главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Поcмотреть текст работыОсновні норми української літературної вимови
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=15745
Вид: реферат
Автор: dimcih

Подобные работы из Базы знаний:
1. Милозвучність української мови
Вивчення норм української літературної вимови, виправлення допущенних орфоепічних помилок в усному мовленні. Досягнення уміння розрізнювати звуки і букви шляхом запису транскрипції. Необхідність грамотно вимовляти слова, норми української вимови.
разработка урока [49.7 K], добавлена 03.03.2011

2. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів
Правила (норми) літературної вимови звуків і словосполучень. Теоретичні передумови вивчення орфоепії сучасної української літературної мови. Методика вивчення орфоепії в початкових класах, система засвоєння знань. Робота над наголосом та вимовою звуків.
дипломная работа [167.6 K], добавлена 27.09.2009

3. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням
Способи навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням. Імітативне відтворення, артикуляція звуків. Вправи для створення загальної напруженості мовного апарату та попередження пом'якшення англійських приголосних. Вірша та скоромовки.
курсовая работа [597.6 K], добавлена 23.11.2013

4. Інтерактивні технології навчання української мови
Найвагоміші переваги інтерактивного навчання, його основні характеристики. Методи пізнання та опанування навчального матеріалу. Використання інтерактивних методик на уроках української мови. Стратегія оцінювання результатів спільної роботи учнів.
реферат [22.6 K], добавлена 22.01.2015

5. Вивчення сучасної української культури
Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку сучасної української культури, сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації. Ефективність використання художньої культури України як засобу пізнавально-виховної самостійності учнів.
курсовая работа [59.9 K], добавлена 16.10.2011

6. Українська література, як предмет вивчення у школі
Методи літературознавчого аналізу та проблема літературної освіти в школі. Принципи проблемного навчання на уроках літератури в 5-6-х класах. Діалогічні принципи викладання української літератури. Методологічні основи побудови ефективної структури уроку.
курсовая работа [69.0 K], добавлена 10.06.2010

7. Формування діалогічного мовлення шестикласників засобами української фразеології
Розробка методики навчання діалогічного мовлення з використанням української фразеології на всіх етапах навчання української мови і з урахуванням характерних рис мовлення, а також психофізіологічних особливостей учнів. Аналіз програми з української мови.
дипломная работа [102.7 K], добавлена 20.03.2011

8. Літературна освіта школярів на уроках читання у початковій школі
Роль літературної освіти для формування читацьких інтересів школярів. Педагогічні умови літературної освіти. Вимоги програми з читання для учнів початкової школи. Розробка уроку на тему "Українська народна казка "Лисичка та журавель" для другого класу.
курсовая работа [374.1 K], добавлена 04.01.2014

9. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови
Основні поняття з розвитку мовлення у молодших школярів; інноваційні технології навчання української мови; педагогічні умови, методи, прийоми роботи із врахуванням вікових особливостей дітей. Розробка дидактичного забезпечення розвитку зв’язного мовлення.
курсовая работа [203.9 K], добавлена 19.03.2013

10. Моделювання уроків української мови в школах нового типу
Значення мови у формуванні світогляду людини. Викладання української мови в середній школі. Методи, прийоми та засоби навчання, які застосовуються в різних співвідношеннях при викладанні української мови. Використання традиційних і нових методів навчання.
курсовая работа [133.6 K], добавлена 12.03.2009

11. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури
Сутність основних поглядів мовознавців на удосконалення принципів, змісту, форм і методики гуртковіх та інших позашкільних різновидів занять з української мові.Позашкільна робота з української мові.Оснавная специфіка питань змісту позашкільної роботи.
реферат [39.4 K], добавлена 23.11.2008

12. Екологічне виховання на уроках української мови та літератури
Методологічні проблеми екологічної освіти. Необхідність розробки програми підготовки вчителів української мови і літератури до екологічного виховання школярів. Спільна співпраця учнів й вчителя з екологічного виховання на уроках української літератури.
реферат [29.0 K], добавлена 21.10.2012

13. Підготовка молодших школярів до виконання соціальних ролей на уроках української мови
Методи, прийоми формування соціокультурної компетенції молодших школярів на уроках української мови. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок на уроках української мови засобами виконання соціальних ролей, формування соціокультурної компетенції.
курсовая работа [134.0 K], добавлена 25.02.2015

14. Предмет і завдання педагогіки
Становлення педагогіки як наукової дисципліни. Історичний розвиток української педагогіки, стадії її формування. Внесок видатних педагогів і науковців в українську педагогічну думку. Об'єкт, предмет і категорії науки, її структура и основні завдання.
курсовая работа [45.9 K], добавлена 17.10.2010

15. Формування правильної дикції у молодших школярів
Теоретичні основи дикції як компонента техніки мовлення у молодших школярів. Зміст та завдання розвитку дикції у початковій школі. Особливості артикуляції голосних і приголосних звуків. Робота вчителя початкових класів над усуненням вад вимови в учнів.
дипломная работа [234.7 K], добавлена 24.09.2009

16. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема, її формування на уроках української мови. Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у школярів на уроках української мови в експериментальному дослідженні.
дипломная работа [93.6 K], добавлена 06.11.2009

17. Народна педагогіка в системі освіти України
Роль української народної педагогіки у процесі формування особистості школяра. Формування у молоді розвиненою духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової культури. Основні віхи в історії виникнення педагогіки.
контрольная работа [44.1 K], добавлена 18.01.2013

18. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури
Характеристика кобзарства, як унікального явища української культури. Кобзарі – носії духовного генофонду народу, пробуджувачі національної свідомості. Розробка нестандартного уроку на тему "Кобзарі та лірники, як народні співці-музиканти на Україні".
реферат [30.1 K], добавлена 08.12.2010

19. Навчальні ігри як засіб підвищення ефективності уроків української мови
Навчальна гра як один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності. Структура дидактичної гри, особливості її застосування на уроках української мови. Методика формування граматичних понять в початкових класах засобами ігор.
курсовая работа [66.5 K], добавлена 10.04.2014

20. Робота над типами тексту на уроках української мови
Місце тексту як окремої синтаксичної одиниці в системі методики і розвитку мови, його основні ознаки та типи. Узагальнення практики передових вчителів з досліджуваної проблеми. Організація роботи та шляхи вивчення типів текстів на уроках словесності.
курсовая работа [50.5 K], добавлена 28.10.2014

Другие работы из коллекции:

1. Фреймы как фактор повышения качества преподавательской деятельности в ГОУ ВПО медицинской профиля
2. Библиотечно-информационное образование в контексте мировых тенденций: теоретико-методологический аспект
3. Характеристика уроків фізичної культури

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов