главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОсвіта в Китаї
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Система освіти в КНР має ряд специфічних рис, у порівні її із зарубіжними аналогами. Вона активно привертає іноземних фахівців і викладачів в університети і технопарки. Недержавні освітні установи в Китаї. Освітні організації, створені суспільними силами.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00211897_0.html
Вид: реферат
Автор: сергій

Подобные работы из Базы знаний:
1. Освіта в Китаї
Система освіти в КНР має ряд специфічних рис, у порівні її із зарубіжними аналогами. Вона активно привертає іноземних фахівців і викладачів в університети і технопарки. Недержавні освітні установи в Китаї. Освітні організації, створені суспільними силами.
реферат [23.7 K], добавлена 06.09.2010

2. Система освіти Китаю
Характеристика системи освіти Китаю. Історія її розвитку. Особливості освітніх реформ ХХ століття у Китаї та їх наслідків. Структура і зміст трудового навчання у Китаї. Трудова підготовка учнів 40-70х. рр. Напрямки китайської політики в галузі освіти.
реферат [20.7 K], добавлена 22.10.2010

3. Система освіти в Англії
Характеристика системи освіти в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії: минуле і сьогодення. Система початкової та середньої освіти, подальша та вища освіта. Освітні напрямки уряду Англії. Рішення про направлення дитини на спеціальне навчання.
курсовая работа [45.5 K], добавлена 08.12.2010

4. Вища освіта в США
Історія формування системи вищої освіти США. Принципи побудови вищої освіти Америки, система закладів. Доступ громадян до освіти. Організація навчання, академічний рік та екзамени. Ієрархії викладачів у вищій школі. Діяльність коледжів та університетів.
реферат [37.4 K], добавлена 14.11.2011

5. Наука і освіта в Польщі
Система освіти в Польщі. Навчання українців в Польщі. Навчання для отримання ступеню доктора наук. Польські освітні програми для українських студентів та вчених. Принципи Болонської конвенції. Європейський колегіум польських і українських університетів.
творческая работа [27.4 K], добавлена 19.07.2011

6. Вища освіта Нідерландів
Загальні принципи та тенденції формування систем вищої освіти європейських країн, їх сутність і особливості, оцінка ефективності на сучасному етапі. Основні завдання організації навчальних закладів освіти. Реформи освіти після Другої світової війни.
реферат [26.6 K], добавлена 17.04.2009

7. Система освіти в Чехії. Дошкільна освіта. Середні та вищі навчальні заклади
Огляд основ дошкільної, середньої та вищої освіти в Чехії. Основні умови вступу у вищі навчальні заклади та курси для абітурієнтів. Дослідження рівнів освіти та навчального процесу. Умови зарахування іноземців. Найвідоміші університети та академії Чехії.
реферат [331.4 K], добавлена 02.10.2014

8. Освітня система Німеччини
Структура системи освіти Німеччини. Учнівство (ремісництво), як типовий для ФРН варіант професійно-фахової підготовки. Орієнтаційний щабель навчання, його головні можливості. Коледжі, університети, мовні школи Німеччини. Стипендії та освіта дорослих.
реферат [18.8 K], добавлена 14.09.2011

9. Система освіти у Великобританії
Історія розвитку системи освіти, вплив організації англійської системи освіти на економічний розвиток країни. Реформи освіти другої половини ХХ століття, запровадження новий принципів фінансування. Значення трудової підготовки учнів у системі освіти.
реферат [24.1 K], добавлена 17.10.2010

10. Сучасна система освіти у Франції
Система освіти Франції як своєрідна лабораторія, де проходять перевірку життям сучасні тенденції розвитку освіти. Етапи навчання. Початкова школа – обов’язковий і безкоштовний етап для дітей 6-11 років. Школи, коледжі, університети та мовні школи Франції.
курсовая работа [82.1 K], добавлена 20.05.2011

11. Генезис шкільної і професійної освіти в Великобританії. Основні компоненти сучасної національної системи освіти Великобританії
Особливості дошкільного виховання у Великобританії. Система середньої освіти, шкільні програми. Вища академічна освіта. Рівні компетенції професійного навчання. Державне регулювання процесу освіти за допомогою фінансування, оподаткування та законодавства.
презентация [3.9 M], добавлена 18.04.2015

12. Вища освіта України і Болонський процес
Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS). Шляхи адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України.
курс лекций [188.0 K], добавлена 13.04.2009

13. Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії
Якісні і кількісні характеристики вищих навчальних закладів у Норвегії, порівняння з Україною. Ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів. Перелік спеціальностей і кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою. Аналіз Болонської системи освіти.
контрольная работа [590.0 K], добавлена 15.02.2012

14. Роль вищої освіти у підготовці фахівців
Аналіз принципів, вимог та рівнів підготовки нових фахівців. Оцінка ролі ВУЗів у науково-освітньому і соціокультурному середовищі. Загальна характеристика сучасних концепцій професійно-орієнтованої освіти. Поняття, сутність та основні форми вищої освіти.
реферат [19.9 K], добавлена 13.11.2010

15. Передумови та особливості функціонування університетів і шкіл в середньовіччі
Розвиток шкільної системи в середньовічному суспільстві, зміст програми. Зростання престижу здобутої кар’єри ученого або вчителя в епоху пізнього середньовіччя. Риси та навчальний процес університетської освіти. Освітні процеси в середньовічній Україні.
курсовая работа [54.7 K], добавлена 06.07.2012

16. Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців
Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів. Навчальні заклади України, що готують фахівців у даній сфері. Актуальність розвитку біотехнологічної освіти. Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки.
курсовая работа [36.9 K], добавлена 26.08.2013

17. Жіноча освіта
Формування системи жіночої освіти в Україні у XIX—на початку XX ст. Особливості діяльності деяких типів жіночих навчальних закладів: пансіонної освіти, інституту шляхетних дівчат. Історичний досвід організації жіночої освіти в умовах сьогодення.
курсовая работа [50.8 K], добавлена 26.12.2010

18. Структура та зміст віщої освіти
Вища освіта: структура та зміст. Соціально-педагогічні умови якісної освіти в Україні. Види навчальних закладів. Моделі освіти, характеристика, принципи та загальні закономірності педагогічного процесу. Організація та прогнозування освітньої галузі.
курсовая работа [51.2 K], добавлена 05.07.2009

19. Традиції освіти в Україні
Історія навчальних закладів України від княжих часів; освіта в добу Литовсько-Руської держави. Організація української освіти: виникнення Острозької і Києво-Могилянської академій, братські школи, їх значення для національно-культурного відродження.
реферат [24.7 K], добавлена 20.05.2011

20. Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу
Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Основні складові компетентнісного підходу до організації вищої освіти за спеціальністю "Банківька справа". Огляд сфери і предмету професійної діяльності, загального рівня підготовки фахівців.
научная работа [258.3 K], добавлена 20.09.2014

Другие работы из коллекции:

1. Образовательные информационно-коммуникационные технологии
2. Эстетическое воспитание подростков на медиаматериале
3. Програмний засіб Microsoft Excel. Побудова графіків і діаграм

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов