Суть терміну "бренд" у маркетинговому, економічному та юридичному значенні, його види та ознаки. Режим правової охорони окремих структурних елементів бренду. Динаміка відносин із виникнення, здійснення і припинення прав інтелектуальної власності на бренд.

Рубрика Государство, юриспруденция и право
Вид автореферат
Автор Кузьменко Тетяна Сергіївна
Дата добавления 12.08.2016
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/law/00582145_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Проблема правового регулювання охорони права інтелектуальної власності. Діюче українське законодавство про інтелектуальну власність, його основні недоліки. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності. Правовий режим прав інтелектуальної власності.
  лекция [33.5 K], добавлена 02.12.2013

 • Сутність інтелектуальної власності та види її порушень. Аналіз сучасного стану системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Виявлення недоліків та проблем в законодавчій базі. Державна політика у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
  курсовая работа [222.8 K], добавлена 25.11.2012

 • Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності. Право промислової власності (патентне право). Регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності нормами цивільного, господарського та кримінально-процесуального законодавства України.
  учебное пособие [54.1 K], добавлена 15.01.2012

 • Порядок використання терміну "власність" стосовно результатів творчої діяльності. Право інтелектуальної власності у зазначенні цивільно-правового інституту. Поняття і види суміжних прав та їх юридична охорона. Процедура оформлення та термін дії патенту.
  реферат [215.1 K], добавлена 23.08.2010

 • Розгляд особливостей цивільного, кримінального та адміністративно-правового способів охорони та захисту інтелектуальної власності згідно законодавства України. Порівняльна характеристика європейського і вітчизняного досвіду захисту авторських прав.
  контрольная работа [40.5 K], добавлена 18.06.2011

 • Суть інтелектуальної власності - закріплених законом прав, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній, промисловій галузях. Міжнародно-правові акти з питань інтелектуальної власності та державна система управління нею.
  реферат [300.6 K], добавлена 11.10.2011

 • Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин; види прав, строк і порядок набуття чинності, державна реєстрація. Законодавча база і повноваження Кабінету Міністрів України у сфері правової охорони селекційних досягнень.
  реферат [26.4 K], добавлена 11.03.2011

 • Характеристика інтелектуальної власності: поняття, сутність, об'єкти та суб'єкти, її значення та документне забезпечення. Система правової охорони інтелектуальної власності. Форма, зміст, мета і порядок проведення патентних досліджень; патентний формуляр.
  курсовая работа [595.9 K], добавлена 17.02.2013

 • Інноваційний розвиток, його роль та вплив на економічне зростання. Проблеми і перспективи розвитку системи охорони інтелектуальної власності України. Функціонування патентної системи. Структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
  реферат [93.4 K], добавлена 14.02.2013

 • Аналіз правового регулювання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Елементи ліцензійного договору, порядок його укладення і припинення. Види відповідальності за порушення майнових прав інтелектуальної власності в Україні.
  дипломная работа [142.5 K], добавлена 11.01.2011

 • Загальна характеристика інститутів інтелектуальної власності. Виявлення проблем, пов`язаних з набуттям, здійсненням, захистом та охороною даних прав. Методи вирішення проблем та вдосконалення законодавства України в сфері інтелектуальної власності.
  курсовая работа [61.6 K], добавлена 12.09.2015

 • Поняття та правове регулювання права промислової власності, особливості використання прав на її об'єкти. Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну модель. Основні ознаки та механізм комерціалізації інтелектуальної власності.
  реферат [24.0 K], добавлена 28.12.2009

 • Науково-теоретичний аналіз законодавства України про інтелектуальну власність і розробка цілісної інтелектуально-правової концепції правового статусу творця інтелектуальної власності та його правонаступників. Захист прав на інтелектуальну власність.
  дипломная работа [130.7 K], добавлена 14.01.2009

 • Визначення критеріїв надання правової охорони знаку для товарів та послуг. З’ясування правової природи знаку для товарів та послуг як об’єкта цивільно-правових відносин. Дослідження факторів, які спричиняють порушення права на знак для товарів та послуг.
  дипломная работа [120.1 K], добавлена 08.05.2014

 • Поняття інтелектуальної власності. Загальні відомості про патентну інформацію та документацію. Відповідальність за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Міжнародні договори, конвенції та угоди у сфері інтелектуальної власності.
  учебное пособие [1.2 M], добавлена 12.12.2011

 • Участь держави у забезпеченні правової охорони інтелектуальної власності. Патентні повірені в країні. Структура департаменту. Громадська рада в статусі постійного дорадчо-консультативного органу представників наукових установ. Контроль авторського права.
  презентация [422.6 K], добавлена 12.04.2014

 • Основні етапи становлення системи правової охорони творів науки, літератури, мистецтва. Система привілеїв як форма охорони виключних прав друкарів. Становлення правової охорони торговельної марки (товарних знаків), патентна система промислової власності.
  контрольная работа [51.3 K], добавлена 01.06.2010

 • Етапи становлення державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, її структура та установи. Ефективність захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Міжнародні установи і законодавство з питань у сфері охорони промислової власності.
  курсовая работа [60.8 K], добавлена 09.07.2009

 • Порядок та загальні правила, правові засади державної реєстрації авторських прав, опис необхідних для цього документів та заяв. Види реєстрації авторського права, умови та особливості їх застосування. Ознаки для припинення дії авторського договору.
  реферат [19.5 K], добавлена 11.03.2010

 • Історія розвитку охорони прав на винаходи. Характеристика Законів України: "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про інноваційну діяльність". Проблеми охорони інтелектуальної власності.
  курсовая работа [46.5 K], добавлена 20.10.2010