Рубрика Педагогика
Вид реферат
Автор dimcih
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=15745

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Вивчення норм української літературної вимови, виправлення допущенних орфоепічних помилок в усному мовленні. Досягнення уміння розрізнювати звуки і букви шляхом запису транскрипції. Необхідність грамотно вимовляти слова, норми української вимови.
  разработка урока [49.7 K], добавлена 03.03.2011

 • Правила (норми) літературної вимови звуків і словосполучень. Теоретичні передумови вивчення орфоепії сучасної української літературної мови. Методика вивчення орфоепії в початкових класах, система засвоєння знань. Робота над наголосом та вимовою звуків.
  дипломная работа [167.6 K], добавлена 27.09.2009

 • Способи навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням. Імітативне відтворення, артикуляція звуків. Вправи для створення загальної напруженості мовного апарату та попередження пом'якшення англійських приголосних. Вірша та скоромовки.
  курсовая работа [597.6 K], добавлена 23.11.2013

 • Найвагоміші переваги інтерактивного навчання, його основні характеристики. Методи пізнання та опанування навчального матеріалу. Використання інтерактивних методик на уроках української мови. Стратегія оцінювання результатів спільної роботи учнів.
  реферат [22.6 K], добавлена 22.01.2015

 • Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку сучасної української культури, сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації. Ефективність використання художньої культури України як засобу пізнавально-виховної самостійності учнів.
  курсовая работа [59.9 K], добавлена 16.10.2011

 • Методичне забезпечення процесу словникової роботи при засвоєнні граматико-орфографічних знань. Словниковий склад лексики сучасної літературної української мови. Ефективні шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів. Розробка системи вправ.
  курсовая работа [143.3 K], добавлена 28.04.2015

 • Методи літературознавчого аналізу та проблема літературної освіти в школі. Принципи проблемного навчання на уроках літератури в 5-6-х класах. Діалогічні принципи викладання української літератури. Методологічні основи побудови ефективної структури уроку.
  курсовая работа [69.0 K], добавлена 10.06.2010

 • Розробка методики навчання діалогічного мовлення з використанням української фразеології на всіх етапах навчання української мови і з урахуванням характерних рис мовлення, а також психофізіологічних особливостей учнів. Аналіз програми з української мови.
  дипломная работа [102.7 K], добавлена 20.03.2011

 • Роль літературної освіти для формування читацьких інтересів школярів. Педагогічні умови літературної освіти. Вимоги програми з читання для учнів початкової школи. Розробка уроку на тему "Українська народна казка "Лисичка та журавель" для другого класу.
  курсовая работа [374.1 K], добавлена 04.01.2014

 • Основні поняття з розвитку мовлення у молодших школярів; інноваційні технології навчання української мови; педагогічні умови, методи, прийоми роботи із врахуванням вікових особливостей дітей. Розробка дидактичного забезпечення розвитку зв’язного мовлення.
  курсовая работа [203.9 K], добавлена 19.03.2013

 • Значення мови у формуванні світогляду людини. Викладання української мови в середній школі. Методи, прийоми та засоби навчання, які застосовуються в різних співвідношеннях при викладанні української мови. Використання традиційних і нових методів навчання.
  курсовая работа [133.6 K], добавлена 12.03.2009

 • Сутність основних поглядів мовознавців на удосконалення принципів, змісту, форм і методики гуртковіх та інших позашкільних різновидів занять з української мові.Позашкільна робота з української мові.Оснавная специфіка питань змісту позашкільної роботи.
  реферат [39.4 K], добавлена 23.11.2008

 • Мовленнєвий розвиток як методична проблема у методиці викладання української мови. Методика проведення уроків зв’язного мовлення в методиці викладання української мови. Тематика текстів для збірників переказів з розвитку зв'язного мовлення на їх основі.
  курсовая работа [53.1 K], добавлена 20.04.2015

 • Методологічні проблеми екологічної освіти. Необхідність розробки програми підготовки вчителів української мови і літератури до екологічного виховання школярів. Спільна співпраця учнів й вчителя з екологічного виховання на уроках української літератури.
  реферат [29.0 K], добавлена 21.10.2012

 • Принципи проблемно-пошукового підходу у викладанні української літератури. Проблемне навчання як засіб формування творчої активності, самостійності і комунікативних умінь школярів. Оптимальна методологія та технологія його реалізації на практиці.
  курсовая работа [47.8 K], добавлена 21.06.2015

 • Методи, прийоми формування соціокультурної компетенції молодших школярів на уроках української мови. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок на уроках української мови засобами виконання соціальних ролей, формування соціокультурної компетенції.
  курсовая работа [134.0 K], добавлена 25.02.2015

 • Становлення педагогіки як наукової дисципліни. Історичний розвиток української педагогіки, стадії її формування. Внесок видатних педагогів і науковців в українську педагогічну думку. Об'єкт, предмет і категорії науки, її структура и основні завдання.
  курсовая работа [45.9 K], добавлена 17.10.2010

 • Теоретичні основи дикції як компонента техніки мовлення у молодших школярів. Зміст та завдання розвитку дикції у початковій школі. Особливості артикуляції голосних і приголосних звуків. Робота вчителя початкових класів над усуненням вад вимови в учнів.
  дипломная работа [234.7 K], добавлена 24.09.2009

 • Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема, її формування на уроках української мови. Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у школярів на уроках української мови в експериментальному дослідженні.
  дипломная работа [93.6 K], добавлена 06.11.2009

 • Роль української народної педагогіки у процесі формування особистості школяра. Формування у молоді розвиненою духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової культури. Основні віхи в історії виникнення педагогіки.
  контрольная работа [44.1 K], добавлена 18.01.2013