Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид реферат
Автор dimcih
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=18091

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Бюджетно-податкова політика держави. Грошово-кредитна політика. Соціальна політика держави. Державне регулювання аграрної сфери економіки. Антикризова політика держави. Ринкова трансформація української економіки.
  реферат [27.9 K], добавлена 03.09.2007

 • Мета грошово-кредитної політики держави - реалізація системи заходів у сферах грошового обігу та кредиту. Стратегічні та проміжні цілі. Національний банк України як головний інструмент проведення грошово-кредитної політики держави. Зарубіжний досвід.
  реферат [149.5 K], добавлена 20.03.2009

 • Принципи формування та реалізації інноваційної політики. Державна науково-технічна та інноваційна політика у розвинених країнах Заходу. Принципи і пріоритети інноваційної політики України. Інструменти здійснення державного впливу в інноваційній сфері.
  реферат [29.1 K], добавлена 21.11.2010

 • Роль держави у формуванні інноваційної політики промислових підприємств України. Принципи та пріоритетні напрями державної інноваційної політики. Значення конкурентоспроможності національної продукції на світовому ринку. Сприяння розвитку науки й техніки.
  курсовая работа [26.0 K], добавлена 05.01.2010

 • Проблеми бюджетного дефіциту й збалансованого управління державним боргом у сучасних умовах. Пріоритети та напрямки боргової політики. Нестача фінансових ресурсів для здійснення ефективних економічних реформ. Дії держави для відновлення макростабільності.
  контрольная работа [283.4 K], добавлена 08.10.2014

 • Основні риси соціальної політики сучасної України. Місце соціального захисту населення в соціальній політиці. Соціальні амортизатори. Системотворчий характер соціальної політики. Соціальний захист населення в Україні, програми та методи його здійснення.
  реферат [30.0 K], добавлена 10.12.2008

 • Цілі державного регулювання економіки: стабільний рівень цін; високий рівень зайнятості; рівновага зовнішньоторговельного обміну. Середні процентні ставки кредитних організацій України за короткостроковими кредитами. Валютно-курсова політика Нацбанку.
  курсовая работа [639.7 K], добавлена 30.12.2013

 • Стратегія і головна мета промислової політики держави. Державне регулювання і проблеми розвитку промислової політики. Занепад вітчизняної промисловості в 1990-х роках. Стратегічні орієнтири та етапи якісних структурних змін в промисловості України.
  курсовая работа [38.5 K], добавлена 20.03.2009

 • Сутність валютного ринку та його структура. Поняття національної валютної системи. Валютний курс та основні фактори, що на нього впливають. Поняття валюти, валютний курс і конвертованість валют. Валютна політика держави, її форми та окремі обмеження.
  курсовая работа [58.3 K], добавлена 20.06.2012

 • Сутність держави та її еволюція. Державна власність. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги. Сутність та структура економічних функцій держави. Економічна політика держави. Основні моделі державного регулювання економіки.
  книга [62.9 K], добавлена 14.07.2008

 • Основні напрями інноваційного розвитку у світі. Інноваційні ознаки сучасної економіки. Сутність економіки інновацій, їх класифікація та інноваційні пріоритети українських підприємств. Проблеми створення передумов для інноваційного розвитку в Україні.
  реферат [706.2 K], добавлена 13.05.2012

 • Фіскальна політика теж тісно пов'язана з держбюджетом, але у неї при цьому свій особливий (податковий)"акцент". Податково-бюджетна політика. Фіскальною можна назвати політику держави в області податків як головного джерела доходів державного бюджету.
  реферат [117.0 K], добавлена 24.12.2008

 • Інноваційна політика та її спрямованість на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних процесів. Суттєвість інноваційної політики, роль держави у формуванні інноваційної політики промислових підприємств України. Завдання інноваційних стратегій.
  контрольная работа [23.0 K], добавлена 22.12.2009

 • Грошово-кредитна політика - основна складова загальнодержавної економічної системи: зміст, інструменти, цілі. Місце Центрального Банку у бюджетному регулюванні, підтримці стабільності цін, гривні. Механізм взаємозв’язку монетарної і фіскальної політики.
  презентация [237.7 K], добавлена 04.04.2011

 • Поняття фіскальна політика. Дискреційна та автоматична фіскальна політика. Її види та інструменти. Сутність податків. Єфект мультиплікатору. Вплив фіскальної політики на державний бюджет. Класична та кейнсіанська концепції фіскальної політики.
  курсовая работа [50.9 K], добавлена 21.05.2008

 • Дослідження теоретичних основ і практики формування антимонопольної політики держави в умовах ринкової економіки. Характеристика антимонопольного законодавства сучасної України. Механізми обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції.
  курсовая работа [46.0 K], добавлена 24.02.2011

 • Поняття економічної політики держави. Аспекти загальноекономічної рівноваги в економічній політиці. Економічна політика як основа національних економічних інтересів. Особливості сучасної економічної політики в Україні.
  курсовая работа [40.6 K], добавлена 04.09.2007

 • Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту, її еволюція у вітчизняній економіці. Проблеми соціальної політики України. Світові тенденції соціального захисту населення та їх вплив на побудову соціального забезпечення в Україні.
  дипломная работа [308.5 K], добавлена 03.10.2008

 • Форми антимонопольної політики в Україні та необхідність використання світового досвіду антимонопольного регулювання у вітчизняній економіці. Аналіз основних методів та показників діагностування ринкової влади монополіста та наслідків монополізації.
  курсовая работа [52.3 K], добавлена 29.10.2012

 • Сутність регіонального розвитку, роль держави в його регулюванні в умовах перехідного періоду до ринку. Правове забезпечення державної регіональної політики в Україні. Аналіз економічних та соціальних показників, які характеризують сучасний стан регіонів.
  контрольная работа [3.1 M], добавлена 16.02.2012