главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыМісце громадських організацій в громадському
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=22965
Вид: курсова
Автор: dimich

Подобные работы из Базы знаний:
1. Збереження цінних документів
Комплекс робіт із забезпечення схоронності документів, його місце та значення в організації діло виробництва. Вимоги до створення оптимальних умов збереження документів. Поняття експертизи цінності документів, її сутність і особливості, ціль і задачі.
контрольная работа [288.2 K], добавлена 02.04.2009

2. Послуги перукарських салонів з манікюру, педикюру, забарвленню брів і вій
Фізіологічна структура та елементи нігтя людини, критерії визначення рівня його здоров'я. Захворювання нігтів і нігтьового ложа, їх клінічні ознаки та симптоми, методи профілактики та лікування. Робоче місце, інструменти майстра манікюру і педикюру.
дипломная работа [5.2 M], добавлена 20.12.2010

3. Громадські організації як вид об’єднань громадян
Класифікація громадських організацій за організаційно-правовими властивостями. Ознаки, характерні для об'єднань громадян. Адміністративно-правовий статус громадських організацій. Законодавче регулювання правового становища релігійних організацій.
контрольная работа [15.9 K], добавлена 26.10.2010

4. Створення громадських об’єднань
Загальна характеристика громадських об'єднань в Україні та їх конституційно-правового статусу. Система громадських об’єднань в Україні та їх функції. Роль громадських організацій у формуванні соціальної політики в сучасному українському суспільстві.
дипломная работа [127.8 K], добавлена 12.08.2010

5. Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України
Історія виникнення і розвитку громадських організацій і політичних партій. Поняття та види. Правове становище громадських організацій і політичних партій по законодавству Україні. Тенденції розвитку політичних партій України.
дипломная работа [110.0 K], добавлена 16.09.2003

6. Роль громадських об'єднань у політичному житті сучасної України
Поняття громадянського суспільства, світовий досвід створення та діяльності громадських об'єднань. Правові основи створення, принципи діяльності, місце і роль суспільно-політичних організацій в державі. Поняття політичної опозиції та її права в Україні.
реферат [31.3 K], добавлена 25.04.2013

7. Розробка програмного забезпечення для Інтернет-підтримки діяльності громадських організацій
Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства. Аналіз інформаційного забезпечення предметної області. Проектування структури інформаційної системи. Розробка структури інформаційної системи Громадська рада Запоріжжя.
дипломная работа [3.8 M], добавлена 08.12.2010

8. Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах
Завдання громадських організацій. Напрямки роботи Зборів офіцерів. Основні напрямки діяльності органів громадського контролю. Організація ветеранів частини як добровільне громадське об'єднання військовослужбовців запасу Внутрішніх Військ МВС України.
курсовая работа [41.7 K], добавлена 27.04.2011

9. Співпраця органів місцевого самоврядування та громадських організацій
Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні. Сектори суспільства. Система місцевого самоврядування. Характеристика напрямків та переваг співпраці, її можливі результати. Активізація громадських ініціатив. Розвиток волонтерства.
презентация [709.0 K], добавлена 19.04.2013

10. Форми і методи соціальної роботи "Червоного Хреста" в сучасних умовах
Сутність соціальної роботи в системі громадського руху. Законодавчо-нормативна база соціальної роботи громадських організацій в Україні. "Червоний Хрест" - складова соціальної роботи в системі громадських рухів. Основні напрямки і форми соціальної роботи.
дипломная работа [194.1 K], добавлена 19.11.2012

11. Роль дитячих і молодіжних організацій у формуванні моральних якостей школярів
Поняття "мораль" в етиці та філософії. Завдання і зміст морального виховання. Виховання моральних звичок школярів. Діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій у контексті морального виховання учнів. Діяльність молодіжної організації "Пласт".
курсовая работа [157.0 K], добавлена 01.05.2014

12. Внесок громадських організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
Історико-педагогічні праці з дошкільного виховання періоду незалежності України. Внесок організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання. Напрями творчого використання позитивного історико-педагогічного досвіду виховання.
автореферат [90.5 K], добавлена 21.02.2011

13. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні
Загальна характеристика релігійних організацій як юридичних осіб. Аналіз Закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Спеціальна правоздатність релігійних організацій. ООсобливості прав власності релігійних організацій.
курсовая работа [48.2 K], добавлена 27.11.2006

14. Політичні партії і роль України на міжнародному терені
Походження і сутність політичних партій, громадсько-політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичному житті, функції, типи тощо. Сучасне місце України у світовому співтоваристві, головні напрямки співпраці з міжнародними організаціями.
реферат [26.9 K], добавлена 06.08.2012

15. Політична система Індонезії
Дослідження механізмів функціонування виконавчої, законодавчої та судової влади - складових елементів політичної системи Індонезії. Опис партій та громадських організацій, представлених в парламенті. Історія формування правової культури Індонезії.
курсовая работа [46.3 K], добавлена 19.08.2010

16. Політична еліта
Дослідження особливостей процесу формування правлячої еліти України в сучасних умовах; її роль в управлінні суспільством. Характеристика громадських організацій як єдиного джерела політичної верхівки. Визначення причин виникнення кризи рекрутингу.
реферат [36.7 K], добавлена 06.06.2011

17. Екологічне середовище
Керування чисельністю тваринних популяцій. Заходи державних та громадських організацій для збереження видового складу фауни України. Основні компоненти біосфери. Кліматорегулююче значення рослин. Порушення людством динамічної рівноваги складу атмосфери.
контрольная работа [37.9 K], добавлена 21.07.2009

18. Працевлаштування випускників навчальних закладів
Сучасний молодіжний ринок праці. Вплив держорганів, служб зайнятості, установ професійної освіти, центрів кар’єри й некомерційних громадських організацій у працевлаштуванні випускників. Забезпечення конституційних прав і гарантій громадян на працю.
курсовая работа [91.6 K], добавлена 14.01.2014

19. Громадянське суспільство та держава
Порівняльний аналіз особливостей формування громадянського суспільства в окремо взятих країнах сучасності. Держава і молодіжні організації в громадянському суспільстві та роль громадських організацій в суспільному житті. Проблеми його деполітизації.
курсовая работа [32.2 K], добавлена 16.11.2009

20. Демократичний політичний режим
Ознаки та типологія демократичних систем. Регіональна ієрархія влади. Система виборів до представницьких органів. Виборні державні посади. Автономія громадських організацій. Однопалатний та двопалатний парламент. Католицизм, протестантизм та демократія.
презентация [387.3 K], добавлена 16.12.2014

Другие работы из коллекции:

1. Статистика рынка труда
2. История создания обуви
3. Сатурн

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов