Характеристика правової природи бренду та його структурного складу. Виявлення, постановка та вирішення теоретичних проблем щодо режиму його правової охорони, а також відносин, які виникають у процесі виникнення, здійснення та припинення прав на бренд.

Рубрика Государство, юриспруденция и право
Вид автореферат
Автор Кузьменко Тетяна Сергіївна
Дата добавления 12.10.2012
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/law/00211750_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Визначення критеріїв надання правової охорони знаку для товарів та послуг. З’ясування правової природи знаку для товарів та послуг як об’єкта цивільно-правових відносин. Дослідження факторів, які спричиняють порушення права на знак для товарів та послуг.
  дипломная работа [120.1 K], добавлена 08.05.2014

 • Поняття знаку для товарів і послуг, його об'єкти, умови надання правової охорони на сучасному етапі. Суть, умови, порядок припинення дії свідоцтва і визнання його недійсним. Визначення поняття "Контрафактний екземпляр аудіовізуального твору і фонограми".
  контрольная работа [25.3 K], добавлена 12.12.2013

 • Законодавче регулювання відносин, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Аналіз та визначення понять закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Правова охорона знаків.
  презентация [1.9 M], добавлена 25.11.2013

 • Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав. Державна підтримка творчої діяльності авторів і виконавців. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг. Правові проблеми захисту інформації в мережі Інтернет.
  дипломная работа [128.3 K], добавлена 10.08.2014

 • Законодавство зарубіжних країн щодо захисту знаків для товарів. Огляд міжнародних документів. Порушенням прав власника свідоцтва. Паризька конвенція, Мадридська угода. Подолання недоліків захисту знаків. Підстави у відмові в наданні правової охорони.
  курсовая работа [34.4 K], добавлена 19.04.2015

 • Рослинний світ, як об'єкт правової охорони та використання. Правове регулювання суспільних відносин, які виникають у сфері охорони, використання та відтворення рослин і багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення. Лісове законодавство.
  реферат [25.0 K], добавлена 22.04.2011

 • Висвітлення особливостей правової регламентації відносин, що виникають у процесі створення і використання об'єктів авторського права. Виключні права та межі здійснення авторських прав, строки чинності й способи їх захисту. Особисті немайнові права автора.
  курсовая работа [91.6 K], добавлена 02.02.2015

 • Особливості правової охорони торгових знаків на товари і послуги. Значення торговельної марки. Суб'єкти прав на товарні знаки. Свідоцтво на торгівельну марку. Права та обов'язки, що випливають із свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів.
  курсовая работа [52.8 K], добавлена 10.11.2014

 • Надра як об’єкт використання та правової охорони: поняття і зміст правової охорони надр, відповідальність за порушення правил користування надрами та участь органів внутрішніх справ в охороні надр. Права та обов'язки користувачів, основні вимоги.
  курсовая работа [9.3 M], добавлена 06.08.2008

 • Визначення підходів до корпоративних відносин. Права на цінний папір та права за цінним папером. Корпоративні права як об'єкт цивільного обороту і як зміст правовідносин. Зв'язок корпоративних прав з іншими правами, його вплив на порядок вирішення спорів.
  реферат [23.3 K], добавлена 10.04.2009

 • Моральність як об’єкт кримінально-правової охорони у пам’ятках кримінального права України та у кримінальному законодавстві зарубіжних держав. Підходи до розуміння об’єкта складу злочину в кримінально-правовій науці. Злочини, що посягають на моральність.
  дипломная работа [195.9 K], добавлена 12.02.2013

 • Поняття, склад та загальна характеристика земель лісогосподарського призначення. Поняття і зміст правової охорони земель. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Віднесення земельних ділянок до складу земель лісового фонду.
  контрольная работа [20.7 K], добавлена 07.03.2011

 • Площа земель лісового фонду України. Ліс як об'єкт правової охорони. Відповідальність за порушення лісового законодавства. Право власності та порядок багатоцільового раціонального використання, відтворення і охорони лісів. Ведення лісового господарства.
  контрольная работа [36.3 K], добавлена 19.10.2012

 • Становлення поняття правової соціалізації в історичному розвитку суспільства. Сутність та напрямки правової соціалізації особистості. Роль правової соціалізації у формуванні правової культури. Правова соціалізація як форма соціального впливу права.
  курсовая работа [50.2 K], добавлена 08.06.2015

 • Злочини проти життя та здоров’я особи. Принцип відповідальності держави перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав людини. Реформування кримінального законодавства. Правовий аналіз гарантій правової охорони права людини на життя.
  реферат [16.2 K], добавлена 02.04.2011

 • Земля як об’єкт правової охорони. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. Організаційно-правові заходи охорони земель. Раціональне використання земель та підвищення родючості ґрунтів. Подолання екологічної кризи в Україні.
  контрольная работа [28.3 K], добавлена 08.10.2009

 • Історичні етапи розвитку інституту охорони прав на засоби індивідуалізації суб’єктів підприємницької діяльності. Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Відшкодування збитків як міра відповідальності.
  дипломная работа [71.8 K], добавлена 21.02.2014

 • Аналіз законодавчої регламентації поняття цивільно-правової вини. Місце основних властивостей і категорій цивільної вини у процесі виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди і застосування до правопорушника заходів цивільно-правової відповідальності.
  курсовая работа [45.4 K], добавлена 21.10.2011

 • Цивільно-правові відносини в сфері здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав фізичних осіб. Метод цивільного права та чинники, що його зумовлюють. Характерні риси імперативного елементу цивільно-правового методу правового регулювання.
  курсовая работа [99.0 K], добавлена 13.04.2014

 • Виникнення та закріплення сучасної правової системи Німеччини. Інтегруюча міжгалузева функція цивільного права серед сімейного, трудового та кооперативного прав. Джерела цивільного й господарського права Німеччини як структурний елемент системи права.
  контрольная работа [30.2 K], добавлена 04.01.2012