главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыБілінгвізм в сучасній Україні: двомовність мовою статистики
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Регіональний та урбанізаційний аспекти соціального білінгвізму в Україні. Зростання частки осіб неросійської етнічної ідентичності, які вважають рідною російську мову. Тенденції соціального поширення української та російської мов у незалежній Україні.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/languages/00276543_0.html
Вид: статья
Автор: Панасюк Л.В.

Подобные работы из Базы знаний:
1. Збереження нормативності культури мовлення в умовах білінгвізму
Поняття культури мовлення. Норми сучасної української мови. Сутність і види білінгвізму (двомовності). Інтерференції в мовленні двомовної особи. Аналіз психічних особливостей породження мовленнєвої діяльності у контексті продуктивного білінгвізму.
реферат [28.1 K], добавлена 23.11.2011

2. Основні поняття та проблеми психолінгвістики
Предмет, об’єкт, завдання та напрями досліджень психолінгвістики. Передумови появи та періодизація розвитку даної науки. Дослідження особливостей процесу оволодіння іноземною мовою. Загальне поняття білінгвізму, психолінгвістичні аспекти перекладу.
дипломная работа [62.2 K], добавлена 23.09.2012

3. Навучанне дашкольнікаў беларускай мове ў сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму
Паняцце "блізкароднасны білінгвізм". Асаблівасці навучання рускамоўных дзяцей беларускай мове. Навучанне дзяцей беларускаму маўленню на занятках. Аналіз праграммы "Пралеска", вопыта работы дзіцячага сада па развіцці ў дашкольнікаў беларускага маўлення.
курсовая работа [34.4 K], добавлена 23.08.2013

4. Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей
Ўсвядоміць месца беларускай мовы ў развіцці культуры і ў духоўным адраджэнні наці. Лексікалогія і прадмет яе вывучэння. Вусная і пісьмовая формы мовы. Білінгвізм, яго тыпы, аспекты і разнавіднасці. Акцэнтная, фанетычная, арфаэпічная інтэрферэнцыя.
учебное пособие [1.1 M], добавлена 23.04.2014

5. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя
Сучасная моўная сітуацыя. Сутнастць і асаблівасці білінгвінізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Блізкароднасны характар беларускай і рускай моў. Спецыфічныя рысы беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы.
реферат [23.9 K], добавлена 24.01.2009

6. Труднощі перекладу засобів мовної економії з німецької на російську мову
Особливості перекладу з німецької мови на російську. Мовна економія в газетно-публіцистичному стилі, комп’ютерно-опосередкованому спілкуванні та в науково-технічній літературі. Фонетико-графічний, лексичний та синтаксичний рівні. Апосіопеза та еліпсис.
курсовая работа [61.2 K], добавлена 25.05.2015

7. Особливості перекладу іншомовного гумору з англійської мови на українську та російську (на прикладі телесеріалу "Теорія Великого Вибуху")
Особливості, природа і значення гумору. Проблема еквівалентності при перекладі оригіналу. Дослідження жартівливої лексики у серіалах. Умови досягнення адекватності в перекладі іншомовних комічних текстів та мовлення на українську та російську мову.
курсовая работа [45.5 K], добавлена 26.12.2012

8. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники
Мовна проблема в Україні. Формування мовної свідомості. "Суржикізація" сучасних видань для дітей. Історичний суржик – специфічна форма побутування мови в Україні, та сьогодні він – невпорядкована, безсистемна мова, яка руйнує українську мовну систему.
реферат [23.4 K], добавлена 17.04.2008

9. Внесок П. Яцика у розвиток української мови
Петро Яцик, як особистість і унікальний українець (на основі спогадів Андрія Товпаша та Михайла Слабошпицького). Внесок мецената у розвиток рідної мови в Україні та за кордоном. Щорічний Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика.
реферат [151.1 K], добавлена 24.01.2013

