главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыРозвиток педагогічної думки в Росії у XVIII —XIX ст.
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=25839
Вид: реферат
Автор: dimich

Подобные работы из Базы знаний:
1. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи
Аналіз проблеми індивідуалізації навчально-виховної роботи. Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки. Теорія та практика індивідуалізації навчально-виховної взаємодії при роботі з обдарованими та творчими учнями.
курсовая работа [54.1 K], добавлена 13.07.2009

2. Ідеї народності педагогічної науки та християнські погляди на виховання у пам'ятках Київської Русі
Розвиток педагогічної думки Київської Русі в період князювання Володимира Великого. Основні ступені освіти: опанування техніки читання, письма, арифметики, вивчення іноземних мов. Зміст "Повчання" В. Мономаха. Роль рукописних книг у вихованні молоді.
курсовая работа [70.7 K], добавлена 23.11.2010

3. Диференційований підхід в процесі навчання учнів середньої школи
Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки. Порівняння видів диференціації та індивідуалізації. Використання різнорівневих завдань в середній школі та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності поділу навчання.
курсовая работа [238.5 K], добавлена 19.01.2011

4. Соціально-педагогічна робота щодо розвитку педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів
Соціально-педагогічні особливості інтуїції та її характерні риси в процесі наукового пізнання. Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів. Комплекс вправ, націлених на розвиток педагогічної уяви та інтуїції.
дипломная работа [490.9 K], добавлена 17.06.2012

5. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
Порівняльний аналіз систем розвитку педагогічної освіти на основі акмеологічного підходу. Використання методологічних засад акмеології для побудови системи професійної підготовки майбутніх педагогів. Теоретична, практична підготовка студентів - педагогів.
автореферат [333.5 K], добавлена 27.04.2009

6. Сутність та цілі педагогічної діяльності
Теоретичне обґрунтування змісту та своєрідності педагогічної діяльності. Особливості професійної діяльності педагога. Поняття та сутність педагогічної майстерності. Соціокультурний характер цілей педагогічної діяльності в добу демократичних перетворень.
реферат [54.7 K], добавлена 18.03.2014

7. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)
Історичні умови становлення і розвитку морального-етичного виховання в Західній Україні. Вплив духовенства на розвиток музичного відродження. Шкільні закони другої половини ХІХ століття. Аналіз музично-педагогічної спадщини з морально-етичного виховання.
дипломная работа [78.4 K], добавлена 22.04.2010

8. Поняття педагогічної майстерності
Педагогічна майстерність - вияв високого рівня педагогічної діяльності. Головні елементи майстерності сучасного вчителя та шляхи її формування. Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, значення прикладних знань і навчань.
реферат [30.9 K], добавлена 12.02.2011

9. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
Інтелектуальний розвиток дитини в сім’ї у сучасних умовах. Методика підвищення рівня розумового виховання в сім’ї та для дітей, позбавлених родинного виховання. Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності школярів в умовах будинку-інтернату.
дипломная работа [223.7 K], добавлена 06.11.2009

10. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
Зародження й розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі. Розвиток основних природознавчих методичних ідей у братських школах. Шкільне природознавство та методика його викладання в XVIII-XIX ст. Розвиток методики навчання біології в XX ст.
курсовая работа [50.2 K], добавлена 06.10.2010

11. Загальні основи педагогіки
Предмет і завдання педагогіки. Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної думки. Емпіричні методи педагогічного дослідження. Вікові етапи розвитку особистості школяра, мета національного виховання. Самовиховання вчителя і професійна майстерність.
шпаргалка [1.2 M], добавлена 01.12.2010

12. Характер та престиж педагогічної праці
Дослідження проблеми престижу та характеру педагогічної праці. Педагогічна праця як складна взаємодія вихователя та вихованця, що передбачає передачу знань та умінь, а також вихований вплив. Оптимізація педагогічної праці, підвищення її престижу.
курсовая работа [65.7 K], добавлена 22.01.2011

13. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
Аналіз експериментальної роботи в навчальних закладах. Сутність психолого-педагогічної діагностики. Взаємини в колективі як одна з проблем соціально-педагогічної практики. Діагностика фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку учнів.
курсовая работа [56.4 K], добавлена 06.12.2010

14. Вплив дисфункціональної сім’ї на розвиток особистості молодшого школяра
Види дисфункціональних сімей та їх ознаки. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Дослідження впливу дисфункціональної сім’ї на розвиток особистості, навчання та виховання молодшого школяра. Програма соціально-педагогічної підтримки дітей.
дипломная работа [612.3 K], добавлена 17.07.2013

15. Громадянське виховання старшокласників у великій Британії
Дослідження ґенези становлення громадянського виховання в історії англійської педагогічної думки. Основні методи, форми та засоби громадянського виховання британських старшокласників, можливі шляхи використання позитивного британського досвіду в Україні.
автореферат [146.9 K], добавлена 16.04.2009

16. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів
Відмінності "педагогічної взаємодії" і "педагогічного спілкування". Способи та стилі педагогічної взаємодії, правила педагогічного спілкування у взаємодії педагога та учнями або студентами. Особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі навчання.
курсовая работа [60.0 K], добавлена 07.12.2010

17. Вплив сімейного виховання на розвиток і формування особи дитини
Розвиток і формування особи дитини як психолого-педагогічної проблеми. Вивчення типових помилок сімейного виховання. Сім'я як чинник гармонійного і усебічного розвитку особистості дитини. Методичні рекомендації батькам по її розвитку і формуванню.
курсовая работа [77.6 K], добавлена 28.03.2015

18. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога
Специфіка педагогічної діяльності. Поняття індивідуального стилю педагогічної діяльності, фактори його формування. Визначення особливостей індивідуальних стилів педагогічної діяльності майбутнього вчителя, організація диференційованого навчання студентів.
курсовая работа [267.6 K], добавлена 16.06.2010

19. Організація мовної підготовки педагогічних кадрів в Україні у першу половину ХХ ст.
Становлення ідеї мовної підготовки вчителів в історії вітчизняної педагогічної думки. Особливості мовної підготовки вчителів вищих навчальних закладів України у першій половині ХХ ст. Шляхи творчого використання позитивного педагогічного досвіду.
дипломная работа [103.9 K], добавлена 05.08.2011

20. Захист дітей від сімейного насильства шляхом соціально-педагогічної профілактики
Сутність і причини сімейного насильства. Наслідки скоєння цих дій по відношенню до дітей. Аналіз рівнів та змісту соціально-педагогічної профілактики як одного із шляхів захисту дітей від сімейного насильства у процесі соціально-педагогічної діяльності.
статья [9.7 K], добавлена 23.04.2014

Другие работы из коллекции:

1. Пути и средства развития творческих способностей у обучающихся
2. Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з вадами зору
3. Внеклассная работа по литературе как средство личного развития

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов