главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыКозацтво
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=23927
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Українське козацтво
Виникнення козацтва: причини та сутність. Створення реєстрового козацького війська. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво та культура козаків. Кінне військо. Клейноди й атрибути української державності.
контрольная работа [13.5 K], добавлена 19.11.2005

2. Козацтво на охороні кордонів України
Становлення і еволюція однієї з найважливіших функцій життєдіяльності запорозького козацтва - прикордонної охорони. Функції спеціальних прикордонних структур, які створювалися в Гетьманщині, Запорожжі, Слобожанщині і захищали ці українські автономії.
реферат [28.5 K], добавлена 12.06.2010

3. Особливості реєстрового козацтва як соціального стану
Реєстрове козацтво як частина запорізьких козаків, прийнятих на державну військову службу для організації оборони південних кордонів держави: основні причини виникнення, розгляд джерел формування. Характеристика консолідаційного процесу козаччини.
реферат [31.9 K], добавлена 13.12.2012

4. В мирі та у війні з Польщею
Козацтво в середині XVI-XVII ст.; заслуга гетьмана П. Сагайдачного в організації українського війська: переможні Московський і Османський походи, Куруківська війна, здобуття Кафи. Внутрішні протиріччя в козаччині як причина поразки у боротьбі з поляками.
реферат [40.8 K], добавлена 21.12.2010

5. Запорозьке козацтво в ставленнi до церков i духовенства за часів Нової Січі
Дослідження проблематики матеріального аспекту контактів запорізького козацтва з духовенством. Особливості ставлення козаків до церковних споруд: поєднання ортодоксального православ'я та оригінального світосприймання січовиків, проявлення шани до храмів.
реферат [33.3 K], добавлена 02.10.2011

6. Запорізьке козацтво
Основні соціально-економічні причини виникнення та розвитку запорізького козацтва, особливості відносин даного угрупування з владою на різних етапах існування. Форми і характер землеволодіння доби Запорізької Січі. Економічний розвиток Запорізької Січі.
реферат [32.3 K], добавлена 20.10.2010

7. Слобідське козацтво і Луганщина
Особливості військового устрою слобідського козацтва, його відмінності від запорізького козацтва. Головні назви гетьманських козацьких полків. Історичні події з боротьби з набігами татарських орд, характеристика закордонних походів слобідських полків.
реферат [27.3 K], добавлена 20.09.2010

8. Козацтво. Запорізька Січ
Історія козацтва, його роль в державотворенні України. Становлення Запорізької Січі, її військово-політичний та адміністративний устрій. Роль Козацтва у загальнонаціональному русі та Визвольній війні, встановлення контролю Росії над Запорозькою Січчю.
контрольная работа [58.5 K], добавлена 21.11.2010

9. Українське козацтво. Запорозька Січ
Виникнення козацтва. Заснування Запорозької Січі, її устрій. Реєстрові та нереєстрові козаки. Петро Конашевич–Сагайдачний. Українське козацтво в боротьбі проти турків і татар. Козацькі повстання XVI–XVIIст. Значення Січі в історії України.
контрольная работа [46.2 K], добавлена 02.11.2007

10. Українське козацтво
Зародження козацтва, його роль в об’єднанні українського народу, визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Переяславська рада, характеристика державних засад гетьманського козацтва, внутрішні, зовнішні причини руйнації держави Б. Хмельницького.
контрольная работа [24.7 K], добавлена 15.10.2009

11. Козацько-лицарське виховання
Сучасна система виховання козака та берегині, державні документи про козацтво. Указ Президента України "Про відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва". Статут українського козацтва, структура і органи управління.
книга [1.7 M], добавлена 28.10.2009

12. Українське козацтво у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI — першій половині XVII ст.
Розвиток колективної безпеки за участю українського козацтва. Військово-політичні союзи з різними державами та племенами. Розвиток українського козацтва. Виступи проти татар і турків Вишневецького. Чисельність козацького війська за часів Сагайдачного.
статья [18.5 K], добавлена 21.02.2012

13. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
Українське козацтво. Джерела українського козацтва. Походження слова "козак". Запорозька Січ та її землі. Політичний устрій. Судовий устрій та судовий процес. Цивільно-правові відносини. Земельні угіддя та ділянки. Види злочинів і система покарань.
реферат [29.7 K], добавлена 02.10.2008

14. Історики часів козацтва
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Її уряд, адміністрація, адміністративний поділ території, зовнішньополітичні зв'язки, ознаки державності. Оформлення козацтва як окремого стану феодального суспільства, утворення козацького реєстру.
презентация [19.1 M], добавлена 13.02.2014

15. Етапи розвитку Запорізької Січі
Запорізька Січ - суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва за дніпровими порогами у районі о. Хортиця. Становлення та устрiй Сiчi. Стосунки з сусiдами та iншiми країнами. Роль у загальнонаціональному русі.
реферат [20.9 K], добавлена 03.02.2008

16. Устрій Запорозької Січі
Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі, їх структура влади та управління. Військовий і територіальний устрій Запорозьких Вольностей. Військові служителі, похідна і паланкова старшина. Особливості "козацького" права та козацької державності.
контрольная работа [41.1 K], добавлена 31.12.2008

17. Народження і функціонування козацької держави
Виникнення козацтва на території сучасної України. Запорозька Січ як прообраз державності: її ознаки, територіальний розподіл, система органів та установ управління. Національна визвольна війна Б. Хмельницького як привід для створення козацької держави.
реферат [40.0 K], добавлена 18.12.2010

18. Тої слави козацької повік не забудем
Історичні передумови початку національно-визвольної війни 1648-1657 рр., постать Богдана Хмельницького. Основні події війни: битви під Корсунем, під Пилявцями, під Берестечком. Зборівський та Білоцерківський мирні договори. Історичне значення козацтва.
реферат [219.1 K], добавлена 08.10.2009

19. Дослідження теорій виникнення козацтва
Перші писемні згадки про запорозьких козаків. Історія кочового порубіжжя до ХV ст. Теорії щодо походження козацтва: хозарська, черкаська, татарська, бродницька, уходницька, захисна. Причини посилення козацтва у ХVІ ст. та його роль в історії України.
курсовая работа [86.6 K], добавлена 29.01.2014

20. Еволюція українського козацтва
Визначення передумов та причин виникнення українського козацтва, еволюції його державних поглядів, правового статусу та впливу на становлення нової моделі соціально-економічних відносин. Вивчення історії утворення, організації та устрою Запорізької Сечі.
курсовая работа [64.1 K], добавлена 13.06.2010

Другие работы из коллекции:

1. Первая мировая война
2. Подвиг советских солдат в Сталинградской битве
3. Військова служба запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов