главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОсновні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=10386
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Захист населення в надзвичайних ситуаціях
Основні завдання у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Критерії класифікації, особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру, які визначаються окремим законом.
презентация [224.2 K], добавлена 28.12.2010

2. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу
Призначення та завдання безпеки життєдіяльності, характеристики стихійних лих та надзвичайних ситуацій: пожеж, епідемій, землетрусів, затоплень, аварій техногенного походження. Основні засоби захисту населення від стихійних лих та аварій на підприємствах.
лекция [22.2 K], добавлена 25.01.2009

3. Рятувальні роботи і невідкладна допомога в надзвичайних ситуаціях
Організація і проведення рятувальних робіт. Основнi проблеми ліквідації наслідків землетрусів та iнших надзвичайних ситуацiй. Усунення аварій на електромережах. Рятувальні роботи при радіаційному i хімічному зараженні. Режими, види захисту для населення.
реферат [28.4 K], добавлена 13.10.2010

4. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2
Заходи щодо захисту населення при погрозі сходу лавин, селів, зсувів. Поділ лавин на категорії відповідно до характеру руху. Небезпечні ситуації техногенного характеру. Способи захисту людей, харчування, води від радіоактивного зараження. Клас небезпеки.
лекция [24.8 K], добавлена 25.01.2009

5. Захист населення в надзвичайних ситуаціях
Право людини на захист свого життя і здоров'я від наслідків катастроф, пожеж та стихійного лиха. Заходи щодо охорони та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, забезпечення мінімуму життєвих потреб людей. Класифікація надзвичайних ситуацій.
презентация [369.2 K], добавлена 20.12.2013

6. Захист і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях
Забезпечення моніторингу та визначення рівня небезпеки надзвичайних ситуацій. Характер дії руйнівних факторів НС на людину і навколишнє середовище. Правила укриття в захисних спорудах, евакуаційних заходів, медичного та інженерного захисту населення у НС.
реферат [224.0 K], добавлена 02.12.2010

7. Характеристика надзвичайних ситуацій природного походження
Дії населення при повенях, землетрусах, снігових заносах, ураганному вітрі. Головні причини повені. Характеристики та вимірювання землетрусів. Правила поведінки людей в надзвичайних ситуаціях, при штормовому вітрі. Проведення евакуації населення.
презентация [9.5 M], добавлена 20.12.2013

8. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3
Дії в осередку хімічного ураження. Захист населення від епідемій. Поширення інфекційної хвороби. Специфічні властивості мікробів-збудників. Шляхи і способи передачі інфекції: аерогенний, аліментарний, контактний, трансмісійний. Карантин або обсервація.
лекция [23.2 K], добавлена 25.01.2009

9. Способи захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій
Поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Характеристика аналізаторів людини та вплив їх на предметну діяльність. Номенклатура небезпек для спеціальності інженер. Поняття ризику, прийнятого ризику. Класифікація надзвичайних ситуацій.
контрольная работа [60.0 K], добавлена 01.12.2006

10. Класифікація надзвичайних ситуацій
Ризик виникнення надзвичайних ситуацій. Відомості про надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації техногенного, природного та соціально-політичного характеру. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах. Система захисту населення і економіки.
реферат [27.3 K], добавлена 06.05.2009

11. Вплив хімічних факторів на навколишнє середовище та на людину. Види укриттів при надзвичайних ситуаціях
Хімічні фактори небезпеки. Токсична дія шкідливих речовин на організм людини, гранично допустимі концентрації. Укриття населення в захисних спорудах. Призначення і класифікація сховищ, вимоги до побудови. Протирадіаційні та найпростіші укриття.
реферат [38.0 K], добавлена 22.11.2010

12. Надзвичайні ситуації соціального характеру
Статистика соціальних надзвичайних ситуацій, причини їх виникнення та наслідки, нинішня ситуація в Україні. Війни, революції, міжнаціональні конфлікти в історії людства. Заходи щодо захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру.
реферат [40.8 K], добавлена 19.02.2011

13. Основні принципи і способи забезпечення життєдіяльності
Робота по запобіганню надзвичайних ситуацій і зменшенню їх негативних наслідків. Фізіологічні критерії здоров'я. Нові види небезпек, що породжуються науково–технічним прогресом: електромагнітне і лазерне випромінювання. Надання першої медичної допомоги.
реферат [34.0 K], добавлена 22.12.2011

14. Джерела радіації. Поняття про дози опромінення. Рівні забруднення. Режими радіаційного захисту
Характеристика іонізуючих випромінювань, їх штучні джерела. Поняття радіоактивності, властивості та біологічна дія радіоактивних речовин. Призначення та устрій приладів для вимірювання радіації. Способи захисту населення в умовах радіаційного забруднення.
курсовая работа [73.7 K], добавлена 06.09.2011

15. Надзвичайні ситуації. Дії населення під час надзвичайних ситуацій
Короткий огляд найпоширеніших надзвичайних ситуацій. Дії у випадку загрози виникнення хімічної та радіаційної небезпеки. Алгоритм дій при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового попередження. Правила поведінки в зоні раптового затоплення.
презентация [1.1 M], добавлена 18.01.2014

16. Захист населення при радіаційному забрудненні
Цивільний захист населення від небезпек. Цивільна оборона - сфера наукової та практичної діяльності. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Заходи щодо протирадіаційного захисту. Правила поведінки та дій населення в очагу ядерного уражения.
курсовая работа [22.2 K], добавлена 10.02.2009

17. Система захисту працівників на виробництві та її вдосконалення
Засоби захисту, які за характером призначення поділяються на дві категорії: засоби колективного і індивідуального захисту. Огороджувальні пристрої, їх види. Призначення сигналізаційного обладнання. Видача працівникам спеціального одягу та взуття.
презентация [269.4 K], добавлена 13.04.2015

18. Негативні фактори, що впливають на населення України
Вплив виробничого середовища на здоров'я та працездатність населення України. Основні причини виникнення экологічних криз та їх вплив на населення. Зростання споживання сировинних ресурсів.
курсовая работа [34.3 K], добавлена 17.07.2007

19. Небезпечні геологічні процеси і явища в Україні та їх вражаючі фактори
Особливості географічного положення України. Види надзвичайних ситуацій природного походження, поняття стихійного лиха. Основні причини землетрусу. Визначення ефективної дози опромінення, швидкості затоплення населеного пункту, біоритмічного стану особи.
контрольная работа [96.8 K], добавлена 09.11.2012

20. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях на ВАТ "Світлофор"
Розгляд нормативно-правової бази підприємства ВАТ "Світлофор". Аналіз трудового процесу та виробничих факторів ливарної дільниці. Оцінка важкості праці на робочому місці формувальника. Розробка рекомендацій по покращенню умов праці на підприємстві.
курсовая работа [105.1 K], добавлена 23.04.2012

Другие работы из коллекции:

1. Аварии на химически опасных объектах
2. Вредные производственные факторы
3. Среда обитания

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов