська, луганська та тернопільська.
  контрольная работа [25.9 K], добавлена 06.07.2009

 • Сутність поняття "система". Основні вимоги до системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як підсистема інформаційної системи. Принципи фінансової звітності: обачність, послідовність, безперервність. Стадії процесу бухгалтерського обліку.
  контрольная работа [13.9 K], добавлена 04.09.2010

 • Мета ведення управлінського обліку на підприємстві: аналіз, підготовка та інтерпретація інформації для планування, оцінки i контролю всередині організації та підзвітного використання ресурсів. Затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку активів.
  контрольная работа [32.4 K], добавлена 15.06.2011

 • Оцінка ефективності страхової діяльності ЛФ ВАТ "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант", аналіз її страхових послуг. Особливості організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в компанії. Планування та програма аудита.
  дипломная работа [416.8 K], добавлена 15.03.2011

 • Системи, моделі і стратегії регулювання бухгалтерського обліку і звітності. Концепції фінансової звітності та якісні характеристики інформації бухгалтерського обліку. Принципи грошового вимірника та безперервності. Рішення декількох задач з даної теми.
  контрольная работа [27.9 K], добавлена 15.12.2010

 • Визначення сутності поняття про облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Розгляд меморіально-ордерної форми обліку. Забезпечення економічності облікового процесу шляхом його автоматизації та наукової організації праці обліковців на підприємстві.
  контрольная работа [28.5 K], добавлена 13.11.2015

 • Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку в Білорусії та США. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.
  реферат [20.7 K], добавлена 17.04.2010

 • Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти. Метод бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку. Облік грошових коштів. Облік інвестицій. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік готової продукції, товарів та реалізації.
  курс лекций [92.0 K], добавлена 15.11.2008

 • Напрямки розвитку ТзОВ сільськогосподарське підприємство "Атена". Організація облікової служби та ведення бухгалтерського обліку в Україні. Складові бухгалтерського обліку, його організація та завдання. Документальне оформлення бухгалтерського обліку.
  дипломная работа [289.6 K], добавлена 05.05.2015

 • Виникнення витрат на виробництво продукції. Витрати в бухгалтерському розумінні. Формування бухгалтерського обліку. Значення і завдання обліку загальновиробничих витрат. Прийоми і методи дослідження в обліку, аналізі і аудиті загальновиробничих витрат.
  дипломная работа [840.9 K], добавлена 24.02.2012

 • Обґрунтування складу принципів бухгалтерського обліку і встановлення взаємозв’язку між ними. Особливості принципів бухгалтерського обліку в Україні та зарубіжних країнах. Десять принципів фінансової звітності, які вважаються найбільш вдало розробленими.
  реферат [1.6 M], добавлена 24.03.2015

 • Оцінка системи національних загальновизнаних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Розробка і вдосконалення міжнародних стандартів обліку. Розкриття фінансово-господарських операцій для складання фінансових звітів компаній у всьому світі.
  реферат [30.7 K], добавлена 28.03.2016

 • Бухгалтерський облік як інформаційна система. Балансове узагальнення. Предмет і методи бух обліку. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Документи як джерело первинної операції. Техніка і форми бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність.
  шпаргалка [80.5 K], добавлена 20.12.2006

 • Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку у Франції та в Китаї. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.
  реферат [19.9 K], добавлена 17.04.2010

 • Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку в Мексиці і Норвегії. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.
  реферат [21.1 K], добавлена 17.04.2010