главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыЗагальна характеристика суджень
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=11113
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Створення програмного забезпечення автоматизованих функцій управління виробництвом
Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем. Засоби архівації та очистки інформаційних сховищ. Загальна характеристика і область застосування системи R/3.
реферат [454.1 K], добавлена 17.09.2010

2. Поняття іміджу: суть, зміст, форми прояву
Імідж як враження, яке організація та її співробітники справляють на людей і яке фіксується в їх свідомості у формі певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень (думок, суджень про них). Класифікація та типи іміджу, сфери використання його принципів.
презентация [355.7 K], добавлена 03.12.2013

3. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика
Професійні вимоги до фахівця з документознавства за кваліфікаційним рівнем, вивчення та складання посадових інструкцій на підприємствах та організаціях. Характеристика посад, які можуть обіймати спеціалісти (бакалавр, спеціаліст) з документознавства.
контрольная работа [22.2 K], добавлена 21.05.2009

4. Удосконалення логістичного менеджменту підприємства
Поняття, задачі, концепції логістики. Характеристика основних логістичних систем. Принципи синхронізації, оптимізації та інтеграції. Механізм функціонування виробничої системи. Загальна характеристика ТОВ "Карварі". Пропозиції щодо логістичної стратегії.
дипломная работа [1.4 M], добавлена 14.08.2011

5. Особливості менеджменту організацій в кризових ситуаціях
Сутність і значення антикризового управління. Загальна характеристика та оцінка техніко-економічного стану ЗАТ "Сатурн". Аналіз фінансового середовища підприємства. Характеристика та особливості розробки стратегії виведення організації з кризи збуту.
дипломная работа [491.7 K], добавлена 24.03.2014

6. Характеристика діяльності ТОВ "Вінницька птахофабрика"
Загальна характеристика, внутрішнє і зовнішнє середовище ТОВ "Вінницька птахофабрика". Інформаційне забезпечення керівника підприємства. Система подачі корму в кормолінію. Методики проведення ремонтних і налагоджувальних робіт, вимоги до пожежної безпеки.
отчет по практике [265.7 K], добавлена 25.10.2012

7. Виробництво хлібобулочних виробів ЗАТ "Пролісок"
Загальна характеристика ЗАТ "Пролісок", напрямки, специфіка його діяльності. Характеристика та оцінка конкурентоздатності товару. Аналіз головних конкурентів. Формування плану маркетингу, виробничого та організаційного, фінансового плану. Оцінка ризиків.
бизнес-план [20.0 K], добавлена 23.11.2010

8. Характеристика діяльності туристичної фірми "Дія"
Загальна характеристика та організація роботи туристичної фірми "Дія". Оцінка управлінської та маркетингової діяльності туристичного підприємства. Пропозиції щодо удосконалення роботи турфірми для подальшого інтенсивного розвитку та залучення клієнтів.
отчет по практике [36.9 K], добавлена 10.11.2013

9. Організація ресторанного бізнесу на прикладі ресторанного комплексу "Бурбон"
Загальна характеристика ресторанного комплексу "Бурбон". Організаційно-управлінська структура комплексу. Характеристика нормативних документів, що регулюють його діяльність. Вивчення особливостей штату працівників, інформаційного забезпечення діяльності.
отчет по практике [1.3 M], добавлена 12.02.2015

10. Теоретичні основи та стратегія планування бізнес-плану підприємства
Сутність та види бізнес-планів, зміст і загальні методи розробки, загальна характеристика фінансового плану. Економічна характеристика СВК "Вільне козацтво", аналіз ефективності та рентабельності його діяльності. Стратегія розвитку даної організації.
курсовая работа [64.6 K], добавлена 05.10.2014

11. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
Методологічні основи управління персоналом підприємства. Загальна характеристика класів організаційних структур управління виробництвом. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Рондо", шляхи вдосконалення його ефективності управління персоналом.
реферат [217.9 K], добавлена 06.10.2010

12. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі
Загальна характеристика ЛМУ (Луганське обласне медичне училище). Аналіз системи управління персоналом в організації. Розробка моделі кар’єрного росту викладача психології ЛМУ. Характеристика вакантної посади. Сутність та методи розміщення персоналу.
курсовая работа [56.7 K], добавлена 29.11.2010

13. Пейнтбольний клуб "ARMY"
Загальна характеристика підприємства. Розрахунок показників економічної, торгівельної та фінансової ефективності інвестиційного проекту з відкриття пейнтбольного клубу. Прогноз надання послуг. Дослідження конкурентного середовища та стратегічний аналіз.
бизнес-план [3.5 M], добавлена 09.03.2015

14. Закордонний менеджмент
Аналіз прогресивного світового досвіду досвід теорії та практики управління на підприємствах різних галузей. Загальна характеристика та особливості американського, західноєвропейського та японського менеджменту, оцінка їх основних переваг та недоліків.
курсовая работа [29.7 K], добавлена 07.10.2010

15. Мотивування персоналу
Винагороди як складова процесу мотивації, поняття та загальна характеристика їх типів: внутрішніх і зовнішніх, особливості їх застосування для спонукання людей до ефективної діяльності. Організаційно-економічний механізм удосконалення нормування праці.
контрольная работа [37.8 K], добавлена 20.09.2014

16. Організаційні якості і особливості менеджера
Зміст та еволюція поняття мотивації. Теорія потреб Девіда Маккелланда. Загальна характеристика стратегічного менеджменту. менеджером є тип науково-практичного управління, тобто керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати завдання найбільш ек
контрольная работа [36.6 K], добавлена 19.11.2005

17. Стратегічний менеджмент в системі загального менеджменту
Розкриття сутності та загальна характеристика стратегічного менеджменту. Призначення стратегічного планування та аналіз загальної схеми стратегічного управління. Характеристика моделей стратегічного управління та їх застосування в банківському секторі.
контрольная работа [293.2 K], добавлена 08.04.2011

18. Стратегічний менеджмент на підприємстві
Загальна характеристика підприємства, його діяльності та структури. PEST-аналіз зовнішнього середовища. Формування стратегії фірми. Матриця конкурентного профілю. Фактори привабливості галузі. Альтернативи створення і підтримки конкурентних переваг.
практическая работа [632.9 K], добавлена 08.02.2011

19. Проект міні-пекарні
Загальна характеристика пекарні, її структура. Опис продукції, що виготовляється, визначення її конкурентоспроможності на ринку. Обсяги продажів і частка на ринку хлібопекарень району. Формування виробничого, фінансового та маркетингового плану.
бизнес-план [32.6 K], добавлена 19.04.2015

20. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці
Інноваційна діяльність. Підприємство як основний суб'єкт реалізації нововведень. Взаємодія організації та нововведень. Методи стимулювання активності персоналу. Загальна характеристика фірми та основних категорій персоналу.
дипломная работа [187.6 K], добавлена 04.08.2007

Другие работы из коллекции:

1. Методи і моделі прийняття управлінських рішень
2. Предмет финансового менеджмента
3. Повышение эффективности системы управления персоналом

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов