Суть терміну "бренд" у маркетинговому, економічному та юридичному значенні, його види та ознаки. Режим правової охорони окремих структурних елементів бренду. Динаміка відносин із виникнення, здійснення і припинення прав інтелектуальної власності на бренд.

Рубрика Государство, юриспруденция и право
Вид автореферат
Автор Кузьменко Тетяна Сергіївна
Дата добавления 12.08.2016
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/law/00582145_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Проблема правового регулювання охорони права інтелектуальної власності. Діюче українське законодавство про інтелектуальну власність, його основні недоліки. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності. Правовий режим прав інтелектуальної власності.
  лекция [33.5 K], добавлена 02.12.2013

 • Сутність інтелектуальної власності та види її порушень. Аналіз сучасного стану системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Виявлення недоліків та проблем в законодавчій базі. Державна політика у сфері правової охорони інтелектуальної власності.
  курсовая работа [222.8 K], добавлена 25.11.2012

 • Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності. Право промислової власності (патентне право). Регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності нормами цивільного, господарського та кримінально-процесуального законодавства України.
  учебное пособие [54.1 K], добавлена 15.01.2012

 • Порядок використання терміну "власність" стосовно результатів творчої діяльності. Право інтелектуальної власності у зазначенні цивільно-правового інституту. Поняття і види суміжних прав та їх юридична охорона. Процедура оформлення та термін дії патенту.
  реферат [215.1 K], добавлена 23.08.2010

 • Розгляд особливостей цивільного, кримінального та адміністративно-правового способів охорони та захисту інтелектуальної власності згідно законодавства України. Порівняльна характеристика європейського і вітчизняного досвіду захисту авторських прав.
  контрольная работа [40.5 K], добавлена 18.06.2011

 • Суть інтелектуальної власності - закріплених законом прав, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій, літературній, художній, промисловій галузях. Міжнародно-правові акти з питань інтелектуальної власності та державна система управління нею.
  реферат [300.6 K], добавлена 11.10.2011

 • Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин; види прав, строк і порядок набуття чинності, державна реєстрація. Законодавча база і повноваження Кабінету Міністрів України у сфері правової охорони селекційних досягнень.
  реферат [26.4 K], добавлена 11.03.2011

 • Характеристика інтелектуальної власності: поняття, сутність, об'єкти та суб'єкти, її значення та документне забезпечення. Система правової охорони інтелектуальної власності. Форма, зміст, мета і порядок проведення патентних досліджень; патентний формуляр.
  курсовая работа [595.9 K], добавлена 17.02.2013

 • Інноваційний розвиток, його роль та вплив на економічне зростання. Проблеми і перспективи розвитку системи охорони інтелектуальної власності України. Функціонування патентної системи. Структура державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
  реферат [93.4 K], добавлена 14.02.2013

 • Аналіз правового регулювання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Елементи ліцензійного договору, порядок його укладення і припинення. Види відповідальності за порушення майнових прав інтелектуальної власності в Україні.
  дипломная работа [142.5 K], добавлена 11.01.2011