Зниження техногенного навантаження на довкілля - проблема української економіки. Аналіз показників, що описують екологічний стан навколишнього середовища Донецької області на момент його вивчення, для визначення напрямків попередження екологічної кризи.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Автор О.І. Благодарний, В.А. Іващенко, Є.А. Плужникова
Дата добавления 12.05.2013
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00257675_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Недосконалість діючої системи забезпечення екологічної безпеки населення та охорони довкілля в Донецькій області. Екологічний стан компонентів навколишнього середовища. Розробка регіональної Програми проведення екологічного та радіаційного моніторингу.
  курсовая работа [1.3 M], добавлена 21.02.2016

 • Стан навколишнього природного середовища у Полтавській області. Причини зменшення вмісту гумусу в ґрунтах області. Руйнування берегів Кременчуцького водосховища внаслідок водної абразії як головне проблемне питання в області. Класи шкідливих речовин.
  реферат [16.7 K], добавлена 07.12.2009

 • Аспекти взаємодії в системі людина – природне середовище. Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. Фактори, методи та витоки забруднення гідросфери, літосфери та атмосфери.
  реферат [336.1 K], добавлена 13.12.2013

 • Середовище існування людини та його компоненти. Типологія (класифікація) поняття "навколишнє середовище". Властивості навколишнього середовища (довкілля). Енвайроментологія як наука про навколишнє середовище.
  реферат [19.2 K], добавлена 13.05.2007

 • Екологічна ситуація у Львівській області та центральних областях. Викиди забруднюючих речовин київських ТЕЦ. Забруднення Донбасу промисловими відходами. Техногенний вплив на оточуюче середовище. Навантаження на природне середовище Запорізької області.
  реферат [25.2 K], добавлена 02.05.2012

 • Вивчення предмету природно-заповідної справи - резервування, проектування та функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх мережі й екологічної мережі. Стан проектування екомережі Донецької області. Головні відомості про біоту.
  курсовая работа [43.9 K], добавлена 20.03.2011

 • Сутність екологічного моніторингу. Суб’єкти системи моніторингу навколишнього природного середовища України та координація їх діяльності. Організація охорони навколишнього середовища в Європейському Союзі та правові основи співпраці із Україною.
  дипломная работа [1.5 M], добавлена 07.06.2013

 • Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Повноваження центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища можуть мати галузевий характер и бути представленими іншими міністерствами.
  реферат [19.9 K], добавлена 18.01.2009

 • Методи адміністративно-правового механізму охорони навколишнього середовища. Джерела екологічного права і державні органи охорони навколишнього середовища. Екологічний контроль в Росії. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища.
  курсовая работа [24.5 K], добавлена 21.04.2011

 • Екологічна безпека - стан навколишнього середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я. Екологічна безпека регулюється Законом "Про охорону навколишнього природного середовища".
  реферат [12.9 K], добавлена 18.01.2009