главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыЕкономіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Концепції типізації економічного розвитку суспільства. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів України. Причини та наслідки диференціації промислових потенціалів регіонів та рівнів їхньої економіки. Загострення соціальних відносин у регіонах.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/economy/00205549_0.html
Вид: контрольная работа
Автор: incognito

Подобные работы из Базы знаний:
1. Показники соціально-економічного розвитку регіонів України
Аналіз основних показників економічного і соціального розвитку регіонів України, розвиток господарських комплексів. Особливості сучасної програми регіонального розвитку. Класифікація регіональних програм: рівень значущості, територіальна приналежність.
реферат [62.6 K], добавлена 21.05.2012

2. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку (на прикладі Придніпровського економічного регіону)
Значення Придніпровського регіону для економіки України, його природно-ресурсний потенціал та демографічна ситуація. Стан промисловості, сільського господарства, транспорту та зовнішньої торгівлі. Проблеми та перспективи економічного розвитку регіону.
курсовая работа [449.2 K], добавлена 05.01.2014

3. Роль великих міст в економіцi та культурному розвитку України
Економічний та культурний розвиток великих міст України. Проблеми та пропозиції щодо їх вирішення. Роль міст у територіальних системах держави та їх вплив на ефективність функціонування регіонів у певних політичних та соціально-економічних умовах.
курсовая работа [65.0 K], добавлена 09.02.2014

4. Конкурентоспроможність регіонів України в умовах глобалізації
Закономірності, принципи та фактори формування конкурентоспроможності регіонів України. Сучасні тенденції розвитку підприємств в умовах ринкових відносин. Проблеми української регіональної політики та завдання в сфері реалізації євроінтеграційного курсу.
курсовая работа [362.9 K], добавлена 28.01.2014

5. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України
Необхідність проведення реформ для переходу України до країн з ринковою економікою. Інновації й інноваційний шлях розвитку - рушійна сила, що спроможна забезпечити економічну незалежність України. Основні риси інноваційної моделі розвитку економіки.
статья [19.7 K], добавлена 09.09.2010

6. Становлення та розвиток засад ринкової економіки України (друга половина 90-х років)
Трансформаційні економічні процеси з моменту проголошення України незалежною державою. Негативний вплив на формування ринкових відносин та лібералізація економіки. Приватизація та реалізація соціально-економічного курсу побудови ринкового господарства.
эссе [20.4 K], добавлена 23.05.2015

7. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
Європейський соціально-економічний реформізм і національні економічні інтереси держави. Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки. Неофіційний сектор національної економіки України та його негативні риси.
реферат [22.2 K], добавлена 17.03.2009

8. Формування та реалізація програм соціально-економічного розвитку
Дослідження теоретичних аспектів стратегічного формування програм соціально-економічного розвитку. Аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку на прикладі Львівської області. Пропозиції напрямків забезпечення цільового програмування.
дипломная работа [1.9 M], добавлена 08.07.2015

9. Формування системи показників конкурентоспроможності регіонів
Передумови виникнення і посилення конкуренції між окремими регіонами як суб’єктами економічних відносин. Система формування показників регіональної конкурентоспроможності. Тенденції та характер формування конкурентних позицій окремих регіонів України.
автореферат [66.2 K], добавлена 13.04.2009

10. Побудова системи діагностики резервів соціально-економічного розвитку підприємства
Визначення місця соціально-економічної політики в управлінні розвитком фармацевтичного підприємства, дослідження структури його соціально-економічного потенціалу. Діагностика існуючого рівня соціально-економічного потенціалу і розвитку ЗАТ "Біолік".
дипломная работа [1.8 M], добавлена 07.07.2011

11. Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Оцінка технологічного розвитку української економіки в контексті світової еволюції технологічних парадигм. Зв’язок між впровадженням у виробництво науково-технологічних інновацій і довгостроковими коливаннями циклічного розвитку економічних процесів.
научная работа [35.9 K], добавлена 11.03.2013

12. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону
Етапи розробки рекомендацій щодо напрямів регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Способи оцінки ефективності використання потенціалу регіональної економіки Львівської області. Аналіз транспортної складової розвитку продуктивних сил регіону.
курсовая работа [766.4 K], добавлена 17.12.2013

13. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку
Власність як основа економічного ладу суспільства. Сутність економічної системи, її структура та класифікація. Типи та форми власності, їх еволюція. Закон відповідності економічних відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил. Способи виробництва.
презентация [102.5 K], добавлена 24.09.2015

14. Національна економіка України та тенденції її розвитку
Національна економіка, її складові, основні результати функціонування. Характеристика економічного потенціалу України та показники його ефективного використання. Актуальні проблеми стратегічного розвитку національної економіки України в сучасних умовах.
курсовая работа [447.0 K], добавлена 17.11.2010

15. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Класифікація національних економічних інтересів. Довгострокові передумови та фактори соціально-економічного розвитку. Повноцінне входження України у світовий інформаційний простір, її участь в глобальних процесах світу і пріоритети у зовнішній політиці.
реферат [1.0 M], добавлена 18.05.2011

16. Проблеми і перспективи підвищення рівня економічного розвитку України і ступеня її участі в міжнародних економічних процесах
Місце України у світовій економічній системі. Участь України в міжнародному русі факторів виробництва та її роль в міжнародній торгівлі. Напрями підвищення рівня економічного розвитку України і удосконалення системи міжнародних економічних відносин.
контрольная работа [290.2 K], добавлена 28.03.2012

17. Аналіз регіонального розвитку Полтавської області
Дослідження соціально-економічного становища Полтавської області. Аналіз природно-ресурсного і трудового потенціалів, ринку праці, оцінка інвестиційної привабливості Полтавщини. Формування аналітичних висновків щодо напрямків подальшого розвитку регіону.
курсовая работа [204.9 K], добавлена 02.06.2011

18. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
Генетичні корені регіональної економіки. Класичні теорії та концепції регіонального розвитку. Сучасні теорії та концепції регіонального розвитку. Теорії економічного районування. Принципи соціально-економічного районування. Компонентна структура.
реферат [54.2 K], добавлена 07.11.2008

19. Національна і регіональна економіка України
Теоретичні основи економіки регіону. Методи регіонального управління економікою. Методика опрацювання регіональних бюджетів. Форми і методи управління природними, трудовими ресурсами та виробничою інфраструктурою регіонів. Програми розвитку міст.
курс лекций [505.0 K], добавлена 06.12.2009

20. Ринок як регулятор економічного розвитку держави
Ринок праці. Безробіття, його форми і соціально-економічні наслідки. Суб'єкти відносин на ринку праці. Функції сучасного ринку праці. Функціонально-організаційна структура. Причини безробіття. Безробіття і втрати суспільства. Сучасна ринкова економіка.
контрольная работа [24.3 K], добавлена 20.01.2009

Другие работы из коллекции:

1. Несостоятельность и банкротство
2. Анализ оборотных средств
3. Налоговая система Республики Казахстан. Цикличность экономического развития

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов