главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыІнтелект і креативність – якості гармонійної особистості”
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=14297
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Тривожність як соціально-педагогічне явище
Проблема розвитку соціального інтелекту. Становлення емоційно-вольової сфери у зв'язку з формуванням особистості. Розрізнення тривоги як стану і тривожністі як властивісті особистості. Соціально-педагогічна робота з підлітками схильними до тривожності.
дипломная работа [2.3 M], добавлена 06.11.2010

2. Колектив як фактор формування особистості
Головні особливості колективу. Соціально-психологічні проблеми колективу. Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра. Колектив як головний фактор становлення особистості. Професійно важливі якості педагога, працюючого з колективом.
курсовая работа [48.0 K], добавлена 24.05.2008

3. Предмет і завдання педагогіки. Функції вчителя
Сутність, основні категорії педагогіки - науки, яка вивчає процеси виховання, навчання та розвитку особистості. Виховання, як цілеспрямований та організований процес формування особистості. Вчитель, його функції, соціально-педагогічні якості і вміння.
реферат [19.1 K], добавлена 30.04.2011

4. Соціально-педагогічна робота
Поняття соціального виховання школи та визначення головних напрямків, особливостей його практичної реалізації на сьогодні. Стратегія внутрішньої соціально-педагогічної діяльності. Теорія соціального інтелекту і сценарного програмування особистості.
контрольная работа [18.9 K], добавлена 20.07.2011

5. Творчий портрет вихователя
Професійні особливості особистості вихователя. Відношення між дитиною і дорослим, що поліпшують ефективність виховного процесу. Потрібні моральні якості сучасного педагога, які потрібні для цього. Відповідальність за долю дитини, яку ввірили йому батьки.
эссе [7.2 K], добавлена 18.03.2014

6. Духовний розвиток особистості дитини засобами позашкільної освіти
Духовність як невід’ємна частина розвитку рис особистості. Критерії та рівні сформованості духовних якостей в учнях. Особливості розвитку творчої особистості в позашкільній освіті. Етичне і трудове виховання як основа процесу духовного розвитку дитини.
методичка [312.1 K], добавлена 21.02.2014

7. Виховання як педагогічна категорія
Зміст педагогічного поняття "виховання" як суспільно-історичного явища. Предмет виховного впливу. Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна. Мотиваційні якості особистості вихованця. Постійний, опосередкований та змінний виховний вплив.
контрольная работа [18.4 K], добавлена 24.10.2010

8. Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів
Особливості процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку. Ефективність психологічних та педагогічних умов її реалізації та специфіка використання ряду методів в якості засобів оптимальної корекції особистості.
дипломная работа [68.6 K], добавлена 24.10.2013

9. Особливості психолого-педагогічної допомоги підліткам у процесі саморозвитку їх особистості
Поняття та особливості саморозвитку особистості, наукове уявлення про підлітка як його суб'єкта. Педагогічні технології, орієнтовані на саморозвиток особистості підліткового віку, особливості психологічної допомоги. Управління процесом самовиховання.
курсовая работа [60.3 K], добавлена 11.08.2014

10. Забезпечення гармонійного розвитку особистості в школі
Структура духовного світу особистості. Механізм і шляхи формування духовного світу школяра. Сучасна система гармонійного розвитку. Формуванні національно-свідомої, духовно-багатої мовної особистості - основна мета вивчення української мови і літератури.
реферат [225.5 K], добавлена 27.10.2014

11. Технології формування творчої особистості на уроках математики
Властивості творчої особистості. Класифікація технологій інтерактивного навчання. Методика формування творчої особистості при вивченні математики. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів. Незвичайні творчі вправи до уроків математики.
презентация [591.4 K], добавлена 14.05.2015

12. Основні риси та якості педагога в сучасній школі
Сучасна школа ставить перед особистістю педагога ряд вимог. Перелік якостей та рис особистості можна продовжувати довго, і всі вони мають неабияку важливість. Вміння педагога полягає в тому, щоб навчитися виділяти для себе найважливіші.
реферат [7.0 K], добавлена 28.02.2005

13. Сім’я – як першооснова, виховання та розвитку особистості дитини
Місце сім’ї у розвитку дитини. Чинники, що формують особистісні якості дитини. Значення спілкування дорослих і дітей для засвоєння майбутньої моделі поведінки. Аналіз факторів інформованості та батьківського прикладу на якість виховного процесу у родині.
презентация [6.5 M], добавлена 03.11.2015

14. Реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі професійної школи
Підвищення якості навчально-виховного процесу у професійній школі, використання компетентнісного підходу у підготовці учнів. Роль особистості і потенціалу педагога у створенні середовища, що сприяє формуванню соціальної та моральної компетентності молоді.
реферат [32.9 K], добавлена 27.11.2013

15. Сутність поняття "громадянська активність студентів"
Основні підходи до визначення громадянської активності в науково-педагогічній літературі. Результати емпіричного дослідження особливості визначення терміну "громадянська активність студентів" як якості особистості, що проявляється в усіх видах діяльності.
контрольная работа [29.0 K], добавлена 06.12.2014

16. Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах
Критерії та показники вихованості національної самосвідомості та особливості виховання цієї якості у підлітків. Традиційні та інноваційні форми, методи і засоби розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної самосвідомості дітей.
автореферат [67.9 K], добавлена 16.04.2009

17. Аспекти дослідження особливостей дидактичних ігор у розвитку особистості учнів
Теоретичні засади використання дидактичних ігор як засобу формування самостійності молодших школярів. Визначення первісного рівня якості знань на уроках англійської мови. Експериментальна перевірка впливу дидактичної гри на виховання самостійності учнів.
курсовая работа [429.9 K], добавлена 25.02.2012

18. Нестандартні уроки як засіб підвищення якості знань учнів на уроках математики
Визначення сутності поняття "знання" у психолого-педагогічній літературі. Дидактичні умови підвищення якості знань учнів засобами нестандартних уроків. Вивчення та аналіз проблеми підвищення якості знань учнів у навчальному процесі сучасної школи.
курсовая работа [98.0 K], добавлена 19.11.2014

19. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
Роль, функції та комунікативні якості культури мовлення у процесі соціалізації особистості студента. Реалізація моделі науково-методичного забезпечення соціалізації студентів засобами культури мовлення та експериментальна перевірка її ефективності.
автореферат [81.9 K], добавлена 10.04.2009

20. Індивідуальний підхід до навчання як засіб підвищення якості знань учнів
Сутність індивідуального підходу на уроках історії України. Дидактичні умови підвищення якості знань учнів. Організація навчально-виховного процесу щодо підвищення якості знань учнів у застосування індивідуального підходу. Розробка конспекту уроків.
курсовая работа [293.0 K], добавлена 22.05.2012

Другие работы из коллекции:

1. Адаптация детей к детскому саду
2. Ориентация педагогической системы на подготовку конкурентоспособного специалиста разного профиля
3. Коммуникативный подход к обучению монологической речи в средней школе

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов