главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Поcмотреть текст работыПоняття та сутність Конституції
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Історія становлення та розвитку конституції. Роль, принципи та юридичні властивості Конституції України. Особливості юридичної, установчої, ідеологічної, гуманістичної функції. Механізм реалізації конституційних норм. Декларація про державний суверенітет.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/law/00216117_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: Incognito

Подобные работы из Базы знаний:
1. Конституція України
Декларація про державний суверенітет України. Загальнометодологічні принципи концепції Конституції України 1991 р. Постанова Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України". Конституція (Основний закон) України, перелік статей.
краткое изложение [252.0 K], добавлена 11.03.2009

2. Теорія конституції, її сутність та поняття. Інтерпретація Конституції України
Теорія конституції та Основний Закон Української держави: поняття, тлумачення, інтерпретації. Основні риси та функції конституцій і їх класифікація. Історія розвитку конституційних актів на території України. Опосередковане пізнання норм права.
курсовая работа [52.5 K], добавлена 06.03.2012

3. Реалізація конституції України
Шляхи реалізації Конституції України. Реалізація конституції в законодавчій діяльності. Застосування Конституції судами України. Реалізація Конституції в повсякденному житті. Механізм, форми реалізації Конституції. Проблеми реалізації Конституції
курсовая работа [41.8 K], добавлена 24.10.2008

4. Конституція України як основа побудови правової та демократичної держави
Характеристика способів прийняття конституцій та внесення до них змін. Порядок внесення змін до Конституції України. Поняття, функції та юридичні властивості Конституції України. Обмежувальна функція Конституції. Діяльність Конституційного Суду України.
курсовая работа [51.2 K], добавлена 25.01.2012

5. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, її зміст та значення
Основний текст Декларації про державний суверенітет України, її зміст та призначення. Місце і роль Декларації про державний суверенітет України в історії України та українців. Напрямки впливу Декларації в створенні демократичної держави – України.
курсовая работа [64.3 K], добавлена 05.01.2014

6. Реалізація Конституції
Поняття реалізації Конституції України. Конституція – основний закон держави. Основні форми реалізації Конституції України. Реалізація Конституції України в законодавчій, виконавчій діяльності, судовій діяльності, в органах місцевого самоврядування.
реферат [33.3 K], добавлена 30.10.2008

7. Реалізація Конституції України
Реалізація Конституції в законодавчій діяльності, в повсякденному житті. Застосування Конституції України судами України, її вплив на діяльність основних органів державної влади, та проблеми її реалізації. Інші проблеми реалізації Конституції України.
курсовая работа [43.7 K], добавлена 30.10.2008

8. Історія української конституції
Історія конституційного розвитку України в період боротьбі за незалежність України початку XVIII ст., конституція Пилипа Орлика. Конституційні акти в період Радянської України. Розроблення і прийняття нової Конституції 1996 року, її основні положення.
курсовая работа [35.3 K], добавлена 04.03.2011

9. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року
Порівняльний аналіз змісту преамбули Конституції УРСР та України. Основа економічної системи України. Носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні згідно з Конституцією. Судова влада за Конституцією УРСР 1978 р. і Конституцією України 1996 р.
доклад [11.1 K], добавлена 09.12.2010

10. Писані й неписані конституції
Юридичні та фактичні конституції. Народні та октройовані конституції. Теорії народного суверенітету. Інші типології конституцій зарубіжних країн. Юридичний фундамент державного і громадського життя. Права і свободи, обов'язки людини та громадянина.
реферат [22.5 K], добавлена 19.10.2012

11. Конституція України та сучасна конституційна реформа
Поняття Конституції України та основні етапи сучасної конституційної реформи. Зміст, властивості, форма і структура Конституції, порядок її прийняття та внесення змін. Розвиток українського суспільства, аналіз основних аспектів конституційної реформи.
курсовая работа [42.2 K], добавлена 24.01.2011

12. Громадянство України: поняття, значення, конституційно-правове регулювання
Особливості набуття та скасування громадянства в України. Державні органи, які вирішують питання громадянства в Україні. Принцип пріоритетності норм міжнародного права, закріплений у ст. 9 Конституції. Декларація про відмову від іноземного громадянства.
курсовая работа [47.7 K], добавлена 13.04.2014

13. Юридичні та фактичні конституції
Конституція як основний закон держави. Юридичні та фактичні конституції, писані й неписані їх модифікації. Класифікація конституцій на ті, які ґрунтуються на ідеї народного суверенітету (народні) і на октройовані. Типології конституцій зарубіжних країн.
реферат [17.1 K], добавлена 08.10.2012

14. Аналіз доктринальних змін японської правової системи
Європеїзація японського права. Прийняття кілька кодексів, в основі яких лежали принципи французького і німецького права. Введення в силу в 1889 р. першої в історії країни конституції (Конституції Мейдзі). Проект післявоєнної Конституції Японії (1947 р.).
реферат [22.5 K], добавлена 22.06.2010

15. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим
Поняття преамбули Конституції України, її принципові положення. Конституційні основи державного, суспільного ладу, правової системи, національної безпеки та міжнародної діяльності. Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина України.
контрольная работа [32.9 K], добавлена 14.01.2008

16. Конституція України та сучасна конституційна реформа
Конституція як Основний закон суспільства та держави. Конституція України як соціальна цінність. Зміст Конституції та її властивості, форма і структура; соціальні й правові функції. Порядок внесення змін та правова охорона Основного закону України.
курсовая работа [49.7 K], добавлена 01.08.2010

17. Прийняття та зміна Конституції Угорщини
Прийняття Конституції Угорської Народної Республіки у 1949 році. Закріплення найважливіших положеннь, що характеризують правову систему. Рішення про внесення змін у Конституцію. Широка реформа Конституції у 1972 році та її демократизація у 1989-90 рр.
реферат [19.8 K], добавлена 05.06.2010

18. Конституційний контроль за дотриманням конституційних прав і свобод в США
Американська концепція прав і свобод людини. Прийняття Конституції США. Внесення поправок до Конституції. Поширення расової сегрегації. Демократизація державно-правових структур. Здійснення справедливого правосуддя. Принцип рівного захисту законами.
реферат [36.9 K], добавлена 13.04.2011

19. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів
Зміст Конституції України як нормативно-правового акту, порівняння її з іншими нормативними актами, в тому числі із різних періодів історії; докладний аналіз розділів Конституції, їх найважливіші ідеї та потенціал у справі розбудови правової держави.
курсовая работа [56.0 K], добавлена 24.11.2011

20. Україна - незалежна демократична правова держава
Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України, про економічну самостійність. Питання правонаступництва. Конституційний процес в Україні 1990-1996 рр. Конституція - Основний Закон держави.
реферат [22.9 K], добавлена 22.02.2008

Другие работы из коллекции:

1. Правовое положение ООО
2. Апология рабовладения на Юге США в первой половине XIX века
3. Система наукових поглядів на джерела адміністративного права у радянській науці адміністративного права

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов