Регіональний та урбанізаційний аспекти соціального білінгвізму в Україні. Зростання частки осіб неросійської етнічної ідентичності, які вважають рідною російську мову. Тенденції соціального поширення української та російської мов у незалежній Україні.

Рубрика Иностранные языки и языковедение
Вид статья
Автор Панасюк Л.В.
Дата добавления 05.08.2013
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/languages/00276543_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Поняття культури мовлення. Норми сучасної української мови. Сутність і види білінгвізму (двомовності). Інтерференції в мовленні двомовної особи. Аналіз психічних особливостей породження мовленнєвої діяльності у контексті продуктивного білінгвізму.
  реферат [28.1 K], добавлена 23.11.2011

 • Предмет, об’єкт, завдання та напрями досліджень психолінгвістики. Передумови появи та періодизація розвитку даної науки. Дослідження особливостей процесу оволодіння іноземною мовою. Загальне поняття білінгвізму, психолінгвістичні аспекти перекладу.
  дипломная работа [62.2 K], добавлена 23.09.2012

 • Паняцце "блізкароднасны білінгвізм". Асаблівасці навучання рускамоўных дзяцей беларускай мове. Навучанне дзяцей беларускаму маўленню на занятках. Аналіз праграммы "Пралеска", вопыта работы дзіцячага сада па развіцці ў дашкольнікаў беларускага маўлення.
  курсовая работа [34.4 K], добавлена 23.08.2013

 • Ўсвядоміць месца беларускай мовы ў развіцці культуры і ў духоўным адраджэнні наці. Лексікалогія і прадмет яе вывучэння. Вусная і пісьмовая формы мовы. Білінгвізм, яго тыпы, аспекты і разнавіднасці. Акцэнтная, фанетычная, арфаэпічная інтэрферэнцыя.
  учебное пособие [1.1 M], добавлена 23.04.2014

 • Сучасная моўная сітуацыя. Сутнастць і асаблівасці білінгвінізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Блізкароднасны характар беларускай і рускай моў. Спецыфічныя рысы беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы.
  реферат [23.9 K], добавлена 24.01.2009

 • Особливості перекладу з німецької мови на російську. Мовна економія в газетно-публіцистичному стилі, комп’ютерно-опосередкованому спілкуванні та в науково-технічній літературі. Фонетико-графічний, лексичний та синтаксичний рівні. Апосіопеза та еліпсис.
  курсовая работа [61.2 K], добавлена 25.05.2015

 • Особливості, природа і значення гумору. Проблема еквівалентності при перекладі оригіналу. Дослідження жартівливої лексики у серіалах. Умови досягнення адекватності в перекладі іншомовних комічних текстів та мовлення на українську та російську мову.
  курсовая работа [45.5 K], добавлена 26.12.2012

 • Мовна проблема в Україні. Формування мовної свідомості. "Суржикізація" сучасних видань для дітей. Історичний суржик – специфічна форма побутування мови в Україні, та сьогодні він – невпорядкована, безсистемна мова, яка руйнує українську мовну систему.
  реферат [23.4 K], добавлена 17.04.2008

 • Петро Яцик, як особистість і унікальний українець (на основі спогадів Андрія Товпаша та Михайла Слабошпицького). Внесок мецената у розвиток рідної мови в Україні та за кордоном. Щорічний Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика.
  реферат [151.1 K], добавлена 24.01.2013

 • Дослідження процесу взаємопроникнення слів із однієї мови в іншу; виникнення унормованих русизмів, полонізмів, германізмів та тюркізмів. Специфічна форма побутування мови в Україні. Характерні прояви суржику порівняно з нормативною українською мовою.
  реферат [21.5 K], добавлена 07.10.2013