главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыПодаткова політика на прикладі ДП "Яготинський цукровий завод"
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Принципи податкової політики України. Податки та їх класифікація. Система оподаткування юридичних осіб. Аналіз виробничо-господарської діяльності державного підприємства "Яготинський цукровий завод", балансу підприємства. Фінансовий та податковий аналіз.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/finance/00047300_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: юлька

Подобные работы из Базы знаний:
1. Податкова політика на прикладі ДП "Яготинський цукровий завод"
Принципи податкової політики України. Податки та їх класифікація. Система оподаткування юридичних осіб. Аналіз виробничо-господарської діяльності державного підприємства "Яготинський цукровий завод", балансу підприємства. Фінансовий та податковий аналіз.
курсовая работа [241.0 K], добавлена 16.12.2008

2. Податкова політика та її економічна оцінка
Державне регулювання економіки та межі державного втручання. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу. Стан податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Зарубіжні моделі податкової політики.
дипломная работа [184.5 K], добавлена 06.11.2004

3. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"
Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів. Стратегія управління доходами підприємства та їх класифікація. Аналіз загального обсягу і структури доходів ВАТ "Городоцький цукровий завод" за 2006-2007 роки. Планування доходу на майбутній період.
реферат [71.3 K], добавлена 14.04.2009

4. Податкова політика
Сутність податкової політики держави. Критерії ефективності податкової політики. Основні принципи формування податкової політики. Питання планування податкових надходжень. Податкова політика України. Проведення ринкових реформ. Бюджетні відносини.
реферат [35.4 K], добавлена 18.05.2004

5. Аналіз фінансових результатів підприємства ПАТ "Яготинський маслозавод"
Економічна сутність аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, особливості їх формування. Аналіз рентабельності на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод". Основні заходи, спрямовані на зростання фінансових результатів діяльності підприємства.
курсовая работа [677.3 K], добавлена 18.02.2014

6. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
Детермінанти податкової політики в Україні. Стан податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Застосування зарубіжних моделей податкової політики для умов України. Охорона праці в органах ДПС.
дипломная работа [179.7 K], добавлена 06.11.2004

7. Податки і податкова політика держави
Поняття, види та економічні функції податків, їх ставки. Основні принципи побудови, особливості та значення податкової системи України. Сутність державної податкової політики, важливі умови її ефективного функціонування. Головні принципи оподаткування.
контрольная работа [1.4 M], добавлена 08.05.2009

8. Податкова політика України на сучасному етапі
Розгляд особливостей формування податкової політики України на сучасному етапі, пропозиції щодо вирішення проблем. Аналіз теоретико-методологічних основ дослідження податкової політики держави. Порівняльна характеристика Податкового кодексу України.
курсовая работа [470.1 K], добавлена 28.04.2013

9. Податкова політика суб'єкта господарювання згідно чинного законодавства (на прикладі ВАТ "Полтаваобленерго")
Характеристика фінансово-господарського стану підприємства. Аналіз динаміки сплати податкових платежів: відрахувань в спеціальні фонди, акцизного збору, мита, податків на додану вартість та прибуток. Основні напрямки удосконалення податкової політики.
курсовая работа [132.0 K], добавлена 12.04.2012

10. Податкова політика
Цілі, завдання і принципи оподаткування закріплені в українському законодавстві. Розвиток концепції міждержавної податкової уніфікації та гармонізації. Проведення збалансованої бюджетної політики. Аналіз фінансового та економічного розвитку України.
контрольная работа [27.2 K], добавлена 24.03.2015

11. Податкова політика України
Основні засади формування та аналіз податкової політики в Україні. Передумови виникнення та розвитку податків. Планування податкових надходжень. Вплив податкової політики на рівень податкового навантаження. Шляхи реформування податкової політики держави.
курсовая работа [378.3 K], добавлена 15.02.2013

12. Система оподаткування господарської діяльності підприємства
Правові основи оподаткування. Система оподаткування підприємства та її становлення в Україні. Оподаткування прибутку підприємства. Плата за землю. Податок на нерухомість. Система оподаткування господарської діяльності. Податок на додану вартість.
курсовая работа [41.1 K], добавлена 17.06.2004

13. Податкова політика України та проблеми її реалізації
Сутність, критерії формування, нормативно-правова база та організаційне забезпечення податкової політики держави. Характеристика діяльності фіскальних органів. Аналіз справляння загальнодержавних та місцевих податкових зборів в Україні у 2010-2013 рр.
курсовая работа [36.5 K], добавлена 25.12.2013

14. Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі
Дослідження економічної суті податкової політики та її ролі в економіці України. Характеристика фінансового механізму реалізації податкової політики. Аналіз рівня адаптації вітчизняного податкового законодавства до законодавчої бази зарубіжних країн.
курсовая работа [105.0 K], добавлена 11.12.2013

15. Аналіз оподаткування юридичних осіб в Україні (на матеріалах ТОВ "Гідрозит")
Аналіз системи нарахування та сплати прямих і непрямих податків і її впливу на діяльність підприємства. Оцінка податкового навантаження. Порядок оформлення податкової звітності. Напрямки підвищення ефективності системи оподаткування юридичних осіб.
дипломная работа [2.2 M], добавлена 08.03.2015

16. Фінансовий аналіз діяльності ТОВ "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування"
Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства на прикладі ТОВ "Харківський завод підйомно-транспортного устаткування". Оцінка ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності підприємства.
курсовая работа [2.5 M], добавлена 13.03.2012

17. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
Загальна характеристика підприємства, система управління та комерційна таємниця. Облік руху грошових коштів, валових доходів та витрат, оподаткування. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу товариства, його фінансової стійкості і ліквідності.
курсовая работа [54.1 K], добавлена 25.07.2010

18. Аналіз обліку платників податків в Україні
Власність як правооснова господарської діяльності. Спеціальний статус учасників угод про розподіл продукції. Створення суб'єктів господарської діяльності. Взяття на податковий облік юридичних осіб. Припинення юридичної особи (добровільна та примусова).
курсовая работа [151.4 K], добавлена 10.07.2010

19. Податкова система України
Сутність, структура та принципи побудови податкової системи, її ефективне функціонування. Загальнодержавні та місцеві податки і збори України. Основні вимоги щодо оптимальної побудови податкової системи. Податкові доходи Державного бюджету на 2013 рік.
курсовая работа [79.5 K], добавлена 05.05.2015

20. Податкова система України та шляхи її вдосконалення
Сутність, структура та принципи побудови податкової системи. Аналіз діючої практики та проблематика ефективного її функціонування в Україні. Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Перспективи розбудови та шляхи вдосконалення податкових відносин.
курсовая работа [85.7 K], добавлена 31.10.2013

Другие работы из коллекции:

1. Рынок капитала
2. Финансовое состояние государственного унитарного предприятия
3. Государственные ценные бумаги

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов