Характеристика препаративного способу синтезу заміщених монометинціанінів ряду тетразолоізоіндолу. Аналіз будови ацилпохідних амідів спектральними методами. Комплексоутворення ціанінових барвників ряду тетразолоізоіндолу з гексаціаноферратом калію.

Рубрика Химия
Вид автореферат
Автор Єгорова Т.В.
Дата добавления 17.11.2015
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/chemistry/00444316_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Поняття карбонових кислот як органічних сполук, що містять одну або декілька карбоксильних груп COOH. Номенклатура карбонових кислот. Взаємний вплив атомів у молекулі. Ізомерія карбонових кислот, їх групи та види. Фізичні властивості та застосування.
  презентация [1.0 M], добавлена 30.03.2014

 • Зовнішні ознаки реакцій комплексоутворення в розчині. Термодинамічно-контрольовані (рівноважні), кінетично-контрольовані методи синтезу координаційних сполук. Взаємний вплив лігандів. Пояснення явища транс-впливу на прикладі взаємодії хлориду з амоніаком.
  контрольная работа [719.5 K], добавлена 05.12.2014

 • Изучение физических и химических свойств карбоновых кислот. Анализ реакции нуклеофильного замещения в ряду производных. Характеристика общей схемы механизма в присутствии катализатора. Обзор циклического, ароматического и гетероциклического ряда кислот.
  реферат [314.0 K], добавлена 19.12.2011

 • Характеристика жирних кислот та паперової хроматографії. Хімічний посуд, обладнання та реактиви, необхідні для проведення аналізу. Номенклатура вищих насичених та ненасичених карбонових кислот. Порядок та схема проведення хроматографії на папері.
  курсовая работа [391.7 K], добавлена 29.01.2013

 • Вивчення конденсуючої та водовіднімаючої дії триметилхлорсилану в реакціях за участю карбонільних сполук та розробка ефективних методик проведення конденсацій та гетероциклізацій на його основі придатних до паралельного синтезу комбінаторних бібліотек.
  автореферат [36.0 K], добавлена 11.04.2009

 • Вивчення хімічного складу і структурної будови нуклеїнових кислот. Характеристика відмінних рис дезоксирибонуклеїнових кислот (ДНК) і рибонуклеїнові кислоти (РНК). Хімічні зв'язки, властивості і функції нуклеїнових кислот, їх значення в живих організмах.
  реферат [1.2 M], добавлена 14.12.2012

 • Метод високоефективної рідинної хроматографії для кількісного визначення синтетичних барвників в харчових продуктах. Спектрофотометричне визначення наявності барвників в карамелі. Спектрофотометрія, йодометричне визначення брильянтового зеленого.
  реферат [18.5 K], добавлена 10.12.2013

 • Изучение изменения взаимного расположения атомов в молекуле. Превращение кетоксимов в амиды кислот. Бензильная перегруппировка Либиха. Ретропинаколиновая, альдегидо-кетонная и пинаколиновая перегруппировки. Изомеризация парафиновых углеводородов.
  презентация [177.6 K], добавлена 04.12.2014

 • Диссоциирование кислот на катион водорода (протон) и анион кислотного остатка в водных растворах. Классификация кислот по различным признакам. Характеристика основных химических свойств кислот. Распространение органических и неорганических кислот.
  презентация [442.5 K], добавлена 23.11.2010

 • Характеристика кінетичних закономірностей реакції оцтової кислоти та її похідних з епіхлоргідрином. Встановлення впливу концентрації та структури каталізатору, а також температури на швидкість взаємодії карбонової кислоти з епоксидними сполуками.
  магистерская работа [762.1 K], добавлена 05.09.2010