главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыЗабруднення світового океану
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Вода як священна основа життя на Землі. Поняття Світового океану та його місце у міфології. Форосський маяк - одне з семи чудес світу. Використання океанських надр, винищування морських тварин, екологічне забруднення та дослідницькі експедиції.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00028688_0.html
Вид: реферат
Автор: Владимир

Подобные работы из Базы знаний:
1. Екологічні проблеми Світового океану та способи їх вирішення
Дослідження особливостей, закономірностей та джерел забруднення акваторії Світового океану. Міжнародне законодавство з використання й охорони вод Світового океану. Розробка системи заходів з охорони океанічних багатств. Вивчення способів очищення вод.
курсовая работа [227.1 K], добавлена 12.04.2015

2. Моніторинг Світового океану
Загальні відомості про Світовий океан: походження; історія та методи дослідження; рельєф дна; клімат. Екологічні наслідки забруднення океану. Система показників біологічного моніторингу морського середовища. Пункти спостереження за якістю морської води.
курсовая работа [2.0 M], добавлена 20.04.2011

3. Екологічні проблеми Світового океану
Значення Світового океану для людини та тваринного світу. Роль технологічної революції в забрудненні довкілля. Забруднення морського середовища нафтою, пестицидами, пластиком, поверхнево-активними речовинами. Виснаження ресурсів та охорона акваторій.
реферат [28.4 K], добавлена 31.08.2010

4. Екологічні проблеми світового океану
Забруднення морського середовища нафтою, пестицидами, пластиком, поверхнево-активними речовинами. Скупчення відходів з пластмас у Світовому океані. Значення технологічної революції в забрудненні довкілля. Терміни розкладання сміття в морській воді.
презентация [1019.5 K], добавлена 04.12.2012

5. Радіоактивне забруднення водного середовища
Джерела радіоактивного забруднення Світового океану. Застосування ядерної енергетики на кораблях і судах. Документи, що регламентують їх експлуатацію. Міжнародне співробітництво в області ядерної безпеки водних ресурсів. Атомні випробування в Антарктиці.
реферат [15.3 K], добавлена 02.12.2010

6. Забруднення водного середовища
Вода як найбільш поширена неорганічна сполука на Землі. Особливості розподілу на Землі прісної води, основні споживачі. Розгляд основних шляхів забруднення гідросфери: механічний, радіоактивний. Аналіз методів очищення води: хімічний, біологічний.
презентация [13.8 M], добавлена 26.12.2012

7. Структура, функціонування, зональність та механізми стійкості макроекосистем
Розгляд поняття та характерних ознак екологічної макросистеми. Вивчення структури материка, його кліматичних зон і видового різноманіття флори та фауни. Екологічна зональність Світового океану. Особливості функціонування океанічної макросистеми.
курсовая работа [341.2 K], добавлена 21.09.2010

8. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області
Головні фактори, які спричинюють забруднення атмосфери. Шумове забруднення і його наслідки. Забруднення і деградування первиної структури грунтів Високопільського району. Поверхневі води і екологічні проблеми річки Інгулець, ускладнення водопостачання.
курсовая работа [43.9 K], добавлена 31.01.2010

9. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення
Суть і основні характеристики водних ресурсів, їх забруднювачі та загальне екологічне становище. Характеристика методів очищення стічних вод. Забруднення і охорона водних ресурсів Житомирської області та Коростишівського району, покращення питної води.
дипломная работа [379.2 K], добавлена 01.11.2010

10. Екосистеми світу
Класифікація основних екосистем світу та їх характеристика. Тундри, лісові екосистеми помірного поясу. Змішані й листяні ліси помірної зони. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. Степи, пустелі, болота. Прісноводні екосистеми та екосистеми світового океану.
курсовая работа [32.5 K], добавлена 17.11.2010

11. Охорона водних ресурсів від забруднення і виснаження
Поняття і показники стану води. Сучасний стан природних вод. Основні джерела забруднення природних вод. Заходи із збереження і відновлення чистоти водойм. Хімічні і фізико-хімічні способи очистки виробничих стічних вод від колоїдних і розчинних речовин.
реферат [24.8 K], добавлена 19.12.2010

12. Атмосфера та охорона повітряного середовища від забруднення
Будова і склад атмосфери, джерела її антропогенного забруднення. Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту, сучасний стан озонового екрану, фактори руйнування озону. Антропогенні зміни клімату, забруднення повітря радіоактивними домішками.
курсовая работа [1.3 M], добавлена 10.11.2010

13. Літосфера
Антропогенні зміни поверхні літосфери. Надра Землі, їх використання та охорона. Грунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва та середовище життя. Антропогенне забруднення і виснаження грунтів. Охорона і раціональне використання грунтів.
реферат [32.9 K], добавлена 19.10.2010

14. Тварини-індикатори забруднення навколишнього середовища
Вивчення сутності біомоніторингу. Чинники забруднення довкілля. Характеристики водного середовища, пристосування до них живих організмів. Зміни водних екосистем при антропогенному забрудненні. Методи оцінки забруднення вод за допомогою тварин-індикаторів.
курсовая работа [63.3 K], добавлена 10.08.2010

15. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення
Вода як екологічний фактор. Характеристика водних ресурсів Землі та України. Джерела забруднення водних ресурсів та їх характеристика в Україні. Дослідження якості та безпеки води, якою забезпечуються споживачі міста Вінниця, шляхи і методи її очищення.
дипломная работа [87.9 K], добавлена 25.10.2010

16. Антропогенні дії на біологічні співтовариства
Поняття антропогенної дії на природу. Транспорт та хімічна промисловість як джерела забруднення. Молекулярно-біологічні, мутагенні і канцерогенні дії на природу. Предмет, система, методи і принципи екологічного права, його зв'язок з іншими галузями.
реферат [27.9 K], добавлена 27.01.2009

17. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
В роботі йдеться про види правопорушень: в галузі охорони і використання землі, охорони і використання надр, охорони і використання вод, охорони і використання лісу, охорони атмосферного повітря, охорони і використання тваринного та рослинного світу.
реферат [15.6 K], добавлена 18.01.2009

18. Альтернативні джерела енергії
Зберігання вітрової енергії, перспективи і умови розвитку вітроенергетики в Криму. Використання теплової енергії океану, енергії приливів і відливів, морських течій. Перетворювачі сонячної енергії. Сучасні і перспективні методи виробництва водню.
курсовая работа [326.7 K], добавлена 14.12.2010

19. Доочищення промислових стічних вод ВАТ "ПГЗК" на біолого-інженерних спорудах
Підприємство як джерело забруднення навколишнього середовища. Наявність і характеристика обладнання для обрахування використання вод і їх лабораторного аналізу. Показники токсичності стічних вод. Суть і сфери застосування біологічного очищення води.
дипломная работа [1.2 M], добавлена 05.09.2014

20. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи
Забруднення та псування земельних ділянок. Правила та вимоги щодо охорони надр. Загальні пошкодження природи, пам’яток історії та тваринного світу. Знищення або пошкодження лісового фонду. Порушення порядку викиду забруднюючих речовин в атмосферу.
курсовая работа [62.8 K], добавлена 19.12.2010

Другие работы из коллекции:

1. Анализ бора и его соединений в сточных водах
2. Влияние производства на окружающую среду
3. Плата за питну воду. Цінова структура України

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов