главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыЛінгвостилістичні засоби створення образів-втілень добра та зла в англомовній літературній казці
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Поняття казки як жанру літератури та її класифікація. Лінгвістичні особливості сучасної англомовної літературної казки. Специфіка використання мовностилістичних засобів. Предмет та задачі стилістики як науки. Засоби виразності та стилістичні прийоми.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/languages/00269249_0.html
Вид: дипломная работа
Автор: hvess91

Подобные работы из Базы знаний:
1. Лінгвостилістичні особливості перекладу англомовної детективної прози
Характерні ознаки детективної прози як типу тексту. Жанрово-стилістичні особливості детективу як жанру сучасної масової літератури. Лінгвостилістичні специфічні засоби англомовної прози та особливості їх перекладу (на матеріалі творчості Д. Брауна).
дипломная работа [148.2 K], добавлена 22.06.2013

2. Стилістичні прийоми та засоби в кульмінаційних сценах романів та оповідань "жахів"
Виникнення і розвиток жанру романів жахів, як особливого напрямку в літературі. Різноманітність стилістичних прийомів і засобів у оповіданні Ненсі Хольдер "Кривава готика". Синтаксичні стилістичні засоби, як домінуючі у розповіді Ніла Геймана "Немовлята".
курсовая работа [39.2 K], добавлена 03.12.2011

3. Функції розділових знаків у казці Л. Керролла "Пригоди Аліси в країні чудес"
Стилістичні та пунктуаційні особливості англійської художньої мови. Види пунктуаційних показників та графіки. Аналіз функцій розділових знаків у казці Л. Керролла "Пригоди Аліси в країні чудес". Специфіка перекладу казки, пунктуаційні показники у творі.
курсовая работа [81.6 K], добавлена 23.11.2014

4. Особливості кооперативного використання мови персонажами казки Л. Керролла "Alice in Wonderland"
Порушення принципів мовного співробітництва. Теорія імплікатур П.Г. Грайса. Максими розмови, категорія комічного й засоби його реалізації. Алогізм як стилістичний прийом. Порушення принципів кооперації на матеріалі казки Л. Керролла "Alice in Wonderland".
дипломная работа [159.4 K], добавлена 06.12.2010

5. Концепт добра і зла в казках братів Грімм
Особливості народних казок, їх тематика та внутрішня структура. Специфічні риси казок братів Грімм, протиставлення добра і зла в них. Лінгвостилістичні засоби вираження даних філософських категорій в творах авторів, практичний аналіз їх використання.
курсовая работа [50.2 K], добавлена 06.12.2015

6. Стилістичні засоби створення образності в авторському дискурсі
Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці. Методи дослідження дискурсу. Визначення поняття "текст". Аспекти створення образності і виразності. Аналіз використання стилістичних засобів у романі Джерома К. Джерома "Троє в одному човні (не рахуючи собаки)".
курсовая работа [456.2 K], добавлена 07.11.2013

7. Особливості перекладу мовних засобів вираження іронії
Визначення поняття "іронія", її основні онтологічні ознаки. Мовностилістичні засоби вираження іронії в англійській мові: графічні та фонетичні, лексико-семантичні, стилістичні прийоми на синтаксичному рівні. Особливості та способи перекладу текстів.
курсовая работа [49.8 K], добавлена 17.12.2013

8. Стильові та лексично-стилістичні особливості художньої прози
Поняття та головні стильові особливості художньої прози. Різноманітність лексичних засобів за ознакою історичної віднесеності. Вживання формальної та неформальної лексики. Використання системної організації лексики. Лексичні стилістичні засоби в прозі.
курсовая работа [48.6 K], добавлена 16.06.2011

9. Використання казки під час навчання граматики англійської мови
Природа мотивації та її вплив на формування граматичних навичок учнів. Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови. Використання казки під час навчання граматики англійської мови. Казка як засіб формування позитивної мотивації навчання мови.
курсовая работа [42.3 K], добавлена 08.04.2010

10. Вивчення сучасної української літературної мови
Характерні риси сучасної української літературної мови та особливості її використання. Історія становлення української графіки й орфографії, видання "Українського правопису" 1945 р. Походження іноземних слів, що використовуються в літературній мові.
реферат [24.7 K], добавлена 04.07.2009

11. Стилістичне розмежування лексики
Особливості стилістики сучасної української літературної мови. Стилістика літературної мови і діалектне мовлення. Особливості усного та писемного мовлення. Загальна характеристика лексичної стилістики. Стилістично-нейтральна та розмовна лексика.
курсовая работа [67.4 K], добавлена 20.10.2012

12. Лінгвістичні особливості англійської СМС-мови
Риси SMS-спілкування як жанра. Функції СМС у різних за функціональним призначенням телефонних повідомленнях із різними комунікативними завданнями. Лінгвістичні засоби та стилі СМС-мови. Перелік скорочень з англійської мови, які використовує молодь.
реферат [29.0 K], добавлена 19.02.2015

13. Лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові
Визначення поняття гендеру, історія його дослідження. Прояви гендерної дискримінації у мові. Правила мовленнєвої поведінки в офіційних сферах. Проблема ідентифікації родових маркерів в сучасній англійській мові. Засоби лінгвістики у вираженні гендеру.
курсовая работа [65.8 K], добавлена 28.04.2014

14. Синоніми як стилістичний засіб виразності (на прикладі англомовної поезії)
Класифікація синонімів у сучасній лінгвістиці. Повні та неповні синоніми. Функції оказіональних та мовних синонімів. Проблема вибору лексеми із синонімічного ряду. Застосування стилістичних прийомів, заснованих на синонімії, в поетичних текстах.
курсовая работа [44.1 K], добавлена 05.04.2012

15. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)
Засоби створення описів місця дії у англомовних оповіданнях. Відтворення описових контекстів у перекладі. Аналіз перекладів описів місця дії в коротких англомовних оповіданнях кінця ХІХ ст. Робота з описами місця дії на заняттях з домашнього читання.
дипломная работа [58.6 K], добавлена 15.04.2010

16. Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах
Основні ознаки культури мови, що стосуються лексичних і фразеологічних засобів різностильових текстів. Шість стилів мовлення та їх особливості. Лексичні (словотвірні) та морфологічні засоби стилістики. Смисловий зв'язок між словами: слово та контекст.
реферат [35.0 K], добавлена 17.12.2010

17. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси
Мовні тенденції і явища на лексико-семантичному рівні: використання просторіччя, субстандартної лексики, суржику. Особливості семантико-стилістичного явища як засобу увиразнення авторської мови. Синтаксичні особливості побудови газетного тексту.
дипломная работа [114.6 K], добавлена 03.11.2010

18. Вербалізація образу України
Теоретичні засади лінгвістичного дослідження вербальних засобів представлення концептів. Вербальний символ та його функціонування. Аналіз статей про образ України в англомовній пресі. Невербальні компоненти спілкування. Засоби вербалізації образу.
курсовая работа [68.1 K], добавлена 13.09.2015

19. Практичні аспекти перекладу емотивних текстів англомовної художньої літератури на українську мову (на прикладі книги А. Хейлі "Flight into danger")
Емотивний дискурс у лінгвістично-стилістичному аналізі, типологія емотивних засобів у творі Артура Хейлі "Flight Into Danger". Використання перекладацьких прийомів трансформації в практиці перекладу емотивно забарвлених текстів англійської літератури.
курсовая работа [77.7 K], добавлена 26.05.2014

20. Особливості перекладу англійських гумористичних виразів українською мовою (на матеріалі іронічного детективу)
Місце гумору в межах художнього перекладу. Специфіка іронічного детективу як різновиду масової літератури. Функції та засоби вираження гумору в даному субжанрі. Шляхи відтворення гумористичних виразів при перекладі англомовних іронічних детективів.
дипломная работа [159.6 K], добавлена 22.06.2013

Другие работы из коллекции:

1. Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові
2. Фонетичні засоби виразності онімів у звуковому ладі поетичного твору
3. Невербальные коммуникативные компоненты в системе межкультурной коммуникации

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов