Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Автор dimcih
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=9687

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції. Сутність, причини, форми прояву інфляції. Формування попиту на гроші, закон грошового обігу. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Грошова система України та її еволюція.
  курс лекций [1.6 M], добавлена 08.02.2010

 • Дослідження інфляції в Україні, її причини. Інфляція як зростання загального рівня цін у країні продовж певного періоду часу. Характеристика гіперінфляції. Сеньйораж - дохід, що отримує держава в результаті друкування грошей. Інфляційні процеси в Україні.
  контрольная работа [625.7 K], добавлена 03.03.2011

 • Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Розгляд історії виникнення грошей. Карбування монет та випуск паперових купюр. Гроші як переносники мікроорганізмів, здатних викликати серйозні хвороби.
  презентация [1.9 M], добавлена 30.11.2014

 • Походження, сутність і функції грошей. Повноцінні гроші і знаки вартості. Поява знаків вартості при золотому обігу. Шлях розвитку кредитних грошей: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки. Готівкова та безготівкова форма грошового обігу.
  курсовая работа [56.4 K], добавлена 25.01.2011

 • Гроші: поняття та загальна характеристика, класифікація та різновиди, цілі використання та функції, економічна природа. Теорії грошей: металістична, номіналістична та кількісна. Сучасна система регулювання валюти, її головний зміст та напрямки вивчення.
  курсовая работа [63.1 K], добавлена 31.08.2014

 • Сутність поняття "гроші". Еволюція форм існування грошей. Закони обігу та еволюція кредитних грошей. Простий і переказний вексель. Характерні ознаки "класичної" банкноти. Основні канали емісії сучасних банкнот. Призначення національної валютної системи.
  контрольная работа [48.1 K], добавлена 17.11.2010

 • Виникнення та суть товарного виробництва. Просте та розвинене товарне виробництво. Походження грошей. Концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Паперові, електронні гроші. Функції грошей в товарному виробництві. Світові гроші.
  курсовая работа [18.1 K], добавлена 20.12.2003

 • Гроші в економіці США. Федеральна резервна система. Кредитна система. банк гроші система Німеччина. Федеральна резервна система. Федеральні резервні банки. Федеральний комітет відкритого ринку. Федеральна консультативна рада. Страхові компанії.
  реферат [76.8 K], добавлена 07.09.2008

 • Структура монетного господарства України як складової Російської Імперії. Карбування монет за часів Екатерини ІІ. Перші паперові гроші - асигнації. Купівельна спроможність рубля, грошової реформа С.Ю. Вітте. Паперові гроші на українських землях.
  курсовая работа [29.3 K], добавлена 18.05.2009

 • Загальні відомості про види та суть інфляції як економічного явища. Інфляція в Україні, основні фактори інфляції в 2007-2008 рр. Основні причини інфляції в 2010 р. Сергій Чигир про причини інфляції в Україні в 2010 р. Шляхи подолання інфляції в Україні.
  научная работа [20.6 K], добавлена 11.11.2010

 • Інфляція, її види та суть. Причини виникнення інфляційних процесів, та її наслідки. Проблеми (оздоровлення), подолання інфляційних процесів в Україні, в період формування ринкових відносин. Регулювання кредитів, цін і заробітної плати, валютного курсу.
  курсовая работа [28.4 K], добавлена 20.12.2003

 • Неодмінний атрибут державності. Спецальний інструмент для обслуговування сфери товарного обігу. Розвиток форм грошей: металеві - парерові - електронні. Гроші - своєрідні твори мистецтва. Сучасні технології безготівкових розрахунків.
  реферат [9.8 K], добавлена 20.12.2003

 • Поняття та економічна природа інфляції, її різновиди та відмінні ознаки, механізм та причини виникнення. Системні особливості розвитку інфляційних процесів в Україні, оцінка їх негативного впливу на економіку держави, основні шляхи та напрямки подолання.
  курсовая работа [93.6 K], добавлена 12.07.2010

 • Банківські депозити: загальна характеристика та різновиди. Причини активного розвитку електронних грошей як способу безготівкових розрахунків. Особливості розвитку грошової системи Німеччини. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України.
  контрольная работа [24.1 K], добавлена 14.12.2013

 • Визначення поняття електронних грошей та їх види: емітовані платіжні сертифікати або чеки; записи на розрахунковому рахунку учасника системи. Примноження емісії грошей через мультиплікатор. Розрахунок розміру депозитів, розміщених у комерційному банку.
  контрольная работа [27.7 K], добавлена 16.03.2012

 • Електронні гроші як замінники реальних повноцінних грошей, які існують у вигляді електронних записів у спеціальних пристроях, їх роль у платіжній системі держави. Напрями впровадження платіжних карткових систем для розрахунків із фізичними особами.
  реферат [30.5 K], добавлена 28.05.2010

 • Характеристика форм вартості грошей в епоху товарних грошей за К. Марксом. Суть та необхідність валютного регулювання. Ознайомлення з історією гривні. Розгляд методики розрахунку грошової маси у Пакистані. Визначення швидкості обіговості готівки.
  контрольная работа [176.6 K], добавлена 18.06.2015

 • Закономірності виникнення та еволюції грошей і грошових систем, закони їх розвитку. Загальний огляд розвитку грошей як матеріального носія відповідних економічних відносин. Грошово-кредитна політика Національного банку України, її визначальна мета.
  контрольная работа [38.7 K], добавлена 06.12.2015

 • Фінанси, кредит, гроші як регулювальники економіки та суспільних відносин. Кругообіг основного та оборотного капіталу підприємств. Фінансові відносини усередині підприємства та з вищими організаціями. Формування і використання різних грошових фондів.
  контрольная работа [22.4 K], добавлена 14.08.2010

 • Історичний аспект взаємодії еволюції грошей з розвитком культури. Гроші в світлі первісного суспільства і натурального виробництва. Вивчення їх провідної економічної та політичної ролі в суспільстві. Грошова система античності та в період Нового Часу.
  реферат [24.7 K], добавлена 08.09.2014