главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Поcмотреть текст работыГроші та інфляція
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=9687
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Гроші
Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції. Сутність, причини, форми прояву інфляції. Формування попиту на гроші, закон грошового обігу. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Грошова система України та її еволюція.
курс лекций [1.6 M], добавлена 08.02.2010

2. Причини та соціально-економічні наслідки інфляції
Дослідження інфляції в Україні, її причини. Інфляція як зростання загального рівня цін у країні продовж певного періоду часу. Характеристика гіперінфляції. Сеньйораж - дохід, що отримує держава в результаті друкування грошей. Інфляційні процеси в Україні.
контрольная работа [625.7 K], добавлена 03.03.2011

3. Цікаві факти про гроші
Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Розгляд історії виникнення грошей. Карбування монет та випуск паперових купюр. Гроші як переносники мікроорганізмів, здатних викликати серйозні хвороби.
презентация [1.9 M], добавлена 30.11.2014

4. Гроші та грошовий обіг
Походження, сутність і функції грошей. Повноцінні гроші і знаки вартості. Поява знаків вартості при золотому обігу. Шлях розвитку кредитних грошей: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки. Готівкова та безготівкова форма грошового обігу.
курсовая работа [56.4 K], добавлена 25.01.2011

5. Гроші та теорії грошей
Гроші: поняття та загальна характеристика, класифікація та різновиди, цілі використання та функції, економічна природа. Теорії грошей: металістична, номіналістична та кількісна. Сучасна система регулювання валюти, її головний зміст та напрямки вивчення.
курсовая работа [63.1 K], добавлена 31.08.2014

6. Гроші. Види валютних систем
Сутність поняття "гроші". Еволюція форм існування грошей. Закони обігу та еволюція кредитних грошей. Простий і переказний вексель. Характерні ознаки "класичної" банкноти. Основні канали емісії сучасних банкнот. Призначення національної валютної системи.
контрольная работа [48.1 K], добавлена 17.11.2010

7. Гроші і їх роль у товарному виробництві
Виникнення та суть товарного виробництва. Просте та розвинене товарне виробництво. Походження грошей. Концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Паперові, електронні гроші. Функції грошей в товарному виробництві. Світові гроші.
курсовая работа [18.1 K], добавлена 20.12.2003

8. Грошово-кредитна система США
Гроші в економіці США. Федеральна резервна система. Кредитна система. банк гроші система Німеччина. Федеральна резервна система. Федеральні резервні банки. Федеральний комітет відкритого ринку. Федеральна консультативна рада. Страхові компанії.
реферат [76.8 K], добавлена 07.09.2008

9. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті
Структура монетного господарства України як складової Російської Імперії. Карбування монет за часів Екатерини ІІ. Перші паперові гроші - асигнації. Купівельна спроможність рубля, грошової реформа С.Ю. Вітте. Паперові гроші на українських землях.
курсовая работа [29.3 K], добавлена 18.05.2009

10. Інфляція в Україні та шляхи її подолання в сучасних умовах
Загальні відомості про види та суть інфляції як економічного явища. Інфляція в Україні, основні фактори інфляції в 2007-2008 рр. Основні причини інфляції в 2010 р. Сергій Чигир про причини інфляції в Україні в 2010 р. Шляхи подолання інфляції в Україні.
научная работа [20.6 K], добавлена 11.11.2010

11. Інфляція
Інфляція, її види та суть. Причини виникнення інфляційних процесів, та її наслідки. Проблеми (оздоровлення), подолання інфляційних процесів в Україні, в період формування ринкових відносин. Регулювання кредитів, цін і заробітної плати, валютного курсу.
курсовая работа [28.4 K], добавлена 20.12.2003

12. Історичне походження грошей
Неодмінний атрибут державності. Спецальний інструмент для обслуговування сфери товарного обігу. Розвиток форм грошей: металеві - парерові - електронні. Гроші - своєрідні твори мистецтва. Сучасні технології безготівкових розрахунків.
реферат [9.8 K], добавлена 20.12.2003

13. Інфляція та шляхи її подолання в сучасних умовах
Поняття та економічна природа інфляції, її різновиди та відмінні ознаки, механізм та причини виникнення. Системні особливості розвитку інфляційних процесів в Україні, оцінка їх негативного впливу на економіку держави, основні шляхи та напрямки подолання.
курсовая работа [93.6 K], добавлена 12.07.2010

14. Гроші і кредит
Банківські депозити: загальна характеристика та різновиди. Причини активного розвитку електронних грошей як способу безготівкових розрахунків. Особливості розвитку грошової системи Німеччини. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України.
контрольная работа [24.1 K], добавлена 14.12.2013

15. Гроші та кредит
Визначення поняття електронних грошей та їх види: емітовані платіжні сертифікати або чеки; записи на розрахунковому рахунку учасника системи. Примноження емісії грошей через мультиплікатор. Розрахунок розміру депозитів, розміщених у комерційному банку.
контрольная работа [27.7 K], добавлена 16.03.2012

16. Пластикові картки - сучасний платіжний інструмент
Електронні гроші як замінники реальних повноцінних грошей, які існують у вигляді електронних записів у спеціальних пристроях, їх роль у платіжній системі держави. Напрями впровадження платіжних карткових систем для розрахунків із фізичними особами.
реферат [30.5 K], добавлена 28.05.2010

17. Гроші та грошово-кредитна політика
Характеристика форм вартості грошей в епоху товарних грошей за К. Марксом. Суть та необхідність валютного регулювання. Ознайомлення з історією гривні. Розгляд методики розрахунку грошової маси у Пакистані. Визначення швидкості обіговості готівки.
контрольная работа [176.6 K], добавлена 18.06.2015

18. Основи організації фінансів підприємтсв
Фінанси, кредит, гроші як регулювальники економіки та суспільних відносин. Кругообіг основного та оборотного капіталу підприємств. Фінансові відносини усередині підприємства та з вищими організаціями. Формування і використання різних грошових фондів.
контрольная работа [22.4 K], добавлена 14.08.2010

19. Історія розвитку грошей
Історичний аспект взаємодії еволюції грошей з розвитком культури. Гроші в світлі первісного суспільства і натурального виробництва. Вивчення їх провідної економічної та політичної ролі в суспільстві. Грошова система античності та в період Нового Часу.
реферат [24.7 K], добавлена 08.09.2014

20. Сутність і функції грошей
Сутність грошей як загального еквівалента. Раціоналістична та еволюційна концепція їх походження. Роль держави у їх створенні грошей та функціонуванні після демонетизації золота. Гроші як капітал. Специфіка вияву їх суті у різних економічних формаціях.
презентация [2.6 M], добавлена 13.06.2015

Другие работы из коллекции:

1. Формирование регионального бюджета на примере Красноярского края
2. Оценка влияния стратегических преобразований на финансовое состояние компании (на примере ООО "Санаторий Янтарный берег")
3. Налоговые расчеты

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов