главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыВикористання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Використання комп'ютера на всіх етапах, що складають процес навчання. Педагогічні програмні засоби підтримки навчання математики. Створення мультимедійних презентацій у програмі PowerPoint. Освітні веб-сайти та форуми. Перевірка домашнього завдання.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00204993_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: Lovely

Подобные работы из Базы знаний:
1. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках математики
Використання комп’ютера на уроках математики. Проведення тестування за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Впровадження презентацій у навчально-виховний процес. Методика використання презентацій на різних етапах уроку, технологія досвіду.
курсовая работа [1.9 M], добавлена 20.06.2012

2. Використання комп’ютера на уроках математики в початкових класах
Теоретичне обґрунтування використання інформаційних технологій в початковій школі. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах. Дидактичні можливості комп’ютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів.
курсовая работа [59.0 K], добавлена 06.10.2012

3. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання
Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках. Комп’ютер як сучасний технічний засіб навчання, негативні сторони його використання на уроках та можливості. Функції комп'ютера в системі освіти, зокрема на уроках праці.
реферат [25.1 K], добавлена 17.05.2009

4. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
Стан комп'ютеризації процесу навчання. Методи організації навчання з застосуванням персонального комп'ютера. Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання. Досвід використання комп'ютерний технологій для навчання інформатиці незрячих дітей.
реферат [33.6 K], добавлена 24.07.2009

5. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
Гра як форма навчання у початковій школі. Особливості використання ігрової форми на уроках математики. Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів. Опис навчальних ігрових програм. Результати експериментального дослідження.
дипломная работа [270.7 K], добавлена 13.07.2009

6. Використання комп'ютера на уроках навчання грамоти
Особливості вивчення комп’ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови в початковій школі. Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера. Урок читання і письма в добукварний, букварний та післябукварний періоди.
курсовая работа [360.7 K], добавлена 17.06.2009

7. Технічні засоби навчання у навчальному процесі з іноземної мови
Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі. Використання аудіо- та відеоматеріалів на різних етапах навчання. Дидактичні можливості використання сучасних мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземної мови.
курсовая работа [1.1 M], добавлена 26.10.2014

8. Використання інтерактивних технологій навчання математики у профільній школі
Психолого-педагогічні основи та особливості використання інтерактивних технологій навчання математики у профільній школі. Аналіз методики використання інтерактивних технологій при вивченні теми "Похідна та її застосування" на різних профілях навчання.
магистерская работа [2.6 M], добавлена 23.05.2012

9. Використання комп'ютера на уроках математики
Завдання курсу математики в початковій школі. Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів та психолого-педагогічний аспект його використання на уроках математики. Конспекти уроків, зроблені за допомогою комп'ютера.
курсовая работа [611.3 K], добавлена 17.06.2009

10. Комп’ютерна підтримка уроків математики у початковій школі
Використання комп’ютера у процесі навчання математики молодших школярів, методика проведення уроків математики із використанням комп’ютерних засобів. Організація навчального процесу із використанням комп’ютерних дидактичних засобів: конспекти уроків.
дипломная работа [2.4 M], добавлена 07.11.2009

11. Комп’ютеризація навчального процесу
Еволюція та сучасний стан комп'ютеризації навчального процесу. Особистісно-орієнтовна взаємодія вчителя й учнів при комп'ютерному навчанні. Переваги й недоліки використання комп’ютера у навчанні. Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання.
курсовая работа [77.6 K], добавлена 28.01.2011

12. Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах
Загальний аналіз літератури з використання комп’ютера як засобу навчання. Сутність, дидактичні можливості та основне завдання методики використання мультимедійних технологій на уроках (на прикладі вивчення теми "Загальні відомості про менеджмент").
курсовая работа [56.5 K], добавлена 06.02.2009

13. Підвищення ефективності навчання через упровадження інформаційних технологій у навчальний процес у загальноосвітній школі
Гуманізація освіти в сучасному суспільстві. Психолого-фізіологічні основи для навчання школярів. Психологічні особливості навчання іноземної мови. Комп’ютер як засіб підвищення ефективності навчання. Web-ресурси для розвитку володіння іноземною мовою.
курсовая работа [47.4 K], добавлена 28.07.2014

14. Дидактичні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій
Впровадження інформаційних комп'ютерних технологій у навчальний процес. Комп'ютер як засіб ефективного вивчення іноземних мов. Програмне забезпечення навчання: використання електронних підручників та розробка тренувальних лексико-граматичних вправ.
курсовая работа [42.9 K], добавлена 06.03.2012

15. Методика викладання математики в системі спеціальних дисциплін
Завдання, загальноосвітня та корекційно-розвивальна мета навчання математики у допоміжній школі. Процес, методика та особливості навчання математики дітей зі стійкими інтелектуальними вадами. Зв'язок математики з іншими навчальними дисциплінами.
реферат [20.9 K], добавлена 30.06.2010

16. Процес навчання математики з впровадженням елементів історизму
Визначення психолого-педагогічних умов використання історичного матеріалу, що сприяє підвищенню ефективності навчання математики в школі. Психолого-педагогічні особливості реалізації принципу історизму. Внесок українських вчених в розвиток математики.
дипломная работа [117.9 K], добавлена 17.05.2014

17. Використання комп’ютерів під час викладання різних предметів
Впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці. Використання комп’ютерів під час вивчення навчальних предметів в початковій школі як важливий чинник особистісно-орієнтованого навчання.
реферат [1.4 M], добавлена 14.11.2010

18. Використання комп'ютера на уроках читання
Методика та психолого-педагогічні особливості проведення уроків читання в початкових класах з використанням комп’ютерів та засобів мультимедіа. Переваги і недоліки використання комп’ютера на уроках у початковій школі. Дидактичні засоби для уроків читання.
курсовая работа [38.2 K], добавлена 17.06.2009

19. Використанння комп'ютера під час навчання вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень
Методична система вивчення теми "Вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень" у початковій школі. Використання інформаційних технологій для вчителів математики. Опис ППЗ для розробки комп’ютерних дидактичних матеріалів, конспекти уроків.
курсовая работа [503.8 K], добавлена 17.06.2009

20. Початкове навчання на комп'ютерах у школі
Навчальні комп’ютерні ігри на уроках математики в початковій школі. Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва за допомогою комп'ютерного навчання. Програми "Графічний редактор для молодших школярів" і "Лого".
дипломная работа [54.4 K], добавлена 19.07.2009

Другие работы из коллекции:

1. Мария Монтессори
2. Использование подвижных игр в процессе физического воспитания школьников
3. Методика подготовки членов юниорской сборной по биатлону Республики Беларусь в подготовительном периоде

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов