Служба охорони праці на підприємстві. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Сфера дії Закону про охорону праці. Права працівників на охорону праці під час роботи. Надання першої медичної допомоги. Відшкодування шкоди працівникові.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид курс лекций
Автор Роман
Дата добавления 12.02.2010
Коллекция Revolution
Ссылка http://revolution.allbest.ru/life/00146257_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Служба охорони праці на підприємстві. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Сфера дії Закону про охорону праці. Права працівників на охорону праці під час роботи. Надання першої медичної допомоги. Відшкодування шкоди працівникові.
  курс лекций [101.9 K], добавлена 11.02.2010

 • Управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії. Охорона праці при експлуатації систем під тиском.
  методичка [164.4 K], добавлена 11.11.2013

 • Права громадян на охорону праці під час їх роботи на підприємстві. Правила відшкодування роботодавцем збитку працівникам у випадку ушкодження їх здоров'я. Принцип нормування параметрів мікроклімату. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів.
  контрольная работа [29.0 K], добавлена 30.11.2010

 • Законодавчі акти України, що регулюють охорону праці. Основні вимоги Закону України "Про охорону праці". Права на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи. Органи державного та громадського нагляду за охороною праці.
  реферат [40.4 K], добавлена 02.03.2008

 • Правові та організаційні засади охорони праці. Організація охорони праці на виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.
  курс лекций [383.2 K], добавлена 09.12.2008

 • Правове забезпечення охорони праці, гарантії прав працівників. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії, інструктаж і навчання персоналу. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці, розслідування нещасних випадків.
  дипломная работа [124.3 K], добавлена 04.09.2009

 • Основні положення Закону України "Про охорону праці". Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Електротравматизм, допустимий рівень виробничого фактора, небезпечні речовини.
  контрольная работа [57.0 K], добавлена 06.10.2013

 • Поняття служби охорони праці, її сутність і особливості, місце та значення на підприємстві. Основні завдання служби охорони праці, порядок та правила її створення, цілі діяльності. Особливості формування служби охорони праці об'єднання підприємств.
  контрольная работа [21.7 K], добавлена 17.04.2009

 • Аналіз законодавчих актів та основних положень законодавства України про працю і охорону праці: охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Положення про медичний огляд працівників. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці.
  реферат [27.8 K], добавлена 28.06.2010

 • Сутність, мета та основні поняття охорони праці. Головні принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці. Основні економічні методи управління нею. Характеристика закону України "Про охорону праці". Права та обов'язки працівників.
  реферат [29.4 K], добавлена 04.04.2011

 • Планування та фінансування робіт з охорони праці. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі, стажування та допуск до роботи. Основні причини смертельних травм та нещасних випадків.
  реферат [23.0 K], добавлена 19.02.2012

 • Фізіологічні особливості різних видів діяльності людини. Гігієнічна класифікація праці. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Навчання та нструктажі з охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.
  реферат [32.5 K], добавлена 02.12.2007

 • Суть охорони праці як навчальної дисципліни. Основні терміни й поняття охорони праці. Небезпечні виробничі фактори. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. Розслідування та облік нещасних випадків, спеціальне розслідування. Безпека праці при виплавці сталі.
  реферат [51.3 K], добавлена 05.03.2009

 • Організація роботи по охороні праці в господарстві (підприємстві). Аналіз економічних збитків від травматизму та захворювання працівників. Основні показники економічної ефективності заходів по поліпшенню умов та охорони праці, методи їх розрахунку.
  методичка [83.9 K], добавлена 03.12.2011

 • Аналіз стану охорони праці в господарстві, виробничого травматизму та причини нещасних випадків. Правові засади охорони праці в рільництві. Розрахунок матеріальних затрат, пов’язаних з травмами та профзахворюваннями. Рекомендації по поліпшенню умов праці.
  реферат [27.6 K], добавлена 26.04.2010

 • Органи державного контролю та нагляду за охороною праці, їх компетенція, повноваження і планування роботи. Методи аналізу та основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
  реферат [26.4 K], добавлена 13.10.2010

 • Система управління охороною праці на підприємстві як забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності, створення належних умов праці: завдання, принципи, функції. Правове забезпечення рівня охорони праці при укладанні трудових договорів.
  реферат [22.9 K], добавлена 30.11.2010

 • Концепція розвитку та загальна структура управління охороною праці в Україні. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці, у сфері страхування від нещасних випадків. Система управління охороною праці на підприємстві, вимоги стандарту OHSAS 18001.
  учебное пособие [1.5 M], добавлена 04.03.2014

 • Склад курсу "Охорона праці". Напрямки підготовки фахівців. Загальні положення ОП, зафіксовані в українському законодавстві, гарантія прав громадян при здійсненні охорони праці на виробництві, державне управління. Аналіз умов праці. Безпека на виробництві.
  методичка [52.2 K], добавлена 20.03.2011

 • Ознайомлення із соціально-економічним значенням заходів з охорони праці. Умови призначення пільг та компенсацій у зв'язку з несприятливими умовами праці. Безпека праці в ковальсько-пресовому виробництві. Правила роботи із токсичними хімічними речовинами.
  контрольная работа [190.0 K], добавлена 08.05.2012