главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыГроші та інфляція
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=9687
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Гроші
Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції. Сутність, причини, форми прояву інфляції. Формування попиту на гроші, закон грошового обігу. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Грошова система України та її еволюція.
курс лекций [1.6 M], добавлена 08.02.2010

2. Причини та соціально-економічні наслідки інфляції
Дослідження інфляції в Україні, її причини. Інфляція як зростання загального рівня цін у країні продовж певного періоду часу. Характеристика гіперінфляції. Сеньйораж - дохід, що отримує держава в результаті друкування грошей. Інфляційні процеси в Україні.
контрольная работа [625.7 K], добавлена 03.03.2011

3. Цікаві факти про гроші
Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Розгляд історії виникнення грошей. Карбування монет та випуск паперових купюр. Гроші як переносники мікроорганізмів, здатних викликати серйозні хвороби.
презентация [1.9 M], добавлена 30.11.2014

4. Гроші та грошовий обіг
Походження, сутність і функції грошей. Повноцінні гроші і знаки вартості. Поява знаків вартості при золотому обігу. Шлях розвитку кредитних грошей: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки. Готівкова та безготівкова форма грошового обігу.
курсовая работа [56.4 K], добавлена 25.01.2011

5. Гроші та теорії грошей
Гроші: поняття та загальна характеристика, класифікація та різновиди, цілі використання та функції, економічна природа. Теорії грошей: металістична, номіналістична та кількісна. Сучасна система регулювання валюти, її головний зміст та напрямки вивчення.
курсовая работа [63.1 K], добавлена 31.08.2014

6. Гроші. Види валютних систем
Сутність поняття "гроші". Еволюція форм існування грошей. Закони обігу та еволюція кредитних грошей. Простий і переказний вексель. Характерні ознаки "класичної" банкноти. Основні канали емісії сучасних банкнот. Призначення національної валютної системи.
контрольная работа [48.1 K], добавлена 17.11.2010

7. Гроші і їх роль у товарному виробництві
Виникнення та суть товарного виробництва. Просте та розвинене товарне виробництво. Походження грошей. Концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Паперові, електронні гроші. Функції грошей в товарному виробництві. Світові гроші.
курсовая работа [18.1 K], добавлена 20.12.2003

8. Грошово-кредитна система США
Гроші в економіці США. Федеральна резервна система. Кредитна система. банк гроші система Німеччина. Федеральна резервна система. Федеральні резервні банки. Федеральний комітет відкритого ринку. Федеральна консультативна рада. Страхові компанії.
реферат [76.8 K], добавлена 07.09.2008

9. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті
Структура монетного господарства України як складової Російської Імперії. Карбування монет за часів Екатерини ІІ. Перші паперові гроші - асигнації. Купівельна спроможність рубля, грошової реформа С.Ю. Вітте. Паперові гроші на українських землях.
курсовая работа [29.3 K], добавлена 18.05.2009

10. Інфляція в Україні та шляхи її подолання в сучасних умовах
Загальні відомості про види та суть інфляції як економічного явища. Інфляція в Україні, основні фактори інфляції в 2007-2008 рр. Основні причини інфляції в 2010 р. Сергій Чигир про причини інфляції в Україні в 2010 р. Шляхи подолання інфляції в Україні.
научная работа [20.6 K], добавлена 11.11.2010

11. Інфляція
Інфляція, її види та суть. Причини виникнення інфляційних процесів, та її наслідки. Проблеми (оздоровлення), подолання інфляційних процесів в Україні, в період формування ринкових відносин. Регулювання кредитів, цін і заробітної плати, валютного курсу.
курсовая работа [28.4 K], добавлена 20.12.2003

12. Історичне походження грошей
Неодмінний атрибут державності. Спецальний інструмент для обслуговування сфери товарного обігу. Розвиток форм грошей: металеві - парерові - електронні. Гроші - своєрідні твори мистецтва. Сучасні технології безготівкових розрахунків.
реферат [9.8 K], добавлена 20.12.2003

13. Інфляція та шляхи її подолання в сучасних умовах
Поняття та економічна природа інфляції, її різновиди та відмінні ознаки, механізм та причини виникнення. Системні особливості розвитку інфляційних процесів в Україні, оцінка їх негативного впливу на економіку держави, основні шляхи та напрямки подолання.
курсовая работа [93.6 K], добавлена 12.07.2010

14. Гроші і кредит
Банківські депозити: загальна характеристика та різновиди. Причини активного розвитку електронних грошей як способу безготівкових розрахунків. Особливості розвитку грошової системи Німеччини. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України.
контрольная работа [24.1 K], добавлена 14.12.2013

15. Гроші та кредит
Визначення поняття електронних грошей та їх види: емітовані платіжні сертифікати або чеки; записи на розрахунковому рахунку учасника системи. Примноження емісії грошей через мультиплікатор. Розрахунок розміру депозитів, розміщених у комерційному банку.
контрольная работа [27.7 K], добавлена 16.03.2012

16. Пластикові картки - сучасний платіжний інструмент
Електронні гроші як замінники реальних повноцінних грошей, які існують у вигляді електронних записів у спеціальних пристроях, їх роль у платіжній системі держави. Напрями впровадження платіжних карткових систем для розрахунків із фізичними особами.
реферат [30.5 K], добавлена 28.05.2010

17. Гроші та грошово-кредитна політика
Характеристика форм вартості грошей в епоху товарних грошей за К. Марксом. Суть та необхідність валютного регулювання. Ознайомлення з історією гривні. Розгляд методики розрахунку грошової маси у Пакистані. Визначення швидкості обіговості готівки.
контрольная работа [176.6 K], добавлена 18.06.2015

18. Гроші та кредит
Закономірності виникнення та еволюції грошей і грошових систем, закони їх розвитку. Загальний огляд розвитку грошей як матеріального носія відповідних економічних відносин. Грошово-кредитна політика Національного банку України, її визначальна мета.
контрольная работа [38.7 K], добавлена 06.12.2015

19. Основи організації фінансів підприємтсв
Фінанси, кредит, гроші як регулювальники економіки та суспільних відносин. Кругообіг основного та оборотного капіталу підприємств. Фінансові відносини усередині підприємства та з вищими організаціями. Формування і використання різних грошових фондів.
контрольная работа [22.4 K], добавлена 14.08.2010

20. Історія розвитку грошей
Історичний аспект взаємодії еволюції грошей з розвитком культури. Гроші в світлі первісного суспільства і натурального виробництва. Вивчення їх провідної економічної та політичної ролі в суспільстві. Грошова система античності та в період Нового Часу.
реферат [24.7 K], добавлена 08.09.2014

Другие работы из коллекции:

1. Фінанси (Загальна теорія)
2. Основные проблемы межбюджетных отношений в России и пути их решения
3. Фінансовий аналіз підприємства

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов