главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Поcмотреть текст работыВплив діяльності людини на навколишнє середовище
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Загальна характеристика впливу людини на планетарні та космічні ресурси. Основні джерела забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів. Фізико-хімічні характеристики забруднювачів. Деградація оточуючого середовища внаслідок розвитку урбанізації.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00167225_0.html
Вид: реферат
Автор: vip

Подобные работы из Базы знаний:
1. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень
Основні забруднення навколишнього середовища та їх класифікація. Головні джерела антропогенного забруднення довкілля. Роль галузей господарства у виникненні сучасних екологічних проблем. Вплив на здоров'я людини забруднювачів біосфери та атмосфери.
реферат [24.3 K], добавлена 15.11.2010

2. Масштаби та наслідки антропогенного впливу
Антропогенний вплив – вплив на природне навколишнє середовище господарської діяльності людини. Основні сполуки довкілля. Чинники забруднення води і атмосфери, міської території. Найбільш актуальні екологічні проблеми, що можуть впливати на здоров`я дітей.
презентация [504.4 K], добавлена 04.11.2013

3. Забруднення навколишнього середовища України
Значення води в природі й житті людини, чинники забруднення. Хвороби, до яких призводить споживання забрудненої води. Джерела забруднення атмосфери. Ліс як складова біосфери. Вплив виробництва на здоров'я людини. Найбільш актуальні екологічні проблеми.
презентация [1.3 M], добавлена 27.02.2011

4. Забруднення навколишнього середовища
Аспекти взаємодії в системі людина – природне середовище. Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. Фактори, методи та витоки забруднення гідросфери, літосфери та атмосфери.
реферат [336.1 K], добавлена 13.12.2013

5. Вплив теплових двигунів на навколишнє середовище
Автотранспорт як джерело забруднення атмосфери. Вплив теплових двигунів на навколишнє середовище, причини шкідливості відпрацьованих газів. Суть соціально-економічного аспекту шкоди від забруднення навколишнього середовища, заходи екологічного захисту.
реферат [17.3 K], добавлена 03.04.2011

6. Забруднення навколишнього середовища
Основні чинники негативного впливу мінеральних добрив на біосферу. Проблеми евтрофікації природних вод. Шляхи можливого забруднення навколишнього середовища добривами і заходи щодо його запобігання. Вплив надмірного внесення добрив на властивості ґрунтів.
курсовая работа [53.2 K], добавлена 12.01.2011

7. Забруднення навколишнього природного середовища
Значення й екологічні проблеми атмосфери, гідросфери і літосфери. Дефіцит води, виснаження земельних ресурсів, активізація екзогенних геологічних процесів як наслідки екологічної кризи. Вплив забруднення атмосферного повітря, грунту на умови життя людини.
реферат [23.3 K], добавлена 15.07.2010

8. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва
Вплив транспортної розв'язки на навколишнє середовище. Забруднення ґрунту. Забруднення атмосферного повітря. Рівні шумового впливу транспортних потоків. Заходи захисту від шумових впливів. Санітарно-захисна зона. Рекомендації з використання територій.
реферат [45.4 K], добавлена 15.07.2008

9. Забруднення навколишнього середовища важкими металами
Атмосфера промислових міст та забруднення повітря викидами важких металів. Гостра інтоксикація ртуттю: причини, симптоми та наслідки. Основні джерела забруднення миш’яком, його вплив на організм людини. Способи захисту від впливу важких металів.
реферат [66.1 K], добавлена 14.10.2013

10. Антропогенез і його чинники
Антропогенез як забруднення навколишнього середовища внаслідок людської діяльності. Екологічна ситуація на планеті, основні джерела забруднення навколишнього середовища, гідросфери, атмосфери, літосфери, проблема радіоактивного забруднення біосфери.
реферат [23.7 K], добавлена 04.09.2009

11. Охорона водних ресурсів від забруднення і виснаження
Поняття і показники стану води. Сучасний стан природних вод. Основні джерела забруднення природних вод. Заходи із збереження і відновлення чистоти водойм. Хімічні і фізико-хімічні способи очистки виробничих стічних вод від колоїдних і розчинних речовин.
реферат [24.8 K], добавлена 19.12.2010

12. Екологічне дослідження забруднення повітря автотранспортом
Характеристика забруднювачів повітря: класифікація та вплив на здоров’я людини. Атмосфера: її склад, роль та функції. Вплив шкідливих домішок в повітрі на здоров’я людини. Дослідження забруднення повітря міста Боярки методом спостереження за лишайниками.
курсовая работа [61.5 K], добавлена 12.03.2011

13. Забруднення ґрунтів
Взаємодія людини із землею. Негативний вплив людини на родючий шар землі. Порушення ґрунтового покриву в результаті неправильної експлуатації. Застосування високих доз мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин. Забруднення ґрунтів в Україні.
презентация [1.5 M], добавлена 11.12.2011

14. Екологічні проблеми: причини, діагностика та принципи їх розв'язання
Вплив людини на навколишнє природне середовище. Ефект сумації забруднення різних техногенних речовин. Екологічні наслідки рекреації, виробництва продукції тваринництва. Активізація стихійних явищ діяльністю людини. Природоохоронні ініціативи розвитку.
презентация [38.7 M], добавлена 28.12.2012

15. Вплив людини на стан атмосфери
Екологія як наука. Що таке атмосфера Землі, її газовий состав. Тиск атмосфери і властивості. Взаємозв’язок між діяльністю людини і забрудненням атмосфери. Роль промислових викидів в атмосферу і вплив на неї викиду автомобілями забруднюючих речовин.
презентация [1.9 M], добавлена 28.02.2011

16. Стан і забруднення водних ресурсів
Заходи охорони і раціонального використання водних ресурсів, характеристика різних типів їх забруднення (хімічне, теплове). Причини кризової ситуації Дніпра, Чорного й Азовського морів. Вплив забруднень на життєдіяльність організмів і здоров`я людей.
реферат [32.6 K], добавлена 10.11.2010

17. Оцінка природних ресурсів
Природні ресурси як основна категорія природокористування. Значення, види оцінки природних ресурсів. Джерела і екологічні наслідки забруднення атмосфери. Еколого-економічні проблеми використання водних, земельних ресурсів. Оптимизація природокористування.
реферат [61.0 K], добавлена 17.08.2009

18. Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення
Джерела і речовини хімічного забруднення атмосфери. Контроль за викидами в атмосферу. Забруднення від автотранспорта, літаків. Вплив оксидів вуглецю, азоту, діоксида сірки, сірчаного ангідрида, радіоактивних речовин на людину, рослинний і тваринний світ.
реферат [43.1 K], добавлена 23.09.2009

19. Згубний вплив діоксинів та діоксидів на навколишнє середовище
Джерела забруднень хімічної природи навколишнього середовища. Діоксид вуглецю, сірки, азоту, їх властивості і добування, вплив на атмосферу. Забруднення атмосферного повітря та руйнування зонового шару Тернопільської області. Заходи щодо його зменшення.
курсовая работа [70.2 K], добавлена 31.01.2011

20. Вплив діяльності людини на довкілля
Узагальнення видів забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва. Класифікація забруднень довкілля. Особливості забруднення екологічних систем. Основні забруднювачі навколишнього середовища.
творческая работа [728.7 K], добавлена 30.11.2010

Другие работы из коллекции:

1. Экология и здоровье человека
2. Экологические проблемы Республики Коми
3. Экологические проблемы Ростовской области

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов