главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыРадіоактивна обстановка та радіаційна небезпека
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Виявлення та оцінка радіоактивної та інженерної обстановки на об’єкті господарювання та в населених пунктах, що опинилися в зонах можливого зараження. Визначення дози опромінення людей. Районування зони ураження за рівнями радіаційної небезпеки.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/life/00143818_0.html
Вид: контрольная работа
Автор: татка

Подобные работы из Базы знаний:
1. Визначення та оцінка масштабів хімічної небезпеки
Визначення найбільш доцільних дій щодо захисту робітників об’єкту господарювання в місті Поповка від токсичної дії небезпечних хімічних речовин. Розрахунок можливої глибини зони зараження. Час підходу зараженої хмари до підприємства та укриття людей.
практическая работа [13.2 K], добавлена 18.04.2015

2. Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС
Визначення рівня радіації на годину після аварії. Допустима тривалість праці на робочому місці при установленій дозі радіації. Визначення тривалості евакуації. Ефективний спосіб захисту робітників і службовців. Визначення зони радіаційної небезпеки.
контрольная работа [570.6 K], добавлена 22.02.2012

3. Прогнозування наслідків аварії на хімічно-небезпечному об'єкті
Прогнозування хімічної обстановки, що може скластися в районі механічного цеху, на відстані від якого знаходиться хімічно-небезпечний об'єкт. Способи захисту людей. Визначення розмірів та площі зони хімічного зараження, можливих втрат людей в її осередку.
контрольная работа [211.0 K], добавлена 22.02.2012

4. Радіаційне опромінення
Гігієнічне нормування радіаційного опромінення. Характеристика променевої хвороби у людей. Норми еквівалентної дози зовнішнього опромінення окремих органів. Джерело радіоактивного забруднення біосфери. Показники вимірювання ступеня радіаційної небезпеки.
реферат [57.1 K], добавлена 20.01.2011

5. Організація евакуаційних заходів
Проведення евакуаційних заходів. Оцінка стійкості роботи промислового об'єкту до дії урагану. Визначення дози опромінення. Тривалість роботи на радіоактивно забрудненій місцевості. Прогнозування обстановки при аварії на хімічно-небезпечному об'єкті.
контрольная работа [618.4 K], добавлена 08.01.2014

6. Соціально-політична небезпека
Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки, що широко розповсюджуються в суспільстві і загрожують життю і здоров’ю людей. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню та розповсюдженню конфліктних ситуацій.
реферат [25.4 K], добавлена 05.07.2014

7. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях
Оцінка обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємства; при радіоактивному зараженні на його території внаслідок аварії на атомній електростанції.
курсовая работа [90.4 K], добавлена 06.12.2010

8. Уміння передбачити небезпеки як засіб попередження аварій і травм
Найпоширеніші побутові небезпеки. Види аварій на транспорті. Небезпека відпочинку на воді, правила поведінки. Прогнозування надзвичайних ситуацій під час святкування новорічних та різдвяних свят. Проблема безпеки життєдіяльності дітей та підлітків.
реферат [29.7 K], добавлена 06.11.2013

9. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2
Заходи щодо захисту населення при погрозі сходу лавин, селів, зсувів. Поділ лавин на категорії відповідно до характеру руху. Небезпечні ситуації техногенного характеру. Способи захисту людей, харчування, води від радіоактивного зараження. Клас небезпеки.
лекция [24.8 K], добавлена 25.01.2009

10. Причини та наслідки техногенних катастроф
Причини та наслідки техногенних катастроф в сучасному світі. Короткий опис та причини техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, її головні наслідки. Ризик-чинники радіаційної безпеки. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки.
контрольная работа [41.6 K], добавлена 10.05.2011

11. Техногенні небезпеки
Техногенна небезпека як стан внутрішньо притаманний технічній системі. Джерела і особливості ряду небезпечних ситуацій, пов’язаних з радіоактивними викидами, транспортом, викидом отруйних речовин. Основні вимоги безпеки до технологічних процесів.
презентация [1.2 M], добавлена 01.10.2013

12. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях
Meтодикa оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства. Аналіз ситуації при поломці з викидом СДОР в робочій зоні. Спосіб дослідження радіоактивного зараження ділянки виробництва при аварії на атомній електростанції.
курсовая работа [30.8 K], добавлена 11.01.2011

13. Технічні рішення, що забезпечують безпечну експлуатацію обладнання
Створення зон обслуговування обладнання на ТЕЦ. Автоматизація, що дозволяє контролювати параметри устаткування і запобігати аварійній ситуації та електротравмуванню при роботі електроустановок. Забезпечення мікроклімату робочої зони, пожежної небезпеки.
контрольная работа [34.2 K], добавлена 14.07.2011

14. Методика вивчення ризиків та їх прийнятних рівнів для об'єктів підвищеної небезпеки
Алгоритм аналізу небезпек на всіх етапах виникнення та розвитку потенційної аварії. Визначення способів усунення ризику можливих наслідків аварії на об'єктах підвищеної небезпеки шляхом побудови логіко-ймовірнісної схеми зв'язку випадкових подій.
реферат [23.0 K], добавлена 07.12.2010

15. Небезпека та загрози техногенного характеру
Поняття та сутність небезпек та загроз техногенного характеру. Основні види небезпек та загроз техногенного характеру та шляхи їх ліквідації. Поняття антропогенного забруднення. Попередження та своєчасна ліквідація хімічної небезпеки та загрози.
реферат [41.5 K], добавлена 07.09.2011

16. Небезпека ушкодження електричним струмом і заходи попередження електротравматизму
Дія електричного струму на організм людини, основні причини травматизму і заходи його попередження. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження та її аналіз у різних мережах. Поняття напруг крокової та дотикання. Індивідуальні засоби захисту.
реферат [1.0 M], добавлена 08.03.2011

17. Радіаційна безпека
Властивості альфа-, бета-частинок, гамма-променів та нейтронів. Природні джерела радіоактивного випромінювання. Вплив опромінення на репродуктивну функцію людини і тривалість її життя. Особливості захисту населення при радіоактивному забрудненні.
курсовая работа [49.7 K], добавлена 25.10.2010

18. Як захистити себе під час аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин
Цивільний захист як система заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Хімічні зараження приземного шару атмосфери як головний вражаючий фактор, правила поведінки при їх проявленні.
конспект урока [17.2 K], добавлена 17.10.2014

19. Прогнозування наслідків викиду небезпечних хімічних речовин після аварії
Визначення глибини та ширини розповсюдження хмари зараженого повітря і часу приходу його фронту до населених пунктів. Розмір зони можливого хімічного забруднення. Тип та кількість небезпечних хімічних речовин, що потрапили в атмосферу при аварії.
контрольная работа [23.8 K], добавлена 30.03.2015

20. Характеристика організації виробництва, техніки, технології з точки зору охорони праці в ТОВ "Перо"
Характеристика організації книготорговельного процесу з точки зору охорони праці. Аналіз потенційних небезпек, які створюються на робочих місцях, шляхів їх уникнення. Небезпека враження електричним струмом. Основні джерела можливої пожежі у приміщенні.
контрольная работа [94.5 K], добавлена 14.02.2013

Другие работы из коллекции:

1. Правила зупинки кровотечі, обробка ран
2. Организация тушения пожара в складе, прогнозирование возможной обстановки
3. Вредные вещества, их воздействие на человека и нормирование

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов