главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Поcмотреть текст работыРоль управлінського обліку в системі менеджменту
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Основні етапи встановлення і розвитку управлінського обліку. Спільні та відмінні риси фінансового та управлінського обліку. Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та основних функцій управління.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/management/00231637_0.html
Вид: контрольная работа
Автор: vita.bond

Подобные работы из Базы знаний:
1. Роль управлінського обліку в системі менеджменту
Основні етапи встановлення і розвитку управлінського обліку. Спільні та відмінні риси фінансового та управлінського обліку. Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та основних функцій управління.
контрольная работа [36.7 K], добавлена 20.10.2010

2. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі
Ведення управлінського обліку на підприємстві. Організаційно-економічна характеристика та система управління на підприємстві. Особливості технологічного процесу та їх вплив на організацію та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві.
реферат [59.6 K], добавлена 08.12.2008

3. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
Можливість здійснення кадрового аналізу організаційної структури, управлінського обліку як основні переваги автоматизованої системи управління персоналом "Фараон". Вивчення методики розрахунку плану підготовки робітників за структурними підрозділами.
контрольная работа [1.5 M], добавлена 18.05.2010

4. Основи управлінського консультування
Структура консалтингових компаній в Україні. Схема надання послуги управлінського консалтингу. Вимоги до консультанта компанії по наданню послуг в галузі управлінського консалтингу. Характеристика методичних інструментів управлінського консалтингу.
курсовая работа [2.0 M], добавлена 11.07.2010

5. Розробка системи менеджменту у ВАТ "Геотехнічний інститут"
Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.
курсовая работа [155.0 K], добавлена 23.10.2007

6. Наукове забезпечення управлінського документознавства в сучасній Україні
Об’єкт, предмет, завдання, понятійний апарат управлінського документознавства. Виникнення та формування управлінського документознавства у 1940–1980-х рр. в СРСР та УРСР. Сучасний стан наукового забезпечення управлінського документознавства в Україні.
дипломная работа [241.7 K], добавлена 18.05.2012

7. Поняття і сутність менеджменту
Організація як об'єкт управління. Основні види ресурсів організації. Загальна системна модель організації. Горизонтальний та вертикальний поділ праці. Чотири основних функції менеджменту. Основні складові менеджменту. Спільні ознаки діяльності менеджера.
презентация [345.6 K], добавлена 20.05.2011

8. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
Ціни та тарифи на послуги населенню. Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва. Ціноутворення на підприємстві та його основні принципи. Аналіз руху та динаміки змін цін. Система знижок з встановлених прейскурантних цін.
курсовая работа [72.4 K], добавлена 13.05.2009

9. Функції та побудова системи управління витратами
Взаємозв’язок функцій управління. Структура операційних витрат по елементам. Надійно організоване управління витратами як запорука фінансової стійкості підприємства. Завдання та цілі довгострокового планування. Порядок реалізації управлінського рішення.
реферат [206.9 K], добавлена 09.09.2013

10. Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти
Сутність та значення менеджменту, історичні етапи розвитку. Організації як об'єкти управління. Функції й технологія менеджменту, його методи. Значення управлінських рішень. Роль інформації та комунікацій у менеджменті. Особливості його зарубіжних систем.
курс лекций [1012.4 K], добавлена 02.03.2011

11. Основи менеджменту
Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту, його закони, закономірності та принципи. Передумови виникнення та розвиток науки управління організацією. Загальні і конкретні функцій менеджменту. Сутність та основні засади керівництва. Етика в менеджменті.
учебное пособие [1.3 M], добавлена 10.01.2013

12. Сучасні технології менеджменту
Нова соціальна система управління та значення технологій управління. Оцінка економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку підприємства. Шляхи вдосконалення сучасних інформаційних технологій менеджменту на підприємстві.
курсовая работа [56.5 K], добавлена 21.03.2012

13. Управління якістю
Сутність і змістовна характеристика принципів управління якістю Е. Дімінга, основа його теорії менеджменту. Витрати на якість, їх класифікація та різновиди, відмінні риси. Загальний підхід до створення системи менеджменту якості на підприємстві.
контрольная работа [27.7 K], добавлена 24.05.2009

14. Управлінський аналіз
Цілі, напрями та методологічні принципи управлінського аналізу. Аналіз конкурентних переваг і стратегічних ресурсів підприємства. Зміст системи McKincey, "ланцюжка цінностей" Портера та підходу Омае як методів визначення структури управлінського аналізу.
курсовая работа [51.2 K], добавлена 27.11.2010

15. Розробка системи менеджменту в МПП ТзОВ "Продекологія"
Основи операційного менеджменту. Формування функцій менеджменту в "Продекологія". Організація взаємодій, функції менеджменту. Організація управлінської праці. Витрати на управління підприємством, ефективність управлінської праці. Схеми процесу мотивації.
курсовая работа [86.6 K], добавлена 20.10.2008

16. Менеджмент освіти
Сучасні погляди на педагогічний менеджмент. Методологічні основи менеджменту в освіті. Управління діловою кар’єрою менеджера освіти. Ділова кар’єра: принципи планування і управління. Дослідження та діагностика управлінського потенціалу менеджера.
курсовая работа [88.4 K], добавлена 24.10.2006

17. Сутність і значення менеджменту
Менеджмент - цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. Місто менеджменту в системі управління організацією. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
реферат [33.0 K], добавлена 19.04.2012

18. Розвиток науки управління
сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління. ключові ідеї класиків менеджменту та сутність інтегрованих (синтетичних) підходів. Моделі та сучасні тенденції у розвитку системи науки управління та фактори, що їх обумовлюють.
методичка [41.8 K], добавлена 07.08.2008

19. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень
Порівняльний аналіз понять "рішення" та "управлінське рішення", їх головні ознаки. Механізм управління виробничим процесом, місце у ньому управлінського рішення. Сутність основних законів управління. Технологія прийняття рішення у процесі управління.
реферат [68.9 K], добавлена 18.01.2010

20. Якість управлінського персоналу організації як основний фактор її конкурентоспроможності
Методи управління і стилі керівництва. Структура якостей сучасного керівника та функціональний аналіз діяльності управлінця. Аналіз конкурентних якостей управлінського персоналу підприємства на прикладі ПП "Компік" та заходи щодо їх вдосконалення.
курсовая работа [59.7 K], добавлена 14.11.2010

Другие работы из коллекции:

1. Властные отношения в организации
2. Влияние личностных характеристик менеджера на принятие управленческих решений
3. Аналіз управлінської діяльності менеджера на ВАТ "Смілянський цукровий комбінат"

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов