главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыСтан та ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Визначення поняття трудових ресурсів як фактору виробництва, особливості їх використання в аграрних підприємствах. Дослідження зайнятості сільського населення в умовах ринкових трансформацій. Оцінка ефективності праці у сільськогосподарському виробництві.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/economy/00139168_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: Николай

Подобные работы из Базы знаний:
1. Забезпечення трудовими ресурсами та ефективність їх використання в СВК "Нива"
Сезонність використання трудових ресурсів, шляхи її подолання. Динаміка забезпеченості, складу і структури трудових ресурсів в СВК "Нива". Фактори подальшого підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. Удосконалення організації виробництва.
курсовая работа [108.3 K], добавлена 19.11.2011

2. Критерії ефективності використання трудових ресурсів в торгівлі
Економічна необхідність ефективного використання трудових ресурсів торговельних підприємств. Класифікація трудових ресурсів, оцінка ефективності їх використання. Організаційно-економічна характеристика діяльності ПП "Гал–Ф", аналіз продуктивності праці.
дипломная работа [262.2 K], добавлена 22.04.2010

3. Стан і перспективи зайнятості трудових ресурсів Донецької області в умовах інноваційних змін
Економічна сутність зайнятості трудових ресурсів в умовах інноваційних змін. Передумови і фактори впливу на розвиток потенціалу Донецької області в умовах реструктуризації зайнятості. Регіональні особливості в розміщенні трудових ресурсів області.
курсовая работа [596.2 K], добавлена 02.05.2014

4. Ефективність використання ресурсів підприємства
Стан використання виробничих і трудових ресурсів підприємства. Підвищення ефективності використання трудових та виробничих ресурсів, їх вплив на результат господарської діяльності. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання ОВФ.
курсовая работа [93.5 K], добавлена 16.11.2008

5. Особливості формування трудових ресурсів підприємства
Сутність і основні напрямки формування трудових ресурсів підприємства в сучасних умовах, зміст і методи їх оцінювання. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства на прикладі ТОВ "Корпорація "Ровекс", оцінка мотивації персоналу.
дипломная работа [773.0 K], добавлена 23.05.2013

6. Заходи по підвищенню ефективності використання виробничих та трудових ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності
Визначення понять: "ефективність", "виробничі ресурси", "трудові ресурси". Описання процесу формування і використання виробничих та трудових ресурсів. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці.
курсовая работа [543.7 K], добавлена 18.09.2014

7. Ефективність використання ресурсів підприємства
Ефективність використання ресурсів підприємства. Господарська діяльність підприємства, використання окремих видів ресурсів. Показники підвищення ефективності підприємства. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства.
курсовая работа [112.3 K], добавлена 16.11.2008

8. Ефективність використання трудових ресурсів і шляхи її підвищення (на прикладі підприємства Зіньківської РСС "Зіньківський хлібокомбінат")
Поняття "трудові ресурси" та їх склад. Фактори, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів. Коротка природно-економічна характеристика РСС "Зіньківський хлібокомбінат". Резерви зростання продуктивності праці, удосконалення організації.
курсовая работа [74.5 K], добавлена 19.09.2011

9. Шляхи раціонального використання трудових ресурсів
Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Система управління трудовими ресурсами. Механізм регулювання ефективного використання трудових ресурсів в регіонах. Механізм мотивації до праці. Заробітна плата в системі управління ефективності праці.
контрольная работа [44.6 K], добавлена 12.04.2010

10. Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства
Показники ефективності використання основних фондів, оборотних засобів та трудових ресурсів на підприємстві. Заходи по поліпшенню екстенсивного і інтенсивного використання ОВФ, прискоренню оборотності оборотних коштів та підвищенню продуктивності праці.
курсовая работа [116.8 K], добавлена 15.03.2013

11. Аналіз трудових ресурсів
Визначення трудових ресурсів економіки. Чинники зростання трудового потенціалу підприємства. Формальна оцінка досконалої трудової діяльності і методи її проведення. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсів. Аналіз фонду заробітної плати.
курсовая работа [89.5 K], добавлена 28.04.2011

12. Трудові ресурси Хмельницької області
Сутність понять з проблематики трудових ресурсів. Особливості методики дослідження трудових ресурсів в історичному плані. Умови та фактори впливу на формування та розміщення населення Хмельниччини, як передумови розвитку трудових ресурсів України.
дипломная работа [82.1 K], добавлена 09.09.2012

13. Політика зайнятості населення в Україні
Проблеми зайнятості населення та формування розподілу і використання трудових ресурсів в Україні. Форми, причини і соціально-економічні наслідки безробіття. Аналіз інфраструктури ринку праці. Державна політика зайнятості й соціальний захист безробіття.
курсовая работа [1.4 M], добавлена 27.02.2013

14. Проблеми зайнятості трудових ресурсів Закарпатської області і шляхи їх вирішення
Аналіз сучасного стану зайнятості трудових ресурсів Закарпаття. Проблеми працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями. Стратегії стабілізації ринку праці і напрямки роботи служби зайнятості Закарпаття по зниженню рівня безробіття населення.
курсовая работа [21.5 K], добавлена 21.04.2009

15. Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ "Гіпрон"
Проблеми раціонального використання трудових і виробничих ресурсів. Економічна сутність поняття та показники ефективності використання матеріальних ресурсів. Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ "Гіпрон".
курсовая работа [70.1 K], добавлена 18.01.2013

16. Аналіз трудових ресурсів відокремленого підрозділу державного підприємства "Шахтарськантрацит"
Сутність трудових ресурсів, принципи їх формування в сучасних умовах господарювання. Оцінки ефективності використання персоналу підприємства ВП "Шахтоуправління ім. 17-го партз’їзду". Фактори формування резервів підвищення продуктивності праці.
курсовая работа [477.6 K], добавлена 09.10.2011

17. Продуктивність праці на підприємстві
Оцінка ефективності використання трудових ресурсів ЗАТ "Техмашсервіс". Аналіз забезпеченості та структури кадрів на підприємстві. Факторний аналіз продуктивності праці та розрахунок економічної ефективності виробництва. Стан охорони праці на підприємстві.
дипломная работа [382.4 K], добавлена 05.02.2013

18. Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Регіональні відмінності у формуванні трудоресурсного потенціалу в Київській області. Сучасні соціальні, економічні та екологічні проблеми зайнятості населення та перспективи ефективного використання трудових ресурсів регіону, динаміка структурних змін.
курсовая работа [288.2 K], добавлена 17.03.2013

19. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні
Ринок праці як динамічна система та комплекс соціально-трудових відносин з приводу умов наймання. Сукупність соціально-трудових відносин щодо умов зайнятості та використання працівників у суспільному виробництві. Проблеми на сучасному ринку праці.
статья [14.6 K], добавлена 04.06.2009

20. Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів підприємства
Розрахунок показників ефективності використання виробничих і трудових ресурсів. Оцінка техніко-економічної інформації, виявлення резервів підвищення ефективності використання виробничого потенціалу, методика впровадження заходів і управління ними.
курсовая работа [638.9 K], добавлена 18.11.2014

Другие работы из коллекции:

1. Оценка технико-экономических показателей ОАО "Тацинский элеватор"
2. Государственное регулирование экономики в свете кейнсианской и неоконсервативной концепций
3. Экономическая политика и экономическая стратегия Российской Федерации в современных условиях

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов