главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Поcмотреть текст работыПерспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школі
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Актуальність теми перспективності і наступності між початковою і середньою ланками загальноосвітньої школи. Головна ціль виховання і навчання - навчити дитину бути людиною. Аналіз системи роботи в початкових та середніх класах у навчанні української мови.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00029692_0.html
Вид: статья
Автор: INNA

Подобные работы из Базы знаний:
1. Моделювання уроків української мови в школах нового типу
Значення мови у формуванні світогляду людини. Викладання української мови в середній школі. Методи, прийоми та засоби навчання, які застосовуються в різних співвідношеннях при викладанні української мови. Використання традиційних і нових методів навчання.
курсовая работа [133.6 K], добавлена 12.03.2009

2. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
Зміст навчальних програм, огляд основних та додаткових підручників з української мови. Методика опрацювання частин мови в початкових класах (питання, значення, роль та зв'язок у реченні). Впровадження методів проблемного навчання на уроках мови.
реферат [24.8 K], добавлена 16.11.2009

3. Вивчення та виявлення найбільш важливих і потрібних фонетичних правил у вивченні української мови в початковій школі
Навчання грамоті як особлива ступінь оволодіння первинними уміннями читання і письма. Методи вивчення букв на уроках української мови в початкових класах. Механізм читання, його складові. Читання складів на сторінці букваря. Уроки навчання грамоти.
дипломная работа [117.1 K], добавлена 11.09.2014

4. Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі
Метод гри у розвитку усного мовлення на уроках іноземної мови в початковій школі. Підсистема вправ для інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення учнів. Комп'ютерні навчальні програми. Використання мережі Інтернет у навчанні учнів.
курсовая работа [151.9 K], добавлена 09.04.2013

5. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури
Ознайомлення із ефективністю та результативністю застосування методик нетрадиційних уроків української мови та літератури в загальноосвітній школі у формі семінарів, концертів, КВК, диспутів та подорожей. Особливості адаптивної системи навчання.
реферат [64.1 K], добавлена 22.11.2010

6. Вплив проблемного навчання на пізнавальну активність і самостійність молодших школярів
Форми навчання як категорії дидактичного процесу. Методика застосування проблемного навчання на уроках рідної мови. Шляхи впровадження проблемного навчання на уроках української мови. Особливості організації проблемного навчання в початкових класах.
дипломная работа [128.5 K], добавлена 21.04.2014

7. Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі
Навчання іноземної мови учнів початкової школи. Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів. Дидактична гра як засіб навчання, функції гри та принципи її використання у навчанні іноземної мов. Дільність учителя й учнів у процесі дидактичної гри.
курсовая работа [94.2 K], добавлена 02.03.2011

8. Нетрадиційні уроки як засіб виховання молодших школярів до української мови
Психолого-педагогічна література з досліджуваної проблеми. Нетрадиційні уроки у системі навчання мови учнів початкових класів. Дослідно-експериментальна робота на уроках рідної мови в 2 класі. Організація експериментального навчання, його результати.
дипломная работа [430.7 K], добавлена 24.05.2010

9. Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах
Самостійна робота як дидактична категорія; її контролюючої функції. Рівні, форми і види самостійної діяльності учнів на уроках української мови у початкових класах. Застосування інноваційного методу проекту за програмою "Intel. Навчання для майбутнього".
курсовая работа [61.9 K], добавлена 13.10.2012

10. Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови
Особливості викладання іноземної мови у школі. Дослідження психолого-педагогічних передумов навчання іноземної мови учнів різних вікових категорій та визначення основних методичних підходів до навчання іноземної мови на різних етапах шкільного навчання.
курсовая работа [47.5 K], добавлена 19.02.2013

11. Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі
Використання ігрових ситуацій у навчанні читанню. Основні принципи освіти. Цілі навчання згідно комунікативного підходу. Приклади моделювання ситуацій для спілкування англійською мовою. Ситуативний підхід у діалогічному мовленні та у навчанні говорінню.
реферат [38.1 K], добавлена 21.02.2012

12. Вивчення української мови в початкових класах
Ознайомлення з частинами мови в початкових класах. Система вивчення іменника. Розвиток мовлення при вивченні теми "Прикметник". Робота над дієсловом та формування граматичного поняття про знаменник. Ознайомлення молодших школярів з прийменником.
реферат [51.6 K], добавлена 23.07.2009

13. Вивчення української мови в сучасній школі
Вивчення частин мови в початкових класах. Ознайомленя учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, прикметник, дієслово, особові займенники, числівники, прислівники і з службовою частиною мови прийменником. Вправи та ігри для закріплення тем.
контрольная работа [50.2 K], добавлена 02.11.2009

14. Наступність у роботі дошкільних закладів та початкової школи
Дошкільні заклади та початкова школа в системі виховання дітей. Педагогічний аспект наступності навчально-виховного процесу у дошкільних закладах. Реформування національної освіти через спектр наступності у роботі дошкільних закладів та початкової школи.
курсовая работа [63.5 K], добавлена 12.03.2012

15. Формування діалогічного мовлення шестикласників засобами української фразеології
Розробка методики навчання діалогічного мовлення з використанням української фразеології на всіх етапах навчання української мови і з урахуванням характерних рис мовлення, а також психофізіологічних особливостей учнів. Аналіз програми з української мови.
дипломная работа [102.7 K], добавлена 20.03.2011

16. Методика використання ігрових прийомів у навчанні фонетики учнів початкової школи
Психолого-лінгвістичні основи формування фонологічної компетенції на початковому ступені навчання. Психологічні і вікові характеристики учнів початкової школи. Аналіз підручників з іноземної мови. Використання ігрових прийомів у навчанні фонетики.
курсовая работа [666.6 K], добавлена 21.02.2014

17. Формування мовних знань та навичок на уроках англійської мови в початковій школі
Психолого-педагогічні характеристики учнів 1-4 класів. Особливості навчання фонетики, лексики та граматики англійської мови в початковій школі. Огляд основних методів та засобів формування мовних знань і навичок на уроках іноземної мови у молодших класах.
курсовая работа [66.1 K], добавлена 19.01.2013

18. Формування в старших класах загальноосвітньої школи іншомовної компетенції в письмовій мові
Письмо як засіб навчання іноземної мови. Ряд труднощів, які виникають при оволодінні графічним кодом. Засвоєння типових, регулярних співвідношень між звуками та літерами. Етапи навчання писемного мовлення. Комплекс письмових вправ для учнів 11 класу.
реферат [26.8 K], добавлена 13.03.2012

19. Методика проведення інтерактивних уроків з української мови
Урок як форма організації навчання. Сучасні підходи до типології та структури уроків. Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови. Інтерактивне навчання як сукупність технологій. Урок-гра "Найрозумніший".
курсовая работа [126.0 K], добавлена 26.03.2011

20. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку рідної мови
Формування та розвиток творчої особистості. Загальна суть інтерактивного навчання. Шляхи вдосконалення сучасного уроку української мови завдяки інтерактивним технологіям. Структура і методи інтерактивного уроку. Технології колективно-групового навчання.
реферат [27.9 K], добавлена 23.09.2014

Другие работы из коллекции:

1. Современные педагогические технологии
2. Социальная адаптация и особенности взаимоотношений старших школьников в учебном коллективе
3. Особенности обучения и воспитания одаренных детей

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов