Використання комп'ютера на всіх етапах, що складають процес навчання. Педагогічні програмні засоби підтримки навчання математики. Створення мультимедійних презентацій у програмі PowerPoint. Освітні веб-сайти та форуми. Перевірка домашнього завдання.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Автор Lovely
Дата добавления 08.09.2012
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00204993_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Використання комп’ютера на уроках математики. Проведення тестування за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Впровадження презентацій у навчально-виховний процес. Методика використання презентацій на різних етапах уроку, технологія досвіду.
  курсовая работа [1.9 M], добавлена 20.06.2012

 • Теоретичне обґрунтування використання інформаційних технологій в початковій школі. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах. Дидактичні можливості комп’ютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів.
  курсовая работа [59.0 K], добавлена 06.10.2012

 • Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках. Комп’ютер як сучасний технічний засіб навчання, негативні сторони його використання на уроках та можливості. Функції комп'ютера в системі освіти, зокрема на уроках праці.
  реферат [25.1 K], добавлена 17.05.2009

 • Стан комп'ютеризації процесу навчання. Методи організації навчання з застосуванням персонального комп'ютера. Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання. Досвід використання комп'ютерний технологій для навчання інформатиці незрячих дітей.
  реферат [33.6 K], добавлена 24.07.2009

 • Гра як форма навчання у початковій школі. Особливості використання ігрової форми на уроках математики. Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів. Опис навчальних ігрових програм. Результати експериментального дослідження.
  дипломная работа [270.7 K], добавлена 13.07.2009

 • Особливості вивчення комп’ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови в початковій школі. Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера. Урок читання і письма в добукварний, букварний та післябукварний періоди.
  курсовая работа [360.7 K], добавлена 17.06.2009

 • Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі. Використання аудіо- та відеоматеріалів на різних етапах навчання. Дидактичні можливості використання сучасних мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземної мови.
  курсовая работа [1.1 M], добавлена 26.10.2014

 • Психолого-педагогічні основи та особливості використання інтерактивних технологій навчання математики у профільній школі. Аналіз методики використання інтерактивних технологій при вивченні теми "Похідна та її застосування" на різних профілях навчання.
  магистерская работа [2.6 M], добавлена 23.05.2012

 • Завдання курсу математики в початковій школі. Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів та психолого-педагогічний аспект його використання на уроках математики. Конспекти уроків, зроблені за допомогою комп'ютера.
  курсовая работа [611.3 K], добавлена 17.06.2009

 • Використання комп’ютера у процесі навчання математики молодших школярів, методика проведення уроків математики із використанням комп’ютерних засобів. Організація навчального процесу із використанням комп’ютерних дидактичних засобів: конспекти уроків.
  дипломная работа [2.4 M], добавлена 07.11.2009

 • Еволюція та сучасний стан комп'ютеризації навчального процесу. Особистісно-орієнтовна взаємодія вчителя й учнів при комп'ютерному навчанні. Переваги й недоліки використання комп’ютера у навчанні. Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання.
  курсовая работа [77.6 K], добавлена 28.01.2011

 • Загальний аналіз літератури з використання комп’ютера як засобу навчання. Сутність, дидактичні можливості та основне завдання методики використання мультимедійних технологій на уроках (на прикладі вивчення теми "Загальні відомості про менеджмент").
  курсовая работа [56.5 K], добавлена 06.02.2009

 • Гуманізація освіти в сучасному суспільстві. Психолого-фізіологічні основи для навчання школярів. Психологічні особливості навчання іноземної мови. Комп’ютер як засіб підвищення ефективності навчання. Web-ресурси для розвитку володіння іноземною мовою.
  курсовая работа [47.4 K], добавлена 28.07.2014

 • Впровадження інформаційних комп'ютерних технологій у навчальний процес. Комп'ютер як засіб ефективного вивчення іноземних мов. Програмне забезпечення навчання: використання електронних підручників та розробка тренувальних лексико-граматичних вправ.
  курсовая работа [42.9 K], добавлена 06.03.2012

 • Завдання, загальноосвітня та корекційно-розвивальна мета навчання математики у допоміжній школі. Процес, методика та особливості навчання математики дітей зі стійкими інтелектуальними вадами. Зв'язок математики з іншими навчальними дисциплінами.
  реферат [20.9 K], добавлена 30.06.2010

 • Визначення психолого-педагогічних умов використання історичного матеріалу, що сприяє підвищенню ефективності навчання математики в школі. Психолого-педагогічні особливості реалізації принципу історизму. Внесок українських вчених в розвиток математики.
  дипломная работа [117.9 K], добавлена 17.05.2014

 • Впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці. Використання комп’ютерів під час вивчення навчальних предметів в початковій школі як важливий чинник особистісно-орієнтованого навчання.
  реферат [1.4 M], добавлена 14.11.2010

 • Методика та психолого-педагогічні особливості проведення уроків читання в початкових класах з використанням комп’ютерів та засобів мультимедіа. Переваги і недоліки використання комп’ютера на уроках у початковій школі. Дидактичні засоби для уроків читання.
  курсовая работа [38.2 K], добавлена 17.06.2009

 • Методична система вивчення теми "Вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень" у початковій школі. Використання інформаційних технологій для вчителів математики. Опис ППЗ для розробки комп’ютерних дидактичних матеріалів, конспекти уроків.
  курсовая работа [503.8 K], добавлена 17.06.2009

 • Навчальні комп’ютерні ігри на уроках математики в початковій школі. Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва за допомогою комп'ютерного навчання. Програми "Графічний редактор для молодших школярів" і "Лого".
  дипломная работа [54.4 K], добавлена 19.07.2009