Походження Остроградського, роки освіти в Харьковському університеті і Франції. Зміст роботи в Петербурзі. Остроградський - видатний педагог. Розробка курсу небесної механіки. Успіхи в зовнішній балістиці. Дослідження варіаційного числення, інтегрування.

Рубрика История и исторические личности
Вид биография
Автор Никифоров Вячеслав Петрович
Дата добавления 16.05.2012
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/history/00180666_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Юність і зрілість Михайла Грушевського. Роки викладання у Львівському ніверситеті: історик, публіцист, борець. "Історія України-Руси". Діяльність на чолі Центральної Ради. Перший Президент Української держави. Роки еміграції. Повернення в Україну.
  реферат [2.6 M], добавлена 26.11.2007

 • Я. Коменський як видатний чеський мислитель, педагог, письменник: знайомство к біографією, аналіз творчої діяльності. Загальна характеристика найвідоміших підручників Я. Коменського: "Видимий світ у малюнках", "Новий метод мов", "Материнська школа".
  реферат [26.5 K], добавлена 18.05.2014

 • Причини краху IV Республіки як передумова становлення V Республіки у Франції. Висвітлення етапів становлення конституційного ладу Франції. Дослідження формування основних інститутів та особливості політичного життя в перші роки існування V Республіки.
  дипломная работа [94.7 K], добавлена 03.08.2011

 • Аналіз педагогічної, науково-дослідної та організаційної діяльності першого заступника Наркома освіти України у 1931-1933 році О.О. Карпеки. Його місце і роль у реформуванні системи освіти в 20-30 років ХХ століття.
  статья [15.9 K], добавлена 15.07.2007

 • Иисус Христос, Педагог, Учитель небесный, Пастырь как идеал человека во времена Средневековья. Христианская воспитательная система, в которой главным был "упор на дух". "Образовательный, воспитательный стандарт" в средневековой Европе, античные традиции.
  доклад [16.9 K], добавлена 09.12.2011

 • Жизненный путь Андрея Дмитриевича Сахарова. Научная работа и открытия ученого. Термоядерное оружие. Правозащитная деятельность и последние годы жизни ученого. Значение деятельности А.Д. Сахарова - ученого, педагога, правозащитника для человечества.
  реферат [41.1 K], добавлена 08.12.2008

 • Загострення внутрішньої кризи у Франції й крах Другої Імперії. Утворення Третьої Республіки. Політична боротьба республіканців та монархістів. Зміст Конституційних Законів 1875 року. Економіка Третьої Республіки в кінці ХІХ ст. та початку ХХ ст.
  курсовая работа [1.3 M], добавлена 08.06.2015

 • Дослідження церковної та просвітницької діяльності Петра Могили, а також чинників, які сприяли його становленню, як особистості. Визначення його ролі у розвитку православної церкви, культури та освіти. Отримання освіти у Львівській братській школі.
  реферат [48.0 K], добавлена 11.11.2013

 • Революція в Росії 1905-1907 роки - перша демократична революція у Російській імперії. Початок революції поклали події 9(22).1.1905 у Петербурзі. Маніфест 17.10.1905 сприятливо позначився на розвитку українського національно-визвольного руху.
  реферат [16.2 K], добавлена 07.12.2008

 • Розгляд ролі норманів в організації Київської держави. Дослідження антинорманської теорії, хозарської та кельтської гіпотез походження Київської Русі. Проблема підтвердження достовірності теорій. Сучасні погляди науковців на походження назви "Русь".
  реферат [48.2 K], добавлена 22.04.2015

 • Зміст норманської, хозарської, панюркської, автохтонної теорій походження Давньоруської держави. Історія розвитку землеробства, ремісництва, торгівлі та політичної системи Київської Русі. Визначення причин феодальної роздробленості в період 1146-1246 рр.
  реферат [17.9 K], добавлена 19.11.2010

 • Роль М.В. Ломоносова в сфері освіти і його педагогічна діяльність. Принцип народності у вихованні. Основні ступені системи освіти. Лікарська діяльність видатного вченого, його роботи, присвячені медицині. Значення фізичних та хімічних знань для лікарів.
  реферат [23.6 K], добавлена 12.05.2010

 • Життя Григорія Сковороди, який вийшов з козацького роду. Юнацькі роки Юрія Дрогобича. Справа відродження української культури Олени Теліги. Володимир Антонович як видатний історик, етнограф, археолог, публіцист. Загадкова постать Устима Кармелюка.
  доклад [32.3 K], добавлена 21.04.2011

 • Вплив зростання самосвідомості української нації на розвиток культури. Перебудова шкільних програм. Запровадження системи позашкільної освіти дорослих та жіночіх училищ. Розширення мережі вищих навчальних закладів. Успіхи природознавчих і суспільних наук.
  реферат [29.5 K], добавлена 17.03.2010

 • Більшовицька стратегія і плани індустріалізації. Передумови запровадження курсу на індустріалізацію. Промисловий розвиток України у довоєнних п’ятирічках. Успіхи та труднощі індустріального розвитку України та його наслідки для українського народу.
  курсовая работа [35.1 K], добавлена 29.04.2008

 • У 1985 році Генеральним секретарем ЦК КПРС став член Політбюро ЦК КПРС Михайло Горбачов, який оголосив, так звану, "перебудову". Основні етапи перебудови. Проголошення курсу на прискорення соціально-економічного розвитку СРСР (реформа А. Аганбегяна).
  презентация [306.3 K], добавлена 20.02.2011

 • Розвиток капіталізму у Франції і внутрішня політика наполеонівської імперії. Соціальні і політичні зміни в імперії. Розвиток сільського господарства і промислова революція у Франції. Зовнішня політика Наполеона, його нові територіальні захоплення.
  реферат [30.2 K], добавлена 29.09.2009

 • Становлення М. Ковалевського як соціолога та юриста. Проблема походження держави. Ідеал держави на думку Ковалевського. Форми забезпечення правової держави. Намагання М. Ковалевського на прикладі права Західної Європи створити "конституційну Росію".
  реферат [25.4 K], добавлена 25.06.2011

 • Шарль де Голль як політичний діяч Франції, світогляд якого формувався під впливом світових подій. Роль генерала в розвитку Франції, у формуванні історії країни даного періоду. Специфіка боротьби генерала за визволення Франції від фашистської Німеччини.
  курсовая работа [147.6 K], добавлена 18.04.2015

 • Політична модель Франції за Конституцією 1875 року. Зміни в державному устрої та політичному режимі між двома світовими війнами. Падіння Третьої республіки. Особливості правової системи Франції часів Четвертої республіки, основні причини її занепаду.
  курсовая работа [125.3 K], добавлена 04.08.2016