главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыНавчально-виховний процес
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Процес навчання як взаємодія викладача й студента, його освітня, розвиваюча та виховна функція. Структура діяльності викладача в процесі викладання. Психолого-педагогічні основи, мотиви та типові варіанти навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00142858_0.html
Вид: реферат
Автор: incognito

Подобные работы из Базы знаний:
1. Основні категорії та етапи навчального процесу студента
Сутність процесу навчання. Функції процесу навчання: освітня, розвиваюча, виховна. Структура діяльності викладача в навчальному процесі. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності студентів. Типові варіанти навчання студентів.
контрольная работа [32.3 K], добавлена 23.10.2007

2. Діяльність викладача в процесі навчання
Вивчення етапів (сприймання, осмислення матеріалу, узагальнення), компонент (гносеололічні, організаційні) та функцій (освітня, розвиваюча, виховна) навчально-пізнавальної діяльності. Визначення законів, закономірностей і принципів вітчизняної дидактики.
реферат [29.5 K], добавлена 04.06.2010

3. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента
Зміст і структура педагогічного спілкування. Особливості педагогічного спілкування у вузі. Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи. Технологія організації продуктивної взаємодії викладача і студентів, характерні причини конфліктів між ними.
реферат [59.5 K], добавлена 28.03.2009

4. Робота викладача економіки
Загальна характеристика, порівняння та особливості функціонування різних типів навчальних закладів. Етапи та принципи реалізації навчально-виховного процесу в школі на сьогодні. Вивчення змісту роботи викладача, особливостей організації груп навчання.
отчет по практике [713.2 K], добавлена 21.04.2013

5. Гра як метод виховання молодших школярів
Історія виникнення дитячих ігор як стихійного наслідування діям дорослих. Теоретичні основи гри як методу організації діяльності школярів, їх класифікації. Методичні рекомендації для вихователів із впровадження у навчально-виховний процес творчих ігор.
курсовая работа [28.4 K], добавлена 06.11.2009

6. Розвиток академічних компетенцій студентів вищого навчального закладу
Активізація учбово-пізнавальної діяльності студентів як один з засобів підвищення ролі їх самостійної роботи. Основні умови стимулювання та заходи підтримки розвитку академічних компетенцій в студентів в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
дипломная работа [1005.5 K], добавлена 25.06.2013

7. Навчальний процес
Навчальний процес як організаційна форма існування суспільних явищ, його загальні характеристики, критерії і закономірні властивості. Призначення і зміст окремих структурних компонентів дидактичного процесу. Освітня, виховна і розвиткова функції навчання.
контрольная работа [37.5 K], добавлена 26.09.2010

8. Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії
Психолого-педагогічні засади пізнавальної діяльності учнів. Аналіз активних та інтерактивних методів навчання. Методичні рекомендації вчителям щодо організації пізнавальної діяльності школярів в процесі вивчення географії Південної та Північної Америки.
дипломная работа [212.2 K], добавлена 21.09.2011

9. Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри
Психолого-педагогічні основи активізації пізнавальної діяльності учнів, форми, методи і засоби розвитку інтелектуальних умінь. Формування творчої активності і мислення при вивченні математики, застосування інтерактивних технологій на уроці алгебри.
курсовая работа [55.9 K], добавлена 24.01.2011

10. Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльності
Осмислення ролі студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності, необхідність перегляду його статусу. Сутність поняття "студент", його основні ознаки, індивідуально-психологічні передумови ефективності діяльності. Психологічні особливості навчання.
реферат [26.5 K], добавлена 22.10.2009

11. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи
Роль педагогічного оцінювання у навчально-виховному процесі, його функції та види. Аналіз передового педагогічного досвіду з питання принципів і критеріїв оцінювання. Психолого-педагогічні засади розв'язання проблеми в інноваційній технології оцінювання.
курсовая работа [34.5 K], добавлена 06.11.2009

12. Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі
Дослідження проблеми формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності на різних етапах розвитку педагогіки. Використання вчителем бесіди із запитаннями, засобів наочності, самостійної роботи для активізації інтересу молодших школярів до навчання.
дипломная работа [979.2 K], добавлена 02.08.2012

13. Інтерактивні методи навчання на уроках географії
Психолого-педагогічні аспекти використання методів у навчально-виховному процесі. Особливості географічної освіти в сучасній школі. Сутність понять "метод навчання", "навчальний процес". Введення інтерактивних методик у вивчення фахових дисциплін.
курсовая работа [42.8 K], добавлена 05.01.2014

14. Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри
Гра як один із видів діяльності людини, її специфічні риси та значення в розвитку особистості дитини, аналіз їх використання в виховному процесі в початковій школі. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної пізнавальної діяльності.
курсовая работа [51.2 K], добавлена 22.04.2010

15. Дидактичні основи підготовки управлінсько-економічних кадрів у системі вищої освіти
Навчальний процес у вищих закладах освіти: дидактичні основи та головні аспекти. Концепція підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти, її завдання, державні складові навчально-методичного забезпечення. Вимоги до організації праці викладача.
курсовая работа [41.4 K], добавлена 20.01.2011

16. Самостійна робота студента: сутність, види, вимоги. Роль викладача у організації самостійної роботи студента
Навчальний процес у вищій школі. Формування творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку та самоосвіти. Основне завдання організації самостійної роботи студентів. Створення психолого-дидактичних умов розвитку інтелектуальної ініціативи.
творческая работа [64.2 K], добавлена 28.12.2012

17. Мотивація студентів
Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах. Специфіка навчальної мотивації студента. Тренінгкурс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів. Вплив емоцій на навчальний процес.
дипломная работа [95.2 K], добавлена 20.10.2008

18. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики
Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів 9 класу основної школи в процесі навчання математики. Методи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту, аналіз результатів.
дипломная работа [187.5 K], добавлена 24.04.2009

19. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача
Характеристика основних стилів навчання. Сутність технології оптимізації організації навчального процесу. Визначення, особливості та властивості навчальної технології як засобу організації освітнього процесу та показника системи дій викладача і студентів.
реферат [23.7 K], добавлена 04.06.2010

20. Вплив процесу інформатизації суспільства на розвиток інформатизації освіти
Інформаційно-технологічне середовище як основоположний елемент сучасної школи. Позитивні і негативні сторони інформатизації сучасного суспільства. Впровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес, програми і їх реалізація.
реферат [20.8 K], добавлена 10.06.2011

Другие работы из коллекции:

1. Система образования в Древней Греции и Древнем Риме
2. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения
3. Методика преподавания психологи

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов