главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Поcмотреть текст работыВиготовлення поробки з природного матеріалу – шишок
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Різноманітність хвойних дерев. Особливості користування природним матеріалом та з’єднування деталей у поробках. Розвинення фантазії, зорової пам’яті, спостережливості та мілкої моторики рук учнів. Відчуття форми та пропорцій природного матеріалу.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00139785_0.html
Вид: конспект урока
Автор: incognito

Подобные работы из Базы знаний:
1. Методика викладання математики в 1-4 класах
Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом. Методичні особливості вивчення лінії, кола, кутів, їх елементів. Формування в учнів графічних навичок, вміння працювати з креслярськими інструментами. Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним.
курсовая работа [283.8 K], добавлена 30.05.2009

2. Виготовлення флористичних робіт з використанням різноманітного природного матеріалу
Флористика як вид декоративно-прикладного мистецтва, аплікація, колаж з рослинних матеріалів. Заготівля матеріалу. Стилі виконання колажів та панно. Приклади виконання робіт на новорічну тематику. Технологічні карти і матеріали, з яких виготовлені вироби.
курсовая работа [10.2 M], добавлена 24.03.2011

3. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі
Теоретичні аспекти вивчення геометричного матеріалу в початковій школі. Загальна характеристика геометричної пропедевтики. Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 1-4 класів. Методика організації засвоєння геометричного матеріалу учнями.
курсовая работа [26.7 K], добавлена 03.06.2009

4. Вивчення математики в початковій школі
Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом. Особливості вивчення лінії, многокутників, кола, круга та кутів у початковій школі. Формування в учнів вміння працювати з креслярськими інструментами. Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним.
отчет по практике [266.8 K], добавлена 27.05.2009

5. Використання засобів зорової наочності у формуванні лексичної компетентності учнів 5-го класу середньої загальноосвітньої школи
Психолого-фізіологічні характеристики учнів, які необхідно враховувати в процесі навчання лексики іноземної мови. Етапи засвоєння лексичного матеріалу. Розробка вправ з використанням засобів наочності у процесі формування репродуктивної лексичної навички.
курсовая работа [3.3 M], добавлена 31.10.2014

6. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів
Етапи процесу та особливості первинного сприймання навчального матеріалу у початковій школі. Дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках початкової школі. Розробка корегуючих вправ, оцінка ефективності.
дипломная работа [163.0 K], добавлена 14.07.2009

7. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства
Етапи розвитку пізнавального інтересу, як запоруки використання додаткового матеріалу на уроках природознавства. Розвиток навчально-пізнавальних дій в учнів на уроках природознавства. Позитивні та негативні аспекти використання додаткової літератури.
реферат [27.1 K], добавлена 21.07.2010

8. Методика вивчення ЕТ Excel в шкільному курсі інформатики
Мета і особливості вивчення Microsoft Excel в загальноосвітньому навчальному закладі на уроках інформатики. Технології та зміст роботи з електронними таблицями в школі. Форми організації навчальної роботи учнів, добірка завдань та роздаткового матеріалу.
курсовая работа [2.0 M], добавлена 02.03.2012

9. Урок по темі "Основи овочівництва"
Мета, методи проведення та обладнання уроку з теми "Основи овочівництва". Мотивація навчальної діяльності учнів, сприймання і усвідомлення нового матеріалу, розробка структури уроку та домашнього завдання, форми контролю засвоєння та знань учнів.
разработка урока [25.4 K], добавлена 11.07.2011

10. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови
Групові форми навчання та перевірка домашнього завдання як потреба самовираження та засіб виявлення творчих здібностей учнів. Пізнавально-творчі вправи та ігрова діяльність під час засвоєння нового матеріалу та домашні групи ситуативного спілкування.
курсовая работа [63.0 K], добавлена 30.10.2010

11. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
Методи навчання як система послідовних, взаємозалежних дій учителі й учнів, їх класифікація та різновиди. Усний виклад знань учителем й активізація учбово-пізнавальної діяльності учнів, закріплення досліджуваного матеріалу. Самостійна робота учнів.
курсовая работа [77.9 K], добавлена 14.07.2009

12. Використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна" в початковій школі
Характеристика народознавчого матеріалу, що використовується на уроках "Я і Україна" в початковій школі. Жанри усної народної творчості для дітей. Відомості народного календаря. Методика використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна".
дипломная работа [2.0 M], добавлена 23.10.2009

13. Поняття про сучасний урок в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та вимоги до нього
Яким має бути сучасний урок. Форми навчання в педагогиці. Типи уроків, та їх структура. Виховні, розвиткові, дидактичні вимоги до уроку. Важливість повторювально-навчальної роботи. Сприймання і засвоєння нового матеріалу. Шляхи удосконалення уроків.
курсовая работа [40.6 K], добавлена 30.05.2013

14. Проектування технологій навчання за темою "конструювання боді" курсу "конструювання швейних виробів"
Дослідження розробки бінарних дій викладача і учнів на уроці "Прийоми конструктивного моделювання першого виду". Вивчення системи навчання майбутніх фахівців роботі закрійника. Аналіз виготовлення лекал, розкрою матеріалу при пошитті чи ремонті одягу.
курсовая работа [65.2 K], добавлена 25.06.2011

15. Методика викладання теми "Різноманітність та характеристика окремих родин класу Дводольні"
Актуалізація опорних знань з біології. Вивчення нового матеріалу за темою "Дводольні рослини та їх характеристика". Особливості родин Пасльонових, Бобових, Хрестоцвітих, Айстрових. Використання ігрових методів навчання для закріплення вивченого уроку.
разработка урока [91.1 K], добавлена 11.12.2011

16. Індивідуалізація навчання
Дидактичні основи індивідуалізації навчального процесу на етапі закріплення навчального матеріалу. Закріплення навчального матеріалу як один із етапів процесу засвоєння знань. Індивідуалізація навчання школярів на етапі закріплення навчального матеріалу.
дипломная работа [68.6 K], добавлена 15.07.2009

17. Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті
Сутність поняття "лекція". Види лекцій за дидактичним завданням та способом викладу матеріалу. Особливості семінарського та практичного заняття. Форми контролю у вищий школі: поточний; підсумковий. Види підсумкового контролю. Основні методи навчання.
контрольная работа [12.8 K], добавлена 10.01.2011

18. Методичні особливості застосування ігрових прийомів та цікавого матеріалу на уроках природознавства в початкових класах
Психолого-педагогічні основи та підходи до застосування ігор як засобів навчання. Стан даної проблеми в сучасній теорії та практиці, її значення та шляхи вирішення. Значення природознавчих ігор в розвитку учнів, особливості їх застосування на уроках.
дипломная работа [109.1 K], добавлена 25.03.2014

19. Навчальна програма з математики для допоміжної школи
Принципи побудови навчальної програми з математики у допоміжній школі, її структурні особливості. Концентричність розташування матеріалу у програмі. Диференціація вимог до учнів з порушенням розвитку. Переведення школяра на індивідуальну схему навчання.
реферат [24.7 K], добавлена 30.06.2010

20. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника
Провідна роль емоційної сфери у психічному розвитку дошкільника. Проблема розвитку емоцій, їх роль у виникненні мотивів, у регулювання діяльності та поведінки дитини. Ознайомлення дітей з національною культурою та традиціями, з народознавчим матеріалом.
реферат [10.0 K], добавлена 16.03.2010

Другие работы из коллекции:

1. Интерактивный урок по русскому языку
2. Принципы разработки инновационных методик образовательного процесса
3. В человеке должно быть все прекрасно…

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов