главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыПоняття про метод і прийом навчання
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=21047
Вид: реферат
Автор: dimich

Подобные работы из Базы знаний:
1. Театралізація і драматизація як метод активного навчання
Розвиток уявлень про поняття "театралізація". Акторська праця, її головні переваги. Драматизація як метод навчання та розвитку розумової діяльності. Формування у дітей творчих здібностей. Гра-драматизація: поняття, види, особливості використання.
курсовая работа [32.9 K], добавлена 17.02.2014

2. Методи виробничого навчання
Поняття методів виробничого навчання, їх загальна характеристика. Словесні методи навчання. Система практичних методів та їх особливості. Способи використання на уроках виробничого навчання наочного приладдя. Вправи - основний метод виробничого навчання.
реферат [412.4 K], добавлена 15.10.2010

3. Особливості технології індивідуального навчання
Характерні особливості технології індивідуального навчання. Техніка комп'ютерного навчання. Ефективність особистісно-зорієнтованго навчання. Метод проектів і навчання в співробітництві. Технологія різнорівневого навчання. технологічні явища в педагогіці.
реферат [21.3 K], добавлена 04.06.2010

4. Методи навчання школярів на уроках іноземної мови
Головний зміст та етапи розвитку теорії методів навчання в дидактиці. Поняття та специфіка методів, їх класифікація та різновиди в навчанні, визначення практичної ефективності кожного. Закономірності вибору тих чи інших методів навчання в діяльності.
курсовая работа [68.5 K], добавлена 15.05.2011

5. Метод проектів як один із сучасних методів навчання
Розвиток теорії методів навчання у дидактиці. Класифікація методів навчання та критерії їх оптимального вибору. Сутність проектної технології та її значення. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання. Загальні поради до структури проекту.
дипломная работа [66.9 K], добавлена 16.09.2010

6. Інтерактивні технології навчання
Створення психологічного клімату. Активні методи навчання. Парадоксальна розповідь. Бліц-інтерв`ю. Інтерактивні технології навчання: колективно-групового навчання, кооперативного навчання, опрацювання дискусійних питань. Гра як інтерактивний метод.
курсовая работа [41.3 K], добавлена 18.09.2008

7. Історичні форми і методи організації навчання
Поняття про методи навчання та їх класифікація. Організація і самоорганізація навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивація учіння, контроль і самоконтроль в навчанні. Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання.
реферат [20.4 K], добавлена 01.12.2011

8. Процес і методи навчання
Сутність процесу навчання та його структура. Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії. Класифікація методів навчання. Особливості основних та активних методів, їх значення та практичне використання. Специфіка засобів навчання, їх види.
реферат [43.6 K], добавлена 14.12.2010

9. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни
Загальні поняття про модульну систему навчання. Особливості проектування модульної технології навчання. Вплив модульних програм навчання на якість знань, вмінь та глибину і міцність їх засвоєння. Технологічний процес діагностування електрообладнання.
курсовая работа [755.9 K], добавлена 29.09.2010

10. Електронні засоби навчання
Поняття та класифікація електронних засобів навчання. Психолого-ергономічні вимоги до їх застосування та значення. Особливості використання електронних засобів навчання на уроках фізики. Технологія створення та огляд існуючих електронних засобів навчання.
курсовая работа [53.7 K], добавлена 16.12.2011

11. Форми організації процесу навчання в загальноосвітній школі
Поняття форм організації навчання. Переваги та недоліки індивідуального навчання. Зародження концепції колективного навчання в школах Білорусії та України. Дослідно-експериментальна робота з використання форм організації навчання в загальноосвітній школі.
курсовая работа [118.8 K], добавлена 11.08.2014

12. Програмоване та модульно-розвиваюче навчання
Програмоване навчання як метод підвищення ролі самостійного засвоєння теоретичних знань і надбання практичних навичок. Навчання за лінійною та розгалуженою програмами, адаптивні навчальні програми. Практика використання модульно-розвиваючого навчання.
реферат [21.3 K], добавлена 06.06.2010

13. Сучасні технології навчання, методи та форми навчання
Поняття про форми навчання. Типи і структура уроків. Теоретичні аспекти організації уроку історії. Методи і засоби навчання на уроці на прикладі теми: "Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича". Творчий підхід до процесу вивчення історії.
курсовая работа [1.3 M], добавлена 17.01.2011

14. Методи навчання у вищому навчальному закладі освіти
Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, контроль та самоконтроль за її ефективністю. Перелік та коротка характеристика основних практичних методів навчання. Ключові елементи сучасного інтерактивного навчання, його особливості.
презентация [111.1 K], добавлена 25.10.2013

15. Диференційоване навчання
Поняття диференційованого навчання, його застосування до різних груп дітей. Соціально-педагогічні аспекти формування творчої особи обдарованої дитини засобами диференціації. Інноваційні підходи до диференційованого навчання обдарованих дітей за кордоном.
курсовая работа [51.7 K], добавлена 05.03.2012

16. Методи навчання: їх класифікація і характеристика
Методи та способи педагогічної діяльності, спрямованої на досягнення визначеної мети. Підходи до класифікації методів навчання, методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності. Наочні і практичні, індуктивні і дедуктивні методи навчання.
реферат [25.7 K], добавлена 06.06.2010

17. Народні методи навчання та їх класифікація
Огляд можливостей використання народних методів навчання. Народні принципи, методи, прийоми, форми організації навчання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Мета народної дидактики. Систематичність в одержанні знань, неперервність освіти.
курсовая работа [59.2 K], добавлена 27.01.2015

18. Класифікація методів навчання
Проблема методів навчання як одна з найважливіших у дидактиці, її сутність і особливості, актуальність на сучасному етапі розвитку. Класифікація активних методів навчання, їх різновиди та характеристика, відмінні риси. Особливості дискусійних методик.
контрольная работа [26.2 K], добавлена 07.04.2009

19. Контроль навчання
Поняття і функції контролю в управлінні діяльністю та навчанням. Етапи і структура контролю в навчанні. Психологія оцінювання в навчанні. Принципи успішного контролю навчання. Тестовий контроль в навчанні. Поняття та критерії визначення рейтингу.
реферат [48.2 K], добавлена 14.12.2010

20. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання, дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.
магистерская работа [204.2 K], добавлена 23.11.2009

Другие работы из коллекции:

1. Розвиток творчих умінь студентів в процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики
2. Использование видеоуроков при изучении работы со списками в электронных таблицах Excel
3. Развитие логического мышления младших школьников в процессе рисования с натуры

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов