главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОбраз Прометея у трагедії Есхіла
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Трагедія Есхіла "Прометей закутий" як найбільш суперечлива в давньогрецькій літературі, її історична основа та короткий зміст. Творчий шлях Есхіла, його погляди та інтерпретація стародавніх міфів. Основні риси образу Прометея, причини його непокори богам.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/literature/00131435_0.html
Вид: реферат
Автор: Медея

Подобные работы из Базы знаний:
1. Образ Прометея у трагедії Есхіла
Трагедія Есхіла "Прометей закутий" як найбільш суперечлива в давньогрецькій літературі, її історична основа та короткий зміст. Творчий шлях Есхіла, його погляди та інтерпретація стародавніх міфів. Основні риси образу Прометея, причини його непокори богам.
реферат [40.2 K], добавлена 20.12.2009

2. Образ ідеальної людини в трагедії Софокла "Цар Едіп"
Творчий шлях драматичного поета Софокла у контексті давньогрецької літератури класичного періоду IV сторіччя до н.е. Трагедія "Цар Едіп", як важлива частина античної літератури. Змалювання образів героїв та трансформації людської свідомості у творі.
курсовая работа [45.9 K], добавлена 17.03.2011

3. Монолог і його функції в трагедії В. Шекспіра "Гамлет, принц Датський"
Дослідження монологу та його функцій в трагедіях В. Шекспіра. Розгляд художніх особливостей трагедії "Гамлет, принц Датський" та загальна характеристика монологу, як драматичного прийому. Аналіз образу головного героя трагедії крізь призму його монологів.
курсовая работа [3.1 M], добавлена 21.11.2010

4. Особливості образу ліричного героя у творчості Байрона
Особливості головного героя у творчості Байрона. Образ ліричного героя у поемі “Паломництво Чайльд-Гарольда”. Східні поеми: ліричні герої в поезіях “Прометей” та “Валтасарове видіння”. Вплив байронівського образу Мазепи на європейське мистецтво.
курсовая работа [63.4 K], добавлена 21.10.2008

5. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")
Особливості творчості Ж. Расіна. Вплив античності на творчість драматурга. Ідейна сутність і філософська поетизація в трагедіях "Федра" та "Іполит". Образ Андромахи в грецькій міфології. Сюжет трагедії Расіна. Поєднання елементів життєвої правди і міфів.
курсовая работа [36.0 K], добавлена 09.10.2008

6. Символізм як мистецький напрямок
Загальні риси європейського символізму. Творчий шлях французького поета-символіста Поля Верлена. Визначення музичності як найхарактернішої риси його поезії. Естетичні погляди Артюра Рембо, особливості його поезії в ранній та зрілий періоди творчості.
курсовая работа [49.8 K], добавлена 19.10.2010

7. Внесок Софокла у світову літературу
Софокл як поет розквіту грецької трагедії, що відбила передову ідеологію афінського поліса і його кращі традиції, які захищав. Літературна спадщина, короткий нарис життя та творчості. Специфіка структури творів Софокла, їх головні ідеї та мотиви, аналіз.
реферат [24.5 K], добавлена 26.07.2011

8. Рецепція духовного світу героїв античних міфів у поезії Володимира Базилевського
Осмислення діяльності митців стародавніх Греції, Риму та античних міфів сучасним українським поетом Володимиром Базилевським, його погляд на питання інонаціональних культурних запозичень. Аналіз деяких його поезій з циклу "Варіації на теми міфів Еллади".
статья [35.4 K], добавлена 07.03.2010

9. Інтерпретація образу Дон Жуана у драмі Шоу
Поняття "вічного" образу у світовій літературі. Прототипи героя Дон Жуана та його дослідження крізь призму світової літературної традиції. Трансформація легенди та особливості інтерпретації образу Дон Жуана у п'єсі Бернарда Шоу "Людина і надлюдина".
курсовая работа [49.7 K], добавлена 19.07.2011

10. Лирическая драма П.Б. Шелли "Прометей освобожденный" и её источники
Эстетика революционного романтизма и ее отражение в европейской литературе. Обращение Шелли в своем произведении к древнейшей народной легенде о Прометее. Исследование конфликта между Титаном и Зевсом в лирической драме "Прометей освобожденный".
реферат [32.2 K], добавлена 09.06.2011

11. Тема помсти у трагедії В. Шекспіра "Гамлет"
Дослідження творчої спадщини В. Шекспіра та її місця в світовому мистецтві. Вивчення жанру трагедії. Аналіз композиції та історії написання трагедії "Гамлет". Співвідношення християнських і язичницьких поглядів на помсту і справедливість у трагедії.
курсовая работа [54.9 K], добавлена 23.11.2014

12. Роль мотива всемогущества рока и обреченность борьбы с ним в трагедии Эсхила "Прометей прикованный"
В трагедии Эсхила "Прикованный Прометей" изображена борьба и смена политических и моральных систем, заложена "идея непримиримого конфликта между свободой и необходимостью, титаническими притязаниями и железными оковами, наложенными на нее судьбой".
курсовая работа [39.3 K], добавлена 21.05.2010

13. Своєрідність інтерпритації сюжету про Едіпа у трагедії Софокла
Вивчення основних напрямів наукових досліджень творчості Софокла в контексті класичної давньогрецької літератури, проблематика та жанрова своєрідність його трагедій. Дослідження особливостей інтерпритації сюжету про Едіпа у одноіменній трагедії Софокла.
курсовая работа [53.0 K], добавлена 10.09.2010

14. Аналіз "американської мрії" та "американської трагедії" у романі Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі"
Особливості розвитку літератури США у ХХ столітті. Відображення американської мрії та американської трагедії у творах американських письменників цієї доби. Спустошення мрії Гетсбі як основна причина його трагічних подій. Символічність образів у романі.
курсовая работа [50.5 K], добавлена 13.11.2013

15. Вираження жіночих образів мовними засобами у Еріха Марії Ремарка
Своєрідність стилю Е.М. Ремарка, його творчий шлях. Мовні засоби художніх творів, експресивні засоби вираження образу жінки у його творах. Жінки у особистому житті письменника і їх прототипи у жіночих образах романів, використання експресивних засобів.
реферат [30.4 K], добавлена 15.09.2012

16. Роман М. Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" як прецедентний твір англійської прози
Загальна характеристика романтизму у світовій та англійській літературі. Готичний роман як жанр літератури предромантизму. Аналіз філософських богоборних ідей у романі Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей". Прецедентність готичного роману.
курсовая работа [51.6 K], добавлена 07.02.2014

17. Аналіз романа Т. Драйзера "Американська трагедія"
Американська література кінця 19 - початку 20 сторіччя. Анатомія американського правосуддя. Головна ідея роману Т. Драйзера "Американська трагедія". Дослідження художньої своєрідності особистості "героя-кар'єриста" у творчості Теодора Драйзера.
курсовая работа [52.0 K], добавлена 16.07.2010

18. Роман М. Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" як прецедентний твір англійської прози
Загальна характеристика романтизму у світовій літературі та його особливостей в англійській літературі. Готичний роман як жанр літератури предромантизму. Прецедентність роману М. Шеллі "Франкенштейн". Впливи традицій готичного у романі М. Шеллі.
курсовая работа [49.7 K], добавлена 06.02.2014

19. Еврипід "Медея"
Короткий нарис життя, особистісного та творчого становлення відомого древньогрецького поета-трагіка Еврипіда. Світогляд Еврипіда та його творчий шлях. Сюжет п’єси Еврипіда "Медея", її головна ідея та значення, місце та роль в світовій літературі.
реферат [26.4 K], добавлена 16.11.2011

20. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі
Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ ст. Образ видатного філософа й письменника в українській прозі 70-80-х років. Літературознавчий аналіз художніх творів, в яких було створено образ Г. Сковороди.
курсовая работа [46.6 K], добавлена 25.08.2010

Другие работы из коллекции:

1. Поэтика "дня" и "ночи" в стихах Ф.И. Тютчева
2. Разделение поэзии на роды и виды
3. О прозе Владислава Отрошенко

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов