Передумови створення "Кароліни" у 1356 р. Основні групи духовенства. Зміст "Золотої булли". Обрання римського короля. Міста, які зайняті архієпископами Трирським, Кельнським та Майнцським. Історичне значення "Золотої булли". Король Карл ІV, його печатка.

Рубрика Государство, юриспруденция и право
Вид контрольная работа
Автор Кристина
Дата добавления 16.02.2011
Коллекция Revolution
Ссылка http://revolution.allbest.ru/law/00316931_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Передумови створення "Кароліни" у 1356 р. Основні групи духовенства. Зміст "Золотої булли". Обрання римського короля. Міста, які зайняті архієпископами Трирським, Кельнським та Майнцським. Історичне значення "Золотої булли". Король Карл ІV, його печатка.
  контрольная работа [2.4 M], добавлена 14.02.2011

 • История образования священной Римской империи. Высшие общеимперские законодательные акты (Золотая Булла 1356 г., Каролина 1532 г.). Общие понятия уголовного права. Однородные группы преступлений. Основные виды наказаний, стадии инквизиционного процесса.
  презентация [2.4 M], добавлена 31.10.2016

 • Источники права стран Древнего Востока. Характеристика "Законов Хаммурапи". Социальная структура и правовое положение основных групп населения по ним. Брачно-семейное право, преступления, наказания, суд и процесс. Золотая булла 1356 г. Саксонское зерцало.
  контрольная работа [39.1 K], добавлена 17.06.2016

 • История конституционного строя Испании. Личность короля Испании и его роль в испанской Конституции. Содержание и особенности испанской Конституции 1978 г., порядок её изменения. Взаимоотношения Короля с Правительством, структура судебной системы.
  доклад [34.0 K], добавлена 13.05.2015

 • Давньоримські джерела правоутворення. Статус римського громадянина. Правове становище рабів. Здатність особи бути суб'єктом цивільних прав та мати право. Цивільна правоздатність римського громадянина. Створення ідеї юридичної особи, як суб'єкта права.
  контрольная работа [60.9 K], добавлена 01.05.2009

 • Зміст кримінально-процесуального кодексу Карла V, його особливості, нововведення. Стисла характеристика правової системи Німеччини в процесі її становлення як держави. Загальна характеристика кримінального процесу "Кароліни" та історія її створення.
  курсовая работа [41.4 K], добавлена 06.08.2011

 • Статус короля Испании - главы государства, его неприкосновенность, политическая и общеправовая безответственность. Системы престолонаследия в монархиях. Структура, полномочия, порядок избрания генеральных кортесов. Правительство и судебная власть Испании.
  курсовая работа [37.8 K], добавлена 21.01.2011

 • Характеристика етапів розвитку приватного права в Римській державі. Роль римського права в правових системах феодальних та буржуазних держав. Значення та роль римського приватного права на сучасному етапі, його вплив на розвиток світової культури.
  контрольная работа [23.3 K], добавлена 20.10.2012

 • Римське право, його джерела й значення в історії права. Звичайне право і закон. Едикти магістратів. Діяльність римських юристів. Кодифікація і нові закони при Юстиніан. Загальне поняття про легісакціонний, формулярний та екстраординарний процес.
  реферат [35.6 K], добавлена 17.11.2007

 • Шлюб як біологічний, моногамний союз чоловіка та жінки, направлений на створення сім'ї. Особливості укладання законного римського шлюбу. Взаємні права та обов'язки подружжя, їхні майнові відносини. Правила повернення приданого у випадку розірвання шлюбу.
  реферат [72.4 K], добавлена 13.03.2011

 • Загальні особливості і спеціфічні риси римського права. Перешкоди для одруження. Сім’я і правове походження інституту шлюбу у Давньому Римі. Форми укладання та умови вступу до шлюбу, причини його припинення. Особисті та майнові відносини подружжя.
  курсовая работа [24.4 K], добавлена 17.06.2009

 • Розробка та прийняття статутів. Історія появи "копного суду". Передумови зближення польської та литовської систем права. Право власності як основний правовий інститут України кінця ХІV – першої половини ХVІІ ст. Злочини і покарання, судовий процес.
  контрольная работа [39.3 K], добавлена 06.09.2016

 • Історичне походження і розвиток договору ренти. Поняття договору ренти та його юридична характеристика. Види та сторони договору ренти. Аспекти укладення договору, його зміст, виконання та припинення. Відповідальність за невиконання договору ренти.
  дипломная работа [133.4 K], добавлена 20.08.2011

 • Передумови виникнення та загальна характеристика політичних і правових вчень представників давньогрецької школи софістів - порівняльний аналіз. Роль, місце та історичне значення політико-правового вчення софістів у політико-правовій думці Давньої Греції.
  дипломная работа [119.3 K], добавлена 01.06.2008

 • Характеристика особливих засобів преторського захисту. Аналіз законних підстав для застосування реституції. Дослідження основних видів професійної діяльності юристів в Римі. Вивчення процесу проведення судового засідання. Кодифікації римського права.
  презентация [290.2 K], добавлена 07.12.2012

 • Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села, селища, міста. Правовий статус сільських, селищних, міських голів, їх діяльність, початок та припинення повноважень, функції й порядок обрання.
  контрольная работа [25.7 K], добавлена 21.04.2011

 • Історичні передумови виникнення вітчизняної системи охорони авторського права. Зміст та реформування законодавства України про інтелектуальну власність та авторське майно. Поняття та джерела авторського права, його об’єкти й суб’єкти, етапи еволюції.
  реферат [27.6 K], добавлена 28.11.2010

 • Сучасний зміст і значення елементів та механізму правового регулювання, його сфери та межі. Характеристика методів і типів правового регулювання в Україні, можливості та необхідність їх вдосконалення. Основні ознаки ефективного правового регулювання.
  курсовая работа [61.6 K], добавлена 07.07.2009

 • Поділ римського населення. Римське право. Патриціат. Категорія неповноправних громадян. Чужоземці. Зміцнення торговельних контактів римлян. Правове становище "латинів". Початок існування Римської держави. Правове становище відпущених з рабства людей.
  реферат [16.0 K], добавлена 19.10.2008

 • Сутність і зміст, завдання обшуку, його основні відмінні особливості від виїмки. Об’єкти пошукової діяльності, головні етапи та напрямки підготовки до даного процесу. Психологічні основи обшуку, тактичні прийоми та вимоги до його проведення на сьогодні.
  курсовая работа [35.8 K], добавлена 04.10.2011