Регіональний та урбанізаційний аспекти соціального білінгвізму в Україні. Зростання частки осіб неросійської етнічної ідентичності, які вважають рідною російську мову. Тенденції соціального поширення української та російської мов у незалежній Україні.

Рубрика Иностранные языки и языковедение
Вид статья
Автор Панасюк Л.В.
Дата добавления 05.08.2013
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/languages/00276543_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Поняття культури мовлення. Норми сучасної української мови. Сутність і види білінгвізму (двомовності). Інтерференції в мовленні двомовної особи. Аналіз психічних особливостей породження мовленнєвої діяльності у контексті продуктивного білінгвізму.
  реферат [28.1 K], добавлена 23.11.2011

 • Предмет, об’єкт, завдання та напрями досліджень психолінгвістики. Передумови появи та періодизація розвитку даної науки. Дослідження особливостей процесу оволодіння іноземною мовою. Загальне поняття білінгвізму, психолінгвістичні аспекти перекладу.
  дипломная работа [62.2 K], добавлена 23.09.2012

 • Паняцце "блізкароднасны білінгвізм". Асаблівасці навучання рускамоўных дзяцей беларускай мове. Навучанне дзяцей беларускаму маўленню на занятках. Аналіз праграммы "Пралеска", вопыта работы дзіцячага сада па развіцці ў дашкольнікаў беларускага маўлення.
  курсовая работа [34.4 K], добавлена 23.08.2013

 • Ўсвядоміць месца беларускай мовы ў развіцці культуры і ў духоўным адраджэнні наці. Лексікалогія і прадмет яе вывучэння. Вусная і пісьмовая формы мовы. Білінгвізм, яго тыпы, аспекты і разнавіднасці. Акцэнтная, фанетычная, арфаэпічная інтэрферэнцыя.
  учебное пособие [1.1 M], добавлена 23.04.2014

 • Сучасная моўная сітуацыя. Сутнастць і асаблівасці білінгвінізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Блізкароднасны характар беларускай і рускай моў. Спецыфічныя рысы беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы.
  реферат [23.9 K], добавлена 24.01.2009

 • Особливості перекладу з німецької мови на російську. Мовна економія в газетно-публіцистичному стилі, комп’ютерно-опосередкованому спілкуванні та в науково-технічній літературі. Фонетико-графічний, лексичний та синтаксичний рівні. Апосіопеза та еліпсис.
  курсовая работа [61.2 K], добавлена 25.05.2015

 • Особливості, природа і значення гумору. Проблема еквівалентності при перекладі оригіналу. Дослідження жартівливої лексики у серіалах. Умови досягнення адекватності в перекладі іншомовних комічних текстів та мовлення на українську та російську мову.
  курсовая работа [45.5 K], добавлена 26.12.2012

 • Мовна проблема в Україні. Формування мовної свідомості. "Суржикізація" сучасних видань для дітей. Історичний суржик – специфічна форма побутування мови в Україні, та сьогодні він – невпорядкована, безсистемна мова, яка руйнує українську мовну систему.
  реферат [23.4 K], добавлена 17.04.2008

 • Петро Яцик, як особистість і унікальний українець (на основі спогадів Андрія Товпаша та Михайла Слабошпицького). Внесок мецената у розвиток рідної мови в Україні та за кордоном. Щорічний Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика.
  реферат [151.1 K], добавлена 24.01.2013

 • Дослідження процесу взаємопроникнення слів із однієї мови в іншу; виникнення унормованих русизмів, полонізмів, германізмів та тюркізмів. Специфічна форма побутування мови в Україні. Характерні прояви суржику порівняно з нормативною українською мовою.
  реферат [21.5 K], добавлена 07.10.2013

 • Дослідження історії формування вірменської мови, створення національного алфавіту. Характеристика головних діалектів, граматичних особливостей та перших дослідників мови. Опис появи вірменів на Україні, друкарства та періодичних видань вірменською мовою.
  реферат [23.6 K], добавлена 18.05.2012

 • Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь), видатні оратори. "Повчання" Володимира Мономаха. Українське красномовство в ХІІІ-ХVІІ ст. Розвиток українського риторичного слова за часів панування Російської та Австро-Угорської імперій.
  презентация [464.4 K], добавлена 21.10.2013

 • Особливості юридичної терміно-системи англійської мови. Розвиток юридичної лінгвістики в Україні. Шляхи передачі англійських юридичних термінів на українську мову. Порядок та прийоми перекладу складних юридичних термінів та термінів-словосполучень.
  курсовая работа [42.2 K], добавлена 24.12.2007

 • Формування мов на німецькій підставі. Діалекти та їх вплив на літературну мову та культуру народу. Розвиток, поширення та морфологія баварського діалекту. Історичні аспекти формування німецької мови. Відмінності баварського діалекту від літературної мови.
  научная работа [107.4 K], добавлена 09.02.2011

 • Характеристика та особливості основних соціальних станів населення України другої половини XVI сторіччя, процес та етапи формування української шляхти. Становище духовенства в Польсько-Литовський період, диференціація селянства та міського населення.
  реферат [14.0 K], добавлена 25.04.2009

 • Розвиток української літературної мови давньої і середньої доби. Доба відродження української літературної мови. Розвиток урядової мови в напряму зближення з живою мовою із впливом мови центральноєвропейських канцелярій: латинської, німецької, польської.
  реферат [21.1 K], добавлена 14.10.2011

 • Мовне питання в Україні. Функціонування словникового складу української мови. Фактори, які спричиняють утворення неологізмів. Лексична система мови засобів масової інформації як джерело для дослідження тенденцій у розвитку сучасної літературної мови.
  реферат [18.0 K], добавлена 12.11.2010

 • Роль і значення для розвитку мови місця її народження, дальшого поширення, положення країни на карті світу. Належність української мови до широко розгалуженої мовної сім'ї слов'янських мов. Переконлива відмінність української мови у її фонетиці.
  реферат [24.8 K], добавлена 01.03.2009

 • Чи може двомовність призвести до роздвоєння особистості. Короткі статті до словника "Мовознавство в іменах". Зв'язок етимології з іншими науками. Аналіз текстів, стилістичне навантаження слів. Назви осіб за територіальною ознакою та спосіб їх творення.
  конспект урока [46.7 K], добавлена 21.11.2010

 • Постать Б. Грінченка як різнопланового діяча. Традиційні методи упорядкування довідкових видань. Основна організаційно-творча робота над "Словарем української мови". Використання "Словаря української мови" Бориса Грінченка у сучасній лексикографії.
  курсовая работа [1.1 M], добавлена 10.06.2011