Поняття казки як жанру літератури та її класифікація. Лінгвістичні особливості сучасної англомовної літературної казки. Специфіка використання мовностилістичних засобів. Предмет та задачі стилістики як науки. Засоби виразності та стилістичні прийоми.

Рубрика Иностранные языки и языковедение
Вид дипломная работа
Автор hvess91
Дата добавления 09.07.2013
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/languages/00269249_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Характерні ознаки детективної прози як типу тексту. Жанрово-стилістичні особливості детективу як жанру сучасної масової літератури. Лінгвостилістичні специфічні засоби англомовної прози та особливості їх перекладу (на матеріалі творчості Д. Брауна).
  дипломная работа [148.2 K], добавлена 22.06.2013

 • Виникнення і розвиток жанру романів жахів, як особливого напрямку в літературі. Різноманітність стилістичних прийомів і засобів у оповіданні Ненсі Хольдер "Кривава готика". Синтаксичні стилістичні засоби, як домінуючі у розповіді Ніла Геймана "Немовлята".
  курсовая работа [39.2 K], добавлена 03.12.2011

 • Стилістичні та пунктуаційні особливості англійської художньої мови. Види пунктуаційних показників та графіки. Аналіз функцій розділових знаків у казці Л. Керролла "Пригоди Аліси в країні чудес". Специфіка перекладу казки, пунктуаційні показники у творі.
  курсовая работа [81.6 K], добавлена 23.11.2014

 • Порушення принципів мовного співробітництва. Теорія імплікатур П.Г. Грайса. Максими розмови, категорія комічного й засоби його реалізації. Алогізм як стилістичний прийом. Порушення принципів кооперації на матеріалі казки Л. Керролла "Alice in Wonderland".
  дипломная работа [159.4 K], добавлена 06.12.2010

 • Особливості народних казок, їх тематика та внутрішня структура. Специфічні риси казок братів Грімм, протиставлення добра і зла в них. Лінгвостилістичні засоби вираження даних філософських категорій в творах авторів, практичний аналіз їх використання.
  курсовая работа [50.2 K], добавлена 06.12.2015

 • Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці. Методи дослідження дискурсу. Визначення поняття "текст". Аспекти створення образності і виразності. Аналіз використання стилістичних засобів у романі Джерома К. Джерома "Троє в одному човні (не рахуючи собаки)".
  курсовая работа [456.2 K], добавлена 07.11.2013

 • Визначення поняття "іронія", її основні онтологічні ознаки. Мовностилістичні засоби вираження іронії в англійській мові: графічні та фонетичні, лексико-семантичні, стилістичні прийоми на синтаксичному рівні. Особливості та способи перекладу текстів.
  курсовая работа [49.8 K], добавлена 17.12.2013

 • Поняття та головні стильові особливості художньої прози. Різноманітність лексичних засобів за ознакою історичної віднесеності. Вживання формальної та неформальної лексики. Використання системної організації лексики. Лексичні стилістичні засоби в прозі.
  курсовая работа [48.6 K], добавлена 16.06.2011

 • Природа мотивації та її вплив на формування граматичних навичок учнів. Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови. Використання казки під час навчання граматики англійської мови. Казка як засіб формування позитивної мотивації навчання мови.
  курсовая работа [42.3 K], добавлена 08.04.2010

 • Характерні риси сучасної української літературної мови та особливості її використання. Історія становлення української графіки й орфографії, видання "Українського правопису" 1945 р. Походження іноземних слів, що використовуються в літературній мові.
  реферат [24.7 K], добавлена 04.07.2009