главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыЗавдання процесу маркетингового менеджменту
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах. Ділова етика в організації. Репутація та імідж підприємства. Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу. Зміст корпоративних стратегій.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/marketing/00213710_0.html
Вид: дипломная работа
Автор: нелі

Подобные работы из Базы знаний:
1. Розуміння і процес маркетингового менеджменту
Еволюція маркетингового менеджменту, його сутність, зміст, мета і завдання. Необхідні заходи і проблеми впровадження в ринкових умовах, завдання процесу, його основні процедури. Виявлення нових ринків і оцінка маркетингових можливостей на підприємстві.
реферат [38.2 K], добавлена 22.01.2010

2. Планування маркетингової діяльності підприємства
Система маркетингового планування. Види планів маркетингу. Зміст плану маркетингу. Стратегічна одиниця бізнесу. Стратегічне маркетингове планування. Методи аналізу бізнес - портфеля. Планування комплексу маркетингу.
лекция [39.0 K], добавлена 27.04.2007

3. Маркетинг міста
Концепція управління. Комплексне застосування маркетингу міст в Україні: аналіз теорії та практики. Чотири великі групи стратегій маркетингу територій: маркетинг іміджу, маркетинг привабливих місць, маркетинг інфраструктури та маркетинг населення, персона
реферат [24.7 K], добавлена 21.11.2008

4. Бренд-маркетинг підприємства
Поняття бренд-менеджменту інноваційних торговельних підприємств на основі маркетингу. Формування системи бренд-менеджменту, управління в умовах інноваційної конкуренції. Турбоефект, бренд-маркетинг на прикладі бренду "Nео" компанії "Вімм-Білль-Данн".
курсовая работа [928.6 K], добавлена 18.02.2012

5. Суть і зміст ризик-менеджменту
Організація ризик-менеджменту. Основні правила ризик-менеджменту. Стратегія та прийоми ризик-менеджменту. Ризик як економічна категорія. Управління та прогнозування ризику. Організація роботи по зниженню міри ризику.
творческая работа [17.1 K], добавлена 22.07.2007

6. Особливості реклами на місці продажу
Реклама та маркетинг. Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання. Класифікація реклами. Психологічні основи рекламного менеджменту. Особливості реклами на місці продажу. Оформлення вітрин, організація виставок та ярмарків. Рекламні агенції.
реферат [96.6 K], добавлена 31.07.2008

7. Управління системою маркетингової діяльності на ТОВ "Нікопольське будівельне підприємство-556"
Функції, стратегії та тактика маркетингу; його значення в ринкових умовах господарювання. Аналіз фінансових показників ТОВ "Нікопольське будівельне підприємство-556". Алгоритм процесу удосконалення організації маркетингової діяльності на підприємстві.
дипломная работа [1.4 M], добавлена 09.03.2013

8. Сутність маркетингу
Сутність маркетингу, основні його поняття та підходи до розуміння предмету маркетингу. Система засобів маркетингу і його структура, маркетингове середовище. Терія Маслоу "Ієрархія потреб", принципи, завдання та функції маркетингової діяльності.
курс лекций [1.4 M], добавлена 24.12.2009

9. Маркетинг
Актуальність та зміст дисципліни "Маркетинг". Організація і контроль маркетингової діяльності. Сутність маркетингу та його сучасні концепції. Маркетингова товарна, цінова політики та політика розподілу й комунікацій. Сутність маркетингового дослідження.
курс лекций [1.6 M], добавлена 13.02.2010

10. Планування маркетингової діяльності ВАТ "Паляниця"
Визначення маркетингового менеджменту як аналізу, планування, впровадження в життя і контроль за здійсненням заходів для досягнення конкретної мети організації. Оцінка майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості ВАТ "Паляниця".
дипломная работа [538.2 K], добавлена 05.05.2012

11. Суть міжнародного маркетингу
Міжнародний маркетинг: об’єкт, предмет, суб’єкти, методи дослідження. Стратегія і тактика міжнародного маркетингу. Функції Торгово-промислової палати України. Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації. Орієнтування на певні групи споживачів.
контрольная работа [125.2 K], добавлена 28.09.2009

12. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
Сутність і структура маркетингового середовища підприємства. Основні Форми непрямого експорту. Сутність маркетингових стратегій. Стратегії виходу на закордонні ринки. Наслідки впливу науково-технічного прогресу на елементи маркетингового комплексу.
контрольная работа [103.4 K], добавлена 28.09.2009

13. Маркетингова діяльність підприємства в умовах ринкової економіки
Маркетингові дослідження: поняття, зміст, цілі. Етапи проведення маркетингового дослідження, основні принципи їх здійснення. Комплексна (інтегральна) оцінка об'єктів маркетингу. Прогнозування попиту, економічний аналіз нового товару, обґрунтування знижок.
курсовая работа [683.2 K], добавлена 19.10.2013

14. Формування маркетингової стратегії ЗАТ "Оболонь"
Істория концепції маркетингу. Розвиток Американської асоціації маркетингу. Аналіз концепції маркетингу ЗАТ "Оболонь", склад маркетингового середовища, сильні і слабкі сторони підприємства. "Дерево цілей", сітка розвитку товару і ринку, розподіл продукції.
контрольная работа [87.7 K], добавлена 08.02.2011

15. Вдосконалення маркетингової стратегії підприємства
Інструменти стратегічного маркетингу. Зміст маркетингових стратегій, їх види, підходи до формування. Ефективність застосовуваних стратегій на прикладі ПП "МагентікВан". П'ять основних концепцій маркетингу. Підтримка і збільшення інвестицій у рекламу.
реферат [64.7 K], добавлена 24.05.2013

16. Маркетингові дослідження зв'язків з громадськістю
Сутність зв'язків з громадськістю, головний зміст та значення даного процесу на сучасному етапі, прийоми та методи його реалізації. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в маркетингу, оцінка впливу на ефективність реалізації концепції маркетингу.
реферат [23.4 K], добавлена 25.12.2011

17. Впровадження принципів тактичного маркетингу в методику навчання персоналу торговельної організації
Аналіз процесу впровадження принципів маркетингу в методику професійного навчання персоналу в сучасних торговельних організаціях. Методи підготовки фахівців з маркетингу і можливість вдосконалення впровадження маркетингу в професійне навчання персоналу.
дипломная работа [279.5 K], добавлена 17.12.2010

18. Сутність та види стратегії маркетингу
Сутність і зміст маркетингу, сегментація ринку. Розробка стратегії маркетингової діяльності: вивчення ринку, виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб, планування товарних асортиментів і цін. Вдосконалення керування і організації виробництва.
курсовая работа [42.3 K], добавлена 22.11.2011

19. Правове забезпечення управління маркетинговою діяльністю ТОВ "Фуд Центр" м. Суми
Основні принципи та функції маркетингу на підприємстві. Види сучасного маркетингу. Система внутрішньофірмового управління. Розробка маркетингових стратегій діяльності підприємства. Аналіз маркетингової діяльності і обґрунтування її необхідності.
дипломная работа [156.3 K], добавлена 23.05.2012

20. Менеджмент і маркетинг продукту
Основні поняття "менеджмент", "маркетинг", "продукт", "менеджмент продукту" та "маркетинг продукту". Мета маркетингової діяльності. Сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту на прикладі компанії "Рошен" та перспективи його подальшого розвитку.
курсовая работа [78.5 K], добавлена 12.01.2013

Другие работы из коллекции:

1. Основы маркетинга
2. Содержание деятельности маркетинга на промышленном предприятии
3. Роль маркетинга в экономическом развитии России

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов