Поняття платоспроможності і ліквідності підприємства та їх відмінності. Поділ активів підприємства за ступенем ліквідності та пасивів за строками погашення. Умови абсолютної ліквідності баланса. Аналіз коефіцієнтів абсолютної та проміжної ліквідності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Автор Римма Черникова
Дата добавления 21.10.2012
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/finance/00213224_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Сутність поняття ліквідності та платоспроможності підприємства, їх роль та значення. Порядок розрахунку показників платоспроможності підприємства. Вплив факторів на зміну рентабельності активів. Факторний аналіз показників ліквідності підприємства.
  курсовая работа [54.8 K], добавлена 12.12.2011

 • Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки фінансового стану. Методологія дослідження ліквідності балансу підприємства. Забезпечення фінансування в необхідних обсягах. Структура оборотних активів. Швидкість обороту коштів підприємства.
  курсовая работа [188.7 K], добавлена 09.05.2012

 • Сутність ліквідності, характеристика та методика розрахунків її основних показників. Складання балансу ліквідності. Аналіз ліквідності балансу підприємства ВАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль". Заходи щодо оптимізації показників ліквідності.
  курсовая работа [330.2 K], добавлена 02.02.2013

 • Аналіз структури активів та пасивів торговельного підприємства, показників ліквідності та платоспроможності, показників ділової активності, рентабельності оборотних активів і коефіцієнту оборотності оборотних активів, структури власного капіталу.
  контрольная работа [59.7 K], добавлена 24.03.2011

 • Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства. Оцінка доходів та витрат на виробництво. Розробка заходів з метою підвищення фінансової стійкості та рентабельності.
  дипломная работа [346.7 K], добавлена 28.09.2011

 • Забезпечення фінансового стану виробництва в довгостроковому періоді за рахунок зростання капіталу. Практичний аналіз коефіцієнтів ліквідності, валового прибутку на прикладі балансових даних підприємства. Проведення оцінки платоспроможності організації.
  курсовая работа [113.9 K], добавлена 24.05.2014

 • Характеристика підприємства ВАТ "Галактон", історія створення та розвитку, напрямки діяльності та особливості організаційної структури. Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності, їх джерел, показників платоспроможності.
  курсовая работа [76.7 K], добавлена 18.09.2010

 • Теоретичні та методологічні засади ліквідності балансу підприємства. Фінансовий аналіз балансу від різних видів діяльності, специфіка розробки оптимізаційної моделі управління ліквідністю активів підприємства ПАТ "Акціонерна компанія "Південтрансенерго".
  курсовая работа [266.9 K], добавлена 28.04.2014

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.
  курсовая работа [1.9 M], добавлена 22.12.2013

 • Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу підприємства. Структура майна та джерела його фінансування. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості і рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків та ринкової активності.
  курсовая работа [132.0 K], добавлена 30.03.2012