главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыІнституційна система Європейського союзу
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Загальна характеристика сучасної системи ухвалення рішень в Європейському союзі (ЄС), аналіз тенденцій і перспектив її розвитку. Правовий статус інститутів ЄС, механізм їх взаємодії як основи для системи реалізації правоздатності окремих держав-членів.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/law/00249150_0.html
Вид: реферат
Автор: piraniuy

Подобные работы из Базы знаний:
1. Інституційна система Європейського союзу
Загальна характеристика сучасної системи ухвалення рішень в Європейському союзі (ЄС), аналіз тенденцій і перспектив її розвитку. Правовий статус інститутів ЄС, механізм їх взаємодії як основи для системи реалізації правоздатності окремих держав-членів.
реферат [54.0 K], добавлена 16.11.2010

2. Співвідношення права Європейського Союзу і права його держав-членів
Формування правової системи Європейського Союзу, її поняття, джерела, принципи та повноваження. Принцип верховенства та прямої дії права Європейського Союзу. Імплементація норм законодавства Європейського Союзу до законодавства його держав-членів.
контрольная работа [18.5 K], добавлена 21.11.2011

3. Загальна характеристика федералізму та вищі органи влади у Австралійському союзі
Поняття та ознаки федерації. Особливості федералізму в Австралійському Союзі. Характеристика законодавчої, виконавчої та судової влади, аналіз їх роботи. Вплив англійської системи на австралійське загальне право. Правовий статус корінних жителів країни.
курсовая работа [56.4 K], добавлена 10.04.2013

4. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу
Судовий прецедент у праві Європейського Союзу як результат діяльності Європейського Суду, утвореного Римським договором. Абстрактивність у нормах Конвенції. Дебати довкола можливостей реалізації рішень. Доктрини дії прецеденту у праві Європейського Суду.
доклад [20.2 K], добавлена 19.11.2010

5. Розгляд справ по суті в європейському суді з прав людини – ст.6 "Право на справедливий судовий розгляд"
Створення міжнародних механізмів гарантій основних прав і свобод людини. Обгрунтування права громадянина на справедливий судовий розгляд. Характеристика діяльності Європейського суду з прав людини. Проведення процедури розгляду справи та ухвалення рішень.
контрольная работа [25.8 K], добавлена 05.01.2012

6. Євроюст
Місце в інституційно-правовому забезпеченні співробітництва поліцій, судових органів у кримінально-правовій сфері підрозділу Європейського Союзу з судової співпраці (Євроюст). Нормативно-правовий механізм регламентації діяльності, організаційна структура.
реферат [47.8 K], добавлена 10.10.2015

7. Свобода надання послуг в ЄС
Теоретичні засади дослідження свободи надання послуг у Європейському Союзі. Спільний ринок як мета Співтовариства. Аналіз регулювання якості послуг. Визначення кваліфікацій осіб, які надають послуги. Правове регулювання європейського ринку цінних паперів.
курсовая работа [50.1 K], добавлена 12.02.2014

8. Інституційне право Європейського Союзу
Передумови виникнення, становлення та розвиток інституційного права Європейського Союзу. Інституційна структура, загальна характеристика, види інституцій Євросоюзу, їх склад, функції та повноваження. Юридична природа актів, огляд Лісабонської угоди.
курсовая работа [81.7 K], добавлена 30.04.2010

9. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку
Виборчі системи у світовій практиці. Фактори встановлення змішаних виборчих систем. Структура виборчого бюлетеню, як спосіб голосування. Величина виборчого округу. Генезис української електоральної системи. Політико-правовий аналіз сучасної системи.
научная работа [45.7 K], добавлена 17.03.2007

10. Судові рішення у цивільному процесі України: юридична природа та сутність
Проблема сутності судового рішення в цивільному процесуальному праві України. Судове рішення - найважливіший акт правосуддя у цивільних справах. Порядок ухвалення, перегляду та виконання судових рішень. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.
дипломная работа [246.0 K], добавлена 27.06.2015

11. Податкова політика як системоформуючий фактор розвитку
Необхідність інтеграції України до Європейського Союзу. Аналіз системи оподаткування в Україні. Основні проблеми ефективності чинної податкової системи. Ідеальна система оподаткування: загальні принципи. Ключові завдання податкової реформи в Україні.
дипломная работа [203.1 K], добавлена 07.04.2011

12. Аспекти права Європейського Союзу та "Acquis communsutaire"
Правова природа Європейського Союзу, його організаційна структура. Джерела і особливості права ЄС. Економічне та соціальне співробітництво в рамках цієї організації. Спільна закордонна та безпекова політика. Співробітництво в галузі кримінальної юстиції.
контрольная работа [70.9 K], добавлена 08.11.2013

13. Еволюція правової системи Європейського Союзу
Історія становлення правової системи ЄС, її обов'язкової сили для членів ЄС. Види правових джерел. Перспективи та розвиток українського законодавства в контексті підписання угоди про асоціацію з ЄС. Вплив і взаємодія міжнародного права з правом Євросоюзу.
курсовая работа [67.4 K], добавлена 28.07.2014

14. Правовий статус суддів
Поняття правового статусу і конституційних прав і свобод суддів. Зміст професійної і пізнавальної діяльності судді. Суб'єктивна сторона організаційної діяльності та самоорганізація праці суддею. Етапи ухвалення рішення, багатогранність діяльності судді.
курсовая работа [27.5 K], добавлена 15.02.2011

15. Публічна служба в Україні: організація та функціонування
Інститут публічної служби в Україні, загальна характеристика. Основні завданнями міліції. Державна митна служба України. Співвідношення державної та публічної служби в країнах Європейського Союзу та в Україні. Адміністративні рівні держав-членів ЄС.
курсовая работа [60.7 K], добавлена 08.09.2012

16. Романо-германська правова система
Загальна характеристика поняття, класифікація, сутність правової системи та її відмінність від інших правових категорій. Характеристика романо-германської правової системи, формування та основні етапи її розвитку, структура та поняття норми права.
курсовая работа [51.9 K], добавлена 22.02.2011

17. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України
Банківська система України як складова фінансової системи держави: поняття, структура, функції. Характеристика правових аспектів взаємодії елементів системи. Незалежність центрального банку держави як умова стабільності національної грошової одиниці.
диссертация [621.0 K], добавлена 13.12.2010

18. Особливості підготовки державних службовців в країнах ЄС
Правові основи державної служби в країнах Європейського Союзу (Німеччина, Франція та Велика Британія). Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців. Обов'язки: виконання наказів керівництва та особиста відповідальність.
курсовая работа [71.5 K], добавлена 24.01.2012

19. Проблеми розвитку судової системи
Характеристика системи судів загальної юрисдикції. Повноваження вищих спеціалізованих судів. Порядок призначення судді на адміністративні посади, причини звільнення. Аналіз Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: склад, строки повноважень її членів.
дипломная работа [101.3 K], добавлена 20.04.2012

20. Співробітництво України і ЄС у митній сфері
Поняття міжнародного митного співробітництва, правові засади реалізації митної стратегії ЄС. Сучасні пріоритети, проблеми та перспективи співробітництва України та Європейського Союзу в митній сфері в межах Рамкової стратегії митної політики України.
курсовая работа [45.2 K], добавлена 27.05.2013

Другие работы из коллекции:

1. Конституционная деятельность Правительства Российской Федерации
2. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та форми у різних правових системах
3. Предмет, метод и система информационного права

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов