Дослідження сутності брендингу, технології його розробки. Аналіз портфелю ЗАТ "Крафт Фудз". Концепції та позиціювання торгової марки "Корона" на ринку кондитерських виробів України. Напрями вдосконалення стратегій управління брендингом підприємства.

Рубрика Маркетинг и реклама
Вид курсовая работа
Автор Саня
Дата добавления 12.09.2011
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00133227_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Розробка програми маркетингу для ЗАТ "Крафт Фудз Україна". Аналіз стану ринку шоколадних виробів, його сегментування і вибір цільової аудиторії, позиціювання шоколадних виробів на ринку, розробка комплексу маркетингу, період окупності інвестицій.
  курсовая работа [221.6 K], добавлена 10.06.2011

 • Сегментування ринку, на якому діє підприємство. Заходи для покращення маркетингової ситуації та посилення позицій торгових марок підприємства. Визначення емоційних чинників торгової марки. Вплив маркетингових комунікацій на формування образу брендів.
  контрольная работа [166.2 K], добавлена 28.10.2014

 • Характеристика понять "бренд" та "брендинг". Етапи процесу та специфіка створення бренду, вимоги до нього, сучасні концепції. Зарубіжний та вітчизняний досвід брендингу, їх відмінні ознаки. Характеристика корпорації "ROSHEN", шляхи поліпшення брендингу.
  курсовая работа [72.5 K], добавлена 26.01.2011

 • Сутність поняття міжнародної конкурентоспроможності підприємства, детермінанти його формування на вітчизняному ринку. Основні тенденції розвитку ринку кондитерських виробів в Україні, оцінка конкурентного середовища. Перспективи зміцнення позицій.
  курсовая работа [129.5 K], добавлена 12.05.2015

 • Характеристика вітчизняного ринку хлібобулочних виробів. Розвиток промисловості України по виробництву кондитерських виробів. Цілі, задачі, рекомендації щодо вирішення проблем та проведення маркетингового дослідження. Вирішення управлінської проблеми.
  контрольная работа [22.7 K], добавлена 14.06.2015

 • Товар як елемент комплексу маркетингу. Алгоритм розробки та виведення товарів на ринок. Суть та головні особливості використання марочних назв. Види марок та стратегії їх розвитку. "Парасолькова стратегія", переваги. Загальне поняття про брендинг.
  реферат [32.8 K], добавлена 23.09.2014

 • Аналіз факторів конкурентного середовища підприємства. Маркетингове дослідження ринку методом опитування. Позиціювання товару на ринку. Оцінка рівня цінового ризику підприємства. Аналіз ефективності рекламної кампанії. Сегментація товарного ринку.
  курсовая работа [106.1 K], добавлена 14.06.2011

 • Загальна ситуація на ринку борошняних кондитерських виробів Молдови. Динаміка виробництва та структура споживання борошняних кондитерських виробів. Соціально-демографічна структура споживання. Конкурентний аналіз продукції та групи економічних агентів.
  практическая работа [1.3 M], добавлена 24.03.2011

 • Організація діяльності торгівельних підприємств на товарному ринку, характеристика концепції маркетингу. Функції та структура управління цінової політики. Здійснення маркетингового аналізу на прикладі діяльності торгівельного підприємства "Kriza".
  дипломная работа [5.0 M], добавлена 05.04.2012

 • Маркетингове дослідження ринку косметики в м. Суми методом опиту споживачів. Позиціонування торгової марки чи товару на ринку. Кількісна оцінка рівня цінового ризику. Сегментація товарного ринку, прогнозування обсягів збуту продукції, збутова політика.
  курсовая работа [116.6 K], добавлена 14.06.2011

 • Складові та етапи організації закупівельної діяльності підприємства торгівлі. Економічна характеристика ТОВ Рост та зовнішнього середовища. Аналіз формування асортименту кондитерських виробів. Оцінка ефективності господарських зв’язків з постачальниками.
  курсовая работа [173.6 K], добавлена 14.07.2016

 • Сегментація ринку промислових товарів. Дослідження попиту споживачів, аналіз діяльності конкурентів та постачальників сировини. Розробка шляхів вдосконалення позиціювання продукції підприємства на ринку. Маркетингове обґрунтування запропонованих заходів.
  курсовая работа [288.2 K], добавлена 09.05.2011

 • Основні причини виникнення та розвитку маркетингу. Сутність, шляхи, та правила позиціювання товару на ринку. Поняття економікс маркетингової політики комунікацій. Визначення собівартості та прибутку, ПДВ і торгову націнку підприємства-виробника.
  контрольная работа [96.5 K], добавлена 16.05.2015

 • Аналіз та сегментування ринку, дослідження уподобань споживачів. Розроблення концепції товару, його позиціонування та визначення характеристик. Визначення оптимальної ціни на підставі проведення пробного маркетингу, оптимальних каналів товаропросування.
  курсовая работа [831.7 K], добавлена 22.03.2014

 • Планування у маркетингу, роль і сутність. Аналіз ситуації на ринку чаю в Україні. Формування робочої програми і бюджету маркетингу фірми. Розрахунок ємності ринку. Оцінка рівня конкурентоспроможності товару та підприємства, його сильних та слабких сторін.
  курсовая работа [1.3 M], добавлена 14.05.2015

 • Маркетингова діяльність підприємства, етапи розробки її стратегії. Законодавче забезпечення маркетингової діяльності ТОВ "Окін Фесіліти УА". Аналіз технології управління та надання послуг з комплексу фесіліти менеджменту, шляхи її вдосконалення.
  дипломная работа [342.2 K], добавлена 28.11.2011

 • Сутність промислового маркетингу. Концепція партнерського маркетингу у постачанні. Цілі та напрями комплексного дослідження ринку. Організація маркетингової діяльності промислового підприємства. Управління товарним асортиментом. Управління каналами збуту.
  курс лекций [3.6 M], добавлена 09.12.2013

 • Характеристика мікро- та макросередовища ЗАТ "Оболонь". Економічні результати діяльності підприємства, оцінка впливу кризи. Сегментування ринку за різними критеріями. Позиціювання товару на ринку. Розробка цінової і товарної політики підприємства.
  курсовая работа [3.1 M], добавлена 08.11.2012

 • Суть бренду та схеми його створення. Мета правильної розробки процесу управління та просування на ринок продукції та торгової марки. Узагальнення досвіду світових і вітчизняних компаній з формування та позиціонування бренду на ринку товарів і послуг.
  курсовая работа [339.4 K], добавлена 29.04.2014

 • Загальні відомості про підприємство ВАТ Інтерпайп НМТЗ. Дослідження ринку трубної продукції України. Кількість випущеного товару прямими конкурентами підприємства. Вивчення його внутрішнього середовища та PEST-аналіз. Розробка концепції нової продукції.
  контрольная работа [307.7 K], добавлена 14.05.2011