Дослідження виховного значення колективу та його впливу на особистість учня. Основні стадії розвитку учнівського колективу. Поради видатного педагога А.С. Макаренка щодо організації колективу. Методи поширення педагогічного впливу активу на весь колектив.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Автор incognito
Дата добавления 01.04.2011
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00099573_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Учнівський колектив та його роль у формуванні особистості. Поняття, види, ознаки та функції колективу. Аналіз структури виховного колективу в школі та шляхів його згуртування. Методи вивчення колективних явищ. Педагогічна взаємодія вихователя та учнів.
  курсовая работа [42.9 K], добавлена 14.01.2015

 • Колектив, його сутність, роль і виховний вплив у формуванні особистості. Поняття колективу у психолого-педагогічній літературі. Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість. Шляхи розвитку і згуртування колективу.
  курсовая работа [41.6 K], добавлена 27.09.2008

 • Виховний потенціал дитячого колективу за А.С. Макаренко. В.О. Сухомлинський про особливості функціонування колективу та типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками. Труднощі спілкування з педагогічно-занедбаними підлітками у спадщині педагога.
  курсовая работа [56.4 K], добавлена 07.07.2009

 • Теоретико-історичний аналіз дослідження поняття "колектив". Фактори формування колективу за А.С. Макаренко. Педагогічна вимога, робота з активом, громадські доручення. Характеристика основних стадій розвитку колективу. Педагогічне керівництво колективом.
  контрольная работа [17.2 K], добавлена 17.12.2012

 • Поняття колективу, його ознаки, структура та цінності. Розвиток дитячого виховного колективу, його стадії. Формування особистості в колективі - провідна закономірність гуманістичного виховання. Психологічний клімат у колективі як педагогічна умова.
  курсовая работа [336.7 K], добавлена 22.10.2014

 • Сутність, зміст, функції, діалектика та фактори розвитку дитячого коллективу. Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині Макаренка та Сухомлинського. Педагогічні технології формування учнівського колективу в початкових класах.
  курсовая работа [523.1 K], добавлена 22.01.2013

 • Головні особливості колективу. Соціально-психологічні проблеми колективу. Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра. Колектив як головний фактор становлення особистості. Професійно важливі якості педагога, працюючого з колективом.
  курсовая работа [48.0 K], добавлена 24.05.2008

 • Антон Семенович Макаренко як подвижник соціального виховання. Педагогічна система і актуальні питання виховання молоді. Спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасності. Підходи до формування колективу. Врахування психофізіолочних особливостей дитини.
  курсовая работа [43.6 K], добавлена 06.05.2014

 • Гра, змагання, заохочення і покарання - головні методи регулювання і стимулювання діяльності та поведінки вихованців. Колектив і його роль у вихованні школярів, стадії розвитку. Завдання і зміст морального виховання, основні шляхи і засоби процесу.
  контрольная работа [29.1 K], добавлена 02.05.2011

 • Подолання явища низькостатусності серед членів учнівського колективу - одне із основних завдань у педагогіці, важлива соціальна проблема. Причини виникнення процесу дезадаптації учнів у класі, що призводить до зміни статусу, вплив його наслідків на життя.
  статья [18.3 K], добавлена 07.07.2014

 • Механізм використання моніторингу в освіті. Професійна компетентність педагогічного колективу навчального закладу. Особливості організації та проведення моніторингу у ВНЗ І-ІІ рівня. Експертна оцінка впровадження КЦП, економічно-фінансове обґрунтування.
  дипломная работа [2.0 M], добавлена 27.03.2011

 • Принципи, зміст, організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею. Дослідження проблем в педагогічній теорії та практиці діяльності середніх загальноосвітніх і профільних навчальних закладів.
  автореферат [36.0 K], добавлена 07.04.2009

 • Поняття "колектив" і його вплив на формування особистості, роль вчителя в процесі формування даної групи учнів. Порядок та основні правила проведення діагностики міжособистісних відносин за допомогою тесту Лірі, схема та критерії оцінювання результатів.
  курсовая работа [142.7 K], добавлена 10.04.2010

 • Вивчення і аналіз сучасних державних документів про освіту і школу стосовно постановки в них завдань по розвитку і вихованню. Зміст існуючих в педагогічній теорії і практиці прийомів виховання особистості в колективі, вивчення методів Макаренка.
  курсовая работа [29.1 K], добавлена 17.01.2010

 • Класне керівництво — справа складна. Уникання непотрібної опіки, командування, придушення ініціативи та самостійності. Допомога учням знаходити потрібні й корисні заняття до душі, організовувати позанавчальний час. Створення учнівського колективу.
  контрольная работа [10.6 K], добавлена 09.02.2009

 • Життєвий шлях видатного педагога Антона Семеновича Макаренка в контексті впливу батьківської сім'ї на формування поглядів. Організація системи родинного виховання дітей. Роль сім'ї у формуванні особистості. Використання педагогічної спадщини А. Макаренка.
  курсовая работа [49.4 K], добавлена 11.05.2014

 • Виховання і розвиток особи. Закон паралельного педагогічного розвитку А.С. Макаренко. Виховний колектив, завдання педагогічної дії. Психологічні концепції мислення і їх філософська основа. Суть мислення як процесу вирішення завдань, операції мислення.
  реферат [19.6 K], добавлена 25.07.2009

 • Характеристика принципів, прийомів і засобів національного виховання. Специфіка методів організації діяльності та формування поведінки. А.С. Макаренко й В.О. Сухомлинський про їх доцільність, ефективність і роль у формуванні особистості вихованців.
  контрольная работа [20.5 K], добавлена 01.05.2011

 • Система освіти в Україні і принципи її побудови. Педагогічна професія, її призначення. Взаємообумовленість процесів виховання, навчання і розвитку. Методи формування учнівського колективу. Закономірності і принципи навчання. Типи і структура уроку.
  шпаргалка [115.6 K], добавлена 02.07.2011

 • Історичні витоки колективного виховання. Соціальна спадковість. Колективізм як форма виховання. Фізичне, естетичне та статеве виховання у педагогічних поглядах А. Макаренка. Колектив як важлива умова і засіб виховання. Сім’я – природний людський колектив.
  реферат [26.4 K], добавлена 20.12.2008