Основні етапи встановлення і розвитку управлінського обліку. Спільні та відмінні риси фінансового та управлінського обліку. Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та основних функцій управління.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид контрольная работа
Автор vita.bond
Дата добавления 23.10.2010
Коллекция Revolution
Ссылка http://revolution.allbest.ru/management/00231637_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Основні етапи встановлення і розвитку управлінського обліку. Спільні та відмінні риси фінансового та управлінського обліку. Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та основних функцій управління.
  контрольная работа [36.7 K], добавлена 20.10.2010

 • Ведення управлінського обліку на підприємстві. Організаційно-економічна характеристика та система управління на підприємстві. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві.
  реферат [59.6 K], добавлена 08.12.2008

 • Можливість здійснення кадрового аналізу організаційної структури, управлінського обліку як основні переваги автоматизованої системи управління персоналом "Фараон". Вивчення методики розрахунку плану підготовки робітників за структурними підрозділами.
  контрольная работа [1.5 M], добавлена 18.05.2010

 • Структура консалтингових компаній в Україні. Схема надання послуги управлінського консалтингу. Вимоги до консультанта компанії по наданню послуг в галузі управлінського консалтингу. Характеристика методичних інструментів управлінського консалтингу.
  курсовая работа [2.0 M], добавлена 11.07.2010

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.
  курсовая работа [155.0 K], добавлена 23.10.2007

 • Класифікація управлінського персоналу. Формування кадрового складу менеджменту на підприємстві. Принципи матеріального стимулювання праці. Особливості управлінських рішень. Комунікації в системі менеджменту. Планування персоналу і продуктивність праці.
  отчет по практике [129.8 K], добавлена 18.04.2015

 • Управлінський персонал: структура і функції. Критерії ефективного менеджера. Показники оцінки ефективності праці управлінського персоналу. Проблеми діяльності менеджменту персоналу на підприємстві "Smart corporation". Заходи підвищення ефективності праці.
  дипломная работа [715.0 K], добавлена 14.09.2016

 • Організація як об'єкт управління. Основні види ресурсів організації. Загальна системна модель організації. Горизонтальний та вертикальний поділ праці. Чотири основних функції менеджменту. Основні складові менеджменту. Спільні ознаки діяльності менеджера.
  презентация [345.6 K], добавлена 20.05.2011

 • Об’єкт, предмет, завдання, понятійний апарат управлінського документознавства. Виникнення та формування управлінського документознавства у 1940–1980-х рр. в СРСР та УРСР. Сучасний стан наукового забезпечення управлінського документознавства в Україні.
  дипломная работа [241.7 K], добавлена 18.05.2012

 • Ціни та тарифи на послуги населенню. Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва. Ціноутворення на підприємстві та його основні принципи. Аналіз руху та динаміки змін цін. Система знижок з встановлених прейскурантних цін.
  курсовая работа [72.4 K], добавлена 13.05.2009

 • Взаємозв’язок функцій управління. Структура операційних витрат по елементам. Надійно організоване управління витратами як запорука фінансової стійкості підприємства. Завдання та цілі довгострокового планування. Порядок реалізації управлінського рішення.
  реферат [206.9 K], добавлена 09.09.2013

 • Сутність та значення менеджменту, історичні етапи розвитку. Організації як об'єкти управління. Функції й технологія менеджменту, його методи. Значення управлінських рішень. Роль інформації та комунікацій у менеджменті. Особливості його зарубіжних систем.
  курс лекций [1012.4 K], добавлена 02.03.2011

 • Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту, його закони, закономірності та принципи. Передумови виникнення та розвиток науки управління організацією. Загальні і конкретні функцій менеджменту. Сутність та основні засади керівництва. Етика в менеджменті.
  учебное пособие [1.3 M], добавлена 10.01.2013

 • Нова соціальна система управління та значення технологій управління. Оцінка економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку підприємства. Шляхи вдосконалення сучасних інформаційних технологій менеджменту на підприємстві.
  курсовая работа [56.5 K], добавлена 21.03.2012

 • Сутність і змістовна характеристика принципів управління якістю Е. Дімінга, основа його теорії менеджменту. Витрати на якість, їх класифікація та різновиди, відмінні риси. Загальний підхід до створення системи менеджменту якості на підприємстві.
  контрольная работа [27.7 K], добавлена 24.05.2009

 • Цілі, напрями та методологічні принципи управлінського аналізу. Аналіз конкурентних переваг і стратегічних ресурсів підприємства. Зміст системи McKincey, "ланцюжка цінностей" Портера та підходу Омае як методів визначення структури управлінського аналізу.
  курсовая работа [51.2 K], добавлена 27.11.2010

 • Основи операційного менеджменту. Формування функцій менеджменту в "Продекологія". Організація взаємодій, функції менеджменту. Організація управлінської праці. Витрати на управління підприємством, ефективність управлінської праці. Схеми процесу мотивації.
  курсовая работа [86.6 K], добавлена 20.10.2008

 • Сучасні погляди на педагогічний менеджмент. Методологічні основи менеджменту в освіті. Управління діловою кар’єрою менеджера освіти. Ділова кар’єра: принципи планування і управління. Дослідження та діагностика управлінського потенціалу менеджера.
  курсовая работа [88.4 K], добавлена 24.10.2006

 • Менеджмент - цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. Місто менеджменту в системі управління організацією. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
  реферат [33.0 K], добавлена 19.04.2012

 • сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління. ключові ідеї класиків менеджменту та сутність інтегрованих (синтетичних) підходів. Моделі та сучасні тенденції у розвитку системи науки управління та фактори, що їх обумовлюють.
  методичка [41.8 K], добавлена 07.08.2008