главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОхорона праці на підприємстві
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Служба охорони праці на підприємстві. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Сфера дії Закону про охорону праці. Права працівників на охорону праці під час роботи. Надання першої медичної допомоги. Відшкодування шкоди працівникові.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/life/00146257_0.html
Вид: курс лекций
Автор: Роман

Подобные работы из Базы знаний:
1. Охорона праці на підприємстві
Служба охорони праці на підприємстві. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Сфера дії Закону про охорону праці. Права працівників на охорону праці під час роботи. Надання першої медичної допомоги. Відшкодування шкоди працівникові.
курс лекций [101.9 K], добавлена 11.02.2010

2. Охорона праці на виробництві
Управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії. Охорона праці при експлуатації систем під тиском.
методичка [164.4 K], добавлена 11.11.2013

3. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
Права громадян на охорону праці під час їх роботи на підприємстві. Правила відшкодування роботодавцем збитку працівникам у випадку ушкодження їх здоров'я. Принцип нормування параметрів мікроклімату. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів.
контрольная работа [29.0 K], добавлена 30.11.2010

4. Законодавча база України про охорону праці
Законодавчі акти України, що регулюють охорону праці. Основні вимоги Закону України "Про охорону праці". Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи. Органи державного та громадського нагляду за охороною праці.
реферат [40.4 K], добавлена 02.03.2008

5. Охорона праці
Правові та організаційні засади охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.
курс лекций [383.2 K], добавлена 09.12.2008

6. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
Правове забезпечення охорони праці, гарантії прав працівників. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії, інструктаж і навчання персоналу. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці, розслідування нещасних випадків.
дипломная работа [124.3 K], добавлена 04.09.2009

7. Охорона праці на підприємстві
Основні положення Закону України "Про охорону праці". Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Електротравматизм, допустимий рівень виробничого фактора, небезпечні речовини.
контрольная работа [57.0 K], добавлена 06.10.2013

8. Типове положення "Про охорону праці"
Поняття служби охорони праці, її сутність і особливості, місце та значення на підприємстві. Основні завдання служби охорони праці, порядок та правила її створення, цілі діяльності. Особливості формування служби охорони праці об'єднання підприємств.
контрольная работа [21.7 K], добавлена 17.04.2009

9. Основні законодавчі акти з охорони праці
Аналіз законодавчих актів та основних положень законодавства України про працю і охорону праці: охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Положення про медичний огляд працівників. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці.
реферат [27.8 K], добавлена 28.06.2010

10. Основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
Сутність, мета та основні поняття охорони праці. Головні принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. Основні економічні методи управління нею. Характеристика закону України "Про охорону праці". Права та обов'язки працівників.
реферат [29.4 K], добавлена 04.04.2011

11. Планування робіт з охорони праці на підприємстві
Планування та фінансування робіт з охорони праці. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі, стажування та допуск до роботи. Основні причини смертельних травм та нещасних випадків.
реферат [23.0 K], добавлена 19.02.2012

12. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
Фізіологічні особливості різних видів діяльності людини. Гігієнічна класифікація праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Навчання та нструктажі з охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.
реферат [32.5 K], добавлена 02.12.2007

13. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання
Суть охорони праці як навчальної дисципліни. Основні терміни й поняття охорони праці. Небезпечні виробничі фактори. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. Розслідування та облік нещасних випадків, спеціальне розслідування. Безпека праці при виплавці сталі.
реферат [51.3 K], добавлена 05.03.2009

14. Охорона праці
Організація роботи по охороні праці в господарстві (підприємстві). Аналіз економічних збитків від травматизму та захворювання працівників. Основні показники економічної ефективності заходів по поліпшенню умов та охорони праці, методи їх розрахунку.
методичка [83.9 K], добавлена 03.12.2011

15. Охорона праці в господарстві
Аналіз стану охорони праці в господарстві, виробничого травматизму та причини нещасних випадків. Правові засади охорони праці в рільництві. Розрахунок матеріальних затрат, пов’язаних з травмами та профзахворюваннями. Рекомендації по поліпшенню умов праці.
реферат [27.6 K], добавлена 26.04.2010

16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
Органи державного контролю та нагляду за охороною праці, їх компетенція, повноваження і планування роботи. Методи аналізу та основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
реферат [26.4 K], добавлена 13.10.2010

17. Організація охорони праці на виробництві
Система управління охороною праці на підприємстві як забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності, створення належних умов праці: завдання, принципи, функції. Правове забезпечення рівня охорони праці при укладанні трудових договорів.
реферат [22.9 K], добавлена 30.11.2010

18. Управління охороною праці
Концепція розвитку та загальна структура управління охороною праці в Україні. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці, у сфері страхування від нещасних випадків. Система управління охороною праці на підприємстві, вимоги стандарту OHSAS 18001.
учебное пособие [1.5 M], добавлена 04.03.2014

19. Охорона праці
Склад курсу "Охорона праці". Напрямки підготовки фахівців. Загальні положення ОП, зафіксовані в українському законодавстві, гарантія прав громадян при здійсненні охорони праці на виробництві, державне управління. Аналіз умов праці. Безпека на виробництві.
методичка [52.2 K], добавлена 20.03.2011

20. Охорона праці в галузі
Ознайомлення із соціально-економічним значенням заходів з охорони праці. Умови призначення пільг та компенсацій у зв'язку з несприятливими умовами праці. Безпека праці в ковальсько-пресовому виробництві. Правила роботи із токсичними хімічними речовинами.
контрольная работа [190.0 K], добавлена 08.05.2012

Другие работы из коллекции:

1. Безопасность жизнедеятельности подростков
2. Уровень производственного травматизма
3. Пожарная тактика тушения пожаров в культурно-зрелищных заведениях

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов