главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Поcмотреть текст работыСтатистичний аналіз урожайності технічних культур
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Статистика і визначення середньої зваженої урожайності технічних культур, середнього виходу продукції з 1 га посіву. Аналіз рівня і факторів урожайності методом аналітичного групування. Пошук резервів підвищення ефективності виробництва цукрових буряків.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/economy/00326418_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: Александр

Подобные работы из Базы знаний:
1. Статистичний аналіз урожайності технічних культур
Статистика і визначення середньої зваженої урожайності технічних культур, середнього виходу продукції з 1 га посіву. Аналіз рівня і факторів урожайності методом аналітичного групування. Пошук резервів підвищення ефективності виробництва цукрових буряків.
курсовая работа [924.2 K], добавлена 27.02.2011

2. Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Аналіз факторів, які впливають на ціну технічних культур методом аналітичного групування. Залежність собівартості продукції рослинництва від її урожайності. Індексний аналіз та прогнозування собівартості 1 ц технічних культур, побудова графіків.
курсовая работа [840.5 K], добавлена 10.11.2012

3. Статистичний аналіз виробництва цукрових буряків в сільськогосподарських підприємствах Краснокутського району Харківської області
Рослинництво як галузь сільського господарства, його статистичні показники. Господарське значення цукрових буряків. Аналіз посівних площ, валових зборів цукрових буряків та факторів, що зумовлюють їх зміну. Динаміка урожайності, шляхи її підвищення.
курсовая работа [195.8 K], добавлена 12.04.2012

4. Кореляційний аналіз урожайності зернових культур
Основи аналізу простої лінійної та нелінійної кореляції, аналіз регресії і оцінка тісноти зв’язку. Аналіз урожайності зернових культур методом множинної кореляції. Особливості використання непараметричних методів визначення тісноти кореляційного зв’язку.
курсовая работа [318.6 K], добавлена 19.05.2011

5. Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Економіко-статистичний аналіз виробництва зерна озимої пшениці. Опис сучасного стану і перспектив виробництва зерна озимої пшениці в Україні. Огляд динаміки урожайності зернових культур. Дослідження валового збору та факторів, що зумовлюють його зміну.
курсовая работа [383.6 K], добавлена 20.10.2013

6. Аналіз посівних площ зернових культур
Характеристика основних напрямків статистичного аналізу посівних площ. Розгляд динаміки урожайності зернових культур. Аналіз валового збору зерна та факторів, які зумовлюють його зміну. Шляхи підвищення економічної ефективності зернового виробництва.
курсовая работа [297.1 K], добавлена 27.01.2012

7. Статистика у сільському господарстві
Обчислення розміру середніх залишків напівфабрикатів. Розмахування граничної похибки для середньої величини урожайності. Знаходження дисперсії, середнє квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації. Обчислення середньої урожайності зернових з 1 га.
задача [32.0 K], добавлена 02.02.2010

8. Статистичний аналіз продуктивності корів та валового виробництва молока
Статичний аналіз продуктивності корів, валового виробництва продукції. Аналіз рівня факторів продуктивності корів методом аналітичного групування. Аналіз динаміки продуктивності корів. Індексний аналіз продуктивності корів, валового виробництва продукції.
курсовая работа [205.9 K], добавлена 16.04.2011

9. Економічна ефективність виробництва зерна
Аналіз посівних площ, урожайності і валових зборів зернових культур. Розрахунок продуктивності праці, собівартості, прибутку і рентабельності виробництва зерна в корпорації "Украгротех". Виконання основних робіт і витрати на вирощування зернових культур.
курсовая работа [354.0 K], добавлена 20.03.2012

10. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
Економічна ефективність та її визначення у зерновому господарстві. Основи аналізу ефективності виробництва та формування ринку зерна. Виробництво, динаміка виконання плану та урожайності зернових та зернобобових культур у господарстві "Асканійське".
курсовая работа [66.8 K], добавлена 16.03.2008

11. Економічна ефективність виробництва соняшнику
Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в ТОВ "Дружба" Вознесенського району. Місце сільськогосподарської культури в економіці господарства, динаміка виробництва, продажу та собівартості. Фактори урожайності соняшнику.
курсовая работа [78.2 K], добавлена 11.10.2012

12. Статистичний аналіз економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах Черняхівського району Житомирської області
Статистичне спостереження показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Досягнутий рівень виходу валової продукції на 100 га угідь. Групування господарств за продуктивністю землі, вплив основних факторів на її продуктивність.
дипломная работа [89.1 K], добавлена 15.01.2009

13. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району
Динаміка та виконання плану виробництва зерна за натуральними та вартісними показниками. Вплив факторів на зміну валового збору. Фактори, що формують урожайність культури. Підрахунок резервів збільшення виробництва зерна та заходи щодо їх використання.
курсовая работа [82.1 K], добавлена 18.01.2008

14. Аналіз обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р.
Розрахунок інтервального ряду розподілу населення за обсягом виробництва цукрових буряків. Розрахунок статистичних показників: середня величина для всієї сукупності регіонів, мода, медіана, середнє лінійне та квадратичне відхилення, дисперсія, варіація.
контрольная работа [145.1 K], добавлена 04.02.2011

15. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області
Показники собівартості продукції тваринництва та методика їх визначення. Статистичний аналіз динаміки собівартості продукції тваринництва і факторів, що впливають на її рівень: структури витрат та впливу факторів на зміну собівартості продукції.
курсовая работа [116.3 K], добавлена 02.04.2008

16. Ефективність виробництва соняшника в сучасних умовах господарювання (на прикладі СФГ "Зірка" с. Малинки Погребищенського р-ну Вінницької області)
Методичні засади оцінки ефективності виробництва соняшника. Сучасний стан виробництва соняшника в Україні. Підвищення економічної ефективності за рахунок внесення добрив в СФГ "Зірка". Динаміка посівних площ, урожайності і валових зборів соняшника.
дипломная работа [5.0 M], добавлена 19.02.2014

17. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці
Організація оплати та методи визначення міри праці на підприємстві. Аналіз впливу факторів на виробництво продукції рослинництва, зміну її собівартості, оплату праці, матеріальні витрати. Резерви підвищення ефективності виробництва в галузі рослинництва.
курсовая работа [115.6 K], добавлена 11.05.2009

18. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
Теоретичні основи економічної ефективності виробництва. Організаційно-економічна характеристика КСП ім. Карла Маркса, аналіз його стану розвитку виробництва продукції. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції (молока).
курсовая работа [969.8 K], добавлена 12.07.2010

19. Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
Система статистичних показників витрат на одну гривню реалізованої продукції і методика їх розрахунку. Статистичний аналіз факторів, що впливають на їх динаміку. Аналіз ефективності витрат на 1 гривню реалізованої продукції, виробленої на експорт.
курсовая работа [145.3 K], добавлена 16.05.2011

20. Аналіз використання робочої сили та робочого часу на сільськогосподарському виробництві та розробка заходів щодо підвищення ефективності
Аналіз головних факторів, які впливають на використання робочої сили та робочого часу методом аналітичного групування. Продуктивність праці робітників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві. Прогнозування тенденції розвитку трудозабезпеченості.
курсовая работа [958.2 K], добавлена 16.07.2013

Другие работы из коллекции:

1. Разработка рекомендаций по улучшению деятельности ОАО "Синар"
2. Собственность в системе экономических отношений
3. Кейнсіанська теорії макроекономічного регулювання економіки

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов