Засоби усунення залежності між розмірами використання ресурсів та екологічними наслідками від екологічного зростання. Основні завдання Державного агентства екологічних інвестицій України. Розгляд функцій підприємства "Держекоінвест" в межах повноважень.

Рубрика Государство, юриспруденция и право
Вид статья
Автор катя
Дата добавления 12.11.2016
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/law/00639311_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Уточнення порядку державного контролю за використанням та охороною земель. Розмежування повноважень суб’єктів щодо здійснення державного контролю. Структура центрального апарату Державного агентства земельних ресурсів. Завдання Укргеодезкартографії.
  реферат [21.3 K], добавлена 25.03.2015

 • Бюджетна система України як сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, її принципи та призначення. Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України, органи, що конролюють даний процес. Міжбюджетні відносини, їх регулювання.
  реферат [34.1 K], добавлена 17.12.2010

 • Правові основи забезпечення безпеки судноплавства і охорони водних ресурсів в Україні; джерела фінансування. Державна система управління безпекою судноплавства, роль Кабінету міністрів України, місцевих рад, Державного Комітету водного господарства.
  курсовая работа [46.1 K], добавлена 27.03.2013

 • Історико-правовий аспект формування бюджету. Поняття, зміст та механізм проходження стадій бюджетного процесу. Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
  курсовая работа [47.5 K], добавлена 11.02.2011

 • Бюджетна класифікація - підстава для формування, використання та здійснення фінансового контролю. Вивчення структури та правової сутності доходів загального фонду Державного бюджету України. Аналіз юридичної природи та складу видатків Державного бюджету.
  курсовая работа [38.8 K], добавлена 30.11.2014

 • Поняття оренди і майнового найму. Завдання Фонду державного майна України. Функції Фонду державного майна України. Речові права на нерухоме майно за законодавством України. Функції Фонду у сфері приватизації, оренди та концесії державного майна.
  реферат [23.7 K], добавлена 08.02.2011

 • Конституційні засади органів безпеки України: їхні повноваження та обов'язки. Основні завдання, обов’язки та функції Ради Національної безпеки і оборони України. Проблеми та перспективи розвитку системи органів державного управління безпекою України.
  курсовая работа [53.3 K], добавлена 08.09.2012

 • Завдання і структура єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Повноваження Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, діяльність Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів у цій сфері.
  реферат [14.3 K], добавлена 24.01.2009

 • Науково-технічні засоби криміналістики. Основні напрямки, правові основи застосування криміналістичних засобів і прийомів у боротьбі зі злочинністю. Поповнення арсеналу науково-технічних засобів криміналістичної техніки.
  реферат [18.6 K], добавлена 13.03.2011

 • Типи інформаційних технологій, що використовуються в залежності від функцій державного управління. Розробка адресної книги та календаря засобами MS Outlook та SIMPLEGROUPWARE для спортивних заходів Тернопільської обласної організації ФСТ "Спартак".
  курсовая работа [1.8 M], добавлена 19.09.2014

 • Державне та внутрішньогосподарське управління у галузі вивчення, використання і охорони надр. Завдання державного управління. Права органів державного гірничого нагляду. Охорона прав підприємств, організацій, установ і громадян у сфері використання надр.
  реферат [19.0 K], добавлена 23.01.2009

 • Інституційна база державного впливу на розвиток людського капіталу в Україні. Сутність та специфіка дії механізму державного регулювання інвестицій та його особливості на рівні регіону. Забезпечення динаміки якості життя населення, економічного розвитку.
  автореферат [55.3 K], добавлена 10.04.2009

 • Розгляд систем, функцій та принципів діяльності прокуратури. Ознайомлення із порядком фінансування, штатним складом та розподілом обов’язків між працівниками прокуратури міста Ірпеня. Взаємозв’язки з органами Державної податкової служби України.
  отчет по практике [42.9 K], добавлена 23.05.2014

 • Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Завдання кримінального судочинства. Використання технічних засобів органами досудового слідства. Система експертних установ Міністерства юстиції України. Огляд слідчим тіла людини.
  контрольная работа [329.8 K], добавлена 17.10.2012

 • Загальна характеристика, основа, прояви, з’єднання і поділ державної влади. Завдання і механізм та форми реалізації функцій держави: правова, договірна. Класифікація та ознаки державного органу. Співвідношення понять бюрократії та бюрократизму.
  реферат [18.1 K], добавлена 01.05.2009

 • Обґрунтування теоретико-методологічних і прикладних засад державного регулювання відносин власності на природні ресурси. Розробка заходів підтримки фінансування інвестицій природоохоронного призначення. Регулювання відносин власності Харківської області.
  автореферат [28.0 K], добавлена 09.04.2009

 • Дослідження закордонного досвіду щодо подолання банкрутства. Характеристика головних функцій фахівця з питань неспроможності в зарубіжних країнах. Окреслення функцій і повноважень державних органів по банкрутству. Принципи діяльності арбітражних керуючих.
  реферат [25.4 K], добавлена 03.07.2010

 • Аналіз пріоритетності застосування окремих державно-правових засобів впливу у сфері підприємництва. Система органів державного контролю у цій сфері. Співвідношення повноважень органів виконачої влади щодо участі у реалізації конкурентної політики.
  реферат [35.8 K], добавлена 27.12.2011

 • Система державної влади в Україні. Концепція адміністративної реформи. Діяльність держави та функціонування її управлінського апарату. Цілі і завдання державної служби як інституту української держави. Дослідження феномена делегування повноважень.
  реферат [30.9 K], добавлена 01.05.2011

 • Загальна характеристика та правове регулювання державного фінансування діяльності політичних партій в зарубіжних країнах. Особливості державного фінансування політичних партій в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Бельгії. Джерела фінансування партій.
  курсовая работа [28.6 K], добавлена 04.12.2010