Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах. Ділова етика в організації. Репутація та імідж підприємства. Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу. Зміст корпоративних стратегій.

Рубрика Маркетинг и реклама
Вид дипломная работа
Автор нелі
Дата добавления 23.10.2012
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00213710_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Еволюція маркетингового менеджменту, його сутність, зміст, мета і завдання. Необхідні заходи і проблеми впровадження в ринкових умовах, завдання процесу, його основні процедури. Виявлення нових ринків і оцінка маркетингових можливостей на підприємстві.
  реферат [38.2 K], добавлена 22.01.2010

 • Система маркетингового планування. Види планів маркетингу. Зміст плану маркетингу. Стратегічна одиниця бізнесу. Стратегічне маркетингове планування. Методи аналізу бізнес - портфеля. Планування комплексу маркетингу.
  лекция [39.0 K], добавлена 27.04.2007

 • Концепція управління. Комплексне застосування маркетингу міст в Україні: аналіз теорії та практики. Чотири великі групи стратегій маркетингу територій: маркетинг іміджу, маркетинг привабливих місць, маркетинг інфраструктури та маркетинг населення, персона
  реферат [24.7 K], добавлена 21.11.2008

 • Поняття бренд-менеджменту інноваційних торговельних підприємств на основі маркетингу. Формування системи бренд-менеджменту, управління в умовах інноваційної конкуренції. Турбоефект, бренд-маркетинг на прикладі бренду "Nео" компанії "Вімм-Білль-Данн".
  курсовая работа [928.6 K], добавлена 18.02.2012

 • Сутність та значення маркетингу. Ситуаційний аналіз на ринку. Мета та завдання маркетингового дослідження. Складання його кошторису. Планування і організація збору даних. Визначення економічної доцільності впровадження продуктово-ринкової діяльності.
  дипломная работа [526.9 K], добавлена 24.09.2016

 • Організація ризик-менеджменту. Основні правила ризик-менеджменту. Стратегія та прийоми ризик-менеджменту. Ризик як економічна категорія. Управління та прогнозування ризику. Організація роботи по зниженню міри ризику.
  творческая работа [17.1 K], добавлена 22.07.2007

 • Реклама та маркетинг. Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання. Класифікація реклами. Психологічні основи рекламного менеджменту. Особливості реклами на місці продажу. Оформлення вітрин, організація виставок та ярмарків. Рекламні агенції.
  реферат [96.6 K], добавлена 31.07.2008

 • Функції, стратегії та тактика маркетингу; його значення в ринкових умовах господарювання. Аналіз фінансових показників ТОВ "Нікопольське будівельне підприємство-556". Алгоритм процесу удосконалення організації маркетингової діяльності на підприємстві.
  дипломная работа [1.4 M], добавлена 09.03.2013

 • Сутність маркетингу, основні його поняття та підходи до розуміння предмету маркетингу. Система засобів маркетингу і його структура, маркетингове середовище. Терія Маслоу "Ієрархія потреб", принципи, завдання та функції маркетингової діяльності.
  курс лекций [1.4 M], добавлена 24.12.2009

 • Актуальність та зміст дисципліни "Маркетинг". Організація і контроль маркетингової діяльності. Сутність маркетингу та його сучасні концепції. Маркетингова товарна, цінова політики та політика розподілу й комунікацій. Сутність маркетингового дослідження.
  курс лекций [1.6 M], добавлена 13.02.2010

 • Визначення маркетингового менеджменту як аналізу, планування, впровадження в життя і контроль за здійсненням заходів для досягнення конкретної мети організації. Оцінка майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості ВАТ "Паляниця".
  дипломная работа [538.2 K], добавлена 05.05.2012

 • Міжнародний маркетинг: об’єкт, предмет, суб’єкти, методи дослідження. Стратегія і тактика міжнародного маркетингу. Функції Торгово-промислової палати України. Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації. Орієнтування на певні групи споживачів.
  контрольная работа [125.2 K], добавлена 28.09.2009

 • Сутність і структура маркетингового середовища підприємства. Основні Форми непрямого експорту. Сутність маркетингових стратегій. Стратегії виходу на закордонні ринки. Наслідки впливу науково-технічного прогресу на елементи маркетингового комплексу.
  контрольная работа [103.4 K], добавлена 28.09.2009

 • Маркетингові дослідження: поняття, зміст, цілі. Етапи проведення маркетингового дослідження, основні принципи їх здійснення. Комплексна (інтегральна) оцінка об'єктів маркетингу. Прогнозування попиту, економічний аналіз нового товару, обґрунтування знижок.
  курсовая работа [683.2 K], добавлена 19.10.2013

 • Істория концепції маркетингу. Розвиток Американської асоціації маркетингу. Аналіз концепції маркетингу ЗАТ "Оболонь", склад маркетингового середовища, сильні і слабкі сторони підприємства. "Дерево цілей", сітка розвитку товару і ринку, розподіл продукції.
  контрольная работа [87.7 K], добавлена 08.02.2011

 • Сутність зв'язків з громадськістю, головний зміст та значення даного процесу на сучасному етапі, прийоми та методи його реалізації. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в маркетингу, оцінка впливу на ефективність реалізації концепції маркетингу.
  реферат [23.4 K], добавлена 25.12.2011

 • Інструменти стратегічного маркетингу. Зміст маркетингових стратегій, їх види, підходи до формування. Ефективність застосовуваних стратегій на прикладі ПП "МагентікВан". П'ять основних концепцій маркетингу. Підтримка і збільшення інвестицій у рекламу.
  реферат [64.7 K], добавлена 24.05.2013

 • Аналіз процесу впровадження принципів маркетингу в методику професійного навчання персоналу в сучасних торговельних організаціях. Методи підготовки фахівців з маркетингу і можливість вдосконалення впровадження маркетингу в професійне навчання персоналу.
  дипломная работа [279.5 K], добавлена 17.12.2010

 • Сутність і зміст маркетингу, сегментація ринку. Розробка стратегії маркетингової діяльності: вивчення ринку, виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб, планування товарних асортиментів і цін. Вдосконалення керування і організації виробництва.
  курсовая работа [42.3 K], добавлена 22.11.2011

 • Основні принципи та функції маркетингу на підприємстві. Види сучасного маркетингу. Система внутрішньофірмового управління. Розробка маркетингових стратегій діяльності підприємства. Аналіз маркетингової діяльності і обґрунтування її необхідності.
  дипломная работа [156.3 K], добавлена 23.05.2012