главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыСоціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=18091
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Форми і методи регулювання економіки державою
Бюджетно-податкова політика держави. Грошово-кредитна політика. Соціальна політика держави. Державне регулювання аграрної сфери економіки. Антикризова політика держави. Ринкова трансформація української економіки.
реферат [27.9 K], добавлена 03.09.2007

2. Грошово-кредитна політика держави
Мета грошово-кредитної політики держави - реалізація системи заходів у сферах грошового обігу та кредиту. Стратегічні та проміжні цілі. Національний банк України як головний інструмент проведення грошово-кредитної політики держави. Зарубіжний досвід.
реферат [149.5 K], добавлена 20.03.2009

3. Особливості інноваційної політики розвинених країн
Принципи формування та реалізації інноваційної політики. Державна науково-технічна та інноваційна політика у розвинених країнах Заходу. Принципи і пріоритети інноваційної політики України. Інструменти здійснення державного впливу в інноваційній сфері.
реферат [29.1 K], добавлена 21.11.2010

4. Інноваційна політика
Роль держави у формуванні інноваційної політики промислових підприємств України. Принципи та пріоритетні напрями державної інноваційної політики. Значення конкурентоспроможності національної продукції на світовому ринку. Сприяння розвитку науки й техніки.
курсовая работа [26.0 K], добавлена 05.01.2010

5. Бюджетний дефіцит і боргова політика у контексті макрофінансової стабілізації
Проблеми бюджетного дефіциту й збалансованого управління державним боргом у сучасних умовах. Пріоритети та напрямки боргової політики. Нестача фінансових ресурсів для здійснення ефективних економічних реформ. Дії держави для відновлення макростабільності.
контрольная работа [283.4 K], добавлена 08.10.2014

6. Соціальна політика України та її перспективи розвитку
Основні риси соціальної політики сучасної України. Місце соціального захисту населення в соціальній політиці. Соціальні амортизатори. Системотворчий характер соціальної політики. Соціальний захист населення в Україні, програми та методи його здійснення.
реферат [30.0 K], добавлена 10.12.2008

7. Взаємозв’язок грошової, бюджетно-податкової та валютної політики держави
Цілі державного регулювання економіки: стабільний рівень цін; високий рівень зайнятості; рівновага зовнішньоторговельного обміну. Середні процентні ставки кредитних організацій України за короткостроковими кредитами. Валютно-курсова політика Нацбанку.
курсовая работа [639.7 K], добавлена 30.12.2013

8. Промислова політика держави
Стратегія і головна мета промислової політики держави. Державне регулювання і проблеми розвитку промислової політики. Занепад вітчизняної промисловості в 1990-х роках. Стратегічні орієнтири та етапи якісних структурних змін в промисловості України.
курсовая работа [38.5 K], добавлена 20.03.2009

9. Валютна політика держави
Сутність валютного ринку та його структура. Поняття національної валютної системи. Валютний курс та основні фактори, що на нього впливають. Поняття валюти, валютний курс і конвертованість валют. Валютна політика держави, її форми та окремі обмеження.
курсовая работа [58.3 K], добавлена 20.06.2012

10. Держава та її економічні функції
Сутність держави та її еволюція. Державна власність. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги. Сутність та структура економічних функцій держави. Економічна політика держави. Основні моделі державного регулювання економіки.
книга [62.9 K], добавлена 14.07.2008

11. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
Фіскальна політика теж тісно пов'язана з держбюджетом, але у неї при цьому свій особливий (податковий)"акцент". Податково-бюджетна політика. Фіскальною можна назвати політику держави в області податків як головного джерела доходів державного бюджету.
реферат [117.0 K], добавлена 24.12.2008

12. Економічна політика України за умов переходу до інноваційної моделі розвитку
Основні напрями інноваційного розвитку у світі. Інноваційні ознаки сучасної економіки. Сутність економіки інновацій, їх класифікація та інноваційні пріоритети українських підприємств. Проблеми створення передумов для інноваційного розвитку в Україні.
реферат [706.2 K], добавлена 13.05.2012

13. Інноваційна політика
Інноваційна політика та її спрямованість на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних процесів. Суттєвість інноваційної політики, роль держави у формуванні інноваційної політики промислових підприємств України. Завдання інноваційних стратегій.
контрольная работа [23.0 K], добавлена 22.12.2009

14. Грошово-кредитна політика
Грошово-кредитна політика - основна складова загальнодержавної економічної системи: зміст, інструменти, цілі. Місце Центрального Банку у бюджетному регулюванні, підтримці стабільності цін, гривні. Механізм взаємозв’язку монетарної і фіскальної політики.
презентация [237.7 K], добавлена 04.04.2011

15. Механізм фіскальної політики держави
Поняття фіскальна політика. Дискреційна та автоматична фіскальна політика. Її види та інструменти. Сутність податків. Єфект мультиплікатору. Вплив фіскальної політики на державний бюджет. Класична та кейнсіанська концепції фіскальної політики.
курсовая работа [50.9 K], добавлена 21.05.2008

16. Антимонопольна політика держави: необхідність, сутність і значення
Дослідження теоретичних основ і практики формування антимонопольної політики держави в умовах ринкової економіки. Характеристика антимонопольного законодавства сучасної України. Механізми обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції.
курсовая работа [46.0 K], добавлена 24.02.2011

17. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
Поняття економічної політики держави. Аспекти загальноекономічної рівноваги в економічній політиці. Економічна політика як основа національних економічних інтересів. Особливості сучасної економічної політики в Україні.
курсовая работа [40.6 K], добавлена 04.09.2007

18. Система соціального захисту в Україні
Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту, її еволюція у вітчизняній економіці. Проблеми соціальної політики України. Світові тенденції соціального захисту населення та їх вплив на побудову соціального забезпечення в Україні.
дипломная работа [308.5 K], добавлена 03.10.2008

19. Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
Форми антимонопольної політики в Україні та необхідність використання світового досвіду антимонопольного регулювання у вітчизняній економіці. Аналіз основних методів та показників діагностування ринкової влади монополіста та наслідків монополізації.
курсовая работа [52.3 K], добавлена 29.10.2012

20. Державна політика регіонального розвитку в перехідний період до ринку
Сутність регіонального розвитку, роль держави в його регулюванні в умовах перехідного періоду до ринку. Правове забезпечення державної регіональної політики в Україні. Аналіз економічних та соціальних показників, які характеризують сучасний стан регіонів.
контрольная работа [3.1 M], добавлена 16.02.2012

Другие работы из коллекции:

1. Совершенствование системы планирования на предприятии
2. Расчет экономических показателей изготовления генератора сигналов с регулируемой скважностью
3. Рекреаційні ресурси України

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов