Вода як священна основа життя на Землі. Поняття Світового океану та його місце у міфології. Форосський маяк - одне з семи чудес світу. Використання океанських надр, винищування морських тварин, екологічне забруднення та дослідницькі експедиції.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид реферат
Автор Владимир
Дата добавления 07.11.2009
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00028688_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Дослідження особливостей, закономірностей та джерел забруднення акваторії Світового океану. Міжнародне законодавство з використання й охорони вод Світового океану. Розробка системи заходів з охорони океанічних багатств. Вивчення способів очищення вод.
  курсовая работа [227.1 K], добавлена 12.04.2015

 • Загальні відомості про Світовий океан: походження; історія та методи дослідження; рельєф дна; клімат. Екологічні наслідки забруднення океану. Система показників біологічного моніторингу морського середовища. Пункти спостереження за якістю морської води.
  курсовая работа [2.0 M], добавлена 20.04.2011

 • Значення Світового океану для людини та тваринного світу. Роль технологічної революції в забрудненні довкілля. Забруднення морського середовища нафтою, пестицидами, пластиком, поверхнево-активними речовинами. Виснаження ресурсів та охорона акваторій.
  реферат [28.4 K], добавлена 31.08.2010

 • Забруднення морського середовища нафтою, пестицидами, пластиком, поверхнево-активними речовинами. Скупчення відходів з пластмас у Світовому океані. Значення технологічної революції в забрудненні довкілля. Терміни розкладання сміття в морській воді.
  презентация [1019.5 K], добавлена 04.12.2012

 • Джерела радіоактивного забруднення Світового океану. Застосування ядерної енергетики на кораблях і судах. Документи, що регламентують їх експлуатацію. Міжнародне співробітництво в області ядерної безпеки водних ресурсів. Атомні випробування в Антарктиці.
  реферат [15.3 K], добавлена 02.12.2010

 • Вода як найбільш поширена неорганічна сполука на Землі. Особливості розподілу на Землі прісної води, основні споживачі. Розгляд основних шляхів забруднення гідросфери: механічний, радіоактивний. Аналіз методів очищення води: хімічний, біологічний.
  презентация [13.8 M], добавлена 26.12.2012

 • Розгляд поняття та характерних ознак екологічної макросистеми. Вивчення структури материка, його кліматичних зон і видового різноманіття флори та фауни. Екологічна зональність Світового океану. Особливості функціонування океанічної макросистеми.
  курсовая работа [341.2 K], добавлена 21.09.2010

 • Головні фактори, які спричинюють забруднення атмосфери. Шумове забруднення і його наслідки. Забруднення і деградування первиної структури грунтів Високопільського району. Поверхневі води і екологічні проблеми річки Інгулець, ускладнення водопостачання.
  курсовая работа [43.9 K], добавлена 31.01.2010

 • Суть і основні характеристики водних ресурсів, їх забруднювачі та загальне екологічне становище. Характеристика методів очищення стічних вод. Забруднення і охорона водних ресурсів Житомирської області та Коростишівського району, покращення питної води.
  дипломная работа [379.2 K], добавлена 01.11.2010

 • Поняття і показники стану води. Сучасний стан природних вод. Основні джерела забруднення природних вод. Заходи із збереження і відновлення чистоти водойм. Хімічні і фізико-хімічні способи очистки виробничих стічних вод від колоїдних і розчинних речовин.
  реферат [24.8 K], добавлена 19.12.2010

 • Класифікація основних екосистем світу та їх характеристика. Тундри, лісові екосистеми помірного поясу. Змішані й листяні ліси помірної зони. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. Степи, пустелі, болота. Прісноводні екосистеми та екосистеми світового океану.
  курсовая работа [32.5 K], добавлена 17.11.2010

 • Будова і склад атмосфери, джерела її антропогенного забруднення. Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту, сучасний стан озонового екрану, фактори руйнування озону. Антропогенні зміни клімату, забруднення повітря радіоактивними домішками.
  курсовая работа [1.3 M], добавлена 10.11.2010

 • Антропогенні зміни поверхні літосфери. Надра Землі, їх використання та охорона. Грунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва та середовище життя. Антропогенне забруднення і виснаження грунтів. Охорона і раціональне використання грунтів.
  реферат [32.9 K], добавлена 19.10.2010

 • Вивчення сутності біомоніторингу. Чинники забруднення довкілля. Характеристики водного середовища, пристосування до них живих організмів. Зміни водних екосистем при антропогенному забрудненні. Методи оцінки забруднення вод за допомогою тварин-індикаторів.
  курсовая работа [63.3 K], добавлена 10.08.2010

 • Поняття антропогенної дії на природу. Транспорт та хімічна промисловість як джерела забруднення. Молекулярно-біологічні, мутагенні і канцерогенні дії на природу. Предмет, система, методи і принципи екологічного права, його зв'язок з іншими галузями.
  реферат [27.9 K], добавлена 27.01.2009

 • Вода як екологічний фактор. Характеристика водних ресурсів Землі та України. Джерела забруднення водних ресурсів та їх характеристика в Україні. Дослідження якості та безпеки води, якою забезпечуються споживачі міста Вінниця, шляхи і методи її очищення.
  дипломная работа [87.9 K], добавлена 25.10.2010

 • В роботі йдеться про види правопорушень: в галузі охорони і використання землі, охорони і використання надр, охорони і використання вод, охорони і використання лісу, охорони атмосферного повітря, охорони і використання тваринного та рослинного світу.
  реферат [15.6 K], добавлена 18.01.2009

 • Зберігання вітрової енергії, перспективи і умови розвитку вітроенергетики в Криму. Використання теплової енергії океану, енергії приливів і відливів, морських течій. Перетворювачі сонячної енергії. Сучасні і перспективні методи виробництва водню.
  курсовая работа [326.7 K], добавлена 14.12.2010

 • Підприємство як джерело забруднення навколишнього середовища. Наявність і характеристика обладнання для обрахування використання вод і їх лабораторного аналізу. Показники токсичності стічних вод. Суть і сфери застосування біологічного очищення води.
  дипломная работа [1.2 M], добавлена 05.09.2014

 • Забруднення та псування земельних ділянок. Правила та вимоги щодо охорони надр. Загальні пошкодження природи, пам’яток історії та тваринного світу. Знищення або пошкодження лісового фонду. Порушення порядку викиду забруднюючих речовин в атмосферу.
  курсовая работа [62.8 K], добавлена 19.12.2010