Різноманітність хвойних дерев. Особливості користування природним матеріалом та з’єднування деталей у поробках. Розвинення фантазії, зорової пам’яті, спостережливості та мілкої моторики рук учнів. Відчуття форми та пропорцій природного матеріалу.

Рубрика Педагогика
Вид конспект урока
Автор incognito
Дата добавления 08.10.2011
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00139785_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом. Методичні особливості вивчення лінії, кола, кутів, їх елементів. Формування в учнів графічних навичок, вміння працювати з креслярськими інструментами. Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним.
  курсовая работа [283.8 K], добавлена 30.05.2009

 • Флористика як вид декоративно-прикладного мистецтва, аплікація, колаж з рослинних матеріалів. Заготівля матеріалу. Стилі виконання колажів та панно. Приклади виконання робіт на новорічну тематику. Технологічні карти і матеріали, з яких виготовлені вироби.
  курсовая работа [10.2 M], добавлена 24.03.2011

 • Теоретичні аспекти вивчення геометричного матеріалу в початковій школі. Загальна характеристика геометричної пропедевтики. Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 1-4 класів. Методика організації засвоєння геометричного матеріалу учнями.
  курсовая работа [26.7 K], добавлена 03.06.2009

 • Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом. Особливості вивчення лінії, многокутників, кола, круга та кутів у початковій школі. Формування в учнів вміння працювати з креслярськими інструментами. Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним.
  отчет по практике [266.8 K], добавлена 27.05.2009

 • Психолого-фізіологічні характеристики учнів, які необхідно враховувати в процесі навчання лексики іноземної мови. Етапи засвоєння лексичного матеріалу. Розробка вправ з використанням засобів наочності у процесі формування репродуктивної лексичної навички.
  курсовая работа [3.3 M], добавлена 31.10.2014

 • Етапи процесу та особливості первинного сприймання навчального матеріалу у початковій школі. Дидактичні умови оптимальної організації первинного сприймання навчального матеріалу на уроках початкової школі. Розробка корегуючих вправ, оцінка ефективності.
  дипломная работа [163.0 K], добавлена 14.07.2009

 • Формування пізнавальної активності учнів під час етапу актуалізації опорних знань в умовах уроку іноземної мови. Групові форми роботи як потреба самовираження учнів на початку уроку. Ефективність ігрової діяльності на етапі засвоєння нового матеріалу.
  курсовая работа [47.0 K], добавлена 16.11.2015

 • Етапи розвитку пізнавального інтересу, як запоруки використання додаткового матеріалу на уроках природознавства. Розвиток навчально-пізнавальних дій в учнів на уроках природознавства. Позитивні та негативні аспекти використання додаткової літератури.
  реферат [27.1 K], добавлена 21.07.2010

 • Мета і особливості вивчення Microsoft Excel в загальноосвітньому навчальному закладі на уроках інформатики. Технології та зміст роботи з електронними таблицями в школі. Форми організації навчальної роботи учнів, добірка завдань та роздаткового матеріалу.
  курсовая работа [2.0 M], добавлена 02.03.2012

 • Мета, методи проведення та обладнання уроку з теми "Основи овочівництва". Мотивація навчальної діяльності учнів, сприймання і усвідомлення нового матеріалу, розробка структури уроку та домашнього завдання, форми контролю засвоєння та знань учнів.
  разработка урока [25.4 K], добавлена 11.07.2011

 • Групові форми навчання та перевірка домашнього завдання як потреба самовираження та засіб виявлення творчих здібностей учнів. Пізнавально-творчі вправи та ігрова діяльність під час засвоєння нового матеріалу та домашні групи ситуативного спілкування.
  курсовая работа [63.0 K], добавлена 30.10.2010

 • Методи навчання як система послідовних, взаємозалежних дій учителі й учнів, їх класифікація та різновиди. Усний виклад знань учителем й активізація учбово-пізнавальної діяльності учнів, закріплення досліджуваного матеріалу. Самостійна робота учнів.
  курсовая работа [77.9 K], добавлена 14.07.2009

 • Характеристика народознавчого матеріалу, що використовується на уроках "Я і Україна" в початковій школі. Жанри усної народної творчості для дітей. Відомості народного календаря. Методика використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна".
  дипломная работа [2.0 M], добавлена 23.10.2009

 • Яким має бути сучасний урок. Форми навчання в педагогиці. Типи уроків, та їх структура. Виховні, розвиткові, дидактичні вимоги до уроку. Важливість повторювально-навчальної роботи. Сприймання і засвоєння нового матеріалу. Шляхи удосконалення уроків.
  курсовая работа [40.6 K], добавлена 30.05.2013

 • Дослідження розробки бінарних дій викладача і учнів на уроці "Прийоми конструктивного моделювання першого виду". Вивчення системи навчання майбутніх фахівців роботі закрійника. Аналіз виготовлення лекал, розкрою матеріалу при пошитті чи ремонті одягу.
  курсовая работа [65.2 K], добавлена 25.06.2011

 • Актуалізація опорних знань з біології. Вивчення нового матеріалу за темою "Дводольні рослини та їх характеристика". Особливості родин Пасльонових, Бобових, Хрестоцвітих, Айстрових. Використання ігрових методів навчання для закріплення вивченого уроку.
  разработка урока [91.1 K], добавлена 11.12.2011

 • Дидактичні основи індивідуалізації навчального процесу на етапі закріплення навчального матеріалу. Закріплення навчального матеріалу як один із етапів процесу засвоєння знань. Індивідуалізація навчання школярів на етапі закріплення навчального матеріалу.
  дипломная работа [68.6 K], добавлена 15.07.2009

 • Сутність поняття "лекція". Види лекцій за дидактичним завданням та способом викладу матеріалу. Особливості семінарського та практичного заняття. Форми контролю у вищий школі: поточний; підсумковий. Види підсумкового контролю. Основні методи навчання.
  контрольная работа [12.8 K], добавлена 10.01.2011

 • Психолого-педагогічні основи та підходи до застосування ігор як засобів навчання. Стан даної проблеми в сучасній теорії та практиці, її значення та шляхи вирішення. Значення природознавчих ігор в розвитку учнів, особливості їх застосування на уроках.
  дипломная работа [109.1 K], добавлена 25.03.2014

 • Принципи побудови навчальної програми з математики у допоміжній школі, її структурні особливості. Концентричність розташування матеріалу у програмі. Диференціація вимог до учнів з порушенням розвитку. Переведення школяра на індивідуальну схему навчання.
  реферат [24.7 K], добавлена 30.06.2010