Рубрика Педагогика
Вид реферат
Автор dimcih
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=14297

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Проблема розвитку соціального інтелекту. Становлення емоційно-вольової сфери у зв'язку з формуванням особистості. Розрізнення тривоги як стану і тривожністі як властивісті особистості. Соціально-педагогічна робота з підлітками схильними до тривожності.
  дипломная работа [2.3 M], добавлена 06.11.2010

 • Головні особливості колективу. Соціально-психологічні проблеми колективу. Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра. Колектив як головний фактор становлення особистості. Професійно важливі якості педагога, працюючого з колективом.
  курсовая работа [48.0 K], добавлена 24.05.2008

 • Сутність, основні категорії педагогіки - науки, яка вивчає процеси виховання, навчання та розвитку особистості. Виховання, як цілеспрямований та організований процес формування особистості. Вчитель, його функції, соціально-педагогічні якості і вміння.
  реферат [19.1 K], добавлена 30.04.2011

 • Поняття соціального виховання школи та визначення головних напрямків, особливостей його практичної реалізації на сьогодні. Стратегія внутрішньої соціально-педагогічної діяльності. Теорія соціального інтелекту і сценарного програмування особистості.
  контрольная работа [18.9 K], добавлена 20.07.2011

 • Професійні особливості особистості вихователя. Відношення між дитиною і дорослим, що поліпшують ефективність виховного процесу. Потрібні моральні якості сучасного педагога, які потрібні для цього. Відповідальність за долю дитини, яку ввірили йому батьки.
  эссе [7.2 K], добавлена 18.03.2014

 • Духовність як невід’ємна частина розвитку рис особистості. Критерії та рівні сформованості духовних якостей в учнях. Особливості розвитку творчої особистості в позашкільній освіті. Етичне і трудове виховання як основа процесу духовного розвитку дитини.
  методичка [312.1 K], добавлена 21.02.2014

 • Зміст педагогічного поняття "виховання" як суспільно-історичного явища. Предмет виховного впливу. Теорія виховання як наукова і навчальна дисципліна. Мотиваційні якості особистості вихованця. Постійний, опосередкований та змінний виховний вплив.
  контрольная работа [18.4 K], добавлена 24.10.2010

 • Особливості процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку. Ефективність психологічних та педагогічних умов її реалізації та специфіка використання ряду методів в якості засобів оптимальної корекції особистості.
  дипломная работа [68.6 K], добавлена 24.10.2013

 • Поняття та особливості саморозвитку особистості, наукове уявлення про підлітка як його суб'єкта. Педагогічні технології, орієнтовані на саморозвиток особистості підліткового віку, особливості психологічної допомоги. Управління процесом самовиховання.
  курсовая работа [60.3 K], добавлена 11.08.2014

 • Структура духовного світу особистості. Механізм і шляхи формування духовного світу школяра. Сучасна система гармонійного розвитку. Формуванні національно-свідомої, духовно-багатої мовної особистості - основна мета вивчення української мови і літератури.
  реферат [225.5 K], добавлена 27.10.2014

 • Властивості творчої особистості. Класифікація технологій інтерактивного навчання. Методика формування творчої особистості при вивченні математики. Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів. Незвичайні творчі вправи до уроків математики.
  презентация [591.4 K], добавлена 14.05.2015

 • Сучасна школа ставить перед особистістю педагога ряд вимог. Перелік якостей та рис особистості можна продовжувати довго, і всі вони мають неабияку важливість. Вміння педагога полягає в тому, щоб навчитися виділяти для себе найважливіші.
  реферат [7.0 K], добавлена 28.02.2005

 • Місце сім’ї у розвитку дитини. Чинники, що формують особистісні якості дитини. Значення спілкування дорослих і дітей для засвоєння майбутньої моделі поведінки. Аналіз факторів інформованості та батьківського прикладу на якість виховного процесу у родині.
  презентация [6.5 M], добавлена 03.11.2015

 • Підвищення якості навчально-виховного процесу у професійній школі, використання компетентнісного підходу у підготовці учнів. Роль особистості і потенціалу педагога у створенні середовища, що сприяє формуванню соціальної та моральної компетентності молоді.
  реферат [32.9 K], добавлена 27.11.2013

 • Основні підходи до визначення громадянської активності в науково-педагогічній літературі. Результати емпіричного дослідження особливості визначення терміну "громадянська активність студентів" як якості особистості, що проявляється в усіх видах діяльності.
  контрольная работа [29.0 K], добавлена 06.12.2014

 • Критерії та показники вихованості національної самосвідомості та особливості виховання цієї якості у підлітків. Традиційні та інноваційні форми, методи і засоби розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної самосвідомості дітей.
  автореферат [67.9 K], добавлена 16.04.2009

 • Теоретичні засади використання дидактичних ігор як засобу формування самостійності молодших школярів. Визначення первісного рівня якості знань на уроках англійської мови. Експериментальна перевірка впливу дидактичної гри на виховання самостійності учнів.
  курсовая работа [429.9 K], добавлена 25.02.2012

 • Визначення сутності поняття "знання" у психолого-педагогічній літературі. Дидактичні умови підвищення якості знань учнів засобами нестандартних уроків. Вивчення та аналіз проблеми підвищення якості знань учнів у навчальному процесі сучасної школи.
  курсовая работа [98.0 K], добавлена 19.11.2014

 • Роль, функції та комунікативні якості культури мовлення у процесі соціалізації особистості студента. Реалізація моделі науково-методичного забезпечення соціалізації студентів засобами культури мовлення та експериментальна перевірка її ефективності.
  автореферат [81.9 K], добавлена 10.04.2009

 • Сутність індивідуального підходу на уроках історії України. Дидактичні умови підвищення якості знань учнів. Організація навчально-виховного процесу щодо підвищення якості знань учнів у застосування індивідуального підходу. Розробка конспекту уроків.
  курсовая работа [293.0 K], добавлена 22.05.2012