Статистика і визначення середньої зваженої урожайності технічних культур, середнього виходу продукції з 1 га посіву. Аналіз рівня і факторів урожайності методом аналітичного групування. Пошук резервів підвищення ефективності виробництва цукрових буряків.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Автор Александр
Дата добавления 04.03.2011
Коллекция Revolution
Ссылка http://revolution.allbest.ru/economy/00326418_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Статистика і визначення середньої зваженої урожайності технічних культур, середнього виходу продукції з 1 га посіву. Аналіз рівня і факторів урожайності методом аналітичного групування. Пошук резервів підвищення ефективності виробництва цукрових буряків.
  курсовая работа [924.2 K], добавлена 27.02.2011

 • Аналіз факторів, які впливають на ціну технічних культур методом аналітичного групування. Залежність собівартості продукції рослинництва від її урожайності. Індексний аналіз та прогнозування собівартості 1 ц технічних культур, побудова графіків.
  курсовая работа [840.5 K], добавлена 10.11.2012

 • Рослинництво як галузь сільського господарства, його статистичні показники. Господарське значення цукрових буряків. Аналіз посівних площ, валових зборів цукрових буряків та факторів, що зумовлюють їх зміну. Динаміка урожайності, шляхи її підвищення.
  курсовая работа [195.8 K], добавлена 12.04.2012

 • Розміри, склад та структура посівних площ в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Аналітичне групування урожайності зернових культур. Індексний аналіз валового збору та середності. Кореляційно-регресійний аналіз зміни урожайності.
  курсовая работа [456.0 K], добавлена 02.05.2014

 • Основи аналізу простої лінійної та нелінійної кореляції, аналіз регресії і оцінка тісноти зв’язку. Аналіз урожайності зернових культур методом множинної кореляції. Особливості використання непараметричних методів визначення тісноти кореляційного зв’язку.
  курсовая работа [318.6 K], добавлена 19.05.2011

 • Економіко-статистичний аналіз виробництва зерна озимої пшениці. Опис сучасного стану і перспектив виробництва зерна озимої пшениці в Україні. Огляд динаміки урожайності зернових культур. Дослідження валового збору та факторів, що зумовлюють його зміну.
  курсовая работа [383.6 K], добавлена 20.10.2013

 • Характеристика основних напрямків статистичного аналізу посівних площ. Розгляд динаміки урожайності зернових культур. Аналіз валового збору зерна та факторів, які зумовлюють його зміну. Шляхи підвищення економічної ефективності зернового виробництва.
  курсовая работа [297.1 K], добавлена 27.01.2012

 • Обчислення розміру середніх залишків напівфабрикатів. Розмахування граничної похибки для середньої величини урожайності. Знаходження дисперсії, середнє квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації. Обчислення середньої урожайності зернових з 1 га.
  задача [32.0 K], добавлена 02.02.2010

 • Статичний аналіз продуктивності корів, валового виробництва продукції. Аналіз рівня факторів продуктивності корів методом аналітичного групування. Аналіз динаміки продуктивності корів. Індексний аналіз продуктивності корів, валового виробництва продукції.
  курсовая работа [205.9 K], добавлена 16.04.2011

 • Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Показники ефективності виробництва цукрових буряків і методика їх визначення, рівень виробництва та економічне обґрунтування. Організація та оплата праці в галузі, форми та системи.
  курсовая работа [54.6 K], добавлена 26.04.2014