Процес навчання як взаємодія викладача й студента, його освітня, розвиваюча та виховна функція. Структура діяльності викладача в процесі викладання. Психолого-педагогічні основи, мотиви та типові варіанти навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Автор incognito
Дата добавления 21.10.2011
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00142858_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Сутність процесу навчання. Функції процесу навчання: освітня, розвиваюча, виховна. Структура діяльності викладача в навчальному процесі. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності студентів. Типові варіанти навчання студентів.
  контрольная работа [32.3 K], добавлена 23.10.2007

 • Вивчення етапів (сприймання, осмислення матеріалу, узагальнення), компонент (гносеололічні, організаційні) та функцій (освітня, розвиваюча, виховна) навчально-пізнавальної діяльності. Визначення законів, закономірностей і принципів вітчизняної дидактики.
  реферат [29.5 K], добавлена 04.06.2010

 • Зміст і структура педагогічного спілкування. Особливості педагогічного спілкування у вузі. Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи. Технологія організації продуктивної взаємодії викладача і студентів, характерні причини конфліктів між ними.
  реферат [59.5 K], добавлена 28.03.2009

 • Загальна характеристика, порівняння та особливості функціонування різних типів навчальних закладів. Етапи та принципи реалізації навчально-виховного процесу в школі на сьогодні. Вивчення змісту роботи викладача, особливостей організації груп навчання.
  отчет по практике [713.2 K], добавлена 21.04.2013

 • Історія виникнення дитячих ігор як стихійного наслідування діям дорослих. Теоретичні основи гри як методу організації діяльності школярів, їх класифікації. Методичні рекомендації для вихователів із впровадження у навчально-виховний процес творчих ігор.
  курсовая работа [28.4 K], добавлена 06.11.2009

 • Активізація учбово-пізнавальної діяльності студентів як один з засобів підвищення ролі їх самостійної роботи. Основні умови стимулювання та заходи підтримки розвитку академічних компетенцій в студентів в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
  дипломная работа [1005.5 K], добавлена 25.06.2013

 • Навчальний процес як організаційна форма існування суспільних явищ, його загальні характеристики, критерії і закономірні властивості. Призначення і зміст окремих структурних компонентів дидактичного процесу. Освітня, виховна і розвиткова функції навчання.
  контрольная работа [37.5 K], добавлена 26.09.2010

 • Психолого-педагогічні засади пізнавальної діяльності учнів. Аналіз активних та інтерактивних методів навчання. Методичні рекомендації вчителям щодо організації пізнавальної діяльності школярів в процесі вивчення географії Південної та Північної Америки.
  дипломная работа [212.2 K], добавлена 21.09.2011

 • Психолого-педагогічні основи активізації пізнавальної діяльності учнів, форми, методи і засоби розвитку інтелектуальних умінь. Формування творчої активності і мислення при вивченні математики, застосування інтерактивних технологій на уроці алгебри.
  курсовая работа [55.9 K], добавлена 24.01.2011

 • Осмислення ролі студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності, необхідність перегляду його статусу. Сутність поняття "студент", його основні ознаки, індивідуально-психологічні передумови ефективності діяльності. Психологічні особливості навчання.
  реферат [26.5 K], добавлена 22.10.2009

 • Роль педагогічного оцінювання у навчально-виховному процесі, його функції та види. Аналіз передового педагогічного досвіду з питання принципів і критеріїв оцінювання. Психолого-педагогічні засади розв'язання проблеми в інноваційній технології оцінювання.
  курсовая работа [34.5 K], добавлена 06.11.2009

 • Дослідження проблеми формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності на різних етапах розвитку педагогіки. Використання вчителем бесіди із запитаннями, засобів наочності, самостійної роботи для активізації інтересу молодших школярів до навчання.
  дипломная работа [979.2 K], добавлена 02.08.2012

 • Психолого-педагогічні аспекти використання методів у навчально-виховному процесі. Особливості географічної освіти в сучасній школі. Сутність понять "метод навчання", "навчальний процес". Введення інтерактивних методик у вивчення фахових дисциплін.
  курсовая работа [42.8 K], добавлена 05.01.2014

 • Гра як один із видів діяльності людини, її специфічні риси та значення в розвитку особистості дитини, аналіз їх використання в виховному процесі в початковій школі. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної пізнавальної діяльності.
  курсовая работа [51.2 K], добавлена 22.04.2010

 • Навчальний процес у вищих закладах освіти: дидактичні основи та головні аспекти. Концепція підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти, її завдання, державні складові навчально-методичного забезпечення. Вимоги до організації праці викладача.
  курсовая работа [41.4 K], добавлена 20.01.2011

 • Навчальний процес у вищій школі. Формування творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку та самоосвіти. Основне завдання організації самостійної роботи студентів. Створення психолого-дидактичних умов розвитку інтелектуальної ініціативи.
  творческая работа [64.2 K], добавлена 28.12.2012

 • Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах. Специфіка навчальної мотивації студента. Тренінгкурс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів. Вплив емоцій на навчальний процес.
  дипломная работа [95.2 K], добавлена 20.10.2008

 • Теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів 9 класу основної школи в процесі навчання математики. Методи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту, аналіз результатів.
  дипломная работа [187.5 K], добавлена 24.04.2009

 • Характеристика основних стилів навчання. Сутність технології оптимізації організації навчального процесу. Визначення, особливості та властивості навчальної технології як засобу організації освітнього процесу та показника системи дій викладача і студентів.
  реферат [23.7 K], добавлена 04.06.2010

 • Інформаційно-технологічне середовище як основоположний елемент сучасної школи. Позитивні і негативні сторони інформатизації сучасного суспільства. Впровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес, програми і їх реалізація.
  реферат [20.8 K], добавлена 10.06.2011