10. Суржик і культура мовлення
Дослідження процесу взаємопроникнення слів із однієї мови в іншу; виникнення унормованих русизмів, полонізмів, германізмів та тюркізмів. Специфічна форма побутування мови в Україні. Характерні прояви суржику порівняно з нормативною українською мовою.
реферат [21.5 K], добавлена 07.10.2013

11. Вірменська мова як складова індоєвропейської сім’ї мов
Дослідження історії формування вірменської мови, створення національного алфавіту. Характеристика головних діалектів, граматичних особливостей та перших дослідників мови. Опис появи вірменів на Україні, друкарства та періодичних видань вірменською мовою.
реферат [23.6 K], добавлена 18.05.2012

12. Ораторське мистецтво в Україні
Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь), видатні оратори. "Повчання" Володимира Мономаха. Українське красномовство в ХІІІ-ХVІІ ст. Розвиток українського риторичного слова за часів панування Російської та Австро-Угорської імперій.
презентация [464.4 K], добавлена 21.10.2013

13. Особливості перекладу юридичної термінології
Особливості юридичної терміно-системи англійської мови. Розвиток юридичної лінгвістики в Україні. Шляхи передачі англійських юридичних термінів на українську мову. Порядок та прийоми перекладу складних юридичних термінів та термінів-словосполучень.
курсовая работа [42.2 K], добавлена 24.12.2007

14. Баварський діалект
Формування мов на німецькій підставі. Діалекти та їх вплив на літературну мову та культуру народу. Розвиток, поширення та морфологія баварського діалекту. Історичні аспекти формування німецької мови. Відмінності баварського діалекту від літературної мови.
научная работа [107.4 K], добавлена 09.02.2011

15. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
Характеристика та особливості основних соціальних станів населення України другої половини XVI сторіччя, процес та етапи формування української шляхти. Становище духовенства в Польсько-Литовський період, диференціація селянства та міського населення.
реферат [14.0 K], добавлена 25.04.2009

16. Основні періоди розвитку української літературної мови
Розвиток української літературної мови давньої і середньої доби. Доба відродження української літературної мови. Розвиток урядової мови в напряму зближення з живою мовою із впливом мови центральноєвропейських канцелярій: латинської, німецької, польської.
реферат [21.1 K], добавлена 14.10.2011

17. Українська мова в засобах масової інформації
Мовне питання в Україні. Функціонування словникового складу української мови. Фактори, які спричиняють утворення неологізмів. Лексична система мови засобів масової інформації як джерело для дослідження тенденцій у розвитку сучасної літературної мови.
реферат [18.0 K], добавлена 12.11.2010

18. Історія розвитку української мови
Роль і значення для розвитку мови місця її народження, дальшого поширення, положення країни на карті світу. Належність української мови до широко розгалуженої мовної сім'ї слов'янських мов. Переконлива відмінність української мови у її фонетиці.
реферат [24.8 K], добавлена 01.03.2009

19. Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту
Чи може двомовність призвести до роздвоєння особистості. Короткі статті до словника "Мовознавство в іменах". Зв'язок етимології з іншими науками. Аналіз текстів, стилістичне навантаження слів. Назви осіб за територіальною ознакою та спосіб їх творення.
конспект урока [46.7 K], добавлена 21.11.2010

20. Борис Грінченко - редактор і упорядник "Словаря української мови"
Постать Б. Грінченка як різнопланового діяча. Традиційні методи упорядкування довідкових видань. Основна організаційно-творча робота над "Словарем української мови". Використання "Словаря української мови" Бориса Грінченка у сучасній лексикографії.
курсовая работа [1.1 M], добавлена 10.06.2011

Другие работы из коллекции:

1. Татарская микротопонимическая картина мира и словообразование
2. Язык, речь и речевая деятельность: исторический аспект
3. Вопросно-ответное единство как одна из форм структурно-смыслового соотношения реплик в поэтическом тексте (на материале лирики А. Ахматовой)

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов