Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид реферат
Автор dimich
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=20475

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Поняття організації управління на підприємстві. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. Основні класи організаційних структур управління виробництвом. Принципи формування оргструктур управління виробництвом.
  курсовая работа [53.4 K], добавлена 01.09.2005

 • Основи організації управління аграрним виробництвом в сучасних економічних умовах, її нормативно-правове забезпечення. Аналіз організації управління аграрним виробництвом в ТОВ "Бучачагрохлібпром". Шляхи удосконалення управління, проектування заходів.
  дипломная работа [185.3 K], добавлена 18.05.2012

 • Основний зміст процесу управління виявляється у здійсненні безпосереднього цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт за допомогою відповідного механізму. В господарстві ВАТ "Зелений Гай" використовуються економічні методи управління.
  курсовая работа [350.7 K], добавлена 24.12.2008

 • Стратегія управління та його необхідність. Стратегічні альтернативи та необхідність розробки програми реалізації стратегії. Цілі та формування місії. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Стратегічне і оперативне управління.
  курсовая работа [282.4 K], добавлена 21.11.2008

 • Сутність і завдання оперативного управління. Диспетчиризація виробництва, сутність та задачі. Аналіз фінансових результатів та прибутку Київської кондитерської фабрики імені К. Маркса. Заходи з вдосконалення оперативного управління на підприємстві.
  курсовая работа [358.1 K], добавлена 14.08.2016

 • Методологічні основи управління персоналом підприємства. Загальна характеристика класів організаційних структур управління виробництвом. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Рондо", шляхи вдосконалення його ефективності управління персоналом.
  реферат [217.9 K], добавлена 06.10.2010

 • Розміщення господарства, його природні та економічні умови, головні показники економічної ефективності. Органи управління, діяльність лінійних і функціональних керівників. Можливі шляхи підвищення оперативності управління підприємства, що вивчається.
  курсовая работа [38.2 K], добавлена 06.10.2011

 • Визначення можливих напрямів реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників управління діяльністю підприємства і розробка заходів для впровадження з метою удосконалення організації управління виробництвом для підвищення ефективності на ФГ "Часовенко А.А.".
  курсовая работа [79.3 K], добавлена 04.12.2010

 • Плануванні цілей діяльності організації. Адміністративно-організаційне та оперативне управління у визначенні раціональних форм поділу праці. Мотивація як ресурс стимуляції діяльності. Різновиди контролю та його роль у ефективному виконані планів.
  реферат [15.8 K], добавлена 09.02.2011

 • Філософія японського менеджменту. Система службового просування. Японський менеджмент як нове економічне чудо. Принципи японського управління. Керування персоналом у Японії. Система прийняття рішень. Японські методи управління якістю, виробництвом.
  реферат [36.1 K], добавлена 19.12.2010

 • Взаємозв'зок енергетичного та екологічного менеджменту. Енергозбереження та охорона навколишнього середовища. Матриця енергоменеджменту, її складові, порядок створення та використання. Енергоменеджер, його роль та місце в системі управління виробництвом.
  реферат [27.6 K], добавлена 22.02.2011

 • Суть, завдання, концепції та значення комерційної логістики в ринковій економіці. Аналіз роботи підприємства і пропозиції щодо покращення управління виробництвом і збутом. Технологія переробки сировини. Особливості маркетингової та збутової діяльності.
  дипломная работа [190.9 K], добавлена 23.09.2011

 • Особливості інноваційного процесу і конкретні управлінські дії по його вдосконаленню. Стратегія діяльності фірми. Типи інноваційної стратегії. Організаційні структури і управління нововведеннями. Забезпечення зв'язку досліджень і розробок з виробництвом.
  статья [1.9 M], добавлена 11.02.2010

 • Дослідження особливостей оперативного управління та планування на рівні виробництва продукції в аграрних підприємствах. Вивчення проблеми зайнятості в сільському господарстві. Характеристика вимог техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
  дипломная работа [164.4 K], добавлена 09.05.2011

 • Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем. Засоби архівації та очистки інформаційних сховищ. Загальна характеристика і область застосування системи R/3.
  реферат [454.1 K], добавлена 17.09.2010

 • Сутність та характеристика операційного менеджменту. Управління операційною системою підприємництва. Класифікація операційних систем. Управління виробництвом та операціями, проектування операційних систем. Життєвий цикл продукту та його проектування.
  курс лекций [240.7 K], добавлена 24.01.2009

 • Сутність, зміст і види ефективності виробництва. Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва. Аналіз ефективності виробництва ВАТ "Ударний". Аналіз використання виробничих потужностей. Комплекс заходів підвищення ефективності виробництва.
  дипломная работа [181.4 K], добавлена 08.10.2004

 • Зміст та еволюція поняття мотивації. Теорія потреб Девіда Маккелланда. Загальна характеристика стратегічного менеджменту. менеджером є тип науково-практичного управління, тобто керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати завдання найбільш ек
  контрольная работа [36.6 K], добавлена 19.11.2005

 • Розрахунки по використанню машин у механізованих технологічних процесах. Робочі швидкості руху, питомого і загального опору, коефіцієнту тягового зусилля, потужності двигуна та ступеню її використання. Необхідна кількість агрегатів і транспортних засобів.
  реферат [819.4 K], добавлена 23.09.2010

 • Поняття групової динаміки. Розгляд основних типів формальних груп: командна, цільова, виробнича. Вирішальний адміністративний механізм контролю за груповим поводженням як виявлення природних лідерів і керування ними. Особливості управління виробництвом.
  контрольная работа [80.6 K], добавлена 19.10.2012