Принципи податкової політики України. Податки та їх класифікація. Система оподаткування юридичних осіб. Аналіз виробничо-господарської діяльності державного підприємства "Яготинський цукровий завод", балансу підприємства. Фінансовий та податковий аналіз.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Автор юлька
Дата добавления 28.12.2008
Коллекция Revolution
Ссылка http://revolution.allbest.ru/finance/00047300_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Принципи податкової політики України. Податки та їх класифікація. Система оподаткування юридичних осіб. Аналіз виробничо-господарської діяльності державного підприємства "Яготинський цукровий завод", балансу підприємства. Фінансовий та податковий аналіз.
  курсовая работа [241.0 K], добавлена 16.12.2008

 • Державне регулювання економіки та межі державного втручання. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу. Стан податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Зарубіжні моделі податкової політики.
  дипломная работа [184.5 K], добавлена 06.11.2004

 • Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів. Стратегія управління доходами підприємства та їх класифікація. Аналіз загального обсягу і структури доходів ВАТ "Городоцький цукровий завод" за 2006-2007 роки. Планування доходу на майбутній період.
  реферат [71.3 K], добавлена 14.04.2009

 • Сутність податкової політики держави. Критерії ефективності податкової політики. Основні принципи формування податкової політики. Питання планування податкових надходжень. Податкова політика України. Проведення ринкових реформ. Бюджетні відносини.
  реферат [35.4 K], добавлена 18.05.2004

 • Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.
  курсовая работа [677.3 K], добавлена 18.02.2014

 • Детермінанти податкової політики в Україні. Стан податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Застосування зарубіжних моделей податкової політики для умов України. Охорона праці в органах ДПС.
  дипломная работа [179.7 K], добавлена 06.11.2004

 • Поняття, види та економічні функції податків, їх ставки. Основні принципи побудови, особливості та значення податкової системи України. Сутність державної податкової політики, важливі умови її ефективного функціонування. Головні принципи оподаткування.
  контрольная работа [1.4 M], добавлена 08.05.2009

 • Розгляд особливостей формування податкової політики України на сучасному етапі, пропозиції щодо вирішення проблем. Аналіз теоретико-методологічних основ дослідження податкової політики держави. Порівняльна характеристика Податкового кодексу України.
  курсовая работа [470.1 K], добавлена 28.04.2013

 • Характеристика фінансово-господарського стану підприємства. Аналіз динаміки сплати податкових платежів: відрахувань в спеціальні фонди, акцизного збору, мита, податків на додану вартість та прибуток. Основні напрямки удосконалення податкової політики.
  курсовая работа [132.0 K], добавлена 12.04.2012

 • Цілі, завдання і принципи оподаткування закріплені в українському законодавстві. Розвиток концепції міждержавної податкової уніфікації та гармонізації. Проведення збалансованої бюджетної політики. Аналіз фінансового та економічного розвитку України.
  контрольная работа [27.2 K], добавлена 24.03.2015

 • Сутність, види та функції податків. Перелік основних податків, що наразі діють в Україні. Принципи та завдання податкової політики держави. Податкова складова в структурі доходів бюджету. Пошук можливих шляхів вдосконалення податкової політики держави.
  курсовая работа [1.1 M], добавлена 18.05.2016

 • Основні засади формування та аналіз податкової політики в Україні. Передумови виникнення та розвитку податків. Планування податкових надходжень. Вплив податкової політики на рівень податкового навантаження. Шляхи реформування податкової політики держави.
  курсовая работа [378.3 K], добавлена 15.02.2013

 • Правові основи оподаткування. Система оподаткування підприємства та її становлення в Україні. Оподаткування прибутку підприємства. Плата за землю. Податок на нерухомість. Система оподаткування господарської діяльності. Податок на додану вартість.
  курсовая работа [41.1 K], добавлена 17.06.2004

 • Сутність, критерії формування, нормативно-правова база та організаційне забезпечення податкової політики держави. Характеристика діяльності фіскальних органів. Аналіз справляння загальнодержавних та місцевих податкових зборів в Україні у 2010-2013 рр.
  курсовая работа [36.5 K], добавлена 25.12.2013

 • Дослідження економічної суті податкової політики та її ролі в економіці України. Характеристика фінансового механізму реалізації податкової політики. Аналіз рівня адаптації вітчизняного податкового законодавства до законодавчої бази зарубіжних країн.
  курсовая работа [105.0 K], добавлена 11.12.2013

 • Аналіз системи нарахування та сплати прямих і непрямих податків і її впливу на діяльність підприємства. Оцінка податкового навантаження. Порядок оформлення податкової звітності. Напрямки підвищення ефективності системи оподаткування юридичних осіб.
  дипломная работа [2.2 M], добавлена 08.03.2015

 • Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства на прикладі ТОВ "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування". Оцінка ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності підприємства.
  курсовая работа [2.5 M], добавлена 13.03.2012

 • Загальна характеристика підприємства, система управління та комерційна таємниця. Облік руху грошових коштів, валових доходів та витрат, оподаткування. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу товариства, його фінансової стійкості і ліквідності.
  курсовая работа [54.1 K], добавлена 25.07.2010

 • Власність як правооснова господарської діяльності. Спеціальний статус учасників угод про розподіл продукції. Створення суб'єктів господарської діяльності. Взяття на податковий облік юридичних осіб. Припинення юридичної особи (добровільна та примусова).
  курсовая работа [151.4 K], добавлена 10.07.2010

 • Сутність, структура та принципи побудови податкової системи, її ефективне функціонування. Загальнодержавні та місцеві податки і збори України. Основні вимоги щодо оптимальної побудови податкової системи. Податкові доходи Державного бюджету на 2013 рік.
  курсовая работа [79.5 K], добавлена 05.05.2015