главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыУдосконалення управління структурою капіталу підприємства
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Сутність фінансового капіталу підприємства, його роль в забезпеченні ефективної діяльності. Показники оцінки ефективності управління коштами. Фактори, що вливають на рентабельність власного капіталу підприємства, особливості організації кредитної роботи.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/economy/00123145_0.html
Вид: дипломная работа
Автор: Ёжик

Подобные работы из Базы знаний:
1. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом.
курсовая работа [401.2 K], добавлена 10.06.2002

2. Формування власного капіталу підприємства
Форми функціонування власного капіталу підприємства. Джерела формування власних фінансових ресурсів. Придбання лессором майна на замовлення лізера. Амортизаційні відрахування. Основні засади управління та політика формування капіталу підприємства.
курсовая работа [56.3 K], добавлена 21.02.2014

3. Застосування власного капіталу. Інвестиційна діяльність підприємства
Оцінка ефективності використання власного і позиченого капіталу, особливості показників доходності. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Метод визначення чистої теперішньої вартості. Аналіз рентабельності проекту.
контрольная работа [297.8 K], добавлена 05.03.2011

4. Вартість капіталу підприємства: економічний зміст та порядок визначення
Теоретичні основи формування капіталу підприємства. Сутність капіталу підприємства. Особливості формування складових власного капіталу підприємства. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). Форми реалізації структури капіталу.
курсовая работа [140.0 K], добавлена 28.08.2010

5. Управління капіталом підприємства ВАТ "Електромотор"
Поняття капіталу, його структура, загальна характеристика. Особливості позичкового капіталу, основні недоліки. Основний напрям діяльності ВАТ "Електромотор", аналіз фінансового стану, джерела формування майна. Формування оптимальної структури капіталу.
курсовая работа [181.2 K], добавлена 16.04.2012

6. Значення та сутність капіталу підприємства
Капітал підприємства: суть, значення, джерела формування. Аналіз комплексу методів управління процесами розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів. Оцінка джерел власного і позичкового капіталу акціонерного товариства за рахунок планування.
дипломная работа [693.1 K], добавлена 20.01.2011

7. Управління оборотним капіталом підприємства
Сутність оборотного капіталу, його значення в системі управління фінансами підприємства. Особливості формування та використання оборотного капіталу торговельних підприємств. Аналіз стану оборотних активів і джерел їх авансування на прикладі ТОВ "АД Шина".
дипломная работа [689.5 K], добавлена 14.10.2014

8. Управління інтелектуальним капіталом підприємства
Поняття та структура інтелектуального капіталу підприємства. Можливості, створенні інтелектуальними ресурсами різних рівнів. Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства. Рівень оснащеності сучасними засобами комунікації та зв’язку.
реферат [75.8 K], добавлена 07.03.2011

9. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
Стратегия й тактика управлення фінансами. Управління інвестиційним процесом. Принципи процесу оцінки вартості капіталу. Оптимізація структури капіталу. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу. Аналіз капіталу підприємства.
контрольная работа [37.6 K], добавлена 07.11.2008

10. Управління формуванням капіталу виноробних підприємств
Теоретико-методичні засади і практичні рекомендації з удосконалення механізму управління формуванням капіталу виноробних підприємств Південного регіону України. Економіко-математична модель оптимізації управління капіталом виноробного підприємства.
автореферат [49.9 K], добавлена 11.04.2009

11. Фінансовий потенціал розвитку підприємства
Фінансові ресурси підприємства - склад і характеристика, джерела формування. Сутність та структура власного та позичкового капіталу підприємства. Дослідження узагальнюючих показників фінансового стану і його основних коефіцієнтів на прикладі ВАТ "ІПЗ".
курсовая работа [59.1 K], добавлена 17.05.2008

12. Фінансовий аналіз транспортного підприємства
Характеристика транспортного підприємства, аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності. Склад і структура кредиторської заборгованості. Оцінка запасу фінансової стійкості. Ефективність використання капіталу та рентабельність фірми.
курсовая работа [86.4 K], добавлена 25.03.2012

13. Ефективність управління активами підприємства
Сутність та класифікація активів підприємства, методи управління та показники ефективності даного процесу. Формування та управління необоротними та оборотними активами підприємства. Шляхи підвищення ефективності управління активами в організації.
дипломная работа [1.8 M], добавлена 20.06.2012

14. Управління оборотним капіталом підприємства
Дослідження фінансово-економічних відносин на промислових підприємствах в процесі управління формуванням і використанням оборотного капіталу. Класифікація оборотного капіталу, структура джерел його формування та методика для визначення у його потребі.
дипломная работа [506.9 K], добавлена 08.04.2011

15. Управління зовнішньоекономічною діяльністю ПАТ ПБК "Радомишль"
Зміст та роль зовнішньоекономічної діяльності, характеристика її системи управління та показники ефективності. Організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз фінансового стану організації. Шляхи підвищення рівня управління ЗЕД компанії.
курсовая работа [258.6 K], добавлена 19.09.2014

16. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування
Теоретичні засади структури капіталу підприємства. Види капіталу підприємства, його кругообіг. Поняття структури капіталу: будова, складові частини, особливості обертання у виробництві. Вплив різних форм капіталу на фінансування підприємства.
курсовая работа [143.8 K], добавлена 02.11.2007

17. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства
Зміст, завдання, предмет та прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Оцінка прибутковості та активності: оборотність активів, рентабельність продукції, акціонерного та власного капіталу. Вибір оптимального місця розташування підприємства.
курсовая работа [120.8 K], добавлена 11.12.2009

18. Ефективність використання оборотного капіталу на підприємстві ТОВ "Рукавична фабрика "Славутич""
Економічна сутність, функції та джерела формування оборотного капіталу підприємства. Методика планування та показники ефективності використання оборотного капіталу. Оцінка складу та структури оборотного капіталу підприємства та джерела їх формування.
курсовая работа [96.6 K], добавлена 29.12.2014

19. Основний капітал підприємства
Cутність капіталу як економічної категорії. Його роль в діяльності підприємства як частини промислового капіталу. Джерела відтворення основних фондів в умовах ринкової економіки. Особливості формування на цій основі дієвого механізму фінансування.
курсовая работа [44.7 K], добавлена 19.09.2014

20. Покращення фінансового стану підприємства
Фінансово–економічні результати діяльності підприємства: економічна сутність балансу, показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз прибутків та збитків підприємства, оцінка рентабельності. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ "Поліграфіст".
курсовая работа [62.2 K], добавлена 14.01.2010

Другие работы из коллекции:

1. Качество трудовой жизни как интегральное понятие
2. Альтернативные источники энергии
3. Анализ качества и конкурентоспособности продукции

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов