главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыЕкономіка та організація інформаційної діяльності
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Аналіз управлінської діяльності. Групи працівників офісу та документаційне забезпечення управління. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Експертні оцінки у підготовці інформації для прийняття управлінських рішень. Завдання інформаційного менеджера.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/management/00087294_0.html
Вид: лекция
Автор: Нюся

Подобные работы из Базы знаний:
1. Специфіка організації інформаційно-аналітичної діяльності в сфері управління
Процес інформаційно-аналітичної діяльності та основні принципи організації її в системі управління. Вимоги до інформаційно-аналітичного документу в умовах прийняття управлінських рішень. Інформаційна діяльність в Україні в сфері державного управління.
курсовая работа [45.1 K], добавлена 17.11.2014

2. Інформаційний менеджмент як ефективна технологія організації управлінської діяльності
Управлінське рішення як результат роботи менеджера, етапи його прийняття. Специфіка інформаційного забезпечення управління, врахування психологічних критеріїв відбору інформації. Роль аналітики та експертних оцінок в організації управлінської діяльності.
курсовая работа [44.1 K], добавлена 02.06.2011

3. Документаційне забезпечення управлінської діяльності органів місцевого самоврядування
Створення і класифікація управлінських документів. Організація роботи з документацією в діяльності органів місцевого самоврядування; впровадження нових інформаційних технологій в діловодні процеси. Механізація та автоматизація управлінської документації.
курсовая работа [67.9 K], добавлена 25.01.2012

4. Прийняття та реалізація управлінських рішень на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Аналіз прийняття стратегічних управлінських рішень на корпоративному рівні у ПАТ "Компанія "Райз", фінансові індикатори їх ефективності. Впровадження системи контролінгу як інформаційно-аналітичної основи прийняття ефективних управлінських рішень.
курсовая работа [117.7 K], добавлена 05.06.2013

5. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток
Основні чинники виникнення й розвитку інформаційного документа. Поняття та характеристика інформаційного документа, його зміст та призначення, риси. Види інформаційних документів в системі інформаційно-аналітичної діяльності забезпечення управління.
курсовая работа [36.4 K], добавлена 21.12.2010

6. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень
Етапи та особливості прийняття управлінських рішень, їх класифікація та різновиди. Характеристика аналітичної схеми прийняття рішення. Системний аналіз та типи проблем у теорії прийняття рішень. Сутність та призначення теорії масового обслуговування.
реферат [32.1 K], добавлена 16.11.2009

7. Ефективність управлінської діяльності та шляхи її формування
Категорії ефективності та продуктивності праці, основні вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера. Аналіз ефективності управлінської діяльності на ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика". Матеріальне і моральне стимулювання працівників підприємства.
курсовая работа [233.4 K], добавлена 23.06.2011

8. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності
Особливості інформаційного обслуговування менеджера. Вимоги та джерела інформації, що надходить до менеджера. Робота з документами у структурі робочого часу менеджера. Методи матеріального стимулювання персоналу. Діловодство та документація підприємства.
контрольная работа [473.6 K], добавлена 03.08.2010

9. Аналіз інформаційного та документаційного забезпечення управління персоналом
Види інформації, необхідної для реалізації основних функцій управління персоналом. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Загальна характеристика підприємства ТОВ "Мрія", інформаційне та документаційне забезпечення управління.
курсовая работа [82.0 K], добавлена 29.04.2014

10. Оцінка і узагальнення інформації щодо використання методів прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень та визначення шляхів оптимізації їх використання
Характеристика змісту і алгоритму прийняття управлінських рішень. Сутність, різновиди та функції прогнозування при прийнятті рішень. Організація бухгалтерського обліку в системі прогнозування. Економічний аналіз у системі розробки управлінських рішень.
дипломная работа [1.4 M], добавлена 30.08.2014

11. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління
Інформаційне забезпечення управлінської діяльності державного апарату та характеристика інформації та її потоки в держуправлінні. Реалізація концепції стратегічного керування на підприємстві. Стратегічний і поточний контроль етапів розвитку організації.
реферат [381.3 K], добавлена 12.11.2010

12. Дослідження функціональної стратегії "Артемівське УВП УТОГ"
Методи економічного обґрунтування управлінських рішень, аналіз функціональних стратегій підприємства. Характеристика діяльності організації. Розрахунок інтегральної оцінки інвестиційної її привабливості. SWOT-аналіз діяльності "Артемівське УВП УТОГ".
курсовая работа [438.4 K], добавлена 28.12.2013

13. Організація роботи менеджера
Практичне значення планування діяльності менеджера. Реалізація принципу делегування повноважень. Класифікація ділових нарад. Особливості етикету ділових контактів менеджера. Аналіз управлінської діяльності на ДП "Чугуївський авіаційно-ремонтний завод".
контрольная работа [22.2 K], добавлена 29.12.2010

14. Використання методів прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень та визначення шляхів оптимізації їх використання
Характеристика змісту, форми і алгоритму прийняття управлінських рішень. Сутність, різновиди та функції прогнозування при прийнятті управлінських рішень. Бухгалтерський облік та економічний аналіз в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень.
дипломная работа [2.8 M], добавлена 10.06.2012

15. Основи теорії прийняття управлінських рішень
Поняття "прийняття рішення": місце цього процесу в системі управління. Етапи інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень. Критерії оцінки якості інформації та істотні чинники впливу на рішення. Умови для використання різних стилів рішень.
методичка [1.3 M], добавлена 07.08.2008

16. Економічна ефективність менеджерської діяльності
Сутність та особливості управлінської праці. Поняття ефективності, критерії та показники оцінки діяльності менеджерів. Ефективність управління персоналом у фермерському господарстві. Професіоналізація управлінської діяльності і підготовка керівних кадрів.
курсовая работа [88.9 K], добавлена 14.11.2011

17. Методологічні підходи щодо розробки управлінських рішень у ТОВ "Куверт-Україна"
Натуралістичний і системодіяльністний методологічні підходи в теорії прийняття управлінських рішень. Оцінка їх ефективності. Загальна характеристика підприємства. Аналіз впливу різноманітних чинників на результати фінансово-економічної діяльності фабрики.
курсовая работа [270.8 K], добавлена 05.06.2013

18. Застосування теорії корисності пiд час прийняття рішень
Аналіз та розробка методу підтримки прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності щодо попередньої оцінки варіантів нововведення для впровадження у виробництво на промисловому підприємстві з використанням теорії очікуваної корисності.
статья [167.7 K], добавлена 03.03.2012

19. Особливості управління організацією
Особливості функціонування підприємства, його правові умови, структура та органи управління. Оцінка діяльності вищої посадової особи підприємства. Організація праці працівників-управлінців. Необхідність участі працівників в прийнятті управлінських рішень.
курсовая работа [67.2 K], добавлена 02.03.2010

20. Сутність автоматизованого робочого місця менеджера
Особливості використання даних та інформації на різних рівнях управління як передумови створення АРМ менеджера. Сутність процесу автоматизації управлінської діяльності. Поняття та призначення АРМ, склад засобів ОТ комплексу, їх сумісність і класифікація.
контрольная работа [573.6 K], добавлена 08.06.2011

Другие работы из коллекции:

1. Антикризисное управление предприятием
2. Теоретические и практические аспекты управления, ориентированные на стоимость
3. Классическая школа менеджмента. Организационная культура

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов