главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыМісце Т. Шевченка в українському національному відродженні
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=21647
Вид: реферат
Автор: dimich

Подобные работы из Базы знаний:
1. Педагогічні погляди Тараса Григоровича Шевченка
Загальний огляд життя і творчості Т.Г. Шевченка та його реформаційні ідеї в галузі освіти й науки. Роль сімейного виховання в формуванні особистості. Засоби й методи виховання та навчання в народі. Т.Г. Шевченко про учителя та педагогічну професію.
курсовая работа [52.4 K], добавлена 06.04.2012

2. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
Формування нової генерації педагогічних кадрів. Підготовка соціальних педагогів у Запорізькому національному університеті. Об'єкти професійної діяльності. Провідні види діяльності: правоохоронна, педагогічна, культурно-дозвільна. Кваліфікаційні ознаки.
реферат [15.4 K], добавлена 01.02.2009

3. Використання методу переконання у національному вихованні
Особливості виховного потенціалу установ професійно-технічної освіти, організація національної діяльності учнів. Педагогічні умови ефективності процесу національного виховання учнів ПТНЗ. Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою "Український патріотизм".
курсовая работа [40.2 K], добавлена 18.06.2012

4. Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі
Історія написання Ліною Костенко роману "Маруся Чурай". Аналіз головної ідеї твору, де на національному ґрунті проростають політичні, філософські і естетичні проблеми. Розробка уроку на тему "Батьки і діти в історичному романі у віршах "Маруся Чурай".
курсовая работа [40.2 K], добавлена 03.11.2010

5. Проведення уроків
Приклади схем проведення уроків за темами: ступені порівняння якісних прикметників, вживання апострофа, творчість Івана Франка, Леся Українка "Тиша морська", виразне читання віршів Т.Г. Шевченка, прикметник як частина мови та ін. теми.
курсовая работа [35.9 K], добавлена 24.11.2008

6. Викладання української літератури
Мотивація навчальної діяльності. Проблемно-тематичний аналіз повісті Григора Тютюнника "Климко". Всебічна характеристика віршу Т. Шевченка "Думи мої, думи мої…". Вдосконалення навичок виразно читати. Виховання в учнів естетичного смаку, почуття добра.
конспект урока [18.4 K], добавлена 29.01.2014

7. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості школярів. Можливості народного мистецтва у національному вихованні учнів. Характерні ознаки народного декоративного мистецтва, методика експериментального дослідження, результати.
дипломная работа [11.9 M], добавлена 24.09.2009

8. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
Аналіз психолого-педагогічної літератури. Дослідження про особливості виховання молодших школярів. Дослідно експериментальна робота щодо особливостей виховання молодших школярів. Діалог з дітьми та заключне слово педагога. Музика в житті Т.Г. Шевченка.
курсовая работа [44.3 K], добавлена 22.09.2008

9. Катарсісне виховання та його значення у формуванні емоційно-інтелектуального розвитку дітей
Сутність та основний зміст ноосферної концепції, її розповсюдженість в сучасному українському суспільстві. Етапи формування даної концепції, її найістотніші характеристики. Наслідки культурно-історичного зближення людства на основі ноосферних цінностей.
реферат [25.1 K], добавлена 20.02.2011

10. Народна лялька-мотанка. Лялька-веснянка
Виготовлення ляльки-оберега в українському народному стилі. План роботи з виконання проекту та план проектної діяльності. Історичні відомості про ляльку-мотанку. Матеріали для виготовлення (сіно, солома, дерево, трави, сухе листя, насіння, зерна).
курсовая работа [3.8 M], добавлена 19.08.2014

11. Вивчення ліричного твору на уроках літератури
Методологічні основи вивчення ліричного твору на уроках літератури. Розгляд поняття про лірику та види ліричних творів. Характеристика принципів, методів та прийомів аналізу ліричного твору. Огляд ліричних творів Т.Г. Шевченка, П.Г. Тичини, Б. Олійника.
курсовая работа [61.8 K], добавлена 06.10.2012

12. Якість освітніх послуг в загальноосвітньому навчальному закладі
Теоретичне обґрунтування поняття "якість освітніх послуг" за визначенням різних науковців. Розвиток цього поняття в українському суспільстві. Аналіз основних проблем системи управління якістю освітніх послуг в загальноосвітньому навчальному закладі.
статья [14.9 K], добавлена 16.04.2011

13. Технологія дидактичної гри
Місце гри в житті людини та в навчальному процесі. Поняття та характерні ознаки дидактичної гри, її психолого-педагогічні особливості та навчальні можливості. Структура і класифікація ігор, пошук ефективних шляхів їх використання у підготовці фахівців.
реферат [22.7 K], добавлена 10.12.2010

14. Педагогічні інновації
Поняття інновації, її сутність і особливості, місце та значення в сучасній педагогіці. Характеристика та зміст інноваційних педагогічних технологій, їх напрямок і призначення, оцінка результатів і практична ефективність. Форми нестандартних уроків.
реферат [38.1 K], добавлена 30.04.2009

15. Шкільний кабінет народознавства
Врахування специфіки предмета, його зміста при влаштуванні кабінета народознавства. Обладнання робочих місць учнів. Використання графопроектора. Робоче місце вчителя. Розміщення постійних експозиційних матеріалів. Наочність та технічні засоби навчання.
реферат [21.9 K], добавлена 27.01.2009

16. Психологічний вплив на педагогічну кваліметнію
Порівняльний аналіз організації навчально-виховного процесу у ВНЗ МВС України та зарубіжних вищих поліцейських школах. впровадження інноваційних технологій навчання в Україні. Роль і місце лекції. Модульно-рейтингова, дистанційна система навчання.
курсовая работа [95.8 K], добавлена 05.07.2009

17. Нетрадиційні уроки з біології
Значення та місце нетрадиційних уроків в шкільному курсі біології. Класифікація альтернативних занять та їх характеристика: лекція, семінар, конференція, диспут, залік, лабораторна робота і гра. План-конспект інтегрованого уроку, подорожі та інсценізації.
курсовая работа [142.6 K], добавлена 24.10.2010

18. Позитивні мотиви навчання
Мотиваційний компонент як складова психолого-педагогічної основи уроку рідної мови в початкових класах. Місце наочних посібників на уроках читання, при вивченні правопису та граматики. Використання комп’ютера як багатофункціонального технічного засобу.
дипломная работа [483.7 K], добавлена 14.07.2009

19. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини
Педагогічна культура батьків. Заповіді традиційної сімейної педагогіки: "Материнська школа" Яна Амоса Каменського; "Думки про виховання" Джона Локка; педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо; погляди Костянтина Ушинського на зміст і методику виховання дітей.
дипломная работа [111.8 K], добавлена 22.04.2010

20. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів
Загальна характеристика гри як специфічної форми і засобу активної навчально-пізнавальної діяльності, її сутність і місце в навчальному процесі. Методика застосування мовних та рольових ігор на початковому і середньому етапах засвоєння іноземної мови.
курсовая работа [40.7 K], добавлена 06.12.2010

Другие работы из коллекции:

1. Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра
2. Высшее образование в Америке и Японии
3. Ообенности работы социального педагога с наркоманами

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов