главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОперативне управління виробництвом
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=20475
Вид: реферат
Автор: dimich

Подобные работы из Базы знаний:
1. Організаційна структура управління підприємством
Поняття організації управління на підприємстві. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. Основні класи організаційних структур управління виробництвом. Принципи формування оргструктур управління виробництвом.
курсовая работа [53.4 K], добавлена 01.09.2005

2. Організація управління аграрним виробництвом та шляхи її вдосконалення в товаристві з обмеженою відповідальністю "Бучачагрохлібпром" Бучацького району Тернопільської області
Основи організації управління аграрним виробництвом в сучасних економічних умовах, її нормативно-правове забезпечення. Аналіз організації управління аграрним виробництвом в ТОВ "Бучачагрохлібпром". Шляхи удосконалення управління, проектування заходів.
дипломная работа [185.3 K], добавлена 18.05.2012

3. Комплексне використання методів управління виробництвом у ВАТ "Зелений Гай" Вознесенського району
Основний зміст процесу управління виявляється у здійсненні безпосереднього цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт за допомогою відповідного механізму. В господарстві ВАТ "Зелений Гай" використовуються економічні методи управління.
курсовая работа [350.7 K], добавлена 24.12.2008

4. Стратегія управління як основа менеджменту
Стратегія управління та його необхідність. Стратегічні альтернативи та необхідність розробки програми реалізації стратегії. Цілі та формування місії. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Стратегічне і оперативне управління.
курсовая работа [282.4 K], добавлена 21.11.2008

5. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
Методологічні основи управління персоналом підприємства. Загальна характеристика класів організаційних структур управління виробництвом. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Рондо", шляхи вдосконалення його ефективності управління персоналом.
реферат [217.9 K], добавлена 06.10.2010

6. Організація управління виробництвом і його вдосконалення у Державному підприємстві дослідному господарству "Агрономія" Арбузинського району Миколаївської області
Розміщення господарства, його природні та економічні умови, головні показники економічної ефективності. Органи управління, діяльність лінійних і функціональних керівників. Можливі шляхи підвищення оперативності управління підприємства, що вивчається.
курсовая работа [38.2 K], добавлена 06.10.2011

7. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
Визначення можливих напрямів реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників управління діяльністю підприємства і розробка заходів для впровадження з метою удосконалення організації управління виробництвом для підвищення ефективності на ФГ "Часовенко А.А.".
курсовая работа [79.3 K], добавлена 04.12.2010

8. Функції менеджменту
Плануванні цілей діяльності організації. Адміністративно-організаційне та оперативне управління у визначенні раціональних форм поділу праці. Мотивація як ресурс стимуляції діяльності. Різновиди контролю та його роль у ефективному виконані планів.
реферат [15.8 K], добавлена 09.02.2011

9. Особливості японської системи менеджменту
Філософія японського менеджменту. Система службового просування. Японський менеджмент як нове економічне чудо. Принципи японського управління. Керування персоналом у Японії. Система прийняття рішень. Японські методи управління якістю, виробництвом.
реферат [36.1 K], добавлена 19.12.2010

10. Основи енергетичного менеджменту
Взаємозв'зок енергетичного та екологічного менеджменту. Енергозбереження та охорона навколишнього середовища. Матриця енергоменеджменту, її складові, порядок створення та використання. Енергоменеджер, його роль та місце в системі управління виробництвом.
реферат [27.6 K], добавлена 22.02.2011

11. Управління логістикою виробництва та продажу щебеню в ЗАТ "Тальнівський щебзавод"
Суть, завдання, концепції та значення комерційної логістики в ринковій економіці. Аналіз роботи підприємства і пропозиції щодо покращення управління виробництвом і збутом. Технологія переробки сировини. Особливості маркетингової та збутової діяльності.
дипломная работа [190.9 K], добавлена 23.09.2011

12. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура
Особливості інноваційного процесу і конкретні управлінські дії по його вдосконаленню. Стратегія діяльності фірми. Типи інноваційної стратегії. Організаційні структури і управління нововведеннями. Забезпечення зв'язку досліджень і розробок з виробництвом.
статья [1.9 M], добавлена 11.02.2010

13. Аналіз системи оперативного управління виробництвом продукції підприємства "Ювілейне" Полтавської області
Дослідження особливостей оперативного управління та планування на рівні виробництва продукції в аграрних підприємствах. Вивчення проблеми зайнятості в сільському господарстві. Характеристика вимог техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
дипломная работа [164.4 K], добавлена 09.05.2011

14. Створення програмного забезпечення автоматизованих функцій управління виробництвом
Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем. Засоби архівації та очистки інформаційних сховищ. Загальна характеристика і область застосування системи R/3.
реферат [454.1 K], добавлена 17.09.2010

15. Операційний менеджмент
Сутність та характеристика операційного менеджменту. Управління операційною системою підприємництва. Класифікація операційних систем. Управління виробництвом та операціями, проектування операційних систем. Життєвий цикл продукту та його проектування.
курс лекций [240.7 K], добавлена 24.01.2009

16. Ефективне управління виробництвом
Сутність, зміст і види ефективності виробництва. Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва. Аналіз ефективності виробництва ВАТ "Ударний". Аналіз використання виробничих потужностей. Комплекс заходів підвищення ефективності виробництва.
дипломная работа [181.4 K], добавлена 08.10.2004

17. Організаційні якості і особливості менеджера
Зміст та еволюція поняття мотивації. Теорія потреб Девіда Маккелланда. Загальна характеристика стратегічного менеджменту. менеджером є тип науково-практичного управління, тобто керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати завдання найбільш ек
контрольная работа [36.6 K], добавлена 19.11.2005

18. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом
Розрахунки по використанню машин у механізованих технологічних процесах. Робочі швидкості руху, питомого і загального опору, коефіцієнту тягового зусилля, потужності двигуна та ступеню її використання. Необхідна кількість агрегатів і транспортних засобів.
реферат [819.4 K], добавлена 23.09.2010

19. Групова динаміка
Поняття групової динаміки. Розгляд основних типів формальних груп: командна, цільова, виробнича. Вирішальний адміністративний механізм контролю за груповим поводженням як виявлення природних лідерів і керування ними. Особливості управління виробництвом.
контрольная работа [80.6 K], добавлена 19.10.2012

20. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення
Дослідження тенденцій світового менеджменту та особливостей становлення соціально-економічного управління в Україні. Розгляд методів створення ефективної системи керування виробництвом. Вивчення попереднього досвіду формування ринкового середовища.
реферат [48.5 K], добавлена 16.10.2010

Другие работы из коллекции:

1. Внутренняя организация фирмы и её развитие
2. Трудовая деятельность руководителя и пути ее совершенствования
3. Инновационный менеджмент

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов