Виявлення та оцінка радіоактивної та інженерної обстановки на об’єкті господарювання та в населених пунктах, що опинилися в зонах можливого зараження. Визначення дози опромінення людей. Районування зони ураження за рівнями радіаційної небезпеки.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Автор татка
Дата добавления 28.10.2011
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/life/00143818_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Визначення найбільш доцільних дій щодо захисту робітників об’єкту господарювання в місті Поповка від токсичної дії небезпечних хімічних речовин. Розрахунок можливої глибини зони зараження. Час підходу зараженої хмари до підприємства та укриття людей.
  практическая работа [13.2 K], добавлена 18.04.2015

 • Визначення рівня радіації на годину після аварії. Допустима тривалість праці на робочому місці при установленій дозі радіації. Визначення тривалості евакуації. Ефективний спосіб захисту робітників і службовців. Визначення зони радіаційної небезпеки.
  контрольная работа [570.6 K], добавлена 22.02.2012

 • Прогнозування хімічної обстановки, що може скластися в районі механічного цеху, на відстані від якого знаходиться хімічно-небезпечний об'єкт. Способи захисту людей. Визначення розмірів та площі зони хімічного зараження, можливих втрат людей в її осередку.
  контрольная работа [211.0 K], добавлена 22.02.2012

 • Гігієнічне нормування радіаційного опромінення. Характеристика променевої хвороби у людей. Норми еквівалентної дози зовнішнього опромінення окремих органів. Джерело радіоактивного забруднення біосфери. Показники вимірювання ступеня радіаційної небезпеки.
  реферат [57.1 K], добавлена 20.01.2011

 • Проведення евакуаційних заходів. Оцінка стійкості роботи промислового об'єкту до дії урагану. Визначення дози опромінення. Тривалість роботи на радіоактивно забрудненій місцевості. Прогнозування обстановки при аварії на хімічно-небезпечному об'єкті.
  контрольная работа [618.4 K], добавлена 08.01.2014

 • Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки, що широко розповсюджуються в суспільстві і загрожують життю і здоров’ю людей. Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню та розповсюдженню конфліктних ситуацій.
  реферат [25.4 K], добавлена 05.07.2014

 • Оцінка обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємства; при радіоактивному зараженні на його території внаслідок аварії на атомній електростанції.
  курсовая работа [90.4 K], добавлена 06.12.2010

 • Найпоширеніші побутові небезпеки. Види аварій на транспорті. Небезпека відпочинку на воді, правила поведінки. Прогнозування надзвичайних ситуацій під час святкування новорічних та різдвяних свят. Проблема безпеки життєдіяльності дітей та підлітків.
  реферат [29.7 K], добавлена 06.11.2013

 • Заходи щодо захисту населення при погрозі сходу лавин, селів, зсувів. Поділ лавин на категорії відповідно до характеру руху. Небезпечні ситуації техногенного характеру. Способи захисту людей, харчування, води від радіоактивного зараження. Клас небезпеки.
  лекция [24.8 K], добавлена 25.01.2009

 • Причини та наслідки техногенних катастроф в сучасному світі. Короткий опис та причини техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, її головні наслідки. Ризик-чинники радіаційної безпеки. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки.
  контрольная работа [41.6 K], добавлена 10.05.2011

 • Техногенна небезпека як стан внутрішньо притаманний технічній системі. Джерела і особливості ряду небезпечних ситуацій, пов’язаних з радіоактивними викидами, транспортом, викидом отруйних речовин. Основні вимоги безпеки до технологічних процесів.
  презентация [1.2 M], добавлена 01.10.2013

 • Meтодикa оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства. Аналіз ситуації при поломці з викидом СДОР в робочій зоні. Спосіб дослідження радіоактивного зараження ділянки виробництва при аварії на атомній електростанції.
  курсовая работа [30.8 K], добавлена 11.01.2011

 • Створення зон обслуговування обладнання на ТЕЦ. Автоматизація, що дозволяє контролювати параметри устаткування і запобігати аварійній ситуації та електротравмуванню при роботі електроустановок. Забезпечення мікроклімату робочої зони, пожежної небезпеки.
  контрольная работа [34.2 K], добавлена 14.07.2011

 • Алгоритм аналізу небезпек на всіх етапах виникнення та розвитку потенційної аварії. Визначення способів усунення ризику можливих наслідків аварії на об'єктах підвищеної небезпеки шляхом побудови логіко-ймовірнісної схеми зв'язку випадкових подій.
  реферат [23.0 K], добавлена 07.12.2010

 • Поняття та сутність небезпек та загроз техногенного характеру. Основні види небезпек та загроз техногенного характеру та шляхи їх ліквідації. Поняття антропогенного забруднення. Попередження та своєчасна ліквідація хімічної небезпеки та загрози.
  реферат [41.5 K], добавлена 07.09.2011

 • Дія електричного струму на організм людини, основні причини травматизму і заходи його попередження. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження та її аналіз у різних мережах. Поняття напруг крокової та дотикання. Індивідуальні засоби захисту.
  реферат [1.0 M], добавлена 08.03.2011

 • Властивості альфа-, бета-частинок, гамма-променів та нейтронів. Природні джерела радіоактивного випромінювання. Вплив опромінення на репродуктивну функцію людини і тривалість її життя. Особливості захисту населення при радіоактивному забрудненні.
  курсовая работа [49.7 K], добавлена 25.10.2010

 • Цивільний захист як система заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Хімічні зараження приземного шару атмосфери як головний вражаючий фактор, правила поведінки при їх проявленні.
  конспект урока [17.2 K], добавлена 17.10.2014

 • Оцінка ризику смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму. Кількісне оцінювання шкідливості куріння, радіаційних ризиків. Ризик наразитися на смертельну небезпеку на виробництві.
  контрольная работа [199.2 K], добавлена 06.11.2016

 • Визначення глибини та ширини розповсюдження хмари зараженого повітря і часу приходу його фронту до населених пунктів. Розмір зони можливого хімічного забруднення. Тип та кількість небезпечних хімічних речовин, що потрапили в атмосферу при аварії.
  контрольная работа [23.8 K], добавлена 30.03.2015