Історія становлення та розвитку конституції. Роль, принципи та юридичні властивості Конституції України. Особливості юридичної, установчої, ідеологічної, гуманістичної функції. Механізм реалізації конституційних норм. Декларація про державний суверенітет.

Рубрика Государство, юриспруденция и право
Вид курсовая работа
Автор Incognito
Дата добавления 06.11.2012
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/law/00216117_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Декларація про державний суверенітет України. Загальнометодологічні принципи концепції Конституції України 1991 р. Постанова Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України". Конституція (Основний закон) України, перелік статей.
  краткое изложение [252.0 K], добавлена 11.03.2009

 • Теорія конституції та Основний Закон Української держави: поняття, тлумачення, інтерпретації. Основні риси та функції конституцій і їх класифікація. Історія розвитку конституційних актів на території України. Опосередковане пізнання норм права.
  курсовая работа [52.5 K], добавлена 06.03.2012

 • Шляхи реалізації Конституції України. Реалізація конституції в законодавчій діяльності. Застосування Конституції судами України. Реалізація Конституції в повсякденному житті. Механізм, форми реалізації Конституції. Проблеми реалізації Конституції
  курсовая работа [41.8 K], добавлена 24.10.2008

 • Значення Конституції України як нормативно-правового акту. Сутність, юридичні властивості, основні функції, ознаки та структура Конституції України. Форми конституційно-правової відповідальності як засобу забезпечення правової охорони конституції.
  курсовая работа [46.5 K], добавлена 31.10.2014

 • Характеристика способів прийняття конституцій та внесення до них змін. Порядок внесення змін до Конституції України. Поняття, функції та юридичні властивості Конституції України. Обмежувальна функція Конституції. Діяльність Конституційного Суду України.
  курсовая работа [51.2 K], добавлена 25.01.2012

 • Основний текст Декларації про державний суверенітет України, її зміст та призначення. Місце і роль Декларації про державний суверенітет України в історії України та українців. Напрямки впливу Декларації в створенні демократичної держави – України.
  курсовая работа [64.3 K], добавлена 05.01.2014

 • Поняття реалізації Конституції України. Конституція – основний закон держави. Основні форми реалізації Конституції України. Реалізація Конституції України в законодавчій, виконавчій діяльності, судовій діяльності, в органах місцевого самоврядування.
  реферат [33.3 K], добавлена 30.10.2008

 • Реалізація Конституції в законодавчій діяльності, в повсякденному житті. Застосування Конституції України судами України, її вплив на діяльність основних органів державної влади, та проблеми її реалізації. Інші проблеми реалізації Конституції України.
  курсовая работа [43.7 K], добавлена 30.10.2008

 • Історія конституційного розвитку України в період боротьбі за незалежність України початку XVIII ст., конституція Пилипа Орлика. Конституційні акти в період Радянської України. Розроблення і прийняття нової Конституції 1996 року, її основні положення.
  курсовая работа [35.3 K], добавлена 04.03.2011

 • Порівняльний аналіз змісту преамбули Конституції УРСР та України. Основа економічної системи України. Носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні згідно з Конституцією. Судова влада за Конституцією УРСР 1978 р. і Конституцією України 1996 р.
  доклад [11.1 K], добавлена 09.12.2010

 • Юридичні та фактичні конституції. Народні та октройовані конституції. Теорії народного суверенітету. Інші типології конституцій зарубіжних країн. Юридичний фундамент державного і громадського життя. Права і свободи, обов'язки людини та громадянина.
  реферат [22.5 K], добавлена 19.10.2012

 • Поняття Конституції України та основні етапи сучасної конституційної реформи. Зміст, властивості, форма і структура Конституції, порядок її прийняття та внесення змін. Розвиток українського суспільства, аналіз основних аспектів конституційної реформи.
  курсовая работа [42.2 K], добавлена 24.01.2011

 • Особливості набуття та скасування громадянства в України. Державні органи, які вирішують питання громадянства в Україні. Принцип пріоритетності норм міжнародного права, закріплений у ст. 9 Конституції. Декларація про відмову від іноземного громадянства.
  курсовая работа [47.7 K], добавлена 13.04.2014

 • Конституція як основний закон держави. Юридичні та фактичні конституції, писані й неписані їх модифікації. Класифікація конституцій на ті, які ґрунтуються на ідеї народного суверенітету (народні) і на октройовані. Типології конституцій зарубіжних країн.
  реферат [17.1 K], добавлена 08.10.2012

 • Європеїзація японського права. Прийняття кілька кодексів, в основі яких лежали принципи французького і німецького права. Введення в силу в 1889 р. першої в історії країни конституції (Конституції Мейдзі). Проект післявоєнної Конституції Японії (1947 р.).
  реферат [22.5 K], добавлена 22.06.2010

 • Поняття преамбули Конституції України, її принципові положення. Конституційні основи державного, суспільного ладу, правової системи, національної безпеки та міжнародної діяльності. Автономна Республіка Крим – невід’ємна складова частина України.
  контрольная работа [32.9 K], добавлена 14.01.2008

 • Конституція як Основний закон суспільства та держави. Конституція України як соціальна цінність. Зміст Конституції та її властивості, форма і структура; соціальні й правові функції. Порядок внесення змін та правова охорона Основного закону України.
  курсовая работа [49.7 K], добавлена 01.08.2010

 • Прийняття Конституції Угорської Народної Республіки у 1949 році. Закріплення найважливіших положеннь, що характеризують правову систему. Рішення про внесення змін у Конституцію. Широка реформа Конституції у 1972 році та її демократизація у 1989-90 рр.
  реферат [19.8 K], добавлена 05.06.2010

 • Американська концепція прав і свобод людини. Прийняття Конституції США. Внесення поправок до Конституції. Поширення расової сегрегації. Демократизація державно-правових структур. Здійснення справедливого правосуддя. Принцип рівного захисту законами.
  реферат [36.9 K], добавлена 13.04.2011

 • Зміст Конституції України як нормативно-правового акту, порівняння її з іншими нормативними актами, в тому числі із різних періодів історії; докладний аналіз розділів Конституції, їх найважливіші ідеї та потенціал у справі розбудови правової держави.
  курсовая работа [56.0 K], добавлена 24.11.2011