главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыАналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Поняття платоспроможності і ліквідності підприємства та їх відмінності. Поділ активів підприємства за ступенем ліквідності та пасивів за строками погашення. Умови абсолютної ліквідності баланса. Аналіз коефіцієнтів абсолютної та проміжної ліквідності.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/finance/00213224_0.html
Вид: реферат
Автор: Римма Черникова

Подобные работы из Базы знаний:
1. Ліквідність як характеристика платоспроможності (на прикладі ДН-1) у 2005-2007 роках
Сутність поняття ліквідності та платоспроможності підприємства, їх роль та значення. Порядок розрахунку показників платоспроможності підприємства. Вплив факторів на зміну рентабельності активів. Факторний аналіз показників ліквідності підприємства.
курсовая работа [54.8 K], добавлена 12.12.2011

2. Аналіз ліквідності балансу підприємства
Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки фінансового стану. Методологія дослідження ліквідності балансу підприємства. Забезпечення фінансування в необхідних обсягах. Структура оборотних активів. Швидкість обороту коштів підприємства.
курсовая работа [188.7 K], добавлена 09.05.2012

3. Аналіз ліквідності підприємства
Сутність ліквідності, характеристика та методика розрахунків її основних показників. Складання балансу ліквідності. Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль". Заходи щодо оптимізації показників ліквідності.
курсовая работа [330.2 K], добавлена 02.02.2013

4. Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"
Аналіз структури активів та пасивів торговельного підприємства, показників ліквідності та платоспроможності, показників ділової активності, рентабельності оборотних активів і коефіцієнту оборотності оборотних активів, структури власного капіталу.
контрольная работа [59.7 K], добавлена 24.03.2011

5. Підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства на базі ТОВ "Молочний Дім"
Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства. Оцінка доходів та витрат на виробництво. Розробка заходів з метою підвищення фінансової стійкості та рентабельності.
дипломная работа [346.7 K], добавлена 28.09.2011

6. Аналіз ліквідності та валового прибутку підприємства (на прикладі ПАТ "Сімферопольська макаронна фабрика"
Забезпечення фінансового стану виробництва в довгостроковому періоді за рахунок зростання капіталу. Практичний аналіз коефіцієнтів ліквідності, валового прибутку на прикладі балансових даних підприємства. Проведення оцінки платоспроможності організації.
курсовая работа [113.9 K], добавлена 24.05.2014

7. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
Характеристика підприємства ВАТ "Галактон", історія створення та розвитку, напрямки діяльності та особливості організаційної структури. Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності, їх джерел, показників платоспроможності.
курсовая работа [76.7 K], добавлена 18.09.2010

8. Аналіз ліквідності балансу підприємства
Теоретичні та методологічні засади ліквідності балансу підприємства. Фінансовий аналіз балансу від різних видів діяльності, специфіка розробки оптимізаційної моделі управління ліквідністю активів підприємства ПАТ "Акціонерна компанія "Південтрансенерго".
курсовая работа [266.9 K], добавлена 28.04.2014

9. Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства на матеріалах ТДВ "Гадяцький елеватор"
Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.
курсовая работа [1.9 M], добавлена 22.12.2013

10. Аналіз фінансової стійкості підприємства, суб’єкта ЗЕД (на прикладі ВАТ "МАРІУПОЛЬ-АВТО")
Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу підприємства. Структура майна та джерела його фінансування. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості і рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків та ринкової активності.
курсовая работа [132.0 K], добавлена 30.03.2012

11. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства
Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Заря". Дослідження діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз можливого банкрутства.
контрольная работа [88.9 K], добавлена 18.01.2011

12. Фінансовий аналіз підприємства
Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.
курсовая работа [2.4 M], добавлена 20.01.2015

13. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання. Аналіз активів, пасивів підприємства та їх прибутковості. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз ймовірності банкрутства.
курсовая работа [121.0 K], добавлена 21.02.2009

14. Аналіз фінансового стану підприємства
Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.
курсовая работа [268.8 K], добавлена 22.04.2015

15. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі
Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.
дипломная работа [146.6 K], добавлена 21.08.2010

16. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"
Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.
курсовая работа [914.1 K], добавлена 21.03.2011

17. Аналіз фінансової діяльності Радомишльський завод "Алмаз"
Показники фінансової стійкості підприємства і методика їхнього розрахунку. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства, аналіз оборотного капіталу, його склад і джерела фінансування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів.
дипломная работа [273.6 K], добавлена 15.06.2012

18. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
Дослідження фінансового стану підприємства, як економічної категорії та об’єкту управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, оцінка ділової активності.
дипломная работа [296.3 K], добавлена 16.08.2010

19. Оцінка фінансового стану підприємства
Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.
курсовая работа [81.7 K], добавлена 28.04.2011

20. Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання
Поняття та причини банкрутства підприємства. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності фірми. Оцінка імовірності банкрутства, особливості антикризисного управління. Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України.
курсовая работа [321.8 K], добавлена 15.12.2014

Другие работы из коллекции:

1. Роль налогов в расширенном воспроизводстве
2. Основи обліку в бюджетних установах
3. Государственный бюджет

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов