главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОрганізація навчально-виховної та методичної роботи в дитячому садку
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Дошкільні заклади в системі національної освіти. Сутність та наступність навчально-виховного процесу в дошкільних закладах. Організація навчально-виховної та методичної роботи в дитячому садку. Використання дидактичної гри у вихованні особи дошкільників.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00177215_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: Виктория

Подобные работы из Базы знаний:
1. Наступність у роботі дошкільних закладів та початкової школи
Дошкільні заклади та початкова школа в системі виховання дітей. Педагогічний аспект наступності навчально-виховного процесу у дошкільних закладах. Реформування національної освіти через спектр наступності у роботі дошкільних закладів та початкової школи.
курсовая работа [63.5 K], добавлена 12.03.2012

2. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності
Завдання та зміст економічного виховання учнівської молоді в системі позакласної навчально-виховної роботи в школі. Особливості економічної підготовки школярів в умовах роботи технічних гуртків. Визначення форм та методів організації гурткових занять.
дипломная работа [101.1 K], добавлена 24.09.2010

3. Удосконалення музично-естетичного виховання старших дошкільників у процесі проведення свят та розваг в дошкільних навчальних закладах
Психологічні особливості дошкільників. Використання музично-дидактичних ігор під час проведення свят та розваг в дошкільних закладах. Залучення батьків до участі в їх підготовці. Впровадження в навчально-виховний процес ДНЗ роботи театрального гуртка.
дипломная работа [1.3 M], добавлена 18.11.2014

4. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи
Аналіз проблеми індивідуалізації навчально-виховної роботи. Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки. Теорія та практика індивідуалізації навчально-виховної взаємодії при роботі з обдарованими та творчими учнями.
курсовая работа [54.1 K], добавлена 13.07.2009

5. Заняття з плавання в дитячому садку
Реалізація принципу оздоровчої спрямованості в практиці фізичного виховання. Плавання як один із найбільш ефективних оздоровчих та безпосередньо прикладних засобів фізичного виховання. Організація занять з плавання в дитячому садку, вимоги безпеки.
курсовая работа [40.2 K], добавлена 19.07.2011

6. Виникнення та розвиток теорії "вільного виховання" в педагогіці
Історія розвитку ідей вільного виховання. Формування світогляду М. Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту. Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.
курсовая работа [1.2 M], добавлена 22.01.2013

7. Роль авторитета батьків в вихованні культури поведінки дошкільників
Роль сім'ї та батьківського авторитету у вихованні дітей дошкільного віку. Зміст і методика формування дисциплінованості та культури поведінки дошкільників. Завдання і форми роботи в дитячому садку з батьками з формування культури поведінки дітей.
курсовая работа [84.7 K], добавлена 08.09.2014

8. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
Особливості основних змін в педагогічній науці України XVII -XVIII ст. - поступовий відхід від середньовічних канонів, посилення світського начала, спричиненого поширенням ідей гуманізму й Просвітництва з Європи. Організація навчально-виховного процесу.
контрольная работа [36.5 K], добавлена 27.09.2010

9. Управління сучасним навчальним закладом
Вища освіта в Україні. Ступеневість вищої освіти. Роль виховного процесу у вищих навчальних закладах. Схема "фотографування" навчального процесу під час проведення заняття. Аналіз виховної роботи в Нововелідницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.
отчет по практике [1.0 M], добавлена 20.05.2015

10. Організація позакласної виховної роботи
Теоретичні основи організації позакласної виховної роботи та її значення в формуванні особистості молошдого школяра. Розвиток творчої особистості у позашкільній виховній діяльності. Рекомендації по оптимізації процесу позакласної виховної роботи.
курсовая работа [82.9 K], добавлена 04.02.2011

11. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально–виховної роботи з гіперактивними учнями
Підготовка вчителя початкової школи до роботи з гіперактивними учнями як психолого-педагогічна проблема. Показники готовності вчителів початкової школи до організації особистісно-зорієнтованої навчально-виховної діяльності з гіперактивними учнями.
дипломная работа [264.0 K], добавлена 14.06.2014

12. Оцінка ефективності ведення гуртків з ботаніки у школі
Загальна характеристика позакласної роботи з біології. Навчально-виховне значення та організація позакласної роботи. Форми та види роботи гуртків юних ботаніків. Специфіка навчально-дослідницької діяльності з живими об’єктами на пришкільній ділянці.
курсовая работа [64.3 K], добавлена 23.02.2012

13. Національні духовні цінності у виховній системі школи
Сутність національного виховання учнів і особливостей його використання у навчально-виховному процесі. Народність у набутті соціального досвіду учнями. Дослідження засобів народного виховання з творчості педагогів. План виховної роботи класного керівника.
курсовая работа [83.3 K], добавлена 17.12.2014

14. Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час
Основні змістові компоненти виховної програми. Форми, методи та напрямки виховної роботи з учнями. Особливості роботи з учнями девіантної поведінки. Контроль та керівництво виховною роботою. Структурна схема організації учнівського самоврядування.
курсовая работа [57.5 K], добавлена 17.12.2011

15. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобом художньої літератури
Розгляд специфіки навчально-виховної діяльності в галузі формування творчих здібностей особистості. Основні форми і методи роботи педагога сучасного дошкільного навчального закладу щодо розвитку творчого потенціалу дитини засобом художньої літератури.
дипломная работа [121.5 K], добавлена 03.05.2015

16. Концепція виховної роботи Старобільського медичного училища
Пріоритетність вирішення виховних завдань в системі освітньої діяльності, взаємозв'язок і взаємозалежність навчальної, наукової і виховної роботи. Концепція формування самосвідомості особистості студента, принципи виховної роботи в навчальному закладі.
творческая работа [54.6 K], добавлена 21.06.2010

17. Управління навчальним закладом
Організація навчально-виховного процесу у середній загальноосвітній школа №97 I-III ступенів м. Львова; матеріально-технічна та навчально-методична база. Характеристика педагогічних кадрів. Дослідження гендерного впливу в управлінні навчальним закладом.
отчет по практике [893.1 K], добавлена 28.05.2014

18. Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи
Підготовка найбільшого загону офіцерів виховної роботи в Академії внутрішніх військ МВС України - заступників командирів рот з виховної роботи. Порядок призначення на посаду заступника командира з виховної роботи. Складання плану прийому посади.
реферат [35.0 K], добавлена 02.03.2011

19. Використання народного мистецтва в естетичному вихованні
Поняття "естетичне виховання". Творче виховання в сучасній школі. Мета естетичного виховання. Сучасне розуміння ідей розвивального навчання. Навчання образотворчому мистецтву як важливий компонент навчально-виховної роботи. Основа викладання малювання.
реферат [23.3 K], добавлена 16.11.2009

20. Пропедевтична педагогічна практика студентів (за вимогами кредитно-модульної системи)
Ознайомлення студентів з особливостями роботи загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів освіти. Організація навчально-виховного процесу в початковій школі повного дня, навчальному закладі „початкова школа-дитячий садок", бібліотеці для дітей.
научная работа [39.3 K], добавлена 14.07.2009

Другие работы из коллекции:

1. Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-1990 рр.)
2. Дидактические проблемы современного урока
3. Развитие критического мышления учащихся на уроках математики

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов