главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыНеобхідність діагностики навколишнього природного середовища Донецької області
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Зниження техногенного навантаження на довкілля - проблема української економіки. Аналіз показників, що описують екологічний стан навколишнього середовища Донецької області на момент його вивчення, для визначення напрямків попередження екологічної кризи.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00257675_0.html
Вид: статья
Автор: О.І. Благодарний, В.А. Іващенко, Є.А. Плужникова

Подобные работы из Базы знаний:
1. Екологічна ситуація в Полтавській області
Стан навколишнього природного середовища у Полтавській області. Причини зменшення вмісту гумусу в ґрунтах області. Руйнування берегів Кременчуцького водосховища внаслідок водної абразії як головне проблемне питання в області. Класи шкідливих речовин.
реферат [16.7 K], добавлена 07.12.2009

2. Забруднення навколишнього середовища
Аспекти взаємодії в системі людина – природне середовище. Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. Фактори, методи та витоки забруднення гідросфери, літосфери та атмосфери.
реферат [336.1 K], добавлена 13.12.2013

3. Людина і навколишнє середовище
Середовище існування людини та його компоненти. Типологія (класифікація) поняття "навколишнє середовище". Властивості навколишнього середовища (довкілля). Енвайроментологія як наука про навколишнє середовище.
реферат [19.2 K], добавлена 13.05.2007

4. Забруднення навколишнього середовища України промисловими відходами
Екологічна ситуація у Львівській області та центральних областях. Викиди забруднюючих речовин київських ТЕЦ. Забруднення Донбасу промисловими відходами. Техногенний вплив на оточуюче середовище. Навантаження на природне середовище Запорізької області.
реферат [25.2 K], добавлена 02.05.2012

5. Екологічна мережа Донецької області
Вивчення предмету природно-заповідної справи - резервування, проектування та функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх мережі й екологічної мережі. Стан проектування екомережі Донецької області. Головні відомості про біоту.
курсовая работа [43.9 K], добавлена 20.03.2011

6. Моніторинг довкілля і його роль у формуванні державної екологічної політики
Сутність екологічного моніторингу. Суб’єкти системи моніторингу навколишнього природного середовища України та координація їх діяльності. Організація охорони навколишнього середовища в Європейському Союзі та правові основи співпраці із Україною.
дипломная работа [1.5 M], добавлена 07.06.2013

7. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Повноваження центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища можуть мати галузевий характер и бути представленими іншими міністерствами.
реферат [19.9 K], добавлена 18.01.2009

8. Механізм охорони навколишнього природного середовища Російської Федерації
Методи адміністративно-правового механізму охорони навколишнього середовища. Джерела екологічного права і державні органи охорони навколишнього середовища. Екологічний контроль в Росії. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища.
курсовая работа [24.5 K], добавлена 21.04.2011

9. Поняття екологічної безпеки та її правові форми
Екологічна безпека - стан навколишнього середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я. Екологічна безпека регулюється Законом "Про охорону навколишнього природного середовища".
реферат [12.9 K], добавлена 18.01.2009

10. Стан та перспектики екологічної конверсії промислових і сільськогосподарських підприємств Чернігівської області
Характеристика природно-кліматичних, територіальних умов Чернігівської області. Екологічна ситуація та ресурсний потенціал. Структура та економіко-екологічний стан промислового і аграрного виробництв. Стан техногенного навантаження на довкілля області.
дипломная работа [1.3 M], добавлена 16.09.2010

11. Екологічний стан території смт. Недригайлів Сумської області
Огляд природних умов території Сумської області. Оцінка екологічного стану різних компонентів навколишнього природного середовища, які зазнають антропогенного впливу. Дослідження ґрунту і рослинної сільськогосподарської продукції на вміст важких металів.
курсовая работа [2.1 M], добавлена 15.03.2012

12. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"
Небезпечні та шкідливі фактори хімічного виробництва. Контроль за станом забруднень атмосферного повітря, водного середовища та ґрунтового покриву на ВАТ "Чернігівське Хімволокно". Заходи щодо покращення стану природного середовища на підприємстві.
курсовая работа [732.9 K], добавлена 25.09.2010

13. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні
Виявлення причинно-наслідкових зв`язків між впливом факторів навколишнього середовища та можливими змінами стану здоров`я людини. Ознаки екологічної природи захворювання. Аналіз показників смертності, захворюваності, середньої тривалості життя.
реферат [25.7 K], добавлена 21.02.2010

14. Основні проблеми соціально-економічного розвитку України та їх екологічні наслідки
Аналіз сучасного стану навколишнього природного середовища світу і України. Загальний стан природних ресурсів України, еколого-економічні проблеми їх використання. Вивчення основних причин розростання екологічної кризи. Охорона природно-заповідного фонду.
реферат [36.7 K], добавлена 02.11.2014

15. Екологія Сумської області
Перелік основних джерел забруднення. Природно-заповідний фонд Сумщини. Підприємства хімічної промисловості як найбільші споживачі природних ресурсів в області. Аналіз показників техногенного навантаження на навколишнє середовище у Сумській області.
научная работа [20.8 K], добавлена 28.02.2010

16. Екологічні проблеми України
Проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів в Україні. Історичні та екологічні фактори розвитку економіки держави. Негативний вплив діяльності людини на навколишнє середовище у високоурбанізованих районах.
презентация [3.3 M], добавлена 27.01.2011

17. Аналіз міждержавної взаємодії з питань охорони навколишнього середовища
Визначення поняття міжнародного природоохоронного співробітництва. Огляд міжнародного законодавства з питань охорони довкілля. Формування екологічної свідомості людства та розвиток екологічної освіти. Діяльність міжнародних природоохоронних організацій.
курсовая работа [84.6 K], добавлена 18.09.2012

18. Порядок проведення екологічної експертизи
Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності. Організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи. Оцінка ефективності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
курсовая работа [28.2 K], добавлена 02.01.2014

19. Оцінка екологічної безпеки території Добропільського району Донецької області
Характеристика господарсько-виробничого комплексу Добропільського району Донецької області. Потенційні екологічні небезпеки території та визначення факторів екологічного ризику. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря.
курсовая работа [6.1 M], добавлена 18.03.2015

20. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи
Закони України "Про екологічну експертизу", "Про охорону навколишнього середовища". Позовна заява про визнання висновку державної екологічної експертизи недійсним. Аналіз та оцінка можливого впливу діяльності на навколишнє середовище.
реферат [16.3 K], добавлена 16.04.2007

Другие работы из коллекции:

1. Флора и растительность Южного берега Крыма
2. Очистка сточных вод
3. Кліматична характеристика

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов