Вивчення результатів досліджень, проведених при промисловому впровадженні нейропротекторного препарату "Боризол" - 2-аміно-6-трифторометоксибензотіазолу. Виділення та характеристика усіх домішок, що утворюються в процесі виробництва даного препарату.

Рубрика Химия
Вид статья
Автор В.Л. Макітрук
Дата добавления 15.04.2015
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/chemistry/00365795_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Виды контроля которым подвергается лекарственный препарат в условиях аптеки. Характеристика кодеина фосфата и натрия бромида: их формула, номенклатура, описание, растворимость, физико-химические свойства, подлинность, чистота, количественное определение.
  реферат [670.8 K], добавлена 02.08.2013

 • Реакції амідування та циклізації діетоксалілантранілогідразиду в залежності від співвідношення реагентів та температурного режиму. Вплив природи дикарбонових кислот та їх знаходження в молекулі антранілогідразиду на напрямок реакції циклодегідратації.
  автореферат [190.5 K], добавлена 10.04.2009

 • Загальна характеристика та класифікація нестероїдних протизапальних препаратів. Лікарські речовини - похідні ароматичних кислот та амінокислот. Патофізіологія та фармакодинаміка. Метаболізм арахідонової кислоти. Фармакокінетична характеристика НПЗП.
  курсовая работа [733.8 K], добавлена 21.10.2013

 • Классификация анксиолитиков; характеристика производных 1,4-бензодиазепина, биохимические свойства, механизм действия. Препарат "Феназепам": пространственная форма, фармакокинетика, синтез; анализ качества готовой лекарственной формы; вредные факторы.
  дипломная работа [3.1 M], добавлена 20.11.2012

 • Метронидазол как антимикробный препарат для лечения бактериальных и протозойных инфекций. Химические свойства и методы идентификации метронидазола, его синтез, применение в клинике, переносимость, взаимодействие, побочные реакции, противопоказания.
  курсовая работа [93.6 K], добавлена 05.06.2016

 • Фізичні та хімічні властивості гуми, її використання в різних галузях виробництва та класифікація. Основні матеріали для виготовлення гуми. Технологія переробки каучуків. Пластифікація каучуку, додавання до нього домішок. Зберігання гумових виробів.
  доклад [488.5 K], добавлена 22.12.2013

 • Хімічні дефекти кристалічної решітки-це відхилення від правильної форми кристала, пов'язані із впливом домішок. Типи хімічних дефектів: змішані кристали; центри фарбування в йонних кристалах; електронна провідність у напівпровідникових з'єднаннях.
  практическая работа [672.0 K], добавлена 17.10.2008

 • Свойства бензимидазолов, его производные и их применение. Перспектива развития гастроэнтерологии. Разработанные препараты, непосредственно влияющие на финальный этап кислотной продукции. Средства, повышающие тонус и двигательную активность ЖКТ.
  курсовая работа [189.1 K], добавлена 11.12.2008

 • Основы квантовой механики атома. Соотношение де Бройля. Уравнение Шредингера. Ионная (гетерополярная) связь. Расчет энергии ионной связи. Теория ковалентной (гомеополярной) связи. Метод валентных связей. Метод молекулярных орбиталей (МО).
  курсовая работа [152.7 K], добавлена 17.02.2004

 • Направления деятельности учёных – химиков в годы ВОВ. Создание боеприпасов, зажигательных смесей, топлива, специальных медицинских, технических препаратов, необходимых для нужд войны. Усовершенствования оружия и военной техники. Поиск новых видов сырья.
  реферат [46.5 K], добавлена 22.05.2015

 • Гормональные препараты в продуктах питания. Инструкция по определению остаточных количеств гормонов в продуктах животноводства. Химические методы обнаружения и идентификации гормонов. Основные белковые и пептидные гормоны. Тривиальные названия стероидов.
  реферат [509.9 K], добавлена 22.10.2011

 • Хімічний зв’язок між природними ресурсами. Значення хімічних процесів у природі. Роль хімії у створенні нових матеріалів. Вивчення поняття синтетичної органічної та неорганічної речовини, хімічної реакції. Застосування хімії в усіх галузях промисловості.
  презентация [980.0 K], добавлена 13.12.2012

 • Принципи та методи вивчення будови речовини, інструменти та значення даного процесу. Сутність теорій для пояснення будови хімічних часток: класичної та квантово-механічної. Відмінності даних теорій та особливості їх використання на сучасному етапі.
  контрольная работа [1.1 M], добавлена 19.12.2010

 • Методи дослідження рівноваги в гетерогенних системах. Специфіка вивчення кінетики хімічних реакцій. Дослідження кінетики масообміну. Швидкість хімічної реакції. Інтегральні методи розрахунку кінетичних констант. Оцінка застосовності теоретичних рівнянь.
  курсовая работа [460.7 K], добавлена 02.04.2011

 • Причини виникнення та наслідки кислотних опадів, що утворюються внаслідок роботи транспорту, промислових та сільськогосподарських підприємств. Перетворення діоксиду сірки при взаємодії з водяною парою атмосфери в аерозолі сірчаної та сірчистої кислот.
  доклад [96.3 K], добавлена 20.10.2013

 • Технологічний процес виробництва балонних виробів з ПВХ-пластизолю. Переробка термопластів ротаційним формуванням. Виготовлення виробів з використанням технології. Установка для переробки ротаційної сировини. Дефекти, що виникають в процесі переробки.
  курсовая работа [5.8 M], добавлена 27.12.2010

 • Характеристика фазово-дисперсного стану домішок, що видаляються. Іонообмінний метод знесолення води. Теоретичні основи та оптимальні параметри методів очистки природної води. Особливісті установок з аніонітовими фільтрами. Розрахунок основної споруди.
  курсовая работа [1.3 M], добавлена 14.04.2015

 • Вивчення Планарної хроматографії яка базується на вибірковому розподіленні компонентів суміші між двома фазами, що не змішуються. Аналіз ролі аналітичних органічних реагентів у процесі обробки хроматограф, методів паперової і тонкошарової хроматографії.
  реферат [707.3 K], добавлена 11.10.2011

 • Проектування відділення адсорбції очищення стічних вод виробництва віскози. Характеристика компонування устаткування цеху та розміщення його на закритій і відкритій ділянці в одноповерховому приміщенні. Розрахунок ширини робочих проходів між обладнанням.
  курсовая работа [331.6 K], добавлена 05.10.2011

 • Обґрунтування вибору методу виробництва сірчаної кислоти. Вивчення фізико-хімічних закономірностей проведення окремих технологічних стадій та методів керування їх ефективністю. Розрахунок матеріального та теплового балансу процесу окисного випалу сірки.
  контрольная работа [126.2 K], добавлена 28.04.2011