главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыСтатистичний аналіз урожайності технічних культур
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Статистика і визначення середньої зваженої урожайності технічних культур, середнього виходу продукції з 1 га посіву. Аналіз рівня і факторів урожайності методом аналітичного групування. Пошук резервів підвищення ефективності виробництва цукрових буряків.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/economy/00326418_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: Александр

Подобные работы из Базы знаний:
1. Статистичний аналіз урожайності технічних культур
Статистика і визначення середньої зваженої урожайності технічних культур, середнього виходу продукції з 1 га посіву. Аналіз рівня і факторів урожайності методом аналітичного групування. Пошук резервів підвищення ефективності виробництва цукрових буряків.
курсовая работа [924.2 K], добавлена 27.02.2011

2. Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Аналіз факторів, які впливають на ціну технічних культур методом аналітичного групування. Залежність собівартості продукції рослинництва від її урожайності. Індексний аналіз та прогнозування собівартості 1 ц технічних культур, побудова графіків.
курсовая работа [840.5 K], добавлена 10.11.2012

3. Статистичний аналіз виробництва цукрових буряків в сільськогосподарських підприємствах Краснокутського району Харківської області
Рослинництво як галузь сільського господарства, його статистичні показники. Господарське значення цукрових буряків. Аналіз посівних площ, валових зборів цукрових буряків та факторів, що зумовлюють їх зміну. Динаміка урожайності, шляхи її підвищення.
курсовая работа [195.8 K], добавлена 12.04.2012

4. Економіко-статистичний аналіз виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області
Розміри, склад та структура посівних площ в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Аналітичне групування урожайності зернових культур. Індексний аналіз валового збору та середності. Кореляційно-регресійний аналіз зміни урожайності.
курсовая работа [456.0 K], добавлена 02.05.2014

5. Кореляційний аналіз урожайності зернових культур
Основи аналізу простої лінійної та нелінійної кореляції, аналіз регресії і оцінка тісноти зв’язку. Аналіз урожайності зернових культур методом множинної кореляції. Особливості використання непараметричних методів визначення тісноти кореляційного зв’язку.
курсовая работа [318.6 K], добавлена 19.05.2011

6. Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Економіко-статистичний аналіз виробництва зерна озимої пшениці. Опис сучасного стану і перспектив виробництва зерна озимої пшениці в Україні. Огляд динаміки урожайності зернових культур. Дослідження валового збору та факторів, що зумовлюють його зміну.
курсовая работа [383.6 K], добавлена 20.10.2013

7. Аналіз посівних площ зернових культур
Характеристика основних напрямків статистичного аналізу посівних площ. Розгляд динаміки урожайності зернових культур. Аналіз валового збору зерна та факторів, які зумовлюють його зміну. Шляхи підвищення економічної ефективності зернового виробництва.
курсовая работа [297.1 K], добавлена 27.01.2012

8. Статистика у сільському господарстві
Обчислення розміру середніх залишків напівфабрикатів. Розмахування граничної похибки для середньої величини урожайності. Знаходження дисперсії, середнє квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації. Обчислення середньої урожайності зернових з 1 га.
задача [32.0 K], добавлена 02.02.2010

9. Статистичний аналіз продуктивності корів та валового виробництва молока
Статичний аналіз продуктивності корів, валового виробництва продукції. Аналіз рівня факторів продуктивності корів методом аналітичного групування. Аналіз динаміки продуктивності корів. Індексний аналіз продуктивності корів, валового виробництва продукції.
курсовая работа [205.9 K], добавлена 16.04.2011

10. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків та шляхи її підвищення
Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Показники ефективності виробництва цукрових буряків і методика їх визначення, рівень виробництва та економічне обґрунтування. Організація та оплата праці в галузі, форми та системи.
курсовая работа [54.6 K], добавлена 26.04.2014

11. Економічна ефективність виробництва зерна
Аналіз посівних площ, урожайності і валових зборів зернових культур. Розрахунок продуктивності праці, собівартості, прибутку і рентабельності виробництва зерна в корпорації "Украгротех". Виконання основних робіт і витрати на вирощування зернових культур.
курсовая работа [354.0 K], добавлена 20.03.2012

12. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
Економічна ефективність та її визначення у зерновому господарстві. Основи аналізу ефективності виробництва та формування ринку зерна. Виробництво, динаміка виконання плану та урожайності зернових та зернобобових культур у господарстві "Асканійське".
курсовая работа [66.8 K], добавлена 16.03.2008

13. Економічна ефективність виробництва соняшнику
Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в ТОВ "Дружба" Вознесенського району. Місце сільськогосподарської культури в економіці господарства, динаміка виробництва, продажу та собівартості. Фактори урожайності соняшнику.
курсовая работа [78.2 K], добавлена 11.10.2012

14. Статистичний аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах Черняхівського району Житомирської області
Статистичне спостереження показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Досягнутий рівень виходу валової продукції на 100 га угідь. Групування господарств за продуктивністю землі, вплив основних факторів на її продуктивність.
дипломная работа [89.1 K], добавлена 15.01.2009

15. Економіко-статистичний аналіз даних виробництва зернових і зернобобових культур
Предмет, завдання і система показників статистики ефективності виробництва зернових і зернобобових культур. Статистична оцінка варіації та аналіз форми розподілу. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків у виробництві. Кореляційно-регресійний аналіз.
курсовая работа [732.8 K], добавлена 19.11.2014

16. Економічна ефективність виробництва картоплі та шляхи її підвищення
Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, методика та головні етапи її визначення при вирощування картоплі. Динаміка посівних площ, урожайності та валових зборів. Шляхи підвищення ефективності виробництва даних коренеплодів.
курсовая работа [261.2 K], добавлена 05.12.2015

17. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району
Динаміка та виконання плану виробництва зерна за натуральними та вартісними показниками. Вплив факторів на зміну валового збору. Фактори, що формують урожайність культури. Підрахунок резервів збільшення виробництва зерна та заходи щодо їх використання.
курсовая работа [82.1 K], добавлена 18.01.2008

18. Статистичний аналіз сільськогосподарського виробництва
Методи статистичного аналізу стану діяльності сільськогосподарських підприємств. Визначення граничних помилок вибірки для середнього розміру площі посіву. Розрахунок динаміки середньомісячної номінальної заробітної плати, середнього абсолютного приросту.
контрольная работа [115.0 K], добавлена 23.05.2014

19. Аналіз обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р.
Розрахунок інтервального ряду розподілу населення за обсягом виробництва цукрових буряків. Розрахунок статистичних показників: середня величина для всієї сукупності регіонів, мода, медіана, середнє лінійне та квадратичне відхилення, дисперсія, варіація.
контрольная работа [145.1 K], добавлена 04.02.2011

20. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області
Показники собівартості продукції тваринництва та методика їх визначення. Статистичний аналіз динаміки собівартості продукції тваринництва і факторів, що впливають на її рівень: структури витрат та впливу факторів на зміну собівартості продукції.
курсовая работа [116.3 K], добавлена 02.04.2008

Другие работы из коллекции:

1. Investment policy of the Republic of Kazakhstan
2. Управление затратами на предприятии на примере ОАО "БАТЭ"
3. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Банки

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов