Побудова, дослідження емпіричної лінійки економетричної моделі залежності обсягу виробництва фірми від витрат на заробітну платню персоналу й вартості основних фондів. Складання матриці вихідних даних. Прогноз середньорічного обсягу виробництва для фірми.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид контрольная работа
Автор natali241079
Дата добавления 10.11.2010
Коллекция Revolution
Ссылка http://revolution.allbest.ru/emodel/00240307_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Побудова, дослідження емпіричної лінійки економетричної моделі залежності обсягу виробництва фірми від витрат на заробітну платню персоналу й вартості основних фондів. Складання матриці вихідних даних. Прогноз середньорічного обсягу виробництва для фірми.
  контрольная работа [167.5 K], добавлена 07.11.2010

 • Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії та детермінації. Графічне зображення моделювання лінійного зв’язку, застосування F–критерію Фішера.
  контрольная работа [5.1 M], добавлена 17.03.2010

 • Складання математичної моделі задачі. Побудова симплексної таблиці. Розв’язок задачі лінійного програмування симплексним методом. Рішення двоїстої задачі та складання матриці. Знаходження графічним методом екстремумів функцій, визначеній нерівностями.
  контрольная работа [239.0 K], добавлена 28.03.2011

 • Набуття навичок складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Лінійне програмування задач.
  лабораторная работа [130.4 K], добавлена 09.03.2009

 • Поняття та процес економічного прогнозування, процес формування прогнозу про розвиток об'єкта на основі вивчення тенденцій його розвитку. Сутність та побудова економетричних моделей. Зарубіжний досвід побудови та використання економетричної моделі.
  реферат [43.5 K], добавлена 15.04.2013

 • Перевірка макроекономічних показників Австрії на стаціонарність даних. Побудова економетричної моделі впливу показників інфляції, кількості зайнятих та безробітних на приріст валового внутрішнього продукту. Аналіз скоригованого коефіцієнту детермінації.
  контрольная работа [35.0 K], добавлена 05.01.2014

 • Виробнича функція Кобба-Дугласа. Розрахунок методом математичної екстраполяції прогнозного значення обсягу виробництва при заданих значеннях витрат праці та виробничого капіталу. Оцінка адекватності моделі за критерієм Фішера. Оцінки параметрів регресії.
  контрольная работа [39.9 K], добавлена 13.03.2015

 • Складання математичної моделі задачі планування виробництва та її реалізації із використанням табличного процесору MS Excel. Визначення плану виробництва та забезпечення максимуму прибутку від реалізації. Розв'язок задач з лінійного програмування.
  лабораторная работа [105.7 K], добавлена 09.03.2009

 • Вивчення сутності лінійної моделі виробництва та лінійного програмування. Статична схема міжгалузевого балансу. Властивості невід’ємних матриць. Зв'язок між коефіцієнтами прямих і повних витрат. Коефіцієнти трудових витрат. Баланс трудових ресурсів.
  реферат [134.7 K], добавлена 07.12.2010

 • Оптимальні обсяги виробництва електроплит різних моделей, що максимізують дохід фірми. Оптимальний план двоїстої задачі до поставленої задачі лінійного програмування. Побудова математичної моделі транспортної задачі. Мінімальне значення цільової функції.
  контрольная работа [274.1 K], добавлена 28.03.2011