Рубрика Педагогика
Вид реферат
Автор dimich
Дата добавления 00.00.0000
Коллекция Украинские Рефераты
Ссылка http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=21047

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Розвиток уявлень про поняття "театралізація". Акторська праця, її головні переваги. Драматизація як метод навчання та розвитку розумової діяльності. Формування у дітей творчих здібностей. Гра-драматизація: поняття, види, особливості використання.
  курсовая работа [32.9 K], добавлена 17.02.2014

 • Поняття методів виробничого навчання, їх загальна характеристика. Словесні методи навчання. Система практичних методів та їх особливості. Способи використання на уроках виробничого навчання наочного приладдя. Вправи - основний метод виробничого навчання.
  реферат [412.4 K], добавлена 15.10.2010

 • Характерні особливості технології індивідуального навчання. Техніка комп'ютерного навчання. Ефективність особистісно-зорієнтованго навчання. Метод проектів і навчання в співробітництві. Технологія різнорівневого навчання. технологічні явища в педагогіці.
  реферат [21.3 K], добавлена 04.06.2010

 • Головний зміст та етапи розвитку теорії методів навчання в дидактиці. Поняття та специфіка методів, їх класифікація та різновиди в навчанні, визначення практичної ефективності кожного. Закономірності вибору тих чи інших методів навчання в діяльності.
  курсовая работа [68.5 K], добавлена 15.05.2011

 • Розвиток теорії методів навчання у дидактиці. Класифікація методів навчання та критерії їх оптимального вибору. Сутність проектної технології та її значення. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання. Загальні поради до структури проекту.
  дипломная работа [66.9 K], добавлена 16.09.2010

 • Створення психологічного клімату. Активні методи навчання. Парадоксальна розповідь. Бліц-інтерв`ю. Інтерактивні технології навчання: колективно-групового навчання, кооперативного навчання, опрацювання дискусійних питань. Гра як інтерактивний метод.
  курсовая работа [41.3 K], добавлена 18.09.2008

 • Поняття про методи навчання та їх класифікація. Організація і самоорганізація навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивація учіння, контроль і самоконтроль в навчанні. Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання.
  реферат [20.4 K], добавлена 01.12.2011

 • Сутність процесу навчання та його структура. Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії. Класифікація методів навчання. Особливості основних та активних методів, їх значення та практичне використання. Специфіка засобів навчання, їх види.
  реферат [43.6 K], добавлена 14.12.2010

 • Загальні поняття про модульну систему навчання. Особливості проектування модульної технології навчання. Вплив модульних програм навчання на якість знань, вмінь та глибину і міцність їх засвоєння. Технологічний процес діагностування електрообладнання.
  курсовая работа [755.9 K], добавлена 29.09.2010

 • Поняття та класифікація електронних засобів навчання. Психолого-ергономічні вимоги до їх застосування та значення. Особливості використання електронних засобів навчання на уроках фізики. Технологія створення та огляд існуючих електронних засобів навчання.
  курсовая работа [53.7 K], добавлена 16.12.2011

 • Поняття форм організації навчання. Переваги та недоліки індивідуального навчання. Зародження концепції колективного навчання в школах Білорусії та України. Дослідно-експериментальна робота з використання форм організації навчання в загальноосвітній школі.
  курсовая работа [118.8 K], добавлена 11.08.2014

 • Програмоване навчання як метод підвищення ролі самостійного засвоєння теоретичних знань і надбання практичних навичок. Навчання за лінійною та розгалуженою програмами, адаптивні навчальні програми. Практика використання модульно-розвиваючого навчання.
  реферат [21.3 K], добавлена 06.06.2010

 • Поняття про форми навчання. Типи і структура уроків. Теоретичні аспекти організації уроку історії. Методи і засоби навчання на уроці на прикладі теми: "Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича". Творчий підхід до процесу вивчення історії.
  курсовая работа [1.3 M], добавлена 17.01.2011

 • Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, контроль та самоконтроль за її ефективністю. Перелік та коротка характеристика основних практичних методів навчання. Ключові елементи сучасного інтерактивного навчання, його особливості.
  презентация [111.1 K], добавлена 25.10.2013

 • Поняття диференційованого навчання, його застосування до різних груп дітей. Соціально-педагогічні аспекти формування творчої особи обдарованої дитини засобами диференціації. Інноваційні підходи до диференційованого навчання обдарованих дітей за кордоном.
  курсовая работа [51.7 K], добавлена 05.03.2012

 • Методи та способи педагогічної діяльності, спрямованої на досягнення визначеної мети. Підходи до класифікації методів навчання, методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності. Наочні і практичні, індуктивні і дедуктивні методи навчання.
  реферат [25.7 K], добавлена 06.06.2010

 • Огляд можливостей використання народних методів навчання. Народні принципи, методи, прийоми, форми організації навчання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Мета народної дидактики. Систематичність в одержанні знань, неперервність освіти.
  курсовая работа [59.2 K], добавлена 27.01.2015

 • Проблема методів навчання як одна з найважливіших у дидактиці, її сутність і особливості, актуальність на сучасному етапі розвитку. Класифікація активних методів навчання, їх різновиди та характеристика, відмінні риси. Особливості дискусійних методик.
  контрольная работа [26.2 K], добавлена 07.04.2009

 • Поняття і функції контролю в управлінні діяльністю та навчанням. Етапи і структура контролю в навчанні. Психологія оцінювання в навчанні. Принципи успішного контролю навчання. Тестовий контроль в навчанні. Поняття та критерії визначення рейтингу.
  реферат [48.2 K], добавлена 14.12.2010

 • Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання, дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.
  магистерская работа [204.2 K], добавлена 23.11.2009