Система освіти в КНР має ряд специфічних рис, у порівні її із зарубіжними аналогами. Вона активно привертає іноземних фахівців і викладачів в університети і технопарки. Недержавні освітні установи в Китаї. Освітні організації, створені суспільними силами.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Автор сергій
Дата добавления 08.09.2010
Коллекция Revolution
Ссылка http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00211897_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Система освіти в КНР має ряд специфічних рис, у порівні її із зарубіжними аналогами. Вона активно привертає іноземних фахівців і викладачів в університети і технопарки. Недержавні освітні установи в Китаї. Освітні організації, створені суспільними силами.
  реферат [23.7 K], добавлена 06.09.2010

 • Характеристика системи освіти Китаю. Історія її розвитку. Особливості освітніх реформ ХХ століття у Китаї та їх наслідків. Структура і зміст трудового навчання у Китаї. Трудова підготовка учнів 40-70х. рр. Напрямки китайської політики в галузі освіти.
  реферат [20.7 K], добавлена 22.10.2010

 • Характеристика системи освіти в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії: минуле і сьогодення. Система початкової та середньої освіти, подальша та вища освіта. Освітні напрямки уряду Англії. Рішення про направлення дитини на спеціальне навчання.
  курсовая работа [45.5 K], добавлена 08.12.2010

 • Історія формування системи вищої освіти США. Принципи побудови вищої освіти Америки, система закладів. Доступ громадян до освіти. Організація навчання, академічний рік та екзамени. Ієрархії викладачів у вищій школі. Діяльність коледжів та університетів.
  реферат [37.4 K], добавлена 14.11.2011

 • Система освіти в Польщі. Навчання українців в Польщі. Навчання для отримання ступеню доктора наук. Польські освітні програми для українських студентів та вчених. Принципи Болонської конвенції. Європейський колегіум польських і українських університетів.
  творческая работа [27.4 K], добавлена 19.07.2011

 • Загальні принципи та тенденції формування систем вищої освіти європейських країн, їх сутність і особливості, оцінка ефективності на сучасному етапі. Основні завдання організації навчальних закладів освіти. Реформи освіти після Другої світової війни.
  реферат [26.6 K], добавлена 17.04.2009

 • Огляд основ дошкільної, середньої та вищої освіти в Чехії. Основні умови вступу у вищі навчальні заклади та курси для абітурієнтів. Дослідження рівнів освіти та навчального процесу. Умови зарахування іноземців. Найвідоміші університети та академії Чехії.
  реферат [331.4 K], добавлена 02.10.2014

 • Структура системи освіти Німеччини. Учнівство (ремісництво), як типовий для ФРН варіант професійно-фахової підготовки. Орієнтаційний щабель навчання, його головні можливості. Коледжі, університети, мовні школи Німеччини. Стипендії та освіта дорослих.
  реферат [18.8 K], добавлена 14.09.2011

 • Історія розвитку системи освіти, вплив організації англійської системи освіти на економічний розвиток країни. Реформи освіти другої половини ХХ століття, запровадження новий принципів фінансування. Значення трудової підготовки учнів у системі освіти.
  реферат [24.1 K], добавлена 17.10.2010

 • Система освіти Франції як своєрідна лабораторія, де проходять перевірку життям сучасні тенденції розвитку освіти. Етапи навчання. Початкова школа – обов’язковий і безкоштовний етап для дітей 6-11 років. Школи, коледжі, університети та мовні школи Франції.
  курсовая работа [82.1 K], добавлена 20.05.2011

 • Особливості дошкільного виховання у Великобританії. Система середньої освіти, шкільні програми. Вища академічна освіта. Рівні компетенції професійного навчання. Державне регулювання процесу освіти за допомогою фінансування, оподаткування та законодавства.
  презентация [3.9 M], добавлена 18.04.2015

 • Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS). Шляхи адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України.
  курс лекций [188.0 K], добавлена 13.04.2009

 • Якісні і кількісні характеристики вищих навчальних закладів у Норвегії, порівняння з Україною. Ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів. Перелік спеціальностей і кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою. Аналіз Болонської системи освіти.
  контрольная работа [590.0 K], добавлена 15.02.2012

 • Аналіз принципів, вимог та рівнів підготовки нових фахівців. Оцінка ролі ВУЗів у науково-освітньому і соціокультурному середовищі. Загальна характеристика сучасних концепцій професійно-орієнтованої освіти. Поняття, сутність та основні форми вищої освіти.
  реферат [19.9 K], добавлена 13.11.2010

 • Розвиток шкільної системи в середньовічному суспільстві, зміст програми. Зростання престижу здобутої кар’єри ученого або вчителя в епоху пізнього середньовіччя. Риси та навчальний процес університетської освіти. Освітні процеси в середньовічній Україні.
  курсовая работа [54.7 K], добавлена 06.07.2012

 • Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів. Навчальні заклади України, що готують фахівців у даній сфері. Актуальність розвитку біотехнологічної освіти. Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки.
  курсовая работа [36.9 K], добавлена 26.08.2013

 • Формування системи жіночої освіти в Україні у XIX—на початку XX ст. Особливості діяльності деяких типів жіночих навчальних закладів: пансіонної освіти, інституту шляхетних дівчат. Історичний досвід організації жіночої освіти в умовах сьогодення.
  курсовая работа [50.8 K], добавлена 26.12.2010

 • Вища освіта: структура та зміст. Соціально-педагогічні умови якісної освіти в Україні. Види навчальних закладів. Моделі освіти, характеристика, принципи та загальні закономірності педагогічного процесу. Організація та прогнозування освітньої галузі.
  курсовая работа [51.2 K], добавлена 05.07.2009

 • Історія навчальних закладів України від княжих часів; освіта в добу Литовсько-Руської держави. Організація української освіти: виникнення Острозької і Києво-Могилянської академій, братські школи, їх значення для національно-культурного відродження.
  реферат [24.7 K], добавлена 20.05.2011

 • Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Основні складові компетентнісного підходу до організації вищої освіти за спеціальністю "Банківька справа". Огляд сфери і предмету професійної діяльності, загального рівня підготовки фахівців.
  научная работа [258.3 K], добавлена 20.09.2014