главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыРоль кредитних операцій у діяльності комерційних банків України
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Методика аналізу кредитоспроможності позичальника. Кредитні операції в структурі банківських активів. Регулювання Національним банком України кредитних операцій банків. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/bank/00115778_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: doni

Подобные работы из Базы знаний:
1. Кредитні операції банків
Роль комерційних банків як головних суб'єктів грошово-кредитних відносин у суспільстві. Аналіз сучасного стану кредитних операцій і практичне використання принципів банківського кредитування. Основні напрями покращення кредитних операцій в Україні.
курсовая работа [135.1 K], добавлена 14.10.2010

2. Кредитні відносини комерційних банків із позичальниками та шляхи їх удосконалення (на прикладі УкрСиббанку)
Характеристика стану економіки та фінансів УкрСиббанку, здійснення кредитних операцій. Шляхи вдосконалення кредитних відносин банку із позичальниками, поліпшення умов обслуговування кореспондентських рахунків для здійнення кредитної політики банком.
курсовая работа [1.0 M], добавлена 28.11.2011

3. Аналіз кредитоспроможності позичальника
Кредитування, як одна з найризиковіших банківських операцій. Визначення теоретичних та практичних аспектів аналізу кредитоспроможності позичальника, як основної характеристики фінансово-економічної діяльності підприємства для кредиторів, зокрема банків.
курсовая работа [319.0 K], добавлена 02.06.2015

4. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій
Особливості організації кредитної діяльності в банку, сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні. Показники кредитної діяльності комерційних банків, аналіз кредитоспроможності позичальника, оцінка кредитної роботи філії "ПриватБанку".
дипломная работа [279.8 K], добавлена 25.01.2010

5. Кредитний портфель банку
Суть та значення кредитного портфелю комерційних банків. Виявлення ризиків та проблемних зон кредитної діяльності банків в Україні. Аналіз динаміки і структури кредитного портфеля АКІБ "Укрсиббанку". Проблеми перспективи та розвитку кредитних послуг.
курсовая работа [134.8 K], добавлена 13.10.2010

6. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")
Сутність кредитних операцій та ризиків процесів банківського кредитування. Методологія формування резервів під кредитні операції. Аналіз кредитного портфелю та управління кредитним ризиком, резервів покриття втрат в КБ "Приватбанк", шляхи їх оптимізації.
дипломная работа [7.3 M], добавлена 06.07.2010

7. Аналіз короткострокових кредитних операцій банку
Економічна сутність короткострокових кредитних операцій банку. Державне регулювання кредитних операцій. Інформаційна база та інструментарій аналізу короткострокових кредитних операцій. Аналіз індикаторів ринку короткострокового кредитування в Україні.
курсовая работа [1.2 M], добавлена 02.10.2011

8. Організація та планування кредитування
Кредитні операції - основа діяльності комерційних банків. Економічна сутність та види кредитних операцій комерційного банку. Умови і форми кредитування. Організація та планування процесу кредитування. Аналіз кредитної діяльності КБ "ПриватБанк".
дипломная работа [431.2 K], добавлена 24.11.2008

9. Вдосконалення кредитних операцій комерційного банку
Характеристика форм і видів кредиту. Етапи процесу кредитування. Основні положення кредитних угод. Показники доходності кредитних операцій банку. Критерії оцінки фінансового стану позичальника. Зарубіжні програми страхування банківських депозитів.
курсовая работа [197.9 K], добавлена 18.12.2013

10. Взаємовідношення комерційних банків з Національним банком України
Повноваження Національного банку як регулятивно-наглядового органу. Напрями його діяльності, участь в кредитному обслуговуванні комерційних банків. Правові основи взаємовідносин НБУ з КБ. Принципи реформування та розвитку банківської системи в Україні.
курсовая работа [31.7 K], добавлена 28.02.2013

11. Регулювання діяльності комерційних банків в ринкових умовах
Теоретичні основи та економічна сутність регулювання діяльності комерційних банків. Грошово-кредитне регулювання банків як основа діяльності банківської системи України. Підвищення рівня прибутковості банку внаслідок дій органів банківського нагляду.
дипломная работа [151.1 K], добавлена 15.09.2010

12. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
Класифікація і характеристика кредитних операцій. Форми кредиту. Кредитні операції. Види кредитів. Розгорнута класифікація кредитів. Етапи видачі кредиту. Перелік документів. Етап розгляду кредитного проекту. Експертиза кредитного проекту.
реферат [37.1 K], добавлена 07.08.2007

13. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків
Сутність операцій комерційних банків, критерії оцінки їх діяльності як фінансово-кредитних установ. Система рейтингування банків в Україні. Розроблення методик визначення комплексного рейтингового оцінювання фінансово-кредитної діяльності банків.
курсовая работа [193.1 K], добавлена 22.09.2010

14. Активи комерційних банків
Види активних операцій комерційного банку. Кредитна діяльність банків України. Досвід зарубіжних банків щодо активних операцій. Процес кредитування. Формування відсоткової ставки за позиками. Перспективи розвитку активних операцій вітчизняних банків.
курсовая работа [328.6 K], добавлена 24.02.2009

15. Система рефінансування Національного Банку України комерційних банків: сучасний стан, шляхи вдосконалення
Еволюція кредитних відносин Національного Банку України з комерційними банками. Економічна сутність, значення кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам. Сучасний стан і шляхи вдосконалення системи рефінансування Національним Банком комерційних банків.
курсовая работа [49.5 K], добавлена 07.12.2010

16. Банківські операції
Організація діяльності та функціонування комерційних банків, їх економічна сутність, порядок створення та організації діяльності, структура активних і пасивних банківських операцій та механізм їх здійснення; порядок формування ресурсів комерційних банків.
методичка [261.6 K], добавлена 17.02.2009

17. Управління активними операціями комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк" за 2007-2010 роки)
Вплив світової фінансової кризи на процеси в економіці країни та діяльність комерційних банків. Аналіз динаміки змін обсягів активів балансу та кредитних ставок банку. Напрямки реструктуризації та вдосконалення управління структурою кредитного портфелю.
дипломная работа [12.0 M], добавлена 10.07.2011

18. Банківські операції
Визначення понять "кредит" і "позика". Головні відмінності кредитних та інвестиційних операцій комерційних банків. Класифікація банківських кредитів. Поняття та види банківських інвестицій. Обчислення відсоткових прибутків за позиковими операціями.
контрольная работа [53.0 K], добавлена 05.09.2013

19. Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ КБ "Приватбанк")
Ринкова позиція ЗАТ КБ "Приватбанк" в банківській системі України, основні показники структури та сегментів банківських послуг кредитування фізичних осіб. Технологія операцій споживчого кредитування фізичних осіб. Внутрішній аудит кредитних операцій.
отчет по практике [1.5 M], добавлена 07.07.2010

20. Фінансова діяльність комерційних банків
Загальнотеоретична характеристика комерційних банків та їх функцій. Залучення коштів населення та юридичних осіб. Кредитна політика Державного ощадного банку України. Організація грошового обігу, безготівкових розрахунків, касових операцій та інкасацій.
курсовая работа [60.2 K], добавлена 03.05.2011

Другие работы из коллекции:

1. Ресурсная база коммерческого банка
2. Лицензирование страховой деятельности. Особенности страхования ответственности
3. Функции и полномочия Центрального Банка Российской Федерации

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